ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Банківська справа, іпотека, кредитування, застава

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Банківська справа, іпотека, кредитування, застава
1 2 3

Банківська система (Скачати)
Кредитні відносини між НБУ і комерційними банками (Скачати)
Організація міжбанківських розрахунків (Скачати)
Курсова політика Національного банку України (Скачати)
Валютне регулювання та контроль (Скачати)
Валютне регулювання та контроль (Скачати)
Становлення системи валютного регулювання в Україні (Скачати)
Організація системи банківського регулювання та нагляду (Скачати)
Установлення і контроль економічних нормативів, що регламентують діяльність банків (Скачати)
Методологія платіжного балансу України (Скачати)
Національний банк України – центр методичного забезпечення організації кредитування і грошових розрахунків (Скачати)
Банки (Скачати)
Національний банк України - центр методичного забезпечення організації бухгалтерського обліку в банках (Скачати)
Національний банк України - центр методичного забезпечення організації бухгалтерського обліку в банках (Скачати)
Звітність банків (Скачати)
Внутрішні ревізії (Скачати)
Еволюція міжбанківських розрахунків в Україні (Скачати)
Система електронних платежів національного банку України (Скачати)
Визначення рейтингової оцінки діяльності банків (Скачати)
Виїзне інспектування банків (Скачати)
Обслуговування внутрішнього державного боргу (Скачати)
Обслуговування державного зовнішнього боргу (Скачати)
Облік заробітної плати (Скачати)
Акредитивна форма розрахунків за екпортно-імпортними операціями (Скачати)
Виникнення центральних емісійних банків та загальна характеристика їх статусу. Створення національного банку України і його статус (Скачати)
Суть та роль грошово-кредитної політики (Скачати)
Політика відкритого ринку (Скачати)
Класифікація і характеристика методів валютного регулювання (Скачати)
Валютна політика як основа валютного регулювання і контролю (Скачати)
Необхідність і завдання банківського регулювання та нагляду (Скачати)
Реєстрація і ліцензування комерційних банків (Скачати)
Види банківського капіталу та їх характеристика (Скачати)
Механізм формування власного капіталу банку та шляхи його вдосконалення (Скачати)
Призначення та механізм формування статутного капіталу банку (Скачати)
Аналітичні можливості балансу комерційного банку (Скачати)
Призначення та механізм формування статутного капіталу банку (Скачати)
Роль резервного капіталу, спеціальних фондів і резервів у формуванні власного капіталу банку (Скачати)
Сутність та економічна характеристика банківських вкладів (Скачати)
Договірне регулювання вкладних операцій (Скачати)
Перспективи розвитку депозитного формування банківських ресурсів (Скачати)
Роль міжбанківського кредиту у формуванні банківських ресурсів (Скачати)
Залучення банками коштів шляхом емісії власних боргових зобов’язань (Скачати)
Перспективи розвитку формування банківських ресурсів на позичковій основі (Скачати)
Основи захисту прав та інтересів учасників і кредиторів банку (Скачати)
Страхування вкладів фізичних осіб: практика та шляхи її вдосконалення (Скачати)
Валютний ризик в діяльності банківської системи (Скачати)
Кредитні відносини та їх вплив на захист інтересів учасників і кредиторів банку (Скачати)
Технологія відображення облікової інформації в умовах застосування автоматизованої системи (Скачати)
Загальні принципи роботи автоматизованої системи (Скачати)
Робота з програмою в режимі «Уведення початкових даних» (Скачати)
Робота з програмою в режимі «Уведення проміжних даних» (Скачати)
Методологія оперативного обліку міжнародних економічних операцій (Скачати)
Оперативний облік за операціями з експорту (Скачати)
Економічна сутність та методологія оперативного контролю (Скачати)
Теоретичні засади формування банківського капіталу в умовах ринкової економіки (Скачати)
Економічна сутність банківського капіталу (Скачати)
Економiчний аналiз балансу комерцiйного банку (Скачати)
Інформація — основа побудови автоматизованої системи оперативного обліку та контролю (Скачати)
Оперативний контроль за операціями з давальницькою сировиною (Скачати)
Учасники системи карткових розрахунків та їх взаємодія. Смарт-картки та їх характеристика. Стан впровадження платіжних карткових систем в Україні (Скачати)
Загальна характеристика звітності. Структура плану рахунків комерційного банку (Скачати)
Особливості ведення та автоматизації аналітичного обліку (Скачати)
Структура файлів звітності (Скачати)
Файли інтерфейсу між ОДБ та АРМ-3 (Скачати)
Технологія міжбанківських платежів у комерційному банку (Скачати)
Інформаційне забезпечення СЕП (Скачати)
Електронна пошта НБУ — основа взаємодії між банківськими установами (Скачати)
Поняття, принципи і система безготівкових розрахунків (Скачати)
Система «Клієнт-банк» (Скачати)
Міжнародна міжбанківська телекомунікаційна система (SWIFT) (Скачати)
Міжнародні телекомунікаційні служби фінансової інформації (Скачати)
Загрози безпеки АБС (Скачати)
Основні задачі та вимоги до захисту банківської інформації в СЕП (Скачати)
Покоління автоматизованих банківських систем (Скачати)
Структура автоматизованої банківської системи (Скачати)
Характеристика документів (Скачати)
Характеристика та класифікація кредитів (Скачати)
Автоматизація визначення оцінки кредитоспроможності позичальника і визначення ступеня ризику його кредитування (Скачати)
Механізм реалізації грошово-кредитної політики (Скачати)
Автоматизація визначення параметрів кредиту та формування кредитного договору (Скачати)
Автоматизація аналізу кредитного портфеля, визначення розміру резервування та формування звітності по кредитуванню (Скачати)
Види цінних паперів (Скачати)
Загальна характеристика розрахунків з використанням карток. Види послуг, які можна отримати за допомогою пластикових карток. Основні типи пластикових карток (Скачати)
Основні напрями автоматизації банківської діяльності (Скачати)
Порядок формування економічних показників звітності (Скачати)
Капітал банку та методи його оцінки (Скачати)
Теорія і практика регулювання валютного курсу на Україні (Скачати)
Переоформлення рахунків в іноземній валюті (Скачати)
Оформлення розрахункових документів та їх приймання установами банків (Скачати)
Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету (Скачати)
Закриття рахунків в іноземній валюті (Скачати)
Вексельний обіг в Україні: історія розвитку, основні функції, регулювання (Скачати)
Безготівкові розрахунки, їх суть, значення, класифікація, принципи організації. Методи (способи) здійснення платежів при безготівкових розрахунках (Скачати)
Банківський аудит. Банківські інвестиційні операції. Прибуток комерційного банку та його розподіл (Скачати)
Аналіз доходів, витрат і прибутковості банку (Скачати)
Операційно-технологічний ризик в банку. Ризики іпотечного кредитування та особливості їх вияву в Україні. Формування органів державної реєстрації об'єктів нерухомого (Скачати)
Створення та організація діяльності комерційного банку (Скачати)
Створення та організація діяльності комерційного банку (Скачати)
Ресурси комерційного банку, їх формування та менеджмент (Скачати)
Ресурси комерційного банку, їх формування та менеджмент (Скачати)
Роль грошово-кредитної політики НБУ в стабілізації кредитного ринку (Скачати)
Організація банківського кредитування (Скачати)
Організація банківського кредитування (Скачати)
Окремі види кредитних операцій (Скачати)
Операції комерційного банку з надання та погашення окремих видів позик (Скачати)
Інвестиційні операції комерційного банку (Скачати)
Інвестиційні операції комерційного банку (Скачати)
Посередницькі операції комерційних банків з іноземною валютою (Скачати)
Операції комерційного банку в іноземній валюті (Скачати)
Розрахунково-касові операції комерційного банку (Скачати)
Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика (Скачати)
Ситуація з комерційними банками в Україні (Скачати)
Розрахунково-касові операції комерційного банку (Скачати)
Нетрадиційні операції комерційного банку (Скачати)
Економічний аналіз та регулювання діяльності комерційного банку (Скачати)
Економічний аналіз та регулювання діяльності комерційного банку (Скачати)
Сфера кредитно-грошових відносин (Скачати)
Особливості функціонування акціонерних підприємств в умовах ринкової економіки (Скачати)
Приклад побудови ймовірнісно-автоматної моделі діяльності комерційного банку (Скачати)
Організація платіжного обігу (Скачати)
Моделювання діяльності банків, фондових бірж та акціонерних підприємств (Скачати)
Автоматизована банківська система в Україні (Скачати)
Міжнародна платіжна система подорожей і розваг (Т&Е) (Скачати)
Фінансова діяльність в Іnternet (Скачати)
Фінансова діяльність в Іnternet (Скачати)
Системи “банк-клієнт” (Скачати)
Корпоративні мережі банків (Скачати)
Операційний день банку (Скачати)
Автоматизація (Скачати)
Методи забезпечення безпеки розрахунків (Скачати)
Смарт-картки (Скачати)
Електронна комерція (Скачати)
Електронна комерція (Скачати)
Розрахункові документи в банківських установах (Скачати)
Інвестування (Скачати)
Основні операції та документи банківської справи (Скачати)
Основні операції та документи банківської справи (Скачати)
Основні операції та документи банківської справи (Скачати)
Цінні папери (Скачати)
Стисла історія розвитку українських банків (Скачати)
Банківська система (Скачати)
Банківська система (Скачати)
Національна фінансово-кредитна система (Скачати)
Центральний банк і монетарна політика (Скачати)
Стабільність - основна умова ефективної діяльності комерційних банків (Скачати)
Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України (Скачати)
Банківська система України і напрями її розвитку (Скачати)
Типи споживачів стосовно ризику (на прикладі комерційних банків) (Скачати)
Банківська система: принципи побудови, цілі, механізм функціонування (Скачати)
Нормативи ризику, встановлені для комерційних банків (Скачати)
Огляд монографічної і періодичної літератури щодо організації процесу кредитування в комерційних банках (Скачати)
Передумови регулювання кредитної діяльності в Україні:історія і сучасність (Скачати)
Ефективність використання позик та управління проектами Світового банку в Україні (Скачати)
Банківська система та створення депозитів (Скачати)
Банківська система Україні в ринковій економіці (Скачати)
Кредитно-грошова політика Центрального Банку (Скачати)
Електронна пошта НБУ (Скачати)
Центральний банк та його роль у національній економіці (Скачати)
Комерційнi банки в Україні (Скачати)
Кредити в Україні (Скачати)
Транснаціональні банки (Скачати)
Формування депозитних ресурсів (Скачати)
Комерційний банк (Скачати)
Центральний банк і монетарна політика (Скачати)
Кредитні операції комерційних банків (Скачати)
Банківська система України (Скачати)
Суть, будова та функції банківської ситеми (Скачати)
Підприємства та комерційний банк, основи взаємодії (Скачати)
Автоматизація масових платежів, електронні гроші (Скачати)
Основний та додатковий капітал банку. Поняття кредитного механізму, його роль та місце в господарському обороті країни (Скачати)
Поняття та правовове регулювання ринку цінних паперів. Відкриття філій та представництв комерційних банків (Скачати)
Порядок видачі банками готівки (Скачати)
Структура банківської системи України (Скачати)
Центральні банки, їх походження, призначення (Скачати)
Менеджмент банківської системи на прикладі Ощадного банку України Путильського відділення 6799 Чернівецької області (Скачати)
Моделі банківських систем (Скачати)
Касові операції комерційного банку (Скачати)
Банківські операції (Скачати)
Структура банківської системи України (Скачати)
Банківські установи на ринку фінансових послуг (Скачати)
Облік доходів (витрат) банку (Скачати)
Умови та форми кредитування банком підприємств. Види кредитів (Скачати)
Банківська система США, Великобританії, Німеччини (Скачати)
Банківські установи на ринку фінансових послуг (Скачати)
Вступ до фаху. Робота в банку (Скачати)
Виробнича практика на АППБ “АВАЛЬ” по Кіровоградській області (Скачати)
Ціна банківського кредиту (Скачати)
Роль НБУ на ринку державних цінних паперів (Скачати)
Кредит та його суть (Скачати)
Механізм розрахунків у зовнішньоторгових операціях (Скачати)
Формування депозитних ресурсів (Скачати)
Бізнес-етика і соціальна відповідальність у банківській системі (Скачати)
Електронне банківське обслуговування (Скачати)
Український ринок карткових розрахунків, зокрема фізичних осіб, визначення основних проблем, що склалися та шляхів їх вирішення, аналіз перспектив розвитку (Скачати)
Грошові розрахунки в господарському обороті України (Скачати)
Центральний банк і монетарна політика (Скачати)
Організація зовнішнього валютного ринку (Скачати)
Комерційні банки (Скачати)
Банківські операції (Посередницькі операції банків. Товарно-комісійні, складські операції та операції за дорученням. Знайти форвардний курс долара до гульдена та марку по курсу “спот” і “форвард”, якщо:курс “спот” -2,5010 – 2,5068, дисконт ( 3 міс.) - 30 – 10 (Скачати)
Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку (Скачати)

1 2 3

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП