ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Географія економічна, економіка регіонів

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Географія економічна, економіка регіонів

1 2 3 4

Алжир – загальна характеристика (Скачати)
Японія (Скачати)
Японія: топографія, населення, історія, клімат і природа, пам’ятки, економіка (Скачати)
Панама, загальна характеристика (Скачати)
Подорожі, маршрути та відкриття Фа Сяня (Скачати)
Аналіз туристичної політики Австрії (Скачати)
Стан, проблеми та перспективи розвитку туристичної індустрії в України (Скачати)
Вибухоподібне збільшення народонаселення (Скачати)
Львівська область (Скачати)
Великобританія – загальна характеристика (Скачати)
Характеристика туристично-рекреаційного потенціалу Росії (Скачати)
Формування нових центрів світової ринкової системи (Скачати)
Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення Латинської Америки (Скачати)
Країни Латинської Америки як об’єкт іноземних інвестицій (Скачати)
Хотинська фортеця – майбутній культурно-освітницький центр Буковини (Скачати)
Суспільно-географічні особливості світової агропродовольчої проблеми та її вплив на фізичне здоров’я населення (Скачати)
Японія (Скачати)
Франція (Скачати)
Економічно - географічна характеристика Львівської області (Скачати)
Фінляндія – загальна характеристика (Скачати)
Канада (Скачати)
Італія (Скачати)
Польща (Скачати)
Визначні пам’ятки Лондона (Скачати)
Венесуела – загальна характеристика (Скачати)
Трудові ресурси світу та їх розміщення (Скачати)
Сумська область (Скачати)
Характерні риси державного регулювання в Єс (Скачати)
Інтеграційні процеси та значення ЄС (Скачати)
Західноєвропейський регіон: сучасний стан і загальна економічна характеристика (Скачати)
Економіка країн ОЕСР (Скачати)
Фінансово-кредитні ресурси сучасного світу (Скачати)
Трудові ресурси сучасної цивілізації (Скачати)
Інформаційні ресурси (Скачати)
Технологічні ресурси (Скачати)
Роль мінеральної сировини в сучасній світовій економіці (Скачати)
Фактори економічного зростання південної Кореї (Скачати)
Економічна політика КНДР. фактори та умови економічного зростання (Скачати)
Загальна характеристика КНДР (Скачати)
Загальна характеристика природних умов та господарства Китаю (Скачати)
Ресурсно-відновний потенціал країн південної Азії (Скачати)
Роль держави в економічному розвитку країн АСЕАН (Скачати)
Найважливіші фактори розвитку нових індустріальних країн (НІК) південно-східної Азії (Скачати)
Південно-східна Азія у світовому господарстві (Скачати)
Економіка країн близького та середнього сходу (Скачати)
Особливості економічного розвитку країн Латинської Америки (Скачати)
Латинська Америка і світове господарство (Скачати)
Особливості розвитку канадської економіки (Скачати)
Економічний потенціал США (Скачати)
Економічний огляд економіки країн СНД та Балтії (Скачати)
Економіки Молдови та країн Закавказзя (Скачати)
Російська Федерація (РФ) (Скачати)
Співдружність незалежних держав і країни Балтії - загальна характеристика (Скачати)
Зміст національних програм переходу до ринкової економіки та практика реформ у східноєвропейських країнах (Скачати)
Формування економічної моделі XXI ст. криза індустріального розвитку (Скачати)
Структура економічної системи США (Скачати)
Економічна політика США (Скачати)
США - Канада: взаємопереплетення капіталів і взаємодія національних економічних циклів (Скачати)
Зовнішньоекономічні зв'язки Канади (Скачати)
Система зовнішньоекономічних зв'язків країн Латинської Америки (Скачати)
Економіка країн Африки. загальна характеристика господарства (Скачати)
Інтереси України в Латинській Америці (Скачати)
Основні галузі економіки країн Африки (Скачати)
Держава та економіка країн Африки (Скачати)
овнішньоекономічні зв'язки країн Африки (Скачати)
Роль іноземного капіталу та ТНК у промисловому розвитку нових індустріальних країн (НІК) південно-східної Азії (Скачати)
Особливості економічного розвитку В'єтнаму й Лаосу (Скачати)
осподарські еволюції й політика країн південної Азії (Скачати)
Роль іноземних інвестицій у розвитку економіки в Китаї (Скачати)
Розвиток основних галузей народного господарства (Скачати)
Зовнішньоекономічні зв'язки КНДР (Скачати)
Республіка Корея (Скачати)
Зовнішньоекономічні зв'язки південної Кореї (Скачати)
Загальна характеристика Японії (Скачати)
Державно-корпоративні структури - основа господарства Японії (Скачати)
Природні, трудові та інтелектуальні ресурси Японії (Скачати)
Основні міжгалузеві системи господарства Японії (Скачати)
Зовнішньоекономічна діяльність Японії (Скачати)
Економіка перехідних суспільств (Скачати)
Країни, що розвиваються (Скачати)
Нові індустріальні країни (Скачати)
Економіка найменш розвинутих країн (Скачати)
Головні тенденції розвитку економіки країни ЄС (Скачати)
Загальна характеристика економіки країн східної Європи (Скачати)
Тиск атмосфери, від чого він залежить. Класи мінералів Намалюйте схему і поясніть положення Землі по відношенню до Сонця, а також розподіл сонячних променів на поверхні Землі в день літнього сонцестояння. (Скачати)
Республіка Білорусь (Скачати)
Роль структурного фактору у формуванні озер та боліт (на прикладі території волинського полісся) (Скачати)
Економіка Казахстану та середньоазіатських країн СНД (Скачати)
Водні баланси і водні ресурси України (Скачати)
Промисловість Івано-Франківщини (Скачати)
Дослідження стану природно-гідротехнічних систем в басейні Дніпра з метою оптимізації природокористування (Скачати)
Природно-заповідний фонд Івано-Франківської області (Скачати)
Аналіз басейнових палеогеоморфологічних морфолітосистем у вирішенні гідрогеологічних питань (Скачати)
Особливості мезомасштабних проявів атмосферних процесів в межах гірських країн (на прикладі українських Карпат) (Скачати)
Ландшафтно-гідрологічна просторова класифікація басейну Десни (в межах України) (Скачати)
Ландшафтознавче картографування озерно-річкової басейнової геосистеми (Скачати)
Про вплив природних чинників на винос солей річками (Скачати)
Оцінка ступеня забруднення важкими металами геосистем голосіївського лісу (Скачати)
Конструктивно-географічні аспекти удосконалення управління водними ресурсами (Скачати)
Досвід створення серії карт «комплекс природоохоронних заходів, що забезпечує екологічне оздоровлення басейну Дніпра» на основі застосування геоінформаційних технологій (Скачати)
Басейнові історико-динамічні морфолітосистеми: палеогідродинамічні реконструкції і екологічні експертизи водогосподарських проектів (Скачати)
Гідро морфоструктурний аналіз центральноїчастини українського щита (Скачати)
Охорона навколишнього природного середовища у фрн та стан українсько-німецького співробітництва у цій сфе (Скачати)
Картографічні дослідження радіоекологічної ситуації - атлас поліського району. (Скачати)
Значення гідрологічних і гідроекологічних дисциплін у підготовці географів (Скачати)
Гідрохімічні дослідження в київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Скачати)
Концептуальні положення гідроекологічної оцінки прояву руслових процесів (Скачати)
Методологічні основи моніторингу біоти природних вод (Скачати)
Використання методів експериментальної гідрохімії і геоінформаційних технологій для оцінки стану та прогнозування якості поверхневих вод (Скачати)
Основні напрямки досліджень іонного стоку в басейні Дніпра (Скачати)
Основи системного гідроекологічного районування територій (Скачати)
Економічна структура світу (Скачати)
Репрезентативність показників якості води як індикаторів забруднення (Скачати)
Природні фактори формування ресурсів та хімічного складу джерельних вод (Скачати)
Порівняльна характеристика якості річкових вод в межах Рівненської області за інтегральними показниками (Скачати)
Поняття ендогенних геологічних процесів (Скачати)
Оцінка впливу поверхневого стоку на продукційно-деструкційні процеси у водотоках для цілей екологічної експертизи гідротехнічних об'єктів (Скачати)
Вплив антропогенного фактора на стік найбільших річок України (Скачати)
Басейн річки Дунай: становлення і розвиток гідролого - гідрохімічних досліджень та їх основні напрямки (Скачати)
Українська революція 1917-1918 рр. (Скачати)
Визвольна боротьба у Отинії під час І та ІІ світових воєн (Скачати)
Україна у складі СРСР: 1917 – 1991 роки (Скачати)
Українська революція 1917-1918 рр. (Скачати)
Народження держави Україна (історія та сучасність) (Скачати)
Україна у 1914-1917 роках (Скачати)
Шкідники сільськогосподарських культур (Скачати)
Агротехнічні заходи (Скачати)
Біологічний метод (Скачати)
Карантині шкідливі організми Лісостепу (Скачати)
Фізико-механічний та біофізичний методи (Скачати)
імічний метод захисту від шкідливих організмів і хвороб (Скачати)
Хвороби сільськогосподарських культур (Скачати)
Аграрна політика України на шляху інтеграції у світове середовище (Скачати)
Визначення рівня захисних біологічних можливостей ґрунту від забруднення. Основні закони агроекології (Скачати)
Використання агровиробничого потенціалу земель та забезпечення сталого розвитку агро екосистем (Скачати)
Виробничі ресурси та спеціалізація сільського господарства (Скачати)
Добрива і біологічна якість сільськогосподарської продукції (Скачати)
Ефективність виробництва продукції рослинництва та перспектива розвитку галузі (Скачати)
Ефективність виробництва продукції тваринництва та перспектива розвитку галузі (Скачати)
Ліси як могутній фактор забезпечення екологічної рівноваги агроландшафтів (Скачати)
Особливості бізнесової діяльності (Скачати)
Початок справи і управління малим бізнесом (Скачати)
Актуальні питання аграрної політики в умовах трансформації економіки (Скачати)
Соціально-демографічний моніторинг сільського населення лісостепової зони (Скачати)
Управління агропромисловим виробництвом за ринкових умов (Скачати)
Франчайзинг і кластерні моделі взаємодії малих підприємств (Скачати)
Біотехнологія в рослинництві (Скачати)
Обґрунтування спеціалізації ведення сільськогосподарського виробництва (Скачати)
Оптимізація структури землекористування (Скачати)
Альтернативні джерела енергії та обладнання в агропромисловому комплексі (Скачати)
Енергетика в агропромисловому комплексі (Скачати)
Обладнання для електропостачання в агропромисловому комплексі (Скачати)
Ефективність технологічних комплексів машин для виробництва продукції рослинництва (Скачати)
Технічні засоби у рослинництві (Скачати)
Технологічні процеси виробництва продукції рослинництва (Скачати)
Комплексне технічне забезпечення тваринництва. Машини і обладнання для комплексної механізації на фермах (Скачати)
Машини і обладнання для кормовиробництва та кормоприготування (Скачати)
Біотехнологія відтворення сільськогосподарських тварин (Скачати)
Відтворення та ремонт молочного стада (Скачати)
Виведення бджолиних маток (Скачати)
Виробництво молока (Скачати)
Виробництво яловичини (Скачати)
Вирощування телиць для ремонту молочних стад (Скачати)
Життя бджіл (Скачати)
Медоносна база і запилення рослин бджолами. Розведення та утримання бджолиних сімей (Скачати)
Організація пасіки (Скачати)
Основи технології вирощування товарної риби за дволітнім циклом. Вирощування товарної риби за трилітнього циклу (Скачати)
Племінна робота в молочному скотарстві. Технологія виробництва яловичини у спеціалізованому м’ясному скотарстві (Скачати)
Продукти бджільництва (Скачати)
Реалізація молочної сировини на переробні підприємства (Скачати)
Реалізація худоби на м’ясопереробні підприємства (Скачати)
Реалізація продукції тваринництва. Порядок реалізації тварин і птиці на м’ясопереробні підприємства (Скачати)
Система виробництва продукції овець (Скачати)
Технології відтворення та вирощування риби у тепловодних та холодноводних ставових рибних господарствах. Біологічні особливості культивованих об’єктів тепловодного рибництва (Скачати)
Технологія виробництва продукції птахівництва (Скачати)
Технологія виробництва свинини. Породи свиней та їх використання. (Скачати)
Технологія вирощування ремонтного молодняку коней (Скачати)
Хвороби бджіл (Скачати)
Ґрунтозахисні енерго-, ресурсо- і вологозберігаючі технології вирощування культур (Скачати)
Сучасні технології виробництва садивного матеріалу плодових і ягідних культур (Скачати)
Індустріальні технології вирощування цукрових буряків (Скачати)
Інтенсивні технології вирощування плодових культур (Скачати)
Інтенсивні технології вирощування ягідних культур (Скачати)
Агрокліматичні умови лісостепу (Скачати)
Адаптивна система контролю забур’яненості ріллі (Скачати)
Альтернативне землеробство (Скачати)
Бобові та зернобобові культури (Скачати)
Вплив температури на розвиток кореневих гнилей (Скачати)
Впровадження елементів нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій при виготовленні консервованих, грубих і концентрованих кормів (Скачати)
Діагностика живлення рослин (Скачати)
Доцільність та особливості створення культурних пасовищ (Скачати)
Еколого–економічний поріг забур’яненості полів та методика його визначення (Скачати)
Зберігання овочів (Скачати)
Значення проміжних посівів та агрокліматичні особливості їх вирощування (Скачати)
Колообіг і баланс основних елементів живлення в землеробстві (Скачати)
Медико-біологічна оцінка продукції рослинництва (Скачати)
Методика розробки еколого-агрохімічного паспорта поля (Скачати)
Насінництво основних олійних і багаторічних культур (Скачати)
Насінництво основних олійних культур і багаторічних трав (Скачати)
Насінництво цукрових буряків (Скачати)

1 2 3 4


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП