ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Менеджмент » Телекомунікації в бізнесі

Стандартизація в галузі телекомунікацій. Організації — розробники стандартів: міжнародні, європейські, національні
Історія розвитку телекомунікацій засвідчує необхідність вироблення міжнародних стандартів у сфері телекомунікацій. Створення мереж здійснювалося різними шляхами, різні фірми випускали для власних потреб обладнання, несумісне з обладнанням інших фірм. З об’єднанням окремих локальних мереж у глобальні системи виникла необхідність дотримання певних стандартів.
Роботи із стандартизації почалися в 70-х рр. Існують міжнародні та національні організації, що здійснюють стандартизацію телекомунікацій.
Серед міжнародних:
1. МОС, або ISO — International Organization for Standartization, Міжнародна організація зі стандартизації. Участь у ній є добровільною, до МОС входять національні організації зі стандартизації від кожної країни-члена, представництво знаходиться в Женеві, Швейца-рія. Організація пов’язана з комітетами користувачів і виробників.
2. МККТТ, або CCITT — Comitе Consultation International de Tйlйgraphique et Tйlйphonique, Міжнародний консультаційний комі-тет із телеграфії й телефонії. Зараз CCITT називається ITU — International Telecomunication Union — Міжнародний комунікаційний союз. В організації представлено телекомунікаційні компанії та ві-домства.
3. IEC — The International Electrotechnical Commission, Міжнарод-на електротехнічна комісія.
4. ECMA — The European Computer Manufactures Association, Єв-ропейська асоціація виробників комп’ютерів. Розробляє стандарти комп’ютерних і комунікаційних технологій. Некомерційна, співпра-цює з МОС і МККТТ.
5. CCRN — The Coordinating Council on Research Networks, Коор-динаційна рада з дослідження мереж (європейська).
6. Міжнародний консультативний комітет із радіо.
7. Міжнародний комітет із розподілу радіочастот.
8. CEN/CENELEC — Європейський інститут стандартів.
З-поміж великих національних організацій із стандартизації можна назвати:
1. ANSI — American National Standards Institute, Американський інститут національних стандартів. Є членом МОС від США. Розроб-ляє стандарти у сфері передачі даних в рамках моделі взаємодії від-критих систем, шифрування інформації та управлінських систем.
2. IEEE — Institute of Electronic and Electrical Engіneers, Інститут інженерів з електроніки і радіоелектроніки США. Професійне товари-ство, має філіали в усьому світі. Працює в галузі стандартизації лока-льних мереж та інших систем. Комітети мають номери.
3. ISA — приладобудувальне товариство Америки.
4. ЕІА — Electronic Indusrtries Association, Асоціація електронної промисловості. Взаємодіє з ANSI. Найвідоміший стандарт — RS-232-C.
5. NBS — National Buro of Standards, Національне бюро стандартів. Бере активну участь у комітетах із стандартів.
Стандарт найчастіше позначається абревіатурою організації, яка йо-го видала, і номером. Наприклад, ІЕЕЕ-800.2. Лише МККТТ (ССІТТ) розробляє стандарти за рубриками, що мають буквене позначення.
Для телекомунікацій найчастіше використовуються стандарти та-ких рубрик:
D — тарифи за послуги електрозв’язку.
F — загальна експлуатація в телеграфних і телематичних службах, службах передачі даних і телеконференцій.
I — цифрова мережа з інтеграцією служб.
T — телематичне кінцеве обладнання.
V — передача даних телефонними каналами.
X — мережі передачі даних.
Z — формальні мови для електрозв’язку.
Отже, стандарт може позначатися буквою рубрики і цифрою, на-приклад: Х.25.
МККТТ приблизно раз на чотири роки проводить наради, на яких уточнюються і затверджуються стандарти, рекомендації на наступні чотири роки. Рекомендовані стандарти друкуються в серійному випу-ску «Червона книга». Назву визначає колір палітурки виданої книжки. Подібна назва може позначати групу стандартів.
Стандарти міжнародних організацій мають рекомендований хара-ктер. Вони показують, яким чином повинен здійснюватися обмін ін-формацією чи за яких умов.
На основі міжнародних стандартів розробляються національні, які можуть бути конкретнішими. Ці стандарти є основою розробки мере-жних технічних і програмних засобів.
Дуже часто міжнародними вважаються стандарти організацій (зо-крема стандарти ІЕЕЕ).

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Стандартизація в галузі телекомунікацій. Організації — розробники стандартів: міжнародні, європейські, національні» з дисципліни «Телекомунікації в бізнесі»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Аудит визнання, збереження і технічного стану необоротних активів
. СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ГРОШОВОГО ОБОРОТУ
ЗАКОН ГРОШОВОГО ОБІГУ
ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ. Концепція і вимірювання ризиків
Аудит звітності з податку на прибуток


Категорія: Телекомунікації в бізнесі | Додав: koljan (24.02.2011)
Переглядів: 2651 | Рейтинг: 1.5/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП