ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - БЖД (Безпека життєдіяльності)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - БЖД (Безпека життєдіяльності)
2 3

Перша допомога при ушкодженні електричним током (Скачати)
Надання першої медичної допомоги (Скачати)
Структура курсу БЖД (Скачати)
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України «Про охорону праці» (Скачати)
Ураження блискавкою, перша допомога (Скачати)
ППЗ автотранспортного горіння легкових автомобілів (Скачати)
Завдання Міністерства з надзвичайних ситуацій України (Скачати)
Радіація і життєдіяльність людини (Скачати)
Середовище життєдіяльності (Скачати)
Хімічно небезпечні виробництва та хімічні небезпеки (Скачати)
Соціально-політичне середовище життєдіяльності (Скачати)
Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Гідросфера (Скачати)
Середовище зв’язане з використанням техніки (Скачати)
Ультразвук і інфразвук (Скачати)
Зброя масового знищення (Скачати)
Аналіз статистичних даних з безпеки (Скачати)
Небезпеки урбанізованого міста (Скачати)
Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень (Скачати)
Дотримання правил хімічної безпеки (Скачати)
Електронебезпека на виробництві та в побуті (Скачати)
Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях (Скачати)
Укриття людей у захисних спорудах (Скачати)
Правила пожежної безпеки в гуртожитку (Скачати)
Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення (Скачати)
Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів (Скачати)
Вплив шкідливих речовин на організм людини (Скачати)
Стихійне лихо, метеорологічного походження (Скачати)
Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним (Скачати)
Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях (Скачати)
Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів (Скачати)
Умови безпечного перебування на льоду (Скачати)
Охорона здоров'я трудящих, забезпечення безпечних умов праці, попередження професійних захворювань (Скачати)
Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів), змій (Скачати)
Характеристика найбільш руйнівних сил історії людства (Скачати)
Техніка безпеки при проведенні геодезичних робіт у містах, на дорогах, мостах, тунелях, при будівництві гідроспоруд (Скачати)
Пожежа у багатоповерховому міському будинку (Скачати)
Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним (Скачати)
Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності (Скачати)
Технічне обслуговування приладів електрообладнання. Перевірити технічний стан, провести ТО акумуляторної батареї (Скачати)
Техносфера (Скачати)
Пожежа (Скачати)
Особливості впливу електричного струму на організм людини (Скачати)
Зсув (обвал) (Скачати)
Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання (Скачати)
Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі (Скачати)
Соціально-політичні та комбіновані небезпеки (Скачати)
Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях (Скачати)
Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності (Скачати)
Перехрестя. Безпечний перехiд дороги з обмеженою оглядовiстю i недостатньою видимiстю (Скачати)
Землетрус (Скачати)
Хімічна промисловість і охорона довкілля (Скачати)
Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи (Скачати)
Правова охорона та роль внутрішніх справ в охороні навколишнього природного середовища (Скачати)
Електротравмування. Перша допомога при ушкодженні електричним током (Скачати)
Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни (Скачати)
Безпека дорожнього руху (Скачати)
Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами (Скачати)
Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини (Скачати)
Суть екологічних проблем світу (Скачати)
Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини (Скачати)
Комплексність підходу вивчення предмета БЖД, зв’язок з профілюючими та іншими дисциплінами (Скачати)
Нормативні документи з БЖД (Скачати)
Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я (Скачати)
Проблема збереження миру на Землі (Скачати)
Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини (Скачати)
Вимоги обслуговуючому персоналу, що працює з електроустаткуванням (Скачати)
Урагани та повені як приклади небезпеки (Скачати)
Техніка безпеки при ремонті телевізора (Скачати)
Звітність організацій і підприємств з питань охорони праці (Скачати)
Класифікація надзвичайних ситуацій (Скачати)
Методика використання температурних подразників та засоби підвищення і відновлення працездатності (Скачати)
Профілактика травматизму (Скачати)
Температурний чинник. Адаптація до високої і низької температур (Скачати)
Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку (Скачати)
Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва (Скачати)
Підготовка населення по захисту від зброї масового ураження (Скачати)
Способи виведення з ладу автомобілів. Методика огляду на наявність вибухових пристроїв (Скачати)
Наркотики та наркоманія (Скачати)
Права та обовязки вартового(Скачати)
Пожежна безпека. Організація пожежної охорони (Скачати)
Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників (Скачати)
Охорона водного середовища (Скачати)
Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях (Скачати)
Надзвичайні ситуації военного часу (Скачати)
Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини (Скачати)
Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила (Скачати)
Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках загального призначення (Скачати)
Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок (Скачати)
Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання (Скачати)
Обслуговування обладнання (Скачати)
Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи (Скачати)
Чинники ступеню мотивації у сфері діяльності в умовах небезпек (Скачати)
Обслуговування теплообмінних апаратів та трубопроводів (Скачати)
Аварійне і довгострокове прогнозування аварій з с НХР (Скачати)
Поведінка в екстремальних ситуаціях на підприємстві (Скачати)
Типи небезпечних природних явищ та катастроф (Скачати)
Суспільні екологічні проблеми. Атмосфера та здоров'я людини (Скачати)
Атестація робочого міста (Скачати)
Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення (Скачати)
Аналіз виробничого травматизму (Скачати)
Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи (Скачати)
Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів (Скачати)
Хімія і екологія (Скачати)
Антропогенний вплив на навколишнє середовище (Скачати)
Завдання оптимізації взаємодії людини і живої природи — стратегія майбутнього (Скачати)
Основні джерела антропогенного забруднення довкілля (Скачати)
Соціально-політичні та комбіновані небезпеки (Скачати)
Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі (Скачати)
Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення (Скачати)
Небезпеки природного та техногенного характеру (Скачати)
Укриття людей у захисних спорудах (Скачати)
Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі (Скачати)
Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів (Скачати)
Заходи пожежної безпеки (Скачати)
Землетруси (Скачати)
Пожежа (Скачати)
Основні положення охорони праці на виробництві (Скачати)
Колективний договір як правовий інструмент поліпшення умов і охорони праці (Скачати)
Створення безпечних умов праці (Скачати)
Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження (Скачати)
Заходи та засоби захисту від вібрації (Скачати)
Евакуація людей із будівель і приміщень. Вимоги до евакуаційних виходів (Скачати)
Вплив шкідливих речовин на життя і здоров’я людини(Скачати)
Поняття безпеки та чотири ознаки цього явища. Небезпека та шкідливі фактори на виробництві. Дайте характеристику таким надзвичайним ситуаціям як землетрус і повінь (Скачати)
Основні уражаючі фактори (Скачати)
Поняття охорони здоров'я на виробництві та її правове забезпечення (Скачати)
Охорона праці жінок, неповнолітніх і інвалідів (Скачати)
Утоплення (Скачати)
Побутові небезпеки (Скачати)
Поняття дози радіоактивного випромінювання. Характеристики потужності дози (Скачати)
Поняття ліквідації наслідків стихійних лих. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій (Скачати)
Правила зупинки кровотечі, обробка ран (Скачати)
Правила накладання шин при переломах (Скачати)
Проблема збереження миру на Землі (Скачати)
Природна вентиляція, її ефективність. Кратність повітрообміну (Скачати)
Прогнозування небезпек та захист від їх дії (Скачати)
Захисні споруди, укриття населення та їх характеристика (Скачати)
Психологічні фактори небезпеки (Скачати)
Санітарний режим технологічних процесів на харчових підприємствах (Скачати)
Середовище пов’язане з використанням техніки (Скачати)
Середовище пов’язане з використанням техніки (Скачати)
Криміногенно-правова характеристика терористичного акту (Скачати)
Транспорт – як значне джерело шуму (Скачати)
Фізіологічна та психологічна надійність людини з точки зору БЖД (Скачати)
Небезпечні і шкідливі фактори, їх класифікація (Скачати)
Надзвичайні ситуації на залізничному транспорті (Скачати)
Навколишнє середовище та середовище життєдіяльності людини (Скачати)
Навколишнє середовище і здоров’я людини (Скачати)
Землетруси. Рятувальні і невідкладні роботи при ліквідації наслідків (Скачати)
Захисні споруди, укриття населення та їх характеристика (Скачати)
Життєдіяльність як процес існування та самореалізації індивіда в єдності його життєвих потреб і можливостей (Скачати)
Вплив шкідливих речовин на життя і здоров’я людини (Скачати)
Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення (Скачати)
Гігієнічні вимоги до штучного освітлення (Скачати)
Природні ресурси та корисні копалини Землі (Скачати)
Види інструктажів з техніки безпеки (Скачати)
Надзвичайні ситуації воєнного характеру (Скачати)
Безпека експлуатації електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) (Скачати)
Аварії, пожежі і вибухи на виробництвах (Скачати)
Забезпечення пожежної безпеки (Скачати)
Землетруси, вулкани, селі, пожежі, повені, пожежі (Скачати)
Дії населення при землетрусах, ураганах, заметах, зсувах, повенях (Скачати)
Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості об’єкта (Скачати)
Безпека праці при ремонті телевізорів (Скачати)
Вплив шкідливих речовин на організм людини (Скачати)
Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці (Скачати)
Хімічно небезпечні виробництва та хімічні небезпеки (Скачати)
Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах (Скачати)
Техніка безпеки при виконанні електрозварювальних робіт (Скачати)
Продовольча проблема: зміст, історична зумовленість, шляхи вирішення (Скачати)
Землетруси (Скачати)
Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру (Скачати)
Радіаційне забруднення на території України, методи вимірювання, вплив на людину, Чорнобильська трагедія, захист населення, евакуація населення (Скачати)
Особливості фізичної діяльності людини (Скачати)
Зсуви, селі, карсти, заболочення (Скачати)
Розповідь про наркотичні речовини і їх шкідливість (Скачати)
Пожежа (Скачати)
Ураження сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР). Клініка, перша медична допомога, організація рятувальних робіт в осередку хімічного ураження (Скачати)
Основи проблеми безпеки життєдіяльності. Фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні фактори та їх характеристики. Селеві потоки, зсуви та інші метеорологічні небезпечні явища та їх характеристики (Скачати)
Куріння і молодь (Скачати)
Торф’яні пожежі (Скачати)
Наслідки впливу на людей вражаючих факторів (Скачати)
Біологічна дія радіаційного випромінювання Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище (Скачати)
Авіакатастрофи. Рятування людей. Ознаки і правила поведінки людей (Скачати)
Вступ людства в епоху ядерної біди (Скачати)
Класифікація об’єктів по ступенях безпеки (Скачати)
Забезпечення пожежної безпеки (Скачати)
Землетруси, вулкани, селі, пожежі, повені, пожежі (Скачати)
Дії населення при землетрусах, ураганах, заметах, зсувах, повенях (Скачати)
Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості об’єкта (Скачати)
Основні положення "Концепції цивільної оборони України" і Закону "Про цивільну оборону України" (Скачати)
Структура, роль та завдання Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (Скачати)
Медичні засоби індивідуального захисту та правила їх використання (Скачати)
Засоби індивідуального захисту органів дихання та шкірних покровів (Скачати)
Організація спеціальної обробки техніки і майна при зараженні РР, ХР і БЗ (Скачати)
Прилади хімічної розвідки для сильнодіючих та бойових отруйних речовин (Скачати)
Хімічно небезпечні об'єкти. Хімічно небезпечні речовини, особливості їх впливу на організм людини (Скачати)
Норми радіаційної безпеки НРБУ-97 і ДР-97 (Скачати)
Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю (Скачати)
Радіаційне небезпечні об'єкти (Скачати)

2 3

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП