ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Географія економічна, економіка регіонів

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Географія економічна, економіка регіонів

1 2 3 4

Історія медичної географії в Україні (Скачати)
Історія поглядів на географію, її об’єкт і завдання дослідження (Скачати)
Історія розвитку географії населення в Україні (Скачати)
Історія становлення географічної думки у Київському університеті (Скачати)
Історико-географічні передумови формування системи розселення Волинської області (Скачати)
Історико-географічне джерелознавство (Скачати)
Історико-географічний аспект демографічного і територіального розвитку Львівської міської агломерації (Скачати)
Історичні аспекти формування сучасних шляхів Волинської області (Скачати)
Історичні виміри української географії (Скачати)
Історичні особливості та чинники, що вплинули на формування сільського населення Хмельницької області (Скачати)
Історична географія культури: проблеми змісту та рангування одиниць дослідження (Скачати)
Історичний огляд міграційних процесів в Україні (Скачати)
Історичний розвиток та структура географічної науки (Скачати)
Грунти, грунтовий покрив Північної Америки (Скачати)
Етнічний склад населення України, його особливості, динаміка та територіальні відмінності (Скачати)
Краєзнавчі студії Юзефа Крашевського (Скачати)
Краєзнавча діяльність Південно-Західного відділу Російського географічного товариства у Києві (1873 – 1876 рр.) (Скачати)
Краєзнавче дослідження етнічної географії адміністративного району (Скачати)
Іван Франко як історіограф Галицького краєзнавства (до 150-річчя від дня народження) (Скачати)
Історичні особливості та чинники, що вплинули на формування та розвиток туристично-рекреаційного комплексу Івано-Франківської області (Скачати)
Міграції населення України (Скачати)
Містечко Скалат Тернопільської області (Скачати)
Місто Кременець як центр зародження та розвитку географічної освіти на Волині і Поділлі (Скачати)
Маловідоме дослідження з географії промисловості України (Скачати)
Машинобудівний комплекс України (Скачати)
Межі та завдання географії (Скачати)
Металургійна промисловість України (Скачати)
Методи обліку населення в Україні (Скачати)
Методичні аспекти підготовки майбутнього вчителя-еколога (Скачати)
Мирон Кордуба як вчений: життя і діяльність (Скачати)
Михайло Волобуєв (Волобуєв-Артемов) – теоретик економічної географії та патріот України (Скачати)
Мріяв про незалежну Україну (вчений Іван Фещенко-Чопівський) (Скачати)
Напрямки та методи етногеографічного дослідження міського населення (Скачати)
Наукові ідеї Володимира Вернадського - методологічна основа суспільно-географічних досліджень АПК України (Скачати)
Національні меншини в Україні (Скачати)
Нерівномірність розміщення населення на Землі (Скачати)
Основи географії населення України (Скачати)
Острозький інвентар 1620 року як унікальне економіко-географічне краєзнавче джерело (Скачати)
Підходи до оцінки структури наукового потенціалу економічної і соціальної географії України (Скачати)
Подільський економічний район (Скачати)
Придніпровський економічний район (Скачати)
Причорноморський економічний район (Скачати)
Проблеми зайнятості населення у малих міських поселеннях агропромислових регіонів (Скачати)
Проблеми менеджменту екотуристичної діяльності у горах в умовах розвитку потенційно загрозливих для довкілля видів бізнесу (Скачати)
Проблеми соціально-економічного розвитку міських поселень в умовах трансформації суспільства (Скачати)
Пропедевтична роль краєзнавства у формуванні географічних понять (Скачати)
Історія розвитку географії населення в Україні (Скачати)
Регіоналізація світогосподарського простору і просторова структура світового господарства наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (Скачати)
Рецензія на книгу Ф.Котлера та ін. "Маркетинг мест..." (Скачати)
Робота з обдарованими й творчими дітьми в процесі вивчення географії (Скачати)
Розвиток етнічної географії України у другій половині XX століття (Скачати)
Розвиток української геоурбаністики у ХХ ст. (Скачати)
Роль академіка Степана Рудницького у розвитку географічної освіти в Україні (Скачати)
Роль екологічного фактору у відтворенні населення регіону (Скачати)
Роль підручника в оптимізації навчально-виховного процесу з екологічних дисциплін. Підручник – який він? (Скачати)
Роль промисловості у формуванні соціоекосистеми міста Львова у ХХ столітті (Скачати)
Рудницький Степан Львович – учений-географ (Скачати)
Рукописна економіко-географічна спадщина Антона Синявського (Скачати)
Самостійна робота учнів на уроках економічної і соціальної географії України (Скачати)
Соціально-економічні фактори впливу на демогеографію регіону (Скачати)
Соціально-політична позиційність Західного геополітичного реґіону України (географічний аспект) (Скачати)
Стан безробіття в Тернопільській області та можливі шляхи його подолання (Скачати)
Статево-вікова структура населення України (Скачати)
Столичний (Київський) економічний район (Скачати)
Суспільно-географічні дослідження Полтавщини першої чверті ХХ століття (Скачати)
Суспільно-географічні дослідження професора Миколи Пістуна (Скачати)
Сутність і структурний зміст краєзнавства, об’єктно-предметна основа географо-краєзнавчих досліджень (Скачати)
Сучасні проблеми медичної географії в Україні (Скачати)
Теребовля, Тернопільська область (Скачати)
Генрі Стенлі. Подорожі до Африки (Скачати)
Володимир Геринович – організатор географічної науки та освіти на Поділлі (Скачати)
Географічні дослідження Поділля у працях польських вчених XIX сторіччя (Скачати)
Географічне положення, адміністративно-територіальний поділ Хмельницької області (Скачати)
Трансформація господарства і структура зайнятості населення Тернопільської області в сучасних умовах (Скачати)
Українська етнографічна границя та особливості її формування (за проф. В. О. Гериновичем) (Скачати)
Функціонально-територіальні особливості організації суспільно-географічної педагогічної і наукової діяльності в Україні (Скачати)
Хімічний комплекс України (Скачати)
Харківська географічна школа: особистості, ідеї, відкриття (Скачати)
Хмельницька область (географія) (Скачати)
Чисельність населення України. Природний рух. (Скачати)
Шлюбність та розлучуваність як важливі чинники відтворення населення (Скачати)
Юрій Полянський і його “Подільські етюди” (Скачати)
Японія. Населення та сільське господарство (Скачати)
Внесок Валентина Садовського у теорію економічного районування (Скачати)
Господарство Тернопільської області (Скачати)
Типи сільських поселень Хмельницької області за показником господарського використання території (Скачати)
Тернопільська область (географія) (Скачати)
Населення Тернопільської області (Скачати)
Картографічні твори у контексті формування інституту авторського права (Скачати)
Життєвий шлях постатей Мелітопольщини – взірець для нас (Скачати)
Шлях до соціоекології професора Георгія Бачинського (Скачати)
Функціонування локальних систем розселення у агропромислових регіонах (Скачати)
Українські ландшафтознавчі школи: історія становлення, теоретико-методологічний фундамент, основні напрями досліджень (Скачати)
Українська географія релігії: історія формування та предмет дослідження (Скачати)
Формування християнських цінностей під час вивчення курсу “Соціальна та економічна географія світу” в освітніх закладах нового типу (Скачати)
Федір Матвієнко-Гарнага - видатний український економіко-географ і економіст (Скачати)
Африка (різне, географія) (Скачати)
Язлівець – місто ренесансу (Скачати)
Феномен міста (Скачати)
Урбанізація Галичини у часі і просторі (Скачати)
Урбанізація. Суть процесу урбанізації (Скачати)
Урбанізація: за і проти (Скачати)
Село Лісоводи Городоцький район Хмельницької Області (Скачати)
Політична географія України (Скачати)
Екологія і соціальне місто (Скачати)
„Депресивні регіони”: теорія і практика (Скачати)
Умови виникнення і розвитку міських поселень Хмельницької області. Генетичні типи поселень (Скачати)
Сучасні підходи до суспільно-географічного вивчення агропромислових комплексів (Скачати)
Становлення та розвиток наукової дисципліни ”Географія туризму” в Україні (Скачати)
Соціальний комплекс України (Скачати)
Проектований ландшафтний парк „Середньосульський” (Скачати)
Конструктивно-географічні аспекти регіоналізму (Скачати)
Загальні риси становлення і розвиток ретроспективної екістичної географії в Україні та Росії (Скачати)
Бразилія (Скачати)
Латинська Америка: загальні відомості (Скачати)
Танзанія (Скачати)
Місто Долина та Долинський район: фізико-географічна та економічна характеристика (Скачати)
Латинська Америка: соціально-економічна характеристика (Скачати)
Італія – загальна характеристика (Скачати)
Політична карта світу (урок-гра) (Скачати)
Індія (Скачати)

1 2 3 4


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП