ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Менеджмент » Телекомунікації в бізнесі

Основні поняття електронної пошти, списки розсилки, телеконференції
Поняття «електронна пошта» (electronic mail) передбачає викори-стання каналів зв’язку для передачі повідомлень в електронному ви-гляді.
Електронна пошта передається здебільшого телефонними або виділеними каналами зв’язку. Для її пересилки можуть використовуватися глобальні мережі. Так, на території СНД існують служби електронної пошти: MCI Mail, Compu Serve, AT&T Mail, Internet, Relcom, Demos, GlasNET.
Електронна пошта може пересилатись і в межах локальних мереж.
Типова система електронної пошти складається з поштового сер-веру та програм-клієнтів. Сервер приймає листи, складає в поштові скриньки, видає користувачеві, відсилає пошту в інші мережі. На такому сервері повинна підтримуватися база даних з іменами та ад-ресами користувачів.
За допомогою програм-клієнтів створюються поштові відділення, готуються і пересилаються, а також приймаються індивідуальні поштові повідомлення та пов’язані з ними файли.
Електронна пошта існує в трьох варіантах:
1. Тип 1:1 (проста — 1 джерело : 1 отримувач) — пересилка текcтових повідомлень типу листа і файлів різної структури, які перед пересилкою повинні бути перетворені до текстового вигляду.
2. Тип 1:Б (1 джерело : багато отримувачів). Прикладом такої електронної пошти є списки розсилки (mailing list) — розсилаються різноманітні повідомлення всім зацікавленим особам, коло яких може бути наперед не визначеним. Послуга автоматичної розсилки надається за передплатою. За певну плату телекомунікаційна служ-ба зобов’язується надсилати користувачеві повідомлення з певної тематики.
Якщо машина, на яку необхідно пересилати повідомлення, під-ключення до телефонного каналу і електричної мережі, пересилка здійснюється автоматично, без повідомлення користувача. Інформа-ція накопичується у спеціальних каталогах і надається користуваче-ві за допомогою спеціальних програм.
Списки можуть бути модерованими; в них один або декілька осіб (модератори) переглядають і схвалюють усі повідомлення, перш ніж розсилати їх підписчикам. Проте більшість списків є не-модерованими (дискусія може віддалятися від теми, декілька тем обговорюються одночасно).
Списки можуть бути пакетними (дайджестними — декілька по-відомлень списку накопичуються до утворення пакета певної дов-жини) або послідовної обробки.
Більшість списків мають список FAQ (Frequently Asked Questions — запитання, що їх часто ставлять).
3. Тип Б:Б (багато джерел : багато отримувачів). Прикладом та-кої системи є телеконференції, в яких поштові повідомлення над-силаються не окремим користувачам, а в спеціально організовані дискусійні групи. Відправлені повідомлення стають доступними для будь-кого, хто до них звертається. Телеконференції прово-дяться в глобальних мережах, і для їх проведення виділяються спеціальні машини. В них забезпечуються: класифікація повідом-лень користувачів за темами, діалоговий інтерфейс для оператив-ного спілкування користувачів, ведення архіву повідомлень і до-ступ до нього.
Під час проведення телеконференцій використовується техно-логія, подібна до електронних дощок оголошень (BBS — Bulletin Boards System). Із появою нового повідомлення на дошці оголо-шень проводиться так зване ехорозсилання повідомлення — авто-матична розсилка повідомлення на всі машини, що беруть участь у телеконференціях.
Телеконференції поділяються на модеровані та відкриті.
У модерованих один або декілька користувачів-модераторів ви-значають — подавати отримане повідомлення в телеконференцію чи ні. Такі телеконференції вимагають виконання великих обсягів роботи, зате обговорення в них ведеться в рамках чітко заданої тематики. Однією з вад таких телеконференцій можна назвати по-яву публікацій з деякою затримкою — потрібний час на їх переві-рку.
Нові телеконференції зазвичай створюються за спільною зго-дою досить великої кількості користувачів. Для цього вони анон-суються у спеціальній телеконференції (наприклад, news.annonce.newusers для Usenet), у рамках якої виявляється не-обхідність нової телеконференції в процесі обговорення, яке нази-вається «збиранням голосів» («call for votes»).
Інколи жартома створюються фіктивні телеконференції (bogus). Такі телеконференції видаляються через день-два за відсутності трафіка.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Основні поняття електронної пошти, списки розсилки, телеконференції» з дисципліни «Телекомунікації в бізнесі»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ІНФЛЯЦІЇ
ВНЕСОК Дж. М. КЕЙНСА У РОЗВИТОК КІЛЬКІСНОЇ ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ
Комп’ютерна телефонія — поняття і застосування
Задача о двух лодках
Аудит запасів. мета і завдання аудиту


Категорія: Телекомунікації в бізнесі | Додав: koljan (24.02.2011)
Переглядів: 3276 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП