ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Банківська справа, іпотека, кредитування, застава

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Банківська справа, іпотека, кредитування, застава
2 3

Прибуток і затрати комерційного банку (Скачати)
Потреба комерційного банку в ліквідних коштах (Скачати)
Банківські операції (Скачати)
Роль банків у створенні грошей (Скачати)
Фінансовий аналіз (Скачати)
Ринок фінансових послуг (Основні види фінансових посередників, їх функції та джерела фінансування. Опишіть фінансову послугу на фінансовому ринку і вкажіть...) (Скачати)
Інформаційні системи і технології у фінансових установах(Характеристика й аналіз об`єкта дослідження, його функціональна структура. 2. Забеспечуюча структура. 2.1. Спеціалізовані підсистеми АБС UniCorn. 2.2. Загальна характеристика АБС “UniCorn”. 2.3. Основні властивості автоматизованій банківській системі (АБС). 2.4. Короткий огляд функцій АБС UniCorn. 2.5. Функціональна схема операційного дня АБС UniCorn.) (Скачати)
Грошово-кредитна система (Скачати)
Споживчий кредит (Скачати)
Банківська справа(Порядок створення і реєстрації комерційних банків. Поняття банківського капіталу. Практична частина) (Скачати)
Механізм кредитування банками України (Скачати)
Способи забезпечення кредитів (Скачати)
Організація банківського кредитування (Скачати)
Роль фінансової системи в економічному зростанні перехідних економік: банківська система України (Скачати)
Вексель (Скачати)
Банки і банківські системи (Скачати)
Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) (Скачати)
Банки: сутність, види та особливості (Скачати)
Банк Англії (Скачати)
Порівняльний аналіз механізмів рефінансування (Скачати)
Банківська система Франції (Скачати)
Види кредитів комерційних банків (Скачати)
Банки і банківська система (Скачати)
Роль НБУ на ринку цінних паперів (Скачати)
Банківські ресурси (Скачати)
Комерційний банк (Скачати)
Облік та аналіз банківських кредитів (Скачати)
Ліквідність банку (Скачати)
S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій (Скачати)
Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва (Скачати)
Комерційнi банки України і шляхи підвищення їх ролі в економіці (Скачати)
Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів в банках (Скачати)
Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення (Скачати)
Банківські установи на ринку фінансових послуг (Скачати)
Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 – 1924 року (Скачати)
Умови та форми кредитування банком підприємств. Види кредитів (Скачати)
Облік доходів (витрат) банку (Скачати)
Пластикові картки як новий платіжний засіб в Україні (Скачати)
Світовий банк (Скачати)
Банківський кредит і кредитний договір (Скачати)
Банківська справа та грошово-кредитна система країни (Скачати)
Банки і банківська система (Скачати)
Чому я обрав професію банкіра? (Скачати)
Банки та їх роль в економіці (Скачати)
Основні номінали грошового обігу України X-XX століть (Скачати)
Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Скачати)
Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») (Скачати)
Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») (Скачати)
Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АППБ „Аваль”) (Скачати)
Відкриття банками рахунків у національній валюті суб'єктам господарської діяльності (Скачати)
Відкриття рахунків у національній валюті фізичним особам і використання коштів за рахунками (Скачати)
Відкриття уповноваженими банками України рахунків в іноземній валюті (Скачати)
Ведення рахунків клієнтів (Скачати)
Види платіжних документів та форми безготівкових розрахунків (Скачати)
Загальні правила документообороту (Скачати)
Загальна характеристика безготівкових розрахунків (Скачати)
Особливості банківського маркетингу в Німеччині (Скачати)
Кредитування, документування (Скачати)
Міжнародні розрахунки (Скачати)
Методи управління кредитним ризиком (Скачати)
Методи управління ризиком кредитного портфеля банку (Скачати)
Операції комерційних банків (Скачати)
Організація безготівкових розрахунків (Скачати)
Особливості формування власних і залучених коштів комерційних банків (Скачати)
Оцінка кредиту (Скачати)
Поняття кредитної системи. Характеристика комерційних банків (Скачати)
Порядок підготовки та розроблення прогнозів касових оборотів (Скачати)
Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями (Скачати)
Порядок реєстрації комерційного банку (Скачати)
Різновиди кредитних операцій (Скачати)
Принципи кредитування (Скачати)
Процес банківського кредитування (Скачати)
Відкриття та використання рахунків у національній валюті України представництвами, установами та нерезидентами-інвесторами (Скачати)
Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків (Скачати)
Роль Національного банку України в регулюванні готівкового обігу (Скачати)
Характеристика загальних умов отримання кредиту (Скачати)
Ціна банківського кредиту (Скачати)
Законодавство про банки та банківську діяльність в Україні (Скачати)
Залучення банківського капіталу до інвестування реального сектора економіки України (Скачати)
Класифікація кредитів комерційного банку. Умови кредитної угоди. Інвестиційні операції комерційних банків (Скачати)
Операції комерційних банків (Скачати)
Основні правила обліку операцій на поточних рахунках, вкладах і депозитах фізичних осіб (Скачати)
Сучасна банківська система і порядок створення комерційних банків (Скачати)
Фондова біржа: основні ознаки і функції (Скачати)
Іноземний капітал у банківській системі України: тенденції й перспективи (Скачати)
Місце комерційних банків у вексельному обороті (Скачати)
Механізм транскордонних банківських злиттів і поглинань (Скачати)
Особливості кредитування малого і середнього бізнесу в Україні (Скачати)
Практичні аспекти емісії єврооблігацій комерційними банками України (Скачати)
Економiчний аналiз балансу комерцiйного банку (Скачати)
Про активізацію процесу нагромадження капіталу (Скачати)
Світовий досвід управління кредитним ризиком і можливості його використання в Україні (Скачати)
Стан кредитних відносин між банками і підприємствами (Скачати)
Удосконалення системи показників ліквідності комерційного банку на підставі зарубіжного досвіду (Скачати)
Основні напрями емісійної політики банку, емісійна діяльність, розміщення акцій банку на ринку (Скачати)
Загальна характеристика діяльності банків на ринку цінних паперів, прибутковість, ліквідність та платоспроможність банку (Скачати)
Національний банк України (Скачати)
Cпоживче кредитування на Україні (на прикладі Ощадбанку) (Скачати)
Види банківських ризиків (Скачати)
Удосконалення кредитоспроможності клієнтів банку (Скачати)
Фінансова діяльність держави, її правові аспекти (Скачати)
Удосконалення оцінки доходів, витрат та прибутку комерційного банку (Скачати)
Розвиток банківської системи в Україні (Скачати)
Умови та методи банківського кредитува ння господарюючих суб’єктів (Скачати)
Основи кредитування в Україні (Скачати)
Методика обліку внесення коштів на депозити та їх вилучення з депозиту (Скачати)
Облік та звітність у комерційних банках України (Скачати)
Кредитування в Україні: форми, значення, ризики, іпотека (Скачати)
Національний банк України в банківській системі України, його призначення, функції та організаційна структура (Скачати)
Порядок реєстрації комерційного банку в Україні (Скачати)
Види та операції комерційних банків (Скачати)
Національний банк України: статус і завдання (Скачати)
Банківська політика, її значення. Управління ліквідністю в банківських установах. Визначить коефіцієнт ROE для банку «Народний» (Скачати)
Організаційна структура та управління комерційним банком (Скачати)
Ліцензування банківської діяльності (Скачати)
Банківська система України. Види банківських операцій, класифікація банківських послуг, нетрадиційні банківські послуги (Скачати)
Стратегія співробітництва України зі Світовим банком у контексті оптимізації зовнішнього боргу (Скачати)
Національний банк України - центр готівкового обігу, регламентація готівкового обігу в комерційних банках (Скачати)
Банківські ризики (Скачати)
Банківське фінансування та регулювання інвестиційної діяльності (Скачати)
Валютно-розрахункові операції комерційних банків (Скачати)
Міжнародні банківські розрахунки (Скачати)
Банки: сутність, види та функції (Скачати)
Статус Національного банку України. Завдання Національного банку України. Національний банк України в 1991-1998 роках: перші підсумки (Скачати)
Проблеми експансії іноземного банківського капіталу в Україну (Скачати)
Моніторинг ресурсного забезпечення банківської ліквідності (Скачати)
Оцінка кредитоспроможності позичальника як основний напрямок управління кредитними ризиками комерційного банку (Скачати)
Іпотечний кредит як засіб довгострокового фінансування промислових підприємств (Скачати)
Спотові ринки біржових товарів як основа ф'ючерсної торгівлі в Україні (Скачати)
Кредитні відносини і їх роль в суспільному відтворені (Скачати)
Забезпечення фінансової стійкості банку (Скачати)
Валютне регулювання і валютний контроль (Скачати)
Теоретичні засади діючої практики механізму порядку видачі та погашення позик комерційних банків (Скачати)
Операції банків з обслуговування платежіного обороту та організації розрахунків суб’єктів господарювання (Скачати)
Основні номінали грошового обігу України X-XX століть (Скачати)
Види банків. Загальна класифікація банківських послуг. Банки як суб'єкти централізованого фондового ринку (Скачати)
Національний банк-організатор грошового обігу в країні. Функції та операції Національного банку України (Скачати)
Інститут банківської таємниці в зарубіжному законодавстві (Скачати)
Банківські правовідносини, їх зміст і склад (Скачати)
Банківське право: предмет і метод (Скачати)
Валютний контроль і відповідальність за порушення валютного законодавства (Скачати)
Виникнення та еволюція банківської справи (Скачати)
Загальна характеристика правової природи Національного банку України (Скачати)
Конституційні засади банківського права України (Скачати)
Мережа й організаційна структура Національного банку України (Скачати)
Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку (Скачати)
Мета і завдання правового регулювання банківської системи України (Скачати)
Норми банківського права та їх класифікація (Скачати)
Операції банків з цінними паперами (Скачати)
Операції та послуги комерційних банків (Скачати)
Організаційна структура та управління комерційним банком (Скачати)
Організація і функціонування провідних банківських систем зарубіжних країн (Скачати)
Організація роботи Національного банку України (Скачати)
Основи взаємовідносин Національного банку України з вищими органами держави (Скачати)
Питання вдосконалення банківського законодавства (Скачати)
Питання функціонування банківської системи України (Скачати)
Оформлення розрахункових документів та їх приймання установами банків (Скачати)
Поняття, предмет і система банківського права (Скачати)
Поняття, призначення і види кредиту (Скачати)
Поняття, функції та структура банківської системи України (Скачати)
Поняття і види цінних паперів (Скачати)
Поняття і зміст розрахункових правовідносин (Скачати)
Поняття і роль банків у суспільстві (Скачати)
Поняття ринку цінних паперів та його регулювання (Скачати)
Поняття та елементи кредитних правовідносин. Правова природа кредитного договору (Скачати)
Порядок і форми розрахунків у господарському обігу (Скачати)
Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків (Скачати)
Потреба комерційного банку в ліквідних коштах (Скачати)
Порядок створення і припинення діяльності комерційного банку (Скачати)
Правова охорона банківської таємниці (Скачати)
Правова регламентація банківської діяльності в зарубіжних країнах (Скачати)
Правове регулювання валютних операцій (Скачати)
Правове регулювання грошового обігу (Скачати)
Правовий статус банків та фінансово-кредитних установ в Україні (Скачати)
Система органів, що здійснюють валютне регулювання (Скачати)
Спеціальні принципи і джерела банківського права (Скачати)
Сутність і роль комерційних банків, їх класифікація (Скачати)
Сутність та основні поняття валютного законодавства (Скачати)
Роль фінансової системи в економічному зростанні перехідних економік: банківська система України (Скачати)
Суть банківського права провідних зарубіжних країн (Скачати)
Функції та операції Національного банку України (Скачати)
Банківське кредитування фізичних осіб (Скачати)
Порядок кредитування населення (Скачати)
Операції комерційних банків з рахунково-касового обслуговування платіжного обороту клієнтів (Скачати)
Динаміка прибутковості банківської діяльності та об’єктивні закономірності її зниження (на прикладі філії АКБ “Київ”) (Скачати)
Банківська система України. Правові основи банківського кредитування (Скачати)
Аналіз кредитної діяльності банку (Скачати)
Система електронних платежів в Україні (Скачати)
Виникнення центральних емісійних банків та загальна характеристика їх статусу (Скачати)
Прибуток і затрати комерційного банку (Скачати)
“Залучення ресурсів на міжбанківському ринку (Скачати)
Перспективи розвитку платіжної системи України (Скачати)
Робота з проблемними банками (Скачати)
Касове виконання державного бюджету (Скачати)
Національний банк України - центральний банк держави. Його роль у системі органів державної влади (Скачати)
Інструменти грошово-кредитної політики (Скачати)
Грошово-кредитна політика (Скачати)
Організація готівкового грошового обігу (Скачати)
Організація готівкового грошового обігу (Скачати)
Кредитні відносини між НБУ і комерційними банками (Скачати)

2 3

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП