ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - БЖД (Безпека життєдіяльності)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - БЖД (Безпека життєдіяльності)
1 2 3

Захисне занулення, його фізична суть та способи виконання (Скачати)
Валеологія. Без сім’ї немає щастя на землі (Скачати)
Валеологія. Біологічні ритми людини (Скачати)
Валеологія. Значення та сутність загартування (Скачати)
Життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях (Скачати)
Оцінка інженерного захисту працівників об’єкта (Скачати)
Ознайомити учнів з правилами безпеки під час весняних канікул (Скачати)
Гігієнічні вимоги до розміщення формування ДСМК в населених пунктах. Перспективні польові споруди медицини катастроф (Скачати)
Невідкладна медична допомога при утопленні, удушенні, ушкодженні електричним струмом (Скачати)
Санітарно-гігієнічні заходи щодо забезпечення харчування населення на період надзвичайної ситуації і катастроф мирного часу і на воєнний час (Скачати)
Глобальна продовольча проблема (Скачати)
Тероризм як глобальна проблема XX ст. (Скачати)
Небезпечні ситуації мирного часу і безпека населення (Скачати)
Тектонічні катастрофи (Скачати)
Переконати учнів у шкідливості куріння, викликати негативне ставлення до цієї згубної звички (Скачати)
Наркотики і наркоманія. Захист продуктів харчування в умовах радіоактивного забруднення (Скачати)
Визначення і дози іонізуючого випромінювання (Скачати)
Правила поведінки при виникненні екстремальних ситуацій вдома (пожежа, поводження з газом та електроприладами) (Скачати)
Екстремальні ситуації на відпочинку (орієнтування, отруйні ягоди та гриби, укуси комах та змій) (Скачати)
Екстремальні ситуації на відпочинку (випадки на воді, обмороження тонкий лід) (Скачати)
Повноваження міністерств та інших центральних органів державної і виконавчої влади в галузі охорони праці. Природне освітлення, його види і нормування, принцип розрахунку природного освітлення (Скачати)
Пожежна безпека. Категорії пожеж і приміщень, вогнегасники (Скачати)
Класифікація небезпек (Скачати)
Характеристика надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження та їх наслідки (Скачати)
Захист від перехідних і високих напруг (Скачати)
Надзвичайні ситуації та їх класифікація (Скачати)
Правила поведінки при виникненні екстремальних ситуацій вдома (побутові отруєння, отруєння пестицидами, поводження з домашніми тваринами ) (Скачати)
Особливості реанімації при утопленні і пораженні електричним струмом (Скачати)
Валеологія. Функції педагога-валеолога в процесі управління здоров’ям (Скачати)
Наркотики – смертельна небезпека. Наркоманія, токсикоманія - в чому різниця? (Скачати)
Молодь за здоровий спосіб життя (Скачати)
Правила техніки безпеки при виконанні радіо - монтажних робіт (Скачати)
Навчання, інструктування, перевірка знань з питань охорони праці (Скачати)
Надання першої медичної допомоги при обмороженні (Скачати)
Надання першої допомоги при ударах, вивихах, розтяженні зв’язок (Скачати)
Надання першої допомоги при утопленні та спробах самогубства (Скачати)
Надання першої медичної допомоги при запорошуванні очей (Скачати)
Надання першої медичної допомоги при знепритомненні (Скачати)
Природа людини: її походження та сутність (Скачати)
Природна (біологічна) та соціальна сутність людини (Скачати)
Середовище проживання людини (Скачати)
Шкідливі звички: куріння, алкоголізм, наркоманія (Скачати)
Стрес та шляхи його подолання (Скачати)
Які бувають електричні травми? (Скачати)
Таємниці довголіття (Скачати)
Вплив техносфери на людину (Скачати)
Ризик. Та види ризику (Скачати)
Техніка безпеки та охорони праці на виробництві (Скачати)
Організм людини в технічному оточенні (Скачати)
Історія розвитку та сучасні проблеми фізіології і психології праці (Скачати)
Загальні відомості про будову нервової системи людини. Фізіологічна система. Приклади фізіологічних систем (Скачати)
Нервові процеси та їх динаміка. Збудження і гальмування (Скачати)
Принципи та механізми функціонування нервової системи людини. Основні принципи діяльності нервової системи (Скачати)
Функції центральної нервової системи в процесі праці. Рефлекторна функція (Скачати)
Загальні відомості про будову рухового апарату людини та його функції. Руховий апарат людини та функції його елементів (Скачати)
М’язова діяльність і робоча поза працівника. Статична і динамічна робота. Фізіологічні відмінності між ними (Скачати)
Фізіологічні принципи раціоналізації трудових процесів. Трудовий процес. Фізіологічні передумови раціонального трудового процесу (Скачати)
Поняття про адаптацію та фізіологічні резерви організму людини (Скачати)
Біохімічні процеси та енергетика трудової діяльності. Обмін речовин і обмін енергії. Біохімічні процеси (Скачати)
Закономірності функціонування дихальної системи людини у процесі праці (Скачати)
Реакції серцево-судинної системи працівника на трудові навантаження. Серцево-судинна система та показники її діяльності (Скачати)
Терморегуляція організму людини в процесі праці (Скачати)
Психіка людини та її функції у процесі праці (Скачати)
Відчуття і сприймання у процесі праці. Відчуття та їхні основні властивості (Скачати)
Мислення у процесі праці. Мислення і його операційні компоненти (Скачати)
Пам’ять у процесі праці. Пам’ять та її складові процеси (Скачати)
Увага і воля у процесі праці. Увага та її види (Скачати)
Емоції і почуття у процесі праці (Скачати)
Особистість та її структура. Основні теорії особистості та її сутність (Скачати)
Темперамент і характер (Скачати)
Здібності. Здібності як індивідуально-психологічні особливості людини (Скачати)
Мотиви і мотивація. Мотив як компонент трудової діяльності (Скачати)
Суть і фактори працездатності людини. Поняття працездатності та її рушійні сили (Скачати)
Межа працездатності і функціональні стани організму людини в процесі праці (Скачати)
Показники і методика оцінки працездатності людини (Скачати)
Динаміка працездатності і характеристика її фаз (Скачати)
Заходи щодо підвищення працездатності працівників (Скачати)
Суть, причини і загальний механізм розвитку втоми. Втома як наукова і практична проблема (Скачати)
Показники і стадії втоми (Скачати)
Заходи запобігання перевтомі працівників на виробництві (Скачати)
Вплив науково-технічного прогресу на структуру і зміст трудової діяльності (Скачати)
Психофізіологічна суть і критерії монотонності праці (Скачати)
Суть, види і особливості операторської праці. Типи систем «людина—машина» та місце в них людини (Скачати)
Психофізіологічні принципи організації роботи оператора (Скачати)
Фактори виробничого середовища та умови праці (Скачати)
Мікроклімат виробничих приміщень та його вплив на працівників (Скачати)
Вплив шуму і вібрації на працівників (Скачати)
Виробничі шкідливості в робочій зоні та їх вплив на працівників (Скачати)
Освітлення виробничих приміщень (Скачати)
Естетичні фактори виробничого середовища та їх вплив на працівників (Скачати)
Суть і фактори важкості праці (Скачати)
Інтегральний критерій важкості праці (Скачати)
Методика інтегральної бальної оцінки важкості праці (Скачати)
Взаємозв’язок інтенсивності і важкості праці (Скачати)
Суть, критерії та фізіологічні закономірності проектування режимів праці і відпочинку (Скачати)
Методи встановлення регламентованих перерв на відпочинок (Скачати)
Шляхи раціоналізації та оцінка ефективності внутрішньозмінних режимів праці і відпочинку (Скачати)
Раціоналізація тижневих і річних режимів праці та відпочинку (Скачати)
Суть і завдання профорієнтації в ринкових умовах (Скачати)
Професіографія і психодіагностика (Скачати)
Професійний відбір і адаптація (Скачати)
Завдання і форми організації виробничого навчання (Скачати)
Психофізіологічні закономірності формування трудових навичок і умінь (Скачати)
Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування (Скачати)
Виробничі шкідливості, методи захисту від їх негативного впливу (Скачати)
Основи техніки безпеки (Скачати)
Правове і нормативне регулювання охорони праці (Скачати)
Державне управління охороною праці в Україні (Скачати)
Організація охорони праці на виробництві (Скачати)
Економічні аспекти охорони праці (Скачати)
Праця як основний вид людської діяльності та її фізіолого-психологічні особливості. Діяльність, її основні форми та види (Скачати)
Предмет, методологічні принципи та методи дослідження у фізіології і психології праці (Скачати)
Виробниче середовище і його вплив на людину. Предмет і завдання курсу «Основи охорони праці» (Скачати)
Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Небезпека. Ризик-як оцінка небезпеки. Джерела небезпеки та їх класифікація (Скачати)
Теоретичні основи безпеки життєдіяльності (Скачати)
Людина, як елемент системи “Людина – життєве середовище” (Скачати)
Людина, як елемент системи “Людина – життєве середовище” (Скачати)
Раціональні умови життєдіяльності людини (Скачати)
Вплив діяльності людини на навколишнє середовище (Скачати)
Джерела небезпеки життєдіяльності та породжені ними фактори (Скачати)
Джерела небезпеки життєдіяльності та породжені ними фактори (Скачати)
Соціальні та політичні небезпеки (Скачати)
Забезпечення безпеки економічної діяльності (Скачати)
Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі (Скачати)
Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій (Скачати)
Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій (Скачати)
Надання першої долікарської допомоги потерпілому (Скачати)
Організація і управління безпекою життєдіяльності (Скачати)
Вплив шуму і вібрації на організм людини. Джерело виникнення шуму і вібрації (Скачати)
Основні законодавчі документи з охорони праці. Спеціальні розслідування нещасних випадків. Штучне освітлення, його розрахунок. Категорія приміщень і споруд по вибухопожежонебезпеці згідно ОНТП, 24-86. Аналіз можливих схем вімкнення людини в електричну мережу (Скачати)
ВІЛ/СНІД – стосується кожного (Скачати)
Охорона грунтів. Забруднення вод світового океану. Забруднення атмосфери (Скачати)
Виробниче освітлення: значення, поняття, вимоги, види (Скачати)
Закономірності формування та принципи усунення небезпечних ситуацій. Перша допомога потерпілому при ураженні електричним струмом. Класифікація приміщень за вибухо та пожежною небезпекою (Скачати)
Наркотики– шлях у безвість! (Скачати)
Перша допомога: синці, порізи, рани, кровотечі, забої, вивихи, переломи (Скачати)
Інтерактивні технології навчання в курсі «основи безпечної життєдіяльності» (Скачати)
Надання першої медичної допомоги при переломах. Поняття про переломи. Ознаки перелому (Скачати)
Безпека вдома: тимчасове вимкнення світла. вміння орієнтуватися у темряві. правила користування сірниками, свічками, гасовою лампою (Скачати)
Техніка безпеки під час геодезичних робіт (Скачати)
Професійні інтоксикації (Скачати)
Уявлення про гострі і хронічні професійні інтоксикації. Інтоксикація пестицидами, ртуттю, свинцем та його сполуками миш’яку (Скачати)
Надзвичайні ситуації (Скачати)
Червоний, жовтий, зелений: правила дорожнього руху (ПДР) (Скачати)
Забруднення повітря у робочий зоні і боротьба з ним (Скачати)
Оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах. Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості об’єкта в надзвичайних ситуаціях. Заходи по захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій (Скачати)
Транспортування потерпілих (Скачати)
Оцінка радіаційної і хімічної обстановки. Прилади радіаційної та хімічної розвідки та дозиметричного контролю (Скачати)
Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування (Скачати)
Поняття про валеологію. Об’єкт, завдання та методологічні основи валеології (Скачати)
Небезпеки природного та техногенного характеру (Скачати)
Джерела, зони дії та рівні забруднень навколишнього середовища у разі аварій на аес і хімічно небезпечних об'єктах (Скачати)
Хімічна небезпека: походження, джерела та дії при хімічних забрудненнях (Скачати)
Робоче місце секретаря-референта, вплив робочих умов на його роботу і здоров’я (Скачати)
Клініка, перша медична допомога, організація рятувальних робіт в осередку хімічного ураження (Скачати)
Атестація робочого місця на підприємстві (Скачати)
Заходи пожежної безпеки (Скачати)
Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі (Скачати)
Соціально-політичні та комбіновані небезпеки (Скачати)
Радіація і життєдіяльність людини (Скачати)

1 2 3

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП