ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Банківські операції

Посередницькі операції комерційних банків на фондовому ринку
Комерційні банки можуть надавати послуги фінансового броке-ра, депозитарія, незалежного реєстратора, гаранта, а також довірчі, розрахунково-клірингові, консалтингові послуги. Часто всі ці послу-ги надаються в комплексі, за що банк отримує винагороду у вигляді комісії. Комісійні встановлюються в процентному відношенні до суми угоди. Окрім комісійної винагороди, банк може стягувати пла-ту за обслуговування.
Розглянемо банк як фінансового брокера. Банки виконують посе-редницькі функції з операціями по цінних паперах за рахунок і за дорученням клієнта. Але якщо дилер діє від свого імені і купує цінні папери, то брокер діє від імені і за рахунок свого клієнта. Брокерські операції можуть здійснюватися на підставі договору комісії і дого-вору-доручення.
Брокерські операції за договором комісії здійснюються за раху-нок клієнта, але від свого імені. Це називається комісійною угодою. Дана угода може мати такі варіанти: проста комісія і комісія за учас-тю банку.
При простій комісії укладаються два види договорів:
а) комісійний договір між банком (комісіонером) і клієнтом (ко-мітентом);
б) договір між комісіонером і третьою стороною угоди.
Перед укладанням комісійної угоди на купівлю комітент перера-ховує на свій поточний рахунок відповідні кошти, а перед укладан-ням угоди на продаж блокує на рахунку депо представлені для реа-лізації цінні папери.
При комісії за участю банку останній продає цінні папери зі сво-го портфеля або купує у клієнта цінні папери за рахунок власних ре-сурсів з їх подальшим продажем.
Брокерські операції на підставі договору-доручення передбача-ють доручення клієнта банку купити чи продати цінні папери від свого імені і за рахунок клієнта. Банк може придбати цінні папери як у перших осіб, так і зі свого портфеля.
Крім того, довірчі послуги банків у сфері інвестиційних паперів мо-жуть полягати в управлінні портфелем в інтересах довірителя. Плата за ці послуги буває фіксованою чи може встановлюватися у процентному відношенні до отриманого доходу. При довірчій послузі клієнт залиша-ється власником майна, передаючи його в розпорядження банку чи трастовій компанії на строк, визначений дорученням.
Послуги незалежних реєстраторів включають цілий комплекс: на-приклад, поіменний облік акціонерів, ведення реєстру держателів цін-них паперів, заміна сертифікатів при зміні власника цінного папера, інформування акціонерів про діяльність акціонерного товариства тощо.
Розрахунково-клірингові послуги полягають у тому, що банки ве-дуть рахунки учасників фондового ринку і забезпечують розрахунки за угодами.
Депозитарні послуги передбачають зберігання цінних паперів клієнтів.
Консалтингові послуги мають на меті аналіз фондового ринку, розробку документації для емісії цінних паперів, оцінку стану інвес-тиційного портфеля клієнта, розробку інвестиційних стратегій для клієнтів.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Посередницькі операції комерційних банків на фондовому ринку» з дисципліни «Банківські операції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ЗМІСТ ТА МЕТА МАРКЕТИНГОВОЇ ПРОДУКТОВОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІННОВАЦІ...
Аудит операцій за рахунками в банках
Теорія оптимізації портфеля інвестицій
ПОЗИЧКОВИЙ ПРОЦЕНТ
Діалектна лексика


Категорія: Банківські операції | Додав: koljan (20.02.2011)
Переглядів: 2218 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП