ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Менеджмент » Телекомунікації в бізнесі

Мова HTML
Гіпертекстові документи, або Web-документи, створюються за допомогою спеціальної мови HTML (HyperText Markup Language — мова розмітки гіпертексту).
На відміну від звичайних текстів HTML-документи містять спе-ціальні команди, які задають структуру документу.
Мова являє собою сукупність досить простих команд, що встав-ляються в початковий текстовий документ.
Команди HTML задаються за допомогою спеціальних елементів — тегів. Тег має вигляд рядка символів, обмежених лапками — <>.
зображено вигляд гіпертекстової сторінки, заданої з допомогою такої програми:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Приклад гіпертекстової сторінки</TITLE>
</HEAD>
<BODY BACKGROUND=www_wal1.jpg BGCOLOR=#FFFFFF TEXT=#754321 LINK=#FF0000 VLINK=#0000FF ALINK=#00FFFF>
<IMG SRC="D:\MSOffice.95\Clipart\Atomengy.gif " ALIGN=LEFT VSPACE=10 HSPACE=40 BORDER=1 ALT="Картинка">
<Center>
<Font FACE="Academy" SIZE+1 Color=#FFOOFF><H1>Телекомунікації в бізнесі</H1></Font>
<H3>Навчальний курс, викладач І. Козак, КНЕУ, кафедра ІСЕ, 1998</H3>
</Center>
<HR>
<H4>курс теми:</H4>
<A NAME=lect>
<UL>
<LI><A HREF="file:///C:\Dustbin\http.htm">Загальна характеристика систем телекомунікацій</A>
<LI><A HREF="file:///C|/Dustbin/http.htm">Еталонна модель вза-ємодії відкритих систем та рівневі протоколи</A>
<LI>Технічні засоби організації телекомунікацій
<UL><LI>Засоби організації мереж
<LI>Модеми
<LI> ISDN
<LI>Стільникові системи зв’язку
</UL>
<LI>Комунікаційні сервіси Internet
<LI>Безпека в каналах телекомунікацій
</UL>
<HR>
<CENTER>
<TABLE BORDER=2 CELLSPACING=1 CELLPADDING=5 WIDTH=5>
<H4> Bи можете протестувати свої знання або вивчити курс</H4>
<CAPTION> </CAPTION>
<TR>
<TH>Виберіть: </TH>
<TH><A HREF="test.htm">Тест</A></TH>
<TD><A HREF="#lect">Вивчення</A></TD></TR>
</TABLE>
</CENTER>
<HR>
</BODY>
</HTML>
Є два типи команд: команди, що задаються з допомогою одного тега, і команди, що вимагають використання двох тегів. Так, якщо потрібно здійснити якусь операцію над текстом, то слід обмежити цей текст тегами, тобто використати два теги. Якщо ж треба задати якусь інструкцію броузеру (наприклад, вставити ілюстрацію), то ви-стачить одного тега. Деякі команди можуть використовуватися як з одинарними, так і з парними тегами (форматування абзацу).
Для команд із парними тегами початок і кінець команди однако-ві, але кінець містить ще й косу риску — /. Між символами команди розміщується текст: <команда>текст</команда>. Великі та малі бу-кви команд не розрізняються.
Таблиця 1
КОМАНДИ МОВИ HTML
Тег Опис тега
<HTML>... </HTML> Обмежує HTML-документ
<Head>... </Head> Задає заголовок тексту
<TITLE> ...</TITLE> Розміщується в заголовку, містить назву сторінки
<H1> заголовок 1 </H1> Найбільший розмір символів
<H6> заголовок 6</H6> Найменший розмір символів, фактичні розміри залежать від броузера та можуть настроюватися користувачем
<PRE> ... </PRE> Обрамлення попередньо оформленого тексту
<B>...</B> Напівжирний шрифт
<I>...</I> Курсив
<U>...</U> Підкреслювання
КОМАНДИ УПРАВЛІННЯ РОЗМІЩЕННЯМ НА ЕКРАНІ
<BR> Перенесення наступного тексту на новий рядок під час по-казу сторінки (кінець рядка)
<P> Повідомляє броузеру про початок нового абзацу;
на відміну від попередньої команди ще й вставляє порож-ній рядок між абзацами
<!...-> Коментар
<HR> Вставка горизонтальної лінії на всю ширину екрану
<Center> ... </Center> Центрування тексту
ЗАДАННЯ СПИСКІВ І ВІДСТУПІВ
<UL> ... </UL>
<OL> ... </OL> Задання відступу — текст належить зсунути вправо на 1 крок табуляції (певне число символів)
<OL> <LI> елемент 1
<LI> елемент 2
</OL> Задання впорядкованого списку нумерованих елементів
<UL> <LI> елемент 1
<LI> елемент 2
</UL> Задання невпорядкованого списку елементів (елементи позначаються спеціальними символами)
<DL>
<DT> — термін </DT>
<DD> — визначення
</DL> Списки-визначення
<DIR> <LI> ... </DIR> Непомічені списки
ЗАДАННЯ ГІПЕРТЕКСТОВИХ ПОСИЛАНЬ
<A HREF=“URL”>
анкер </A> Задання посилання на інший файл на іншій WEB-сторінці. Анкером може бути текст або зображення (використову-ється команда вставки зображення). Анкер відображається броузером у документі, і у його вибору здійснюється пере-хід за посиланням
<A HREF=“file://Local host/шлях\файл”> анкер </A> Для виклику іншого файла з цієї ж ЕОМ
<A HREF = “#мітка”>
анкер </A> Для посилання на місце всередині цього ж файла. Аби по-значити місце, куди буде здійснено перехід, використову-ється
<A NAME = “мітка”> ... </A>
КОМАНДИ З ПАРАМЕТРАМИ
Тег Опис тега Параметри Опис параметра
<Body>... </Body> Обмежує ті-ло докумен-та BACKGROUND=“Ім’я_файла”
BGCOLOR=“#rrggbb”
TEXT=“#rrggbb”
LINK=“#rrggbb”

ALINK=“#rrggbb”
VLINK=“#rrggbb” Задає файл зі “шпалерами”
Колір тла
Колір тексту
Колір невикористаних гіпертекстових посилань
Колір активних посилань
Колір використаних посилань
<FONT>
</FONT> Визначає шрифт текс-ту COLOR=“#rrggbb”
FACE=“ім'я_шрифту”,[“ім'я шрифту”,]...
SIZE=1..7 Колір шрифту
Список імен шрифтів, одним із яких відображатиметься текст
Розмір шрифту (один із семи)
Тег Опис тега Параметри Опис параметра
<P>...
</P> Вирізняє аб-зац ALIGN=“вирівнювання” Задає вирівнювання абзацу відносно меж документа: LEFT, RIGHT, CENTER
<IMG> Перегляд графічних образів SRC=“ім'я_файла”

ALT=“опис”

ALIGN=“вирівнювання”
VSPACE=число
HSPACE=число
HEIGHT=число
WIDTH=число Файл із зображенням у форматі .GIF або .JPG
Опис картинки для текстового режи-му
Розміщення тексту опису картинки: TOP, BOTTOM, MIDDLE
Відступ від тексту по вертикалі
Відступ по горизонталі
Видима висота зображення
Видима ширина зображення
<TABLE>
</TABLE> Задає табли-цю BORDER=число
CELLSPACING=число
CELLPADDING=число
WIDTH=число (відсотки)
HEIGHT=число (відсотки)
ALIGN=“вирівнювання” Ширина рамки таблиці
Товщина розділювачів таблиці
Відступ від елемента до лінії
Ширина таблиці в пікселях або відсо-тках від ширини вікна
Висота таблиці
Місце таблиці в тексті: LEFT, RIGHT, CENTRE
<TR>...
</TR> Задає рядок таблиці ALIGN=“вирівнювання”

VALIGN=“вирівнювання” Вирівнювання тексту по горизонталі LEFT, RIGHT, CENTRE
Вирівнювання тексту по вертикалі MIDDLE, BOTTOM, TOP
<TH>...
</TH> Задає заго-ловок ряд-ка чи стов-пця таблиці ALIGN=“вирівнювання”

VALIGN=“вирівнювання”

WIDTH=число(відсотки)
HEIGHT=число(відсотки)
COLSPAN=число
ROWSPAN=число
Вирівнювання тексту по горизонталі LEFT, RIGHT, CENTRE
Вирівнювання тексту по верти-калі MIDDLE, BOTTOM, TOP
Ширина клітини
Висота клітини
Кількість стовпців у клітині
Кількість рядків у клітині
Тег Опис тега Параметри Опис параметра
<TD>... </TD> Задає клі-тину таб-лиці Аналогічно тегу <TH> Аналогічно тегу <TH>
<caption>
</caption> Задає назву таблиці ALIGN=“вирівнювання” Визначає місце назви відносно таблиці: TOP, BOTTOM
У табл. 14 наведено ряд команд HTML.

Головною тенденцією в розвитку існуючої версії стандарту HTML є використання динаміки на Web-сторінках. Донедавна з ці-єю метою застосовувалися лише мови Java і JavaScript. Зараз Dynamic HTML надає такі можливості:
• динамічні стилі — можливість зміни кольору, форми і розмірів об’єктів на сторінці;
• динамічний вміст — зміна тексту, зображень чи мультимедійних елементів;
• позиціонування — рух текстів, зображень та інших об’єктів на сторінці, розміщення їх на декількох рівнях;
• робота з даними — підтримка форм вводу, збір необхідних да-них і отримання результатів.
Нова версія HTML 4.0 формалізує засоби для створення динамі-чних HTML-сторінок.
Для детальнішого ознайомлення з технологією WWW відсилає-мо до Списку літератури [15, 25, 29, 4, 12, 14].

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Мова HTML» з дисципліни «Телекомунікації в бізнесі»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Іноземні інвестиції
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
ПОЗИЧКОВИЙ ПРОЦЕНТ
Використання електронної пошти в бізнесі та її стандарти
Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери п...


Категорія: Телекомунікації в бізнесі | Додав: koljan (24.02.2011)
Переглядів: 2321 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП