ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Статистика » Міжнародна економічна статистика

Метод ЕКШ
Процедура розрахунків ПКС, що описана в попередньому розділі, застосовується в прямих парних зіставленнях, як і індекс Фішера, який крім вимоги характерності ваг задовольняє також вимогу незалежності від вибору базисної країни і вимогу оберненості факторів. Однак індекс Фішера не задовольняє вимогу адитивності і вимогу транзитивності. Ця остання вимога особливо важлива в контексті багатобічних зіставлень, тому формула Фішера не може бути використана для багатобічних зіставлень.
А міжнародні організації, як правило, більш цікавлять багатобічні зіставлення, що проводяться одночасно для деякої групи країн. З цієї причини для багатобічних зіставлень розроблено свої методи, що задовольняють вимогу транзитивності і деякі інші вимоги. Вибір методу залежить від ряду факторів: мети зіставлень, можливості отримання тих або інших даних, ресурсів, які є в наявності в організаторів зіставлень, і т. ін.
На практиці найбільше застосовується індекс ЕКШ (у назві цього методу початкові літери трьох його авторів — угорців Елтето і Кевеща та поляка Шульца). Індекс ЕКШ використовується сьогодні міжнародними економічними організаціями як основна формула для проведення міжнародних зіставлень ВВП і паритетів купівельної спроможності валют. В основі формули ЕКШ лежить постулат про те, що індекс Фішера забезпечує для кожної пари країн найкращий результат. Однак індекси Фішера не транзитивні, і формула ЕКШ повинна забезпечити на основі визначеної математичної процедури компроміс між вимогою характерності ваг і вимогою транзитивності.
Формула індексу ЕКШ для випадку, коли в зіставленнях беруть участь чотири країни: А, В, С і D — матиме такий вигляд:
EKSВ/А = 4 (FВ/А) : 2(FВ/С FС/А)(FB/D FD/A), (8.11)
де EKSВ/А — індекс за формулою ЕКШ для країни В щодо країни А; FВ/А — індекс Фішера країни В щодо країни А; FВ/С — індекс Фішера країни В щодо країни С; FС/А — індекс Фішера країни С щодо країни А; FB/D — індекс Фішера країни В щодо країни D; FD/A — індекс Фішера країни D щодо країни А.
Таким чином, застосування формули ЕКШ припускає обчислення серії індексів Фішера: індекси Фішера, обчислені шляхом прямого зіставлення показників даної пари країн (у нашому прикладі країн В і А), та індекси Фішера для тієї самої пари країн, обчислені непрямим шляхом, тобто шляхом перемножування в нашому прикладі (FВ/С FС/А) і (FB/D FD/A); за таким підходом як базисна по черзі виступає кожна країна, що бере участь у зіставленнях.
Індекси ЕКШ мають ряд переваг. Вони лише мінімально відхиляються від вимоги характерності ваг, вони задовольняють вимогу транзитивності, незалежності від вибору базисної країни, оберненості факторів. Однак формула ЕКШ не задовольняє вимогу адитивності, що має велике значення для аналізу структури. Проте офіційні результати міжнародних зіставлень ВВП, проведених міжнародними організаціями в рамках ПМЗ, отримані на основі формули ЕКШ. Індекси співвідношень ВВП країн, що публікуються міжнародними організаціями, отримані в результаті розрахунків, проведених на основі методології, у розробці якої брали участь головні фахівці світу. Тому вони можуть розглядатися як досить об’єктивні і надійні. Водночас, як буде показано нижче, застосовувана методологія зіставлень ще далека від досконалості і заснована на постулатах, аж ніяк не безперечних і що не поділяються деякими вченими з міжнародною репутацією. Застосовувана методологія дає цифри, що систематично занижують показники країн із відносно високим рівнем економічного розвитку і, відповідно, завищують показники країн із відносно низьким рівнем розвитку. Це систематичне перекручування пов’язано насамперед зі спрощеним трактуванням неринкових компонентів ВВП, яке ґрунтується на умовному припущенні, що рівень продуктивності праці в галузях, які виробляють неринкові послуги, приблизно однаковий в усіх країнах, що беруть участь у зіставленнях. Зрозуміло, що таке припущення не відповідає дійсності, адже рівні озброєності праці лікаря, вчителя і державного службовця дуже різні в різних країнах, однак спроби виміряти відмінності в рівнях продуктивності праці в цих галузях дотепер не були успішними.
Відсутність ясної і теоретично обґрунтованої методології зіставлення неринкових послуг спонукає деяких фахівців у цій галузі робити висновок про недоцільність зіставлень ВВП і формулювати пропозиції проводити зіставлення тільки ринкових елементів ВВП, наприклад, витрат домашніх господарств на споживання та ін. Такі висловлювання вже неодноразово звучали на міжнародних нарадах, присвячених обговоренню проблем теорії і методології зіставлень ВВП.
Як уже було відзначено вище, не всі фахівці в галузі теорії індексів одностайні в оцінці переваг формули ЕКШ. Позитивну оцінку формулі ЕКШ дають прихильники формули Фішера, які вважають, що вона має економічний зміст і не має елементу систематичного перекручення. З іншого боку, деякі теоретики в цій галузі вважають, що формула Фішера на практиці не може забезпечити апроксимацію «теоретичного індексу» і що в кращому випадку вона може бути використана як інструмент одержання однозначного результату прямого двостороннього зіставлення шляхом усереднення індексів Ласпейреса і Пааше. Прихильники цієї точки зору вважають, що в основу індексів міжнародних зіставлень макроекономічних показників має бути покладено середні міжнародні ціни, що відображають відносну вагу у світовій економіці окремих країн, що беруть участь у зіставленнях. Розглянемо більш докладніше методи, засновані на концепції середньої міжнародної ціни.
Слід зазначити, що в останні роки статистичний відділ Європейського Союзу (Євростат) запропонував ряд модифікацій формули ЕКШ, що мають на меті підвищення точності розрахунків і поліпшення аналітичності обчислювальних індексів. Перша модифікація одержала назву «методу зірки». Суть цього методу полягає в тому, що для кожної найменшої товарної групи, на які з метою зіставлення розбивається ВВП порівнюваних країн, серед підібраних для кожної пари країн товарів-представників з цінами розміщуються товари-представники (вони позначаються зірочкою, звідки і назва цього методу), що найбільш характерні для однієї країни (скажімо, для країни А) і які найбільш характерні для країни-партнера (скажімо, для країни В). За такого підходу процедура розрахунків середнього індексу на рівні найменшої товарної групи має такий вигляд. Спочатку за допомогою середньої геометричної формули обчислюється середній індекс цін на основі даних про ціни на товари-представники, найбільш характерні для країни А. Цей індекс називається індексом типу Ласпейреса (якщо країна А розглядається як базисна). Потім обчислюється середній геометричний індекс на основі даних про ціни на товари-представники, найбільш характерні для країни В. Цей індекс називають індексом типу Пааше. На наступному етапі застосовують формулу Фішера для одержання однозначного результату розрахунку середнього індексу цін шляхом усереднення індексів типу Ласпейреса і Пааше. Така модифікація процедури розрахунків повинна підвищити точність розрахунків, на відміну від стандартів, при яких зазначеної розбіжності в товарах-представниках, підібраних для країн А і В, не проводиться. Однак ці поліпшення принципово не змінюють засадничих постулатів методу ЕКШ. Перейдемо тепер до розгляду інших методів зіставлень.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Метод ЕКШ» з дисципліни «Міжнародна економічна статистика»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Поединок на корабле
Отдача огнестрельного оружия
Основні поняття системи супутникового зв’язку
Діалектна лексика
ЦІНОУТВОРЕННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ


Категорія: Міжнародна економічна статистика | Додав: koljan (21.08.2012)
Переглядів: 1399 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП