ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про цінні папери і фондову біржу

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про цінні папери і фондову біржу
1 2 3 4

обігом приватизаційних паперів здійснює Фонд державного майна
України. ( Частина перша статті 38 в редакції Закону N 283/96-ВР
від 09.07.96; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2800-IV
( 2800-15 ) від 06.09.2005 )
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
призначаються державні представники на фондових біржах. Вони
уповноважені здійснювати контроль за додержанням положень статуту
і правил фондової біржі та мають право брати участь у роботі
керівних органів фондових бірж. ( Частина друга статті 38 в
редакції Закону N 283/96-ВР від 09.07.96 )
Антимонопольний комітет України здійснює контроль за
дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції
при обігу цінних паперів. ( Статтю 38 доповнено частиною третьою
згідно із Законом N 82/95-ВР від 02.03.95, із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003 )

Стаття 39. Санкції, що застосовуються Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку та її
відповідними територіальними органами
( Назва статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 283/96-ВР від 09.07.96, N 2800-IV ( 2800-15 ) від 06.09.2005 )

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку та її
відповідні територіальні органи у разі відхилення від ліцензійних
умов на здійснення діяльності по випуску і обігу цінних паперів, а
також у статуті та правилах фондової біржі, можуть застосовувати
такі санкції: ( Абзац перший частини першої статті 39 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2800-IV ( 2800-15 ) від 06.09.2005 )
а) виносити попередження;
б) зупиняти на строк до одного року передплату і продаж
цінних паперів;
в) зупиняти на певний строк укладення угод з окремих видів
діяльності по випуску і обігу цінних паперів;
г) анулювати ліцензію, видану на ведення діяльності по
випуску і обігу цінних паперів у разі повторного застосування
санкцій, передбачених підпунктами "а - в" цієї статті. ( Пункт "г"
частини першої статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2800-IV ( 2800-15 ) від 06.09.2005 )
( Частина перша статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 283/96-ВР від 09.07.96 )
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може
зупиняти діяльність фондової біржі в разі порушення нею статутної
діяльності і вимагати приведення її у відповідність з статутом та
правилами фондової біржі. ( Частина друга статті 39 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 283/96-ВР від 09.07.96 )

Стаття 40. Оскарження дій державних органів у зв'язку із
здійсненням ними контролю за випуском та обігом
цінних паперів

Скарги на дії відповідних територіальних органів Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку в зв'язку із
здійсненням ними контролю за випуском та обігом цінних паперів
розглядаються Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку. ( Частина перша статті 40 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2800-IV ( 2800-15 ) від 06.09.2005 )
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
може бути оскаржено до суду. ( Частина друга статті 40 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 )
( Стаття 40 в редакції Закону N 283/96-ВР від 09.07.96 )

Стаття 41. Міжнародні договори

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила,
ніж ті, що містяться в законодавстві України про цінні папери і
фондову біржу, то застосовуються правила міжнародного договору.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 18 червня 1991 року
N 1201-XII

1 2 3 4

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП