ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Маркетинг, просування товару

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Маркетинг, просування товару
1 2 3 4

Товарна політика підприємства маркетингової орієнтації (Скачати)
Товарні марки, упаковка, кодування товару (Скачати)
Навчальні тести з відповідями з курсу “Маркетингова товарна політика” (Скачати)
Основи маркетингово управління. Дослідження ринку. Основні етапи дослідження (Скачати)
Планування асортименту товарів і послуг. Концепція і річний план маркетингу (Скачати)
Особливості міжнародного маркетингу. Суть міжнародного маркетингу (Скачати)
Збут і розподіл продукції в умовах маркетингу. Концепція збуту (Скачати)
Управління рекламною діяльністю. Реклама як знаряддя збуту (Скачати)
План маркетингових заходів (Скачати)
Оптова і роздрібна торгівля, конкурентна боротьба (Скачати)
Сегментація ринку товарів промислового призначення та вибір цільового ринку (Скачати)
Особливості експертизи ювелірних товарів (Скачати)
Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів) (Скачати)
Товарознавча характеристика білого шоколаду (Скачати)
Сучасне визначення маркетингу (Скачати)
Соціально-економічна природа і умови виникнення некомерційного маркетингу (Скачати)
Конкурентні переваги на товарних ринках (Скачати)
Мерчендайзинг як інструмент маркетингової політики підприємства (Скачати)
Оцінка ефективності цінової політики підприємства торгівлі з урахуванням факторів цінового ризику (Скачати)
Що являє собою маркетингова інформаційна система. Представте концепцію МІС графічно. Охарактеризуйте цінові стратегії в межах товарного асортименту (Скачати)
Аналіз маркетингової діяльності ПП "Діоніс" на ринку електротоварів (Скачати)
Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ „Маневр” (кондвироби) (Скачати)
Охарактеризуйте загальний стан макросередовища функціонування фірми. Опишіть стратегії єдиних чи перемінних цін (Скачати)
Ринок товарів легкої промисловості України (взуття) (Скачати)
Розробка систему маркетингу для новоствореної Фірми "Гарні Меблі" (Скачати)
Дослідження особливостей роздрібної торгівлі плодоовочевою продукцією через систему супермаркетів в Україні (Скачати)
Життєвий цикл товару. Конкурентоспроможність товару та методи її визначення (Скачати)
Комплекс маркетингових комунікацій (Скачати)
Маркетингові дослідження ринку та підприємства (Скачати)
Маркетингова інформація (Скачати)
Маркетингова політика комунікації (Скачати)
Маркетингова політика розподілу (Скачати)
Методи маркетингового ціноутворення (Скачати)
Навколишнє бізнес-середовище та мікросередовище підприємства як об’єкти маркетингових досліджень (Скачати)
Організація та контроль маркетингової діяльності на підприємстві (Скачати)
Основні поняття маркетингу (Скачати)
Поняття «Новий Товар» (Скачати)
Принципи, завдання та функції маркетингу (Скачати)
Розуміння маркетингу (Скачати)
Система засобів маркетингу. Види сучасного маркетингу (Скачати)
Сутність маркетингової товарної політики. Маркетингова концепція товару (Скачати)
Сутність маркетингової цінової політики (Скачати)
Сутність та система маркетингових досліджень (Скачати)
Управління каналами розподілу (Скачати)
Управління товарним асортиментом і номенклатурою товарів підприємства (Скачати)
Алгоритм планування нової продукції (Скачати)
Види стратегії конкуренції (Скачати)
Маркетингова політика розподілу (Скачати)
Маркетингова товарна політика (Скачати)
Система маркетингу (Скачати)
Алкогольні напої (Скачати)
Логістика міжнародних перевезень (Скачати)
Ціноутворення (Скачати)
Товарні знаки і упаковка (Скачати)
Організація збутової діяльності підприємтсва при виходів на зовнішній ринок (Скачати)
Охарактеризуйте основні елементи фірмового стилю Фірмовий стиль є, мабуть, одним з головних рекламних і маркетингових інструментів будь-якої сучасної компанії (Скачати)
Просування товарів на ринку медичних послуг (Скачати)
Якість та конкурентоспроможність продовольчих товарів на ринку України (Скачати)
Проблеми ціноутворення в Україні. Характеристика різних підходів до ціноутворення на ЛЗ в різних країнах (Скачати)
Розміщення і планування обладнання роздрібного торгового підприємства (Скачати)
Життєвий цикл товарів, стадії та етапи, реклама (Скачати)
Торговельні марки і товарні знаки. Брендинг (брендінг) (Скачати)
Комерційна діяльність торгового підприємства по продажу товарів і обслуговуванню покупців (Скачати)
Види цін (Скачати)
Ціна, її суть і методи ціноутворення (Скачати)
Управління збутом. Управління процесом формування товарного асортименту (Скачати)
Управління збутом. Особливості збутової діяльності (Скачати)
Управління збутом. Політика розподілу продукції підприємства (Скачати)
Управління виробничим потенціалом (Скачати)
Інформаційні маркетингові системи. Маркетинговий контроль (Скачати)
Історичні аспекти реклами. Реклама та її роль у комунікативній політиці. Складові процесу реклами (Скачати)
Асортиментна політика аптечних підприємств. Інноваційна політика у сфері розроблення лікарських засобів (Скачати)
Вивчення фармацевтичного ринку (Скачати)
Визначення, принципи і функції маркетингу у фармації (Скачати)
Визначення потреби в лікарських засобах (Скачати)
Дослідження попиту і пропозиції лікарських засобів (Скачати)
Дослідження ринку лікарських засобів. Визначення ємкості товарного ринку. Сегментація ринку (Скачати)
Дослідження споживачів і типології споживання лікарських засобів (Скачати)
Життєвий цикл продукту (Скачати)
Збутова діяльність у системі фармацевтичного маркетингу (Скачати)
Збутова політика в зовнішньоекономічній діяльності підприємств фармацевтичного профілю (Скачати)
Значення фармацевтичної інформації в умовах ринку. Принципи формування маркетингової інформації. Підсистеми маркетингової інформаційної системи (Скачати)
Конкурентоспроможність фармацевтичного товару та управління його якістю (Скачати)
Міжнародні фірми, їх характеристика і особливості діяльності у фармації (Скачати)
Міжнародний маркетинг (Скачати)
Маркетингова стратегія і тактика фармацевтичних підприємств (Скачати)
Мета, об'єкти і методи маркетингових досліджень у фармації (Скачати)
Методи і системи збуту. Система збуту фармацевтичної продукції (Скачати)
Оптова торгівля. Завдання і функції аптечних складів та міжлікарняних аптек (Скачати)
Організаційна структура маркетингових служб (Скачати)
Основні положення фармацевтичного маркетингу (Скачати)
Планування та ефективність рекламної кампанії у фармацевтичній галузі. Участь у виставках та ярмарках (Скачати)
Політика товаророзподілу у міжнародному маркетингу (Скачати)
Поняття збуту у фармації. Збутова політика підприємств. Канали збуту, їх функції і структура (Скачати)
Процес управління маркетингом (Скачати)
Регулювання реклами лікарських засобів (Скачати)
Роздрібна торгівля. Аптеки як заклади роздрібної реалізації лікарських засобів (Скачати)
Середовище міжнародного маркетингу (Скачати)
Система маркетингових комунікацій у фармації (Скачати)
Система маркетингового контролю (Скачати)
Споживча цінність фармацевтичного товару (Скачати)
Стан, структура та організація фармацевтичного ринку (Скачати)
Стимулювання збуту фармацевтичної продукції. Стратегія проштовхування товару та стратегія приваблювання споживача до товару (Скачати)
Стратегії міжнародного маркетингу (Скачати)
Суть і специфіка міжнародного маркетингу (Скачати)
Теоретичні основи ринкового ціноутворення фармацевтичній галузі. Основні функції ціни. Класифікація цін (Скачати)
Товарна політика підприємств (Скачати)
Товарна стратегія і політика міжнародних фірм (Скачати)
Товар у системі маркетингу. Формування асортименту лікарських засобів (Скачати)
Управління фармацевтичним маркетингом (Скачати)
Установлення ціни на товар (Скачати)
Функції реклами лікарських засобів (Скачати)
Ціни, ціноутворення, цінова політика підприємств у фармації (Скачати)
Ціни в умовах ринку (Скачати)
Ціноутворення на лікарські засоби в зарубіжних країнах (Скачати)
Вимоги міжнародних стандартів до окремих етапів і процесів створення якісної продукції (Скачати)
Сучасні системи менеджменту якості (Скачати)
Зміст та мета маркетингової продуктової та технологічної інновації (Скачати)
Критерії оцінювання ринкових перспектив інноваційного продукту (Скачати)
Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності фірми (Скачати)
Загальні поняття та класифікаційні ознаки нового товару (Скачати)
Основні завдання планування продукту (Скачати)
Інформаційне та нормативно-правове забезпечення створення наукомісткої та високотехнологічної продукції (Скачати)
Етапи планування нового продукту (Скачати)
Методи прогностики (Скачати)
Логічні методи (Скачати)
Системи автоматизованого проектування продукції (Скачати)
Значення функціонально-вартісного аналізу в маркетинговій діяльності. Основні принципи та етапи функціонально-вартісного аналізу (Скачати)
Форми і процедури функціонально-вартісного аналізу (Скачати)
Роль технічної естетики та ергономіки в підвищенні конкурентоспроможності нового товару. Дизайн, його об’єкти та програми (Скачати)
Ергономічні вимоги до товару (Скачати)
Маркетингове розуміння товару (Скачати)
Головні ринкові характеристики товару (Скачати)
Товарний асортимент і його показники (Скачати)
Формування товарного асортименту (Скачати)
Товарна політика підприємства (Скачати)
Основні поняття та визначення якості товарів і послуг (Скачати)
Показники якості продукції (Скачати)
Економічний зміст визначення рівня якості продукції (Скачати)
Розвиток принципів системного, комплексного управління якістю (Скачати)
Визначення та класифікаційні ознаки товарів і послуг (Скачати)
Система конкурентних стратегій підприємства (Скачати)
Стратегії надбання конкурентної переваги (загальні стратегії конкуренції) (Скачати)
Стратегії конкурентної поведінки підприємства (Скачати)
Стратегія забезпечення конкурентоспроможності як комплексна стратегія. Ситуаційне проектування конкурентної стратегії (Скачати)
Фактори, чинники та критерії конкурентоспроможності товару (Скачати)
Методи оцінки конкурентоспроможності продукції (Скачати)
Якість товару – основний важіль забезпечення його конкурентоспроможності (Скачати)
Основні підходи до управління конкурентоспроможністю товару (Скачати)
Чинники, що визначають рівень конкурентоспроможності підприємства (Скачати)
Методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства (Скачати)
Системно-процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства (Скачати)
Специфічні особливості забезпечення конкурентоспроможності бізнес-організацій різних типів (Скачати)
Концепція розробки та забезпечення реалізації програми підвищення конкурентоспроможності підприємства (Скачати)
Етапи розробки програми підвищення конкурентоспроможності (Скачати)
Програми підвищення конкурентоспроможності галузі та країни (Скачати)
Ідеологія менеджменту якості (Скачати)
Інструментарій управління якістю (Скачати)
Система управління якістю (Скачати)
Якість – всесвітнє поле конкуренції на порозі ХХІ століття (Скачати)
Ринок як спільнота конкуруючих компаній (Скачати)
Конкурентоспроможність суб’єкта конкуренції та її основні ознаки (Скачати)
Основні складові конкурентного середовища (Скачати)
Державна політика в сфері регулювання конкуренції (Скачати)
Рушійні сили ринку та інтенсивність конкуренції (Скачати)
Аналіз діяльності конкурентів (Скачати)
Сутність та співвідношення понять “ринкові чинники успіху”, “ключові компетенції”, “конкурентні переваги” (Скачати)
Сфери формування та реалізації конкурентних переваг (Скачати)
Види та джерела формування конкурентних переваг (Скачати)
Сутність та види економічної конкуренції (Скачати)
Класифікація торговельно-технологічного обладнання (Скачати)
Мерчандайзинг в аптеках (Скачати)
Реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж, прямий маркетинг (Скачати)
Маркетинг на ринку інтелектуальної власності (Скачати)
Управління маркетингом (Скачати)
Маркетинг на підприємства (Скачати)
Розробка комплексу маркетингової діяльності підприємства „БКС-Соки” (Скачати)
Розробка комплексові маркетингової діяльності компанії «ARIAGEL» (виробництво кондиціонерів) (Скачати)
Політичний маркетинг (Скачати)
Маркетингове дослідження телевізорів „Берізка” (Скачати)
Маркетингове дослідження телевізорів „Берізка” (Скачати)
Міжнародний маркетинг. Зміст і поняття та сутність. Внутрішній і міжнародний маркетинг. Інтернаціоналізація світового господарства (Скачати)
Виставка - органічний складовий елемент комплексу маркетингу (Скачати)
Маркетинг інтелектуальної власності (Скачати)
Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством (Скачати)
Маркетингові дослідження з використанням анкет (з практичною частиною) (Скачати)
Маркетинг у підприємницькій діяльності (Скачати)
Причини появи і розвитку маркетингу, місце маркетингу в загальній структурі менеджменту (Скачати)
Агресивний маркетинг (Скачати)
Маркетингові дослідження (Скачати)
Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП (Скачати)
Номінальний та реальний ВВП. Національне багатство (Скачати)
Брендинг на емоційному зв'язку зі споживачем (Скачати)
Розробка комплексу маркетингу підприємства (взуття) (Скачати)
Зміст і види економічної кон’юнктури, її характерні риси та особливості. Вплив тимчасових нециклічних кон’юнктуро утворювальних факторів на формування і розвиток економічної кон’юнктури. Характеристика показників валютної та грошово-кредитної ситуації для аналізу економічної кон’юнктури (Скачати)
Шляхи підвищення якості продукції на підприємствах торгівлі України (Скачати)
Цінові війни на вітчизняному ринку: сутність і способи боротьби (Скачати)
Формування системи маркетингових досліджень на ринку банківських послуг (Скачати)
Управління стратегічним потенціалом машинобудівного підприємства (Скачати)
Сучасні концепції управління в організації (Скачати)

1 2 3 4

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП