ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - БЖД (Безпека життєдіяльності)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - БЖД (Безпека життєдіяльності)
1 2 3

Поради щодо вживання питної води (Скачати)
Поради населенню щодо захисту від деяких несприятливих факторів природного середовища (Скачати)
Поради щодо правил збирання грибів та профілактики отруєння ними (Скачати)
Само- і взаємодопомога при ураженнях і травмах (Скачати)
Правила поведінки і дій населення під час надзвичайних ситуацій (Скачати)
Дії населення і правила поведінки при аваріях (хімічно небезпечних об'єктах, при аваріях на атомних енергетичних установках) (Скачати)
Поради населенню щодо дій в екстремальних ситуаціях (Скачати)
Рішення начальника цивільної оборони суб'єкта господарської діяльності на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій (Скачати)
Організація управління, оповіщення і зв'язку в районі надзвичайної ситуації (Скачати)
Дії робітників, службовців та населення при попереджувальному сигналі "увага всім!" та мовному інформуванні управлінь з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (Скачати)
Експлуатація та утримання захисних споруд у мирний час. Вимоги норм проектування інженерно технічних заходів у цивільній обороні (Скачати)
Загальні вимоги до розміщення, будівництва та використання захисних споруд цивільної оборони (Скачати)
Захисні споруди цивільної оборони (Скачати)
Основи захисту об'єкта господарської діяльності у надзвичайних ситуаціях (Скачати)
Організаційно-управлінські заходи запобігання й усунення надзвичайної ситуації на об'єкті (Скачати)
Надзвичайні ситуації соціально-політичного і воєнного характеру та їх можливі наслідки (Скачати)
Масові інфекційні захворювання та отруєння людей (Скачати)
Гідрологічні надзвичайні ситуації (Скачати)
Метеорологічна небезпечні явища (Скачати)
Стихійні явища екзогенного походження (Скачати)
Надзвичайні ситуації природного характеру та їх можливі наслідки (Скачати)
Геологічна небезпечні явища (Скачати)
Класифікація факторів ураження джерел надзвичайних техногенних ситуацій (Скачати)
Загальні відомості про надзвичайні ситуації. Надзвичайні ситуації техногенного характеру та їх можливі наслідки (Скачати)
Організаційна структура цивільної оборони підприємства, установи і організації (Скачати)
Структура і завдання єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру (Скачати)
Іонізуюче випромінювання і захист від нього (Скачати)
Шум і його основні характеристики у виробничих умовах (Скачати)
Харчування в умовах автономного існування (Скачати)
Умови існування людини. Безпека, небезпека, ризик і його розрахунок (Скачати)
Ультразвук та інфразвук як виробничі фактори (Скачати)
Сильнодіючі отруйні промислові речовини (СДОР). Профілактика отруєнь СДОР (Скачати)
Радіоекологічна ситуація в Україні після катастрофи на Чорнобильській АЕС (Скачати)
Природне середовище і його основні компоненти. Кругообіг речовини і енергії в біосфері (Скачати)
Природна радіоактивність (Скачати)
Небезпека в побутових умовах (Скачати)
Надзвичайні ситуації техногенного характеру (Скачати)
Надзвичайні ситуації природного характеру (Скачати)
Медична допомога в умовах автономного існування (Скачати)
Магнітне поле і особливості його впливу на людину (Скачати)
Людина в умовах автономного існування (Скачати)
Контроль за функціонуванням системи безпеки життєдіяльності. Законодавче і нормативно-правове забезпечення безпеки життєдіяльності (Скачати)
Згубні звички як фактор ризику (Скачати)
Засоби захисту населення, матеріальних цінностей і територій від надзвичайних ситуацій (Скачати)
Гігієна харчування (Скачати)
Гігієна довкілля. Вплив техногенної діяльності на стан довкілля (Скачати)
Вплив на організм людини інфрачервоного випромінювання та охолодження (Скачати)
Вплив на людину джерел електромагнітного випромінювання (Скачати)
Вплив найпоширеніших хімічних речовин на стан здоров'я людини (Скачати)
Виробничий мікроклімат і його несприятливі фактори (Скачати)
Безпека на виробництві. основи гігієни праці. Робота з персональними комп'ютерами (Скачати)
Безпека життєдіяльності як наука і навчальна дисципліна (Скачати)
Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях (Скачати)
Біологічна безпека. Найпоширеніші інфекційні захворювання (Скачати)
Алергічні реакції, алергічні захворювання. Демографічна ситуація в Україні (Скачати)
Адаптація організму до впливу несприятливих факторів виробничого мікроклімату (Скачати)
Визначення поняття «надзвичайна ситуація». Причини виникнення та особливості розвитку надзвичайних ситуацій. Виробничі аварії та катастрофи, стихійні лиха (Скачати)
Загальні властивості аналізаторів, їх вплив на життєдіяльність людини (Скачати)
Заходи підтримання безпеки в нормальних умовах (Скачати)
Зміна хімічного складу повітря у виробничих приміщеннях аптеки (Скачати)
Катастрофи (Скачати)
Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій (Скачати)
Методи знезараження повітря в приміщеннях аптек. Гігієнічна характеристика сонячної радіації (Скачати)
Мікроклімат житлових приміщень (Скачати)
Засоби індивідуального захисту (Скачати)
Організаційні основи надання кваліфікованої та спеціалізованої допомоги в НС. Організація медичної допомоги під час евакуації населення з районів катастрофи стихійного лиха (Скачати)
Організація першої долі карської допомоги на підприємствах та організаціях (Скачати)
Поняття про норми охорони праці. Техніки безпеки та виробничої санітарії (Скачати)
Правові основи захисту від небезпечних ситуацій (Скачати)
Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій (Скачати)
Причини вогкості в житлі, заходи щодо боротьби з нею. Поняття про кондиціонування повітря. Гігієнічні вимоги до упорядження та експлуатації гуртожитків, сільських будівель і польових станів (Скачати)
Соціально-політичні небезпеки (Скачати)
Соціально-політичні небезпеки (Скачати)
Утилізація відходів промисловості (Скачати)
Фактори, які становлять загрозу для генофонду української нації (Скачати)
Характеристика осередку ураження внаслідок землетрусу (Скачати)
Гігієнічне нормування виробничого мікроклімату. Засоби запобігання несприятливому впливу виробничого мікроклімату на організм людини (Скачати)
Умови праці та фактори їх формування (Скачати)
Вібрація та її вплив на живі організми. Вібрація та її біологічний вплив (Скачати)
Вплив метеорологічних умов на життєдіяльність людини (Скачати)
Вплив на людей при роботі з лугами і кислотами. Вимоги до витяжної вентиляції (Скачати)
Втома та її профілактика. Сон (Скачати)
Життєдіяльність як процес існування та самореалізації індивіда в єдності його життєвих потреб і можливостей (Скачати)
Іонізуючі випромінювання (Скачати)
Людина як біологічний та соціальний суб'єкт. Потреби людини (Скачати)
Гігієна повітря, сонячна радіація. Поняття про гігієну повітря (Скачати)
Поняття про професійні шкідливості та професійні захворювання (Скачати)
Приклади найбільших техногенних катастроф у світі (Скачати)
Який вплив електроструму на організм людини (Скачати)
Лісові пожежі (Скачати)
Токсичність меблів (Скачати)
Транспорт та безпека життєдіяльності людей (Скачати)
Факти зниження і шляхи підвищення життєдіяльності людини (Скачати)
Управління ОБЖД (Скачати)
Стихійні лиха, які найчастіше трапляються в Україні (Скачати)
Слуховий аналізатор і дія шуму на людину (Скачати)
Системний аналіз виникнення надзвичайних ситуацій в Україні (Скачати)
Природні небезпеки, техногенні небезпеки, соціальні та політичні небезпеки (Скачати)
Природні небезпеки (Скачати)
Природне оточення та матеріальна культура – основні елементи життєвого середовища людини (Скачати)
Правила поведінки та дія людей при землетрусах та повенях (Скачати)
Пожежна безпека (Скачати)
Основи психологічного і фізіологічного збереження здоров’я (Скачати)
Людина і навколишнє середовище. Головні реакції, що забезпечують життєдіяльність людини (Скачати)
Захист населення в надзвичайних ситуаціях (Скачати)
Загальні вимоги пожежної безпеки (Скачати)
Виробниче середовище та методика викладання даної теми (Скачати)
Відшкодування збитків працівникам у разі ушкодження їх здоров’я. Гігієнічне нормування забруднення повітря шкідливими речовинами. Методи контролю повітря робочої зони і вимоги до них. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. Класифікація приміщень на виробництві за вибухопожежною небезпечністю (Скачати)
Взаємозв’язок і взаємозалежність життєдіяльності навколишнього середовища (Скачати)
Біологічні фактори небезпеки (Скачати)
Основні проблеми безпеки життєдіяльності. Фізичні, хімічні, біологічні та психологічні фактори. Селеві потоки, зсуви та метеорологічні небезпечні явища (Скачати)
Пожежі в домі (Конспект уроку з основ безпеки життєдіяльності) (Скачати)
Атомна зброя – „за” і „проти” (Скачати)
Слуховий та шкірний аналізатори людини, їх характеристики, екстремальні умови пов’язані з електричним струмом, види евакуацій, організація евакуацій населення (Скачати)
Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи (Скачати)
Екологічні кризи, причини їх дії. Фізичні, хімічні, біологічні та психологічні фактори. Селеві потоки, зсуви та метеорологічні небезпечні явища (Скачати)
Факти зниження і шляхи підвищення життєдіяльності людини (Скачати)
Означення і вимірювання ризику. Управління ризиком (Скачати)
Означення і вимірювання ризику. Управління ризиком (Скачати)
Хімічні та фізичні небезпечні виробничі фактори (Скачати)
Надзвичайні ситуації природного характеру (Скачати)
Надзвичайні ситуації техногенного характеру (Скачати)
Охорона здоров’я та працездатності жінок на виробництві (Скачати)
Застережні заходи і перша допомога при отруєнні “лізоформіном 3000”, “дескозалом” (Скачати)
Техніка безпеки і охорона праці при виконання слюсарних робіт (Скачати)
Алкоголізм - проблема, яку варто вирішити (Скачати)
Електробезпека (Скачати)
Розрахунок природного освітлення за методом Данилюка (Скачати)
Протидія міжнародному тероризму як системно- соціальна складова національної безпеки України (Скачати)
Вплив радіації на людину. Осередок біологічного ураження, правила поведінки в осередку бактеріалогічного ураження (Скачати)
Масові скупчення в Надзвичайних Ситуаціях (Скачати)
Шкідлива дія наркотиків (Скачати)
Служба охорони праці на підприємстві, її права та обов’язки; пил і шкідливі гази та їх вплив на організм людини; призначення і будова вуглекислотного вогнегасника (Скачати)
Хімічні і біологічні фактори небезпеки (Скачати)
Організація охорони праці на підприємстві (Скачати)
Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях (Скачати)
Обслуговування робочого місця бухгалтера, удосконалення робочого місця (Скачати)
Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів (Скачати)
Вживання алкоголю: причини, досвід , динаміка (Скачати)
Вживання наркотиків: причини, досвід, динаміка (Скачати)
Стихійні лиха й ДЦ населення щодо ліквідації їх наслідків (Скачати)
Надання першої допомоги при пораненнях, переломах, опіках й ураженні електричним струмом (Скачати)
Наркоманія (Скачати)
Охорона праці користувачів персональних комп'ютерів (ПК) (Скачати)
Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини (Скачати)
Вплив паління на формування особистості підлітка (Скачати)
Захист населення у надзвичайних ситуаціях (Скачати)
Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часів та їх вплив на життєдіяльність людей (Скачати)
Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях (Скачати)
Цивільна оборона в сучасних умовах (Скачати)
Безпека та небезпека у стародавніх віруваннях (Скачати)
Вчасно надана перша медична допомога – рятує життя (Скачати)
Радіація і життя людини. Радіаційне ураження. Аналіз Чорнобильської катастрофи (Скачати)
Психологія безпеки працівників ОВС (Скачати)
Організаційні заходи по забезпеченню пожежної безпеки ЛПЗ (Скачати)
Захист від електромагнітних полів та надвисокочастотного випромінювання (Скачати)
Захист прав працівників на охорону праці (Скачати)
Поведінка в екстремальних ситуаціях на підприємстві (Скачати)
Землетрус, вулкан, зсув, сель, повень, лавина, ураган, пожежа - природні небезпеки (небезпечність та правила поведінки людей) (Скачати)
Розслідування й облік нещасних випадків (Скачати)
Надання першої допомоги при пораненнях (рани, кровотечі) (Скачати)
Перша допомога при травмах (удар, вивих, перелом, розтягнення) (Скачати)
Перша допомога при термічних та електричних ушкодженнях (опік, електротравма, відмороження, утоплення) (Скачати)
Дезактивація, дегазація та дезінфекція (Скачати)
Надання першої медичної допомоги при переломах (Скачати)
Небезпеки природного та техногенного походження (Скачати)
Отруєння грибами (Скачати)
Вогнегасники: пінні, газові, порошкові (Скачати)
Алкоголізм (Скачати)
Оцінка інженерного захисту працівників суб’єкта. Задача (Скачати)
Наркоманія – чума ХХ століття (Скачати)
Надання долікарської допомоги при нещасних випадках (Скачати)
Валеологія. Дихальна гімнастика (Скачати)
Валеологія. Проблема здоров’я в житті сучасного суспільства (Скачати)
Валеологія. Масаж (Скачати)
Валеологія. Організм людини біоенергетична система (Скачати)
Валеологія. Лазня та здоров'я (Скачати)
Валеологія. Земне випромінювання і здоров'я людини (Скачати)
Валеологія. Духовні основи здоров'я (Скачати)
Валеологія. Здоров'я майбутніх батьків і дитини (Скачати)
Валеологія. Методика словесно-образного емоційно-вольового правління станом людини (Скачати)
Валеологія. Моржування (Скачати)
Валеологія. Наркоманія і здоров'я (Скачати)
Валеологія. Основи родинно-шлюбних взаємин (Скачати)
Валеологія. Піст і голодування як фактори оздоровлення (Скачати)
Валеологія. Розробка індивідуальної оздоровчої системи (Скачати)
Паління тютюну: звичка чи хвороба? (Скачати)
Алкоголізм (Скачати)
Утоплення (Скачати)
Припинення кровотечі з рани (Скачати)
Гарячі точки у світі (Скачати)
Надання першої допомоги при знепритомненні (Скачати)
Вплив факторів довкілля на мікроорганізми (Скачати)
Види інструктажів з техніки безпеки, їх зміст (Скачати)
Електротравми (Скачати)
Загальні питання безпеки праці: Перелік робіт підвищеної небезпеки (Скачати)
Травми, нещасні випадки під час аварій на транспорті. Дитячий травматизм і його профілактика (Скачати)
Вогник хай творить лиш тільки добро (Скачати)
Аварії на транспорті (Скачати)
Вплив негативних факторів на здоров'я людини (Скачати)

1 2 3

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП