ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Географія фізична, геодезія, геологія

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Географія фізична, геодезія, геологія

1 2 3 4

Меліоративне районування Тернопільської області і його економіко-географічний аналіз (Скачати)
Коваріаційні функції дериват гравітаційного поля землі (Скачати)
Інженерна геоморфологія (Скачати)
Загальні положення сфери охорони і раціонального використання земель (Скачати)
Особливості формування гідрологічного і гідрохімічного режимів малих річок України (Скачати)
Проектування рекультивації земель (Скачати)
Суть і зміст рекультивації земель (Скачати)
Загальні фізичні властивості ґрунту, прийоми їх поліпшення (Скачати)
Опрацювання невизначеної інформації у геоінформаційних системах (Скачати)
Трансформація і покращення угідь. Земельно оціночні роботи при здійсненні землеустрою. Виробництва в наслідок вилучення земель (Скачати)
Наукові основи, цілі, об’єкти і методи моніторингу ґрунтів. Показники, що діагностують гумусний та агрофізичний стан ґрунтів. Показники, що дають змогу контролювати стан ґрунтів меліоративного фонду (Скачати)
Експериментальна перевірка моделі взаємодії осадових верств з покладами вуглевуднів (Скачати)
Водна проблема на землi і в Україні (Скачати)
Азовське море (Скачати)
Рекреаційні ресурси України (Скачати)
Поширення водної вологи у грунтах території Українських Карпат (Скачати)
Рекультивація порушених земель на кар'єрах (Скачати)
Право на землю (Скачати)
Земельний кадастр як основа, містобудівного кадастру. Реєстрація прав на землю. Міські землі як товар та об'єкт оцінки (Скачати)
Індійський океан (Скачати)
Загальний огляд планети Земля (Скачати)
Агровиробниче групування ґрунтів (Скачати)
Складання проекту внутрігосподарського землевпорядкування (Скачати)
Значення, завдання і зміст містобудівного кадастру. Сфера містобудівної діяльності. Містобудівні аспекти регулювання ринку землі (Скачати)
Визначення різних типів сільськогосподарських підприємств . Визначення малих та середніх сільськогосподарських підприємств (Скачати)
Ємність поглинання та склад обмінно-поглинутих катіонів різних ґрунтів. Категорії ґрунтової родючості, їх суть і коротка характеристика (Скачати)
Подання поверхонь і растрових карт (Скачати)
Світовий океан та його проблеми (Скачати)
Контрольна робота з фізичної географії (геології) (Скачати)
Океанічні дослідження в Україні (Скачати)
Господарське освоєння малих річок України та його регіональна специфіка. Особливості водокористування на малих річках (Скачати)
Загальні поняття про картографічні проекції. Земний еліпсоїд. Масштаб на карті (Скачати)
Загальна характеристика системи регулювання природокористування (Скачати)
Охорона грунтів і боротьба з ерозією. Види ерозії: водна і вітрова ерозія. Інші види деградації ґрунтових ресурсів – зсуви, корети, просадки, селі, руйнування промисловими розробками мочарних заболочених грунтів. Заходи боротьби з ерозією – агротехнічні, гідротехнічні, лісомеліоративні. (Скачати)
Географічне положення, кордони. Становлення Української держави. Місце України на Землі (Скачати)
Видатний ґрунтознавець і географ сучасності (до 95-річчя від дня народження професора Ігора Крупенікова) (Скачати)
Видатний ґрунтознавець і географ сучасності (до 95-річчя від дня народження професора Ігора Крупенікова) (Скачати)
Гідромеліорація. Осушення. Зрошення (Скачати)
Особливості вирощування сільськогосподарських культур на рекультивованих землях Багаторічні трави (Скачати)
Сільськогосподарська рекультивація земель (Скачати)
Вимірювання сторін в полігонометричних ходах (Скачати)
Карти, види карт (Скачати)
Економічні аспекти проведення екологічної політики (Скачати)
Історія регіональних суспільно-географічних досліджень Запорізького краю (Скачати)
Туреччина (економіко-геогафічна характеристика) (Скачати)
Значення геолого-економічної оцінки для ресурсної бази вуглеводнів західного нафтогазоносного регіону України (Скачати)
Збут сільськогосподарської продукції (Скачати)
Про деякі технічні аспекти ведення містобудівного кадастру (Скачати)
Основні напрямки гідрологічних досліджень кафедри гідрології і гідрохімії київського національного університету імені Тараса Шевченка (1949-2000 рр.) (Скачати)
Розвиток гідрохіміхімічних і гідроекологічних досліджень в Україні (Скачати)
Розміщення садиби фермера (Скачати)
Предмет, мета, завдання й структура курсу “Економіка природокористування” (Скачати)
Родючість ґрунту (Скачати)
Аналіз існуючих підходів до районування водосховищ та пропозиції по його удосконаленню (Скачати)
Складання проекту внутрігосподарського землевпорядкування (Скачати)
Відкриття Амазонки (Скачати)
Інвентаризація земель населених пунктів (Скачати)
Історія вивчення сірих лісових ґрунтів та проблема їх генези (Скачати)
Значення кадастру нерухомості для економіки України в контексті європейського досвіду (Скачати)
Поняття про класифікацію ґрунтів (Скачати)
Рослинність і тваринний світ України (Скачати)
Історія формування біоти малих річок України (Скачати)
Можливості використання супутникової апаратури вітчизняного виробництва в геодезичних роботах (Скачати)
Рекультивація залишкових кар'єрних виїмок (Скачати)
Степи України (Скачати)
Геохімія рудних родовищ (Скачати)
Розвиток картографії в Україні. Картографічна вивченість території України (Скачати)
До питання трансформування висот (Скачати)
Заповідники України (Скачати)
Контрольна робота з геоморфології і геології (Скачати)
Екогеологія (Скачати)
Основні положення “методики встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України (Скачати)
Кількісна оцінка екологічної шкоди та екологічного ризику стосовно якості поверхневих вод (Скачати)
Поняття "мала річка". Будова річкової долини (Скачати)
Північний Льодовитий океан (Скачати)
Плавання Джеймса Кука (Скачати)
Самородні елементи (алмаз, графіт, золото, сірка, платина, срібло) (Скачати)
Лісові антропогенні ландшафти Тернопільщини та їх рекреаційне використання (Скачати)
Особливості будови земної кори, коефіцієнти горизонтального розчленування території, геоморфологічних досліджень (Скачати)
Зональні особливості малих річок України та їхніх долин (Скачати)
Про методику структурних i динамокiнематичних дослiджень у межах карпатської покривно-складчастої системи (Скачати)
Клімат Північної Америки (Скачати)
Методичні рекомендації по визначенню економічної оцінки природних курортних ресурсів (Скачати)
Кліматоутворюючі рекреаційні ресурси (Скачати)
Водний режим ґрунтів (Скачати)
Поняття земель житлової і громадської забудови. Призначення і зміст кадастру населених пунктів (Скачати)
Історія еколого-геоморфологічних досліджень річкових систем Закарпатської області (Скачати)
Можливості картографічного дослідження еколого-географічних проблем функціонування спеціалізованих АПК як еколого-географічних систем (Скачати)
Історія картографії (Скачати)
Курорти Єгипту (Скачати)
Аналіз перспектив сільськогосподарського землекористування на схилових землях (Скачати)
Води Світового океану (Скачати)
Палеогеографічні умови. Геоморфологічна будова. Основні форми рельєфу (Скачати)
Геоморфологічний район Гринявсько-Яловичорського гірського масиву (Скачати)
Вишукувальні роботи по коригуванню планово-картографічних матеріалів. Внутрішньогосподарський землеустрій (Скачати)
Проблеми палеогеодинаміки заходу України (Скачати)
Про методику структурних i динамокiнематичних дослiджень у межах карпатської покривно-складчастої системи (Скачати)
Проблеми палеогеодинаміки заходу України (Скачати)
Будова землі нашої планети. Види екзогенних процесів і їх характеристика та роль у формуванні рельєфу. Визначення та складання картосхеми довжини лінії стоку (Скачати)
Ґрунтовий покрив України (Скачати)
Класифікація природних ресурсів України, ґрунтові ресурси та їх картографування (Скачати)
Оцінка стану гідроекосистем за продукційно-енергетичними параметрами біосистем (Скачати)
Екологічні аспекти руслоформування малих річок (аналіз проблеми) (Скачати)
Ніагарський водоспад (Скачати)
Найпопулярніші гірськолижні курорти Польщі (Скачати)
Землеволодіння і землекористування в Україні (Скачати)
Дослідник Волині і Галичини Готфрид Оссовський (Скачати)
Географічне положення України. Державний кордон (Скачати)
Класифікація природних ресурсів України, грунтові ресурси та їх картографування (Скачати)
Геологічна будова та рельєф дна Світового океану (Скачати)
Визначення координат орієнтирів та цілей цифровим стереофотограмметричним методом (Скачати)
Методика визначення вартості рекреаційних об'єктів (Скачати)
Загальні відомості про рельєф (Скачати)
Механічні властивості ґрунту (Скачати)
Науково-технічний проект карти (складання карти). Теоретичні основи картографії. Методи і технічні прийоми в картографії (Скачати)
Острів Тасманія (Скачати)
Інженерно-геодезичні виміри об'єктів циліндричної форми (Скачати)
Антарктика (Скачати)
Обґрунтуйте класифікацію механічних елементів та властивості основних гранулометричних фракцій (Скачати)
Рослинний світ України (Скачати)
Інженерно-гідрометеорологічні вишукування (Скачати)
Основні принципи охорони малих річок (Скачати)
Антропогенізація нагірних дібров Поділля (Скачати)
Загальні принцип організації і структури цивільної оборони України. Принципи захисту населення і територій у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій. Захист сільськогосподарських тварин у надзвичайних ситуаціях (Скачати)
Геологічна діяльність океанів і морів (Скачати)
Господарство США (Скачати)
Родючість ґрунту (Скачати)
Економічна оцінка природних ресурсів (Скачати)
Господарство Росії. Транспорт Росії (Скачати)
Село Яструбове (Скачати)
Грунтові обстеження при землевпорядкуванні. Польові та лабораторні обстеження грунтів (Скачати)
Методичні рекомендації по роздержавленню та приватизації рекреаційних об'єктів (Скачати)
Організація краєзнавчих досліджень та використання їх матеріалів на уроках географії (Скачати)
Сучасний екологічний стан земельних ресурсів і першочергові завдання щодо їх відтворення (Скачати)
Камеральна обробка теодолітної зйомки (Скачати)
Геологія як наука. Форми рельєфу створені тимчасовим русловим стоком. Стадії їх розвитку. Складання картосхеми густоти горизонталь, розчленування територій (Скачати)
Українська топографія і картографія в радянський період (Скачати)
Економічні аспекти кадастру (Скачати)
Аналіз технологічної схеми автоматизованої системи ведення земельного кадастру (Скачати)
Робота з планом і картою в ІV класі (Скачати)
Адміністративний і територіальний поділ та сільське населення України (Скачати)
Внутрішні води Північної Америки. Річка Міссісіпі (Скачати)
Гренландія - найбільший острів на земній кулі (Скачати)
Чисельність населення та його розміщення (Скачати)
Ґрунти України (Скачати)
Океани Землі (Скачати)
Складання схеми протиерозійних заходів на яружно-балковій системі, гідрографічному басейну, району (Скачати)
Досвід рекультивації земель (Скачати)
Міклуха Маклай (Скачати)
Характеристика і територіальна дислокація нерудних корисних копалин України (Скачати)
Опустелювання (Скачати)
Про кореляційний зв'язок змін прискорення сили ваги зі змінами висот, сонячною активністю і техногенними чинниками (Скачати)
Грунтовий покрив України. Земельні ресурси (Скачати)
Технологія вирощування лісових культур на рекультивованих землях (Скачати)
Атлантичний океан (Скачати)
Серії карт. Географічні атласи. Геоінформаційне картографування (Скачати)
Інвентаризація земель населених пунктів. Концептуальна модель організації і управління кадастром нерухомості (Скачати)
Голицький ботаніко-ентомологічний заказник загальнодержавного значення: чвертьвіковий період наукових досліджень (Скачати)
Донні відклади Світового океану (Скачати)
Сільськогосподарські дорадчі служби та інформаційні системи (Скачати)
Використання бюджету виробництв сільськогосподарської продукції (Скачати)
Етнічний та расовий склад, структура населення (Скачати)
Татри (Скачати)
Історико-географічні особливості формування Львівської водопровідної системи (Скачати)
Предмет картографія. Поняття про картографічні твори і картографію (Скачати)
Дослідження та освоєння Африки (Скачати)
Про вплив активності сонця на gps-спостереження (Скачати)
Оцінка землекористування при формуванні стратегії територіального розвитку. Державний земельний кадастр, як функція державного управління земельними ресурсами (Скачати)
Євген Храпливий: з історії становлення української агрогеографії (Скачати)
Мрфомерія Світового океану (Скачати)
Дослідження русла р. Прут на ділянці розвитку водозаборів м. Чернівці (Скачати)
Гірські річки Карпат. Безповоротне водоспоживання (Скачати)
Внутрішні води Африки. Річка Конго (Скачати)
Пустеля Сахара (Скачати)
Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані (Скачати)
Грунти рівнин України, їх основні особливості (Скачати)
Лісові ресурси та їх корисні функції в рекреаційному понятті (Скачати)
Управління земельними ресурсами в умовах реформування земельного ринку (Скачати)
Суть і значення біологічної рекультивації земель. Вимоги до гірничо-технології рекультивації земель. Суть і зміст лісової рекультивації земель (Скачати)
Білети до екзамену по географії для 11-го класу (Скачати)
Дослідження території України (Скачати)
Наукові основи регіонального прогнозу руйнівних паводків та небезпечних геологічних процесів у Закарпатті (Скачати)
Рельєф Закарпатської області (Скачати)
Рельєф Хмельницької області (Скачати)
Гори Аппалачі (Скачати)
Висотні знімальні геодезичні мережі (Скачати)
Державний реєстр прав на нерухоме майно. Правові основи кадастру нерухомості (Скачати)
Хмари. Утворення хмар. Класифікація хмар. Хмарність (Скачати)
Клімат Тернопільської області (Скачати)
Господарство Італії (Скачати)
Туристичний потенціал Подільських Товтр (Скачати)
Екологічний моніторинг міграції радіонуклідів в дерново-підзолистих грунтах (Скачати)
Зона степів (Скачати)
Карпати (Скачати)
Економічна оцінка розвитку і розміщення ПЕК України (Скачати)
Гідрологічні дослідження заболочених 1 перезволожуваних земель /результати 1 перспективи/ (Скачати)
Атлаські гори (Африка) (Скачати)
Господарство Бразилії (Скачати)
Посередній метод визначення зенітних віддалей (Скачати)
Несприятливі фізико-географічні процеси і явища (Скачати)

1 2 3 4


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП