ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Географія економічна, економіка регіонів

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Географія економічна, економіка регіонів

1 2 3 4

Наукові основи прогнозування врожаю сільськогосподарських культур (Скачати)
Овочівництво відкритого ґрунту (Скачати)
Овочівництво закритого ґрунту (Скачати)
Озимі зернові культури. Технологія вирощування (Скачати)
Оптимізація структури агроландшафтів (Скачати)
Основні принципи ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землеробства (Скачати)
Особливості ведення сільського господарства на забруднених радіонуклідами територях лісостепу (Скачати)
Осушені ґрунти мілководних зон Кременчуцького водосховища, їх агроекологічна оцінка та шляхи оптимізації продуктивності (Скачати)
Підготовка овочів до реалізації (Скачати)
Пізні ярі зернові й круп’яні культури (Скачати)
Післязбиральна обробка вороху зернових і круп’яних (Скачати)
Парниковий ефект атмосфери: проблеми і перспективи (Скачати)
Ґрунтозахисна система землеробства. Польова гідрографічна мережа. Лісомеліоративні заходи. Запобігання забруднення водних джерел. Охорона дикої фауни (Скачати)
Породний та сортовий склад плодових і ягідних насаджень (Скачати)
Про деякі завдання аграрної науки у зв’язку зі змінами клімату (Скачати)
Районування культур у підзонах за режимом зволоження (Скачати)
Ранні ярі зернові культури (Скачати)
Рекомендації по проведенню гігієнічної експертизи продукції рослинництва (Скачати)
Роль галузі кормовиробництва в агропромисловому комплексі в Україні (Скачати)
Ґрунтозахисна контурно-меліоративна система землеробства. Ерозійна ситуація на землях сільськогосподарського призначення (Скачати)
Світовий досвід та технології агрохімічного забезпечення (Скачати)
Сертифікація сільськогосподарської продукції (Скачати)
Система застосування добрив (Скачати)
Система насінництва кукурудзи (Скачати)
Система обробітку ґрунту (Скачати)
Системи заходів захисту ґрунтів від ерозії лісівничими методами (Скачати)
Спеціалізація і концентрація цукробурякового виробництва (Скачати)
Стандартизація як наука (Скачати)
Стан та перспективи розвитку кормовиробництва в Україні (Скачати)
Структура посівних площ та орієнтовні схеми сівозмін для господарств різної спеціалізації (Скачати)
Сучасний стан стандартизації основних видів сільськогосподарської продукції. Перспективні напрямки стандартизації сільськогосподарської продукції (Скачати)
Сучасний стан та зміни природних кормових угідь в аспекті технології виробництва рослинницької продукції (Скачати)
Технічні культури. Буряк. Ріпак. Соняшник (Скачати)
Технічні культури. Буряк. Ріпак. Соняшник (Скачати)
Техногенне руйнування ґрунтового покриву і рекультивація порушених земель (Скачати)
Технології вирощування конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції. Біологічні особливості озимих зернових культур (Скачати)
Технологічні принципи забезпечення виробництва біологічно цінної овочевої продукції (Скачати)
Технологія виробництва високоякісного насіння сільськогосподарських культур. Державний контроль у сільськогосподарському насінництві (Скачати)
Технологія вирощування картоплі в фермерських та селянських господарствах. Післязбиральна обробка та зберігання бульб картоплі (Скачати)
Умови перезимівлі озимих зернових культур (Скачати)
Якість та безпека продукції тваринництва (Скачати)
Німеччина (Скачати)
Індія (Скачати)
Індонезія (Скачати)
Іспанія (Скачати)
Австралія (Скачати)
Аргентина (Скачати)
Бразилія (Скачати)
Великобританія (Скачати)
Вулкани (Скачати)
Економічна географія США (Скачати)
Землетруси (Скачати)
Канада (Скачати)
Лондон (Скачати)
Німеччина (Скачати)
Населення США (Скачати)
Нова Зеландія (Скачати)
Океан і його ресурси (Скачати)
Париж (Скачати)
Фізична й економічна географія України (Скачати)
Ямайка (Скачати)
Індія (Скачати)
Географія трудових ресурсів і регіональні особливості їх використання (Скачати)
Демогеографічні особливості населення України (Скачати)
Етнічний склад населення України, його особливості, динаміка та територіальні відмінності (Скачати)
Основи географії населення (Скачати)
Розселення населення (Скачати)
Національний склад населення (Скачати)
Паливно-енергетичний комплекс України (Скачати)
Промисловість України (Скачати)
Сільське господарство України (Скачати)
Транспорт України (Скачати)
Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв'язки України (Скачати)
Українські історичні землі (Скачати)
Чисельність населення, природний приріст та міграції. Трудові ресурси і зайнятість населення (Скачати)
Географія медицини (Скачати)
Географія побуту (Скачати)
Географія релігії України (сакральна географія) (Скачати)
Політична географія України як наукова дисципліна (Скачати)
Суспільно-географічні дослідження злочинності: генеза, сучасний стан і перспективи в Україні (Скачати)
Теоретико-методологічні засади формування соціальної географії України (Скачати)
Географічна систематизація країн сучасного світу. Регіоналізація світового простору (Скачати)
Демогеографічні та екістичні аспекти світового господарства (Скачати)
Політична карта світу та основні етапи її формування (Скачати)
Природні чинники розвитку людського суспільства. Природоресурсні та екологічні проблеми людства (Скачати)
Світове господарство в умовах науково-технічної революції. Найбільш загальні тенденції розвитку світового господарства на сучасному етапі (Скачати)
Світове господарство як економіко-географічна система. Основні етапи його формування (Скачати)
Сучасна просторова структура світового господарства. Територіально-структурні зрушення в економіці країн і регіонів світу (Скачати)
Типології, класифікації та рангування країн за широким набором критеріїв. Основні міждержавні організації сучасного світу (Скачати)
Демографічні проблеми людства (Скачати)
Африка. Географічне положення, господарство країн Африки (Скачати)
Японія (Скачати)
Нові індустріальні країни: становлення і розвиток (Скачати)
Грузія. Загальна характеристика (Скачати)
Черкаська область. Адміністративний склад області (Скачати)
Республіка Польща (Скачати)
Демографічні дослідження 19-го – початку 20-го століття (Скачати)
Сан – Марино. Комплексна географічна характеристика. (Скачати)
Ліхтенштейн (Скачати)
Іспанія. Процес розвитку сучасної Іспанії та її основні структурні елементи (Скачати)
Південна Корея (економічний аспект) (Скачати)
Рекреаційна географія і розвиток туризму (Скачати)
Адміністративний і територіальний поділ України. Сільське населення України (Скачати)
Зайнятість та доходи сільського населення України (Скачати)
Визначення різних типів сільськогосподарських підприємств (Скачати)
Малі сільські господарства в Україні (Скачати)
Реформи в сільському господарстві. власність на землю (Скачати)
Сільськогосподарські кредити (Скачати)
Збут сільськогосподарської продукції (Скачати)
Сільськогосподарські дорадчі служби та інформаційні системи (Скачати)
Матеріально-технічні ресурси сільського господарства (Скачати)
Доступ до світових ринків для невеликих сільськогосподарських виробників України (Скачати)
Бюджет виробництва продукції у малих і середніх сільськогосподарських підприємствах (Скачати)
Ресурси та фактори виробництва в малих сільськогосподарських підприємствах (Скачати)
Розвиток курортної справи в Україні (Скачати)
Формування спільної міграційної політики Європейського союзу (Скачати)
Польща, загальний огляд (Скачати)
Норвегія (Скачати)
Швейцарія (Скачати)
Творчі завдання на уроках економічної географії (Скачати)
Великобританія (Скачати)
Іспанія (Скачати)
Італія (Скачати)
Географія Іспанії (Скачати)
Географія Польщі (Скачати)
Глобальні проблеми і майбутнє світу (Скачати)
Греція (Скачати)
Демографічні проблеми в Україні (Скачати)
Земельні ресурси України та їх оцінка (Скачати)
Тернопільська область (географія, економіка, пам’ятки) (Скачати)
Cінгапур, Гонконг, Південна Корея -“Далекосхідні тигри” (Скачати)
Єгипет (Арабська Республіка Єгипет) (Скачати)
Польща. Державний устрій (Скачати)
Сирія (Скачати)
Швейцарія (Скачати)
Португалія (Скачати)
Північно-Східний економічний район (Скачати)
Інформаційна складова соціально-географічного процесу як сутність інформаційної взаємодії суспільства і природи (Скачати)
Шляхи залучення відомостей про Валеріана Домгера – відомого дослідника Придніпров’я – до географічної освіти та виховання (Скачати)
Умови та чинники формування і розвитку культурно-освітнього комплексу регіону (Скачати)
Трансформація господарства і структура зайнятості населення Тернопільської області в сучасних умовах (Скачати)
Територіальна структура мінерально-сировинних ресурсів Поділля (Скачати)
Сфера охорони здоров’я як об’єкт дослідження суспільної географії (теоретико-методологічні та прикладні аспекти) (Скачати)
Суспільно-географічні засади нового адміністративно-територіального поділу України (Скачати)
Стан безробіття в Тернопільській області та можливі шляхи його подолання (Скачати)
Соціальні товари та соціальні проблеми світу: суспільно-географічний вимір (Скачати)
Реґіональна геософія – нова якість географічної реґіоналістики (Скачати)
Науково-освітнє і практичне значення організації закордонних навчальних практик у системі підготовки студентів-географів (Скачати)
Діяльність Володимира Кубійовича в Науковому товаристві імені Шевченка (Скачати)
Дослідження структури ознак земельно-інформаційної системи (Скачати)
Дослідження географії народних художніх промислів на Гуцульщині (Скачати)
Дифузія технологічних інновацій: регіональний аспект (Скачати)
Деякі замітки до етноґрафічної карти Руси-України (Скачати)
Депресивність регіонів України: теорія та практика досліджень (Скачати)
Демографічні дослідження у науковій спадщині професора Валентина Садовського (Скачати)
Демогеографічні особливості населення України (Скачати)
Данило Савич – перший професор географії Московського університету (Скачати)
Григорій Махів – одне із забутих імен українського грунтознавства (Скачати)
Глобальні проблеми людства (Скачати)
Георгій Миколайович Висоцький (1865-1940) – патріарх українського лісівництва (Скачати)
Геокультурний напрямок у наукових дослідженнях Григорія Величка (Скачати)
Географія української діаспори (Скачати)
Географічні засади формування територіальних громад у світлі нового адміністративно-територіального устрою України (Скачати)
Географічна освіта і наука у Сумському державному педагогічному університеті (Скачати)
Внесок професора Олексія Iвановського в українську географію (Скачати)
Біля витоків заснування Українського Географічного Товариства (Скачати)
Амеріго Веспуччі (Скачати)
Васко да Гама. Відкриття шляху до Індії (Скачати)
Давид Лівінгстон (Скачати)
Жак-Ів Кусто (Скачати)
Олександр Гумбольдт - географ та природодослідник (Скачати)
Роальд Амундсен (Скачати)
Роберт Пірі (Скачати)
Фернан Магеллан та перша кругосвітня подорож (Скачати)
Фрітьоф Нансен (Скачати)
Христофор Колумб: життєвий шлях, мандрівки та відкриття (Скачати)
Історія екологічного районування (Скачати)
Історія організації туристично-краєзнавчої роботи в Галичині (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (Скачати)
АПК України – важливий об’єкт досліджень академічної географічної науки (суть, ретроспектива, стратегічні напрямки) (Скачати)
Вплив трудової міграції на функціонування регіонального ринку праці (на прикладі Івано-Франківської обл.) (Скачати)
Еколого-географічні проблеми розвитку міських поселень Хмельницької області (Скачати)
Еколого-освітня робота з учнівською молоддю як складова збереження біорізноманіття (Скачати)
Економіко-географічні аспекти зайнятості і безробіття населення Івано-Франківської області (Скачати)
Економічний потенціал України (Скачати)
Етапи формування національного складу населення Чернівецької області (Скачати)
Етапи формування поселенської мережі Луганської області (Скачати)
Етапи формування сучасних ландшафтів приміської зони Вінниці (Скачати)
Етапи формування сучасної політичної карти світу (Скачати)
Етногеографічне районування України (Скачати)
Етнографічні групи (субетноси) українського етносу (бойки, гуцули, лемки, литвини, поліщуки, черкаси) (Скачати)
З історії географічного та соціально-економічного вивчення поняття “трудовий потенціал” (Скачати)
Закарпатська область (географічне положення, адміністративно-територіальний поділ) (Скачати)
Закарпатська область (географія) (Скачати)
Деякі закономірності взаємозв'язаного розвитку демогеографічних, соціально-географічних та етногеографічних процесів в Україні на початку XXI ст. (Скачати)
Закономірності розвитку процесу містобудівництва на території України у середньовічний період (V-XVII ст.) (Скачати)
Земля свідком минулого (досвід європейських учених початку ХХ ст. у зборі й аналізі географічних назв) (Скачати)
Лемки – етнографічна група (субетнос) українського етносу (Скачати)
З історії вивчення сучасних морфодинамічних процесів за результатами стаціонарних і напівстаціонарних досліджень (Скачати)

1 2 3 4


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП