ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Географія фізична, геодезія, геологія

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Географія фізична, геодезія, геологія

2 3 4

Створення планових геодезичних мереж методом тріангуляції (Скачати)
Вирівнювальні обчислення в тріангуляції (Скачати)
Вирівнювальні обчислення в тріангуляції (Скачати)
Рекогностування пунктів тріангуляції (Скачати)
Висотні геодезичні мережі (Скачати)
Типи нівелірних знаків (Скачати)
Особливості будови річкових долин південно-західної Канади (Скачати)
Шпаргалки з топології (Скачати)
Шпаргалки з топології (Скачати)
Експертна грошова оцінка земельних ділянок в м. Коломиї (Скачати)
Умови формування та розрахунки мінімального стоку річок басейну Дніпра (в межах України) (Скачати)
Водно-болотні угіддя Косівщини (Скачати)
Поняття про видозмінений спосіб вимірювання кутів у всіх комбінаціях. Поняття про спосіб неповних заходів. Приведення результатів кутових вимірів до центрів пунктів (Скачати)
Озера післяльодовикових територій південно-західної Канади (Скачати)
Селеві потоки завершальної стадії льодовикових періодів гірських країн Карпатсько-Балканського регіону (Скачати)
Зсуви та їх класифікація (Скачати)
Планові геодезичні мережі (Скачати)
Проектні роботи за методом триангуляції (Скачати)
Обґрунтування параметрів формули швидкості руслового добігання весняного стоку в басейні р.Сейм (Скачати)
Основні положення створення планових геодезичних мереж України (Скачати)
Рекогностування полігонометричних ходів (Скачати)
Льодовики, вічна мерзлота та їх гідрологічне значення (Скачати)
Науково-пізнавальні можливості цифрових моделей поверхні землі (Скачати)
Гідрологія річок і гідрологічні розрахунки (частина 1) (Скачати)
Етапність перебудови басейнів річок Говтви та Полузери (Скачати)
Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Івано-Франківському об’єкті (Скачати)
Знімальні мережі (Скачати)
Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Лисецькому об’єкті (Скачати)
Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Житомирському об’єкті (Скачати)
Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Житомирському об’єкті (Скачати)
Сезонна міграція міді, кобальту, кадмію та свинцю в екосистемі тернопільського ставу (Скачати)
Рекогностування полігонометричних ходів. Виготовлення і закладання центрів (Скачати)
Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Чернівецькому об’єкті (Скачати)
Вік, форми і розміри землі. Поняття про рельєф, форми та елементи рельєфу. Побудова поперечного геоморфологічного профілю та його аналіз (Скачати)
Земельний кадастр і аналіз проекту використання земель Космацької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської області (Скачати)
Найбільш сприятливі періоди доби для кутових спостережень (Скачати)
Створення планових геодезичних мереж методом трилатерації (Скачати)
Вимірювання зенітних відстаней на пунктах тріангуляції і їх попередня обробка (Скачати)
Земельний кадастр і використання земель Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області (Скачати)
Басейн р. Самари (Скачати)
Планування та організація виконання комплексу топографо- геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Новодністровському об’єкті (Скачати)
Умови формування і методи прогнозування вологозапасів на меліорованих землях (Скачати)
Планові знімальні мережі (Скачати)
Чорноземні ґрунти суббореальних степових областей світу (Скачати)
Полiхроннicть зеленокам’яних поясiв українського щита (Скачати)
Методика оперативного виправлення топографічних карт з застосуванням геоінформаційних технологій (Скачати)
Енергетичний потенціал відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії України: енергія вітру, сонячна енергія ,енергія малих рік, енергія біомаси (Скачати)
Баричне поле і вітер (метеорологія і кліматологія) (Скачати)
Вирівнювання мереж трилатерації (Скачати)
Складання проекту відведення земельної ділянки для будівництва торгової точки (Скачати)
Комплекс топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 для ведення кадастру на території м. Лужани Чернівецької області (Скачати)
Планування та організація виконання комплексу топографо- геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Заставнівському об’єкті (Скачати)
Особливості формування долин лівих приток Дніпра в пост-гляціальних умовах (Скачати)
Планування та організація виконання комплексу топографо- геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Путильському об’єкті (Скачати)
Планування та організація виконання комплексу топографо- геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Заставнівському об’єкті (Скачати)
Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області (Скачати)
Проект відведення земельної ділянки під ковбасний цех (Скачати)
Земельний кадастр і використання земель Городницької сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області (Скачати)
Розробка, формування та ведення індексних кадастрових карт засобами ГІС (Скачати)
Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради (Скачати)
Зворотна кутова засічка (Скачати)
Атмосферна цирккуляція (Скачати)
Австралія (Скачати)
Земельний кадастр і аналіз використання земель Королівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області (Скачати)
Паливні корисні копалини: нафта, газ, вугілля, сланці, торф. (Скачати)
Методика прогнозування наявності покладів нафти та газу за допомогою вивчення будови електростатичного поля Землі (Скачати)
Особливості формування долин лівих приток Дніпра в пост-гляціальних умовах (Скачати)
Гідрологія озер та водосховищ (Скачати)
Фізична географія України (Скачати)
Водні ресурси, гідрологічний режим річок та озер регіонального ландшафтного парку “Прип’ять – Стохід” (Скачати)
Геофізика ландшафтів (Скачати)
До моніторингу природних ресурсів Карпатського Національного Природного Парку (Скачати)
Основні річкові басейни України (Скачати)
Складання бюджету виробництва продукції тваринництва (Скачати)
Грунтовий покрив Тернопільської області (Скачати)
Вимірювання сторін в полігонометричних ходах (Скачати)
Екологічна оцінка та встановлення екологічних нормативів якості води стосовно Десни в межах України (Скачати)
Кругообіг води в природі (Скачати)
Гренландія – історія і сучасність (Скачати)
Застосування земельно-кадастрових робіт в методиці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для несільськогосподарських потреб (Скачати)
Синоптична метеорологія (Скачати)
Основні річкові басейни України (Скачати)
Орографія та розвиток пост-гляціальних процесів південно-західної Канади та східної Європи (Скачати)
Високоякісна вода – як умова збереження здоров`я людини ( на прикладі Чернігівської області) (Скачати)
Еколого-токсикологічні дослідження межиріччя прип’яті та стоходу (Скачати)
Кримські гори. Рельєф Кримських гір (Скачати)
Методичні засади управління станом екосистем та якістю води зарегульованих ділянок річок (Скачати)
До побудування нової нормативної бази в галузі максимального стоку на річках України (Скачати)
Задачі і методи аналізу забруднень в ГІС (Скачати)
Підтоплення земель на півдні України (Скачати)
Водні ресурси Івано-Франківської області (Скачати)
Методика закладання і проведення польового досліду з оптимізації параметрів дренажу в Ратнівському районі, Волинської області (Скачати)
Каїр - столиця Єгипту (Скачати)
Вплив атомних електростанцій на гідрологічні об’єкти (Скачати)
Cвітовий океан (географія, природа, загальна характеристика) (Скачати)
Гуцули (Скачати)
Дефініція гідрохімічної системи за функціонально- геосистемним принципом та її математична формалізація (Скачати)
Генетико морфологічна будова і властивості сірих лісових ґрунтів і система лісостепів України. Будова профільних сірих лісових грунтів. (Скачати)
Русловий алювій Черемошу (Скачати)
Структура зоопланктонних угруповань як індикатор екологічного стану водних екосистем в умовах антропогенного впливу (Скачати)
Варшава і Краків – визначні міста Польщі (Скачати)
Печера Кришталева в Тернопільській області (Скачати)
Гідроекологічні аспекти аквакультури риб (Скачати)
Транспорт Угорщини (Скачати)
Гідрологя річок і гідрологічні розрахунки (частина 2) (Скачати)
Географія, грунти та клімат України (Скачати)
Мазурські озера (Скачати)
Формування водного стоку і міграція стронція-90 у малий водоток (Скачати)
Бонітування ґрунтів і якісна оцінка земель (Скачати)
Повітря та атмосфера (Скачати)
Географія, ґрунти та клімат (Скачати)
Конденсаційна складова підземного живлення річок і джерел кримсько-кавказького карстового регіону (Скачати)
Повітря та атмосфера Землі, клімат (Скачати)
Кіровоградський протон – потенційно алмазоносна структура українського щита (Скачати)
Природно-заповідний фонд Івано-Франківської області (Скачати)
Використання цифрових моделей земної поверхні для аналізу перебудови гідрографічної мережі (на прикладі басейнів річок Говтви та Полузери) (Скачати)
Географія Литви (Скачати)
Мінливість розподілу і співвідношення радіоактивної забрудненості між ланками екосистем водойм полісся та півночі лісостепу (Скачати)
Питання якісної оцінки земельного фонду Тернопільської області (Скачати)
Населення Китаю (Скачати)
Екологічні аспекти водоохоронної діяльності в теплоенергетиці (Скачати)
Створення планових геодезичних мереж методом полігонометрії (Скачати)
Об’єкти і заповідні території Полісся (Скачати)
Природно-ресурсний комплекс Коломийського району (Скачати)
Гідрологія льодовіків (Скачати)
Місце земельного кадастру у складі кадастру природних ресурсів. Здійснення програми і порядок ведення автоматизованої системи державного земельного кадастру (Скачати)
Вирівнювальні обчислювання в тригонометричному нівелюванні (Скачати)
Методика оцінки історико-культурних туристичних ресурсів (Скачати)
Синтаксичний метод стереоототожнювання (Скачати)
Проектування полігонометричних мереж (Скачати)
Все про Японію (Скачати)
Геологічний музей географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка (Скачати)
Параметричний метод вирівнювання в тріангуляції (Скачати)
Загальні відомості про склад і вік Землі. Геохронологія (Скачати)
Повітря та атмосфера (Скачати)
Правила ведення польових журналів при нівелюванні І, ІІ, ІІІ, IV класів (Скачати)
Кутові вимірювання в полігонометричних ходах (Скачати)
Академік Вернадський (антарктична станція) (Скачати)
Українські Карпати (Скачати)
Гідроморфологічний аналіз руслових процесів р. Тересви (Скачати)
Проблеми впливу електростатичного поля Землі на утворення акумулятивних еолових форм рельєфу (Скачати)
Кліматоутворення (Скачати)
Загальні відомості про топографічні знімання і знімальні мережі (Скачати)
Лісостепова та степова зони України (Скачати)
Особисті селянські господарства (Скачати)
Телевежа у Шанхаї (Скачати)
Проектно-вишукувальні роботи (Скачати)
Вирівнювальні обчислення в полігонометрії (Скачати)
Печера Млинки в Тернопільській області (Скачати)
Селище Старий Скалат. Музей-садиба Леся Курбаса у Старому Скалаті (Скачати)
Вирівнювальні обчислення в полігонометрії (Скачати)
Режим зволоження, хмарності та атмосферні явища (Скачати)
Попередня обробка результатів польових спостережень при тріангуляційному методів в геодезичних роботах (Скачати)
Помилки при геометричному нівелюванні (Скачати)
Енергія Сонця (Скачати)
Населення Єгипту (Скачати)
Чинники і умови ґрунтоутворення, гумус ґрунту, якісна оцінка земель (Скачати)
Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 (Скачати)
Аналітичний огляд існуючих і перспективних систем навігації наземних рухомих об'єктів (Скачати)
Великі географічні відкриття (Скачати)
Заповідник “Гуцульщина” (Скачати)
Застосування інноваційних технологій навчання географії (Скачати)
Фотограмметрія кінця ХХ століття – здобутки і тенденції (Скачати)
Фізичні властивості дерново-підзолистих грунтів, підстелених щільними карбонатними породами, у межах Малого Полісся (Скачати)
Сфінкс. Єгипет (Скачати)
Фізико-географічне районування України (Скачати)
Село Дубове Ковельського району Волинської області (Скачати)
Термічний режим атмосфери та пверхні Землі (Скачати)
Доступ до світових ринків для невеликих сільськогосподарських виробників України (Скачати)
Загальні відомості про склад і вік Землі. Геохронологія (Скачати)
Багаторічна мінливість стоку основних річок басейну чорного моря (Скачати)
Тихий океан – найбільший і найглибший океан Землі (Скачати)
Ейфелева вежа (Скачати)
Заповідник “Гуцульщина” (Скачати)
Радіаційний та світловий режим атмосфери Землі (Скачати)
Моделі атмосфери для визначення тропосферної затримки в полярних регіонах (Скачати)
Геологічна історія та рельєф Тернопільської області (Скачати)
Слідами мандрівника Миколи Пржевальського, вихідця з України (спогади про експедицію в Китай) (Скачати)
Село Завалів Підгаєцького району Тернопільської області (Скачати)
Вивчення мінерально-сировинних ресурсів Подільського регіону та завдання їх подальших природничо-географічних досліджень (Скачати)
Оцінка вологої складової зенітної тропосферної затримки за даними станції Мірний (Антарктичне узбережжя) (Скачати)
Антарктида. Фізико-географічне положення. Відкриття Антарктиди (Урок) (Скачати)
Гідроенергетичне освоєння ресурсів малих річок (Скачати)
Побудова планових знімальних мереж засічками (Скачати)
Методи геоморфологічних досліджень, геоморфологія як наука експозиція схилів (Скачати)
Містобудівний кадастр: система, поняття, завдання, зміст. Земельний кадастр, як основа містобудівного кадастру (Скачати)
До питання інтенсифікації злив та повеней гірським рельєфом (Скачати)
Предмет і зміст ґрунтознавства. Зв’язок його з іншими науками. Роль окисно-відновних процесів у ґрунтоутворенні та родючості ґрунту. Водний режим ґрунту, його види і значення. Генетико-морфологічна будова і властивості бурих лісових ґрунтів Українських Карпат. Радіоактивне забруднення ґрунтів і заходи боротьби з ним (Скачати)
Структура інформаційного забезпечення. Бази даних в природних ресурсних системах (Скачати)
Дорогоцінне каміння (Скачати)
Природні енергоресурси та їх використання (Скачати)
Історичні передумови геолого-географічного дослідження Львівсько-Волинського вугільного басейну (Скачати)
Рідний край Україна (Скачати)
Рельєфотворча роль тектонічних процесів (Скачати)
Мінерали (Скачати)
Розміщення галузей промисловості будівельних матеріалів (Скачати)
Чорне море (Скачати)
Кримські гори (Скачати)
Запаси та класифікація сировини (мінеральної). Види та джерела енергії. Відновлення родючості еродованих земель (Скачати)
Характеристика Косівського району (Скачати)

2 3 4


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП