ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Маркетинг, просування товару

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Маркетинг, просування товару
2 3 4

Інформація в системі маркетингу (Скачати)
Основи процесу управління маркетингом (Скачати)
Завдання для виконання контрольної роботи по предмету “Основи маркетингу” (Скачати)
Маркетингові дослідження зовнішнього ринку при здійсненні експортно-імпортних операцій (Скачати)
Реклама в маркетинговій діяльності (Скачати)
Основні фази промислового нововведення і їх характеристика (Скачати)
Маркетинг у сфері виробничого і торгівельного бізнесу (Скачати)
Маркетинг у сфері виробничого і торгівельного бізнесу (Скачати)
Лідери і керівники (Скачати)
Проектування процесу надання послуг (Скачати)
Проектування процесу надання послуг (Скачати)
Ділові подарунки та сувеніри (Скачати)
Управління просуванням стимулювання збуту (Скачати)
Реклама в системі міжнародного маркетингу (Скачати)
Суть та ознаки досконалої конкуренції (Скачати)
Досвід західних фірм у задоволенні потреб покупців (Скачати)
Актуальність брендингу в економіці України (Скачати)
Інформація в системі маркетингу (Скачати)
Розробка комплексу маркетингу фірми (Скачати)
Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг (Скачати)
Рекламна політика фірми "Силует" (Скачати)
Еволюція концепції маркетингу (Скачати)
Особливості розробки анкет при дослідженні ринку (Скачати)
Міжнародний кодекс маркетингових досліджень (Скачати)
Міжнародний кодекс рекламної практики (Скачати)
Положення про відділ маркетингу (Скачати)
Посадова інструкція маркетолога (Скачати)
Посадова інструкція менеджера по рекламі (Скачати)
Правила реклами, орієнтованої на дітей (Скачати)
Закон України про охорону прав на знаки для товарів і послуг (Скачати)
Закон України про рекламу (Скачати)
Схема структури відділу маркетингу (Скачати)
Навіщо і де потрібні дослідження ринку (Скачати)
Особливості представлення результатів дослідження ринку (Скачати)
Сутність реклами та еволюція її розвитку (Скачати)
Особливості проведення особистих опитувань (Скачати)
Взаємовідносини відділу маркетингу з підрозділами підприємства (Скачати)
За сто років слоган «Кока-Коли» змінювався багато разів відповідно до змін у розумінні реклами (Скачати)
Кодекс етичної поведінки маркетологів (Скачати)
Контроль маркетингової діяльності за допомогою ситуаційного аналізу (Скачати)
Еволюція концепції маркетингу (Скачати)
Маркетинг (Скачати)
Характеристика базових категорій керівництва: впливу влади і лідерства (Скачати)
Визначення ціни зорієнтованої на конкурентів (Скачати)
Роль маркетингу в ринковій економіці (Скачати)
Розробка концепції маркетингу фірми (Скачати)
Сутність та роль маркетингової цінової політики в сучасній економіці (Скачати)
Сутність та роль маркетингової цінової політики в сучасній економіці (Скачати)
Напрямки, методи, завдання маркетингу (Скачати)
Маркетингова політика комунікацій (Скачати)
Напрямки і завдання маркетингу (Скачати)
Організація системи комунікації на фірмі (Скачати)
Основні фактори ціноутворення (Скачати)
Оцінювання макро- та мікросередовища фірми (Скачати)
Роль маркетингу в ринковій економіці (Скачати)
Туристичний бізнес: визначальні поняття, маркетинг, загальна характеристика (Скачати)
Маркетингові конкурентні стратегії для різних позицій фірми на ринку (Скачати)
Організаційні форми міжнародного маркетингу в Україні (Скачати)
Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу (Скачати)
Поняття та види товарів (Скачати)
Основи менеджменту і маркетингу (Скачати)
Маркетингові дослідження (Скачати)
Життєвий цикл товару (Скачати)
Сутність, цілі, завдання реклами (Скачати)
Оцінка конкурентоспроможності ПП фірма „КВІЛТ” (Скачати)
Роль товарних марок та їх класифікація (Скачати)
Сегментація ринку (Скачати)
Стратегічний контролінг (Скачати)
Стратегія щодо конкурентів (Скачати)
Суть ціни і ціноутворення (Скачати)
Суть та елементи товароруху (Скачати)
Суть ціни та її функції (Скачати)
Товарний ринок (Скачати)
Формування маркетингової цинової політики на підприємстві (Скачати)
Які фактори потрібно враховувати при визначенні ціни на товар та його просовуванні на ринку (Скачати)
Нормативно-правова база маркетингової діяльності в західноєвропейських країнах (Скачати)
Методи оцінки рівня ризику (Скачати)
Маркетинг як система діяльності підприємства на ринку (Скачати)
Маркетингові посередники (Скачати)
Проблеми організації і планування маркетингових досліджень на підприємстві (Скачати)
Маркетингова інформаційна система (Скачати)
Конфлікт як інструмент розвитку організації (Скачати)
Маркетингова діяльність: зміст, цілі, характеристика і завдання (Скачати)
Історичний розвиток публік рилейшнз (Скачати)
Основне устаткування торгових залів (Скачати)
Як компанії добиваються успіху на міжнародних ринках, як виміряти конкуренцію (Скачати)
Організація та контроль маркетингової діяльності (Скачати)
Оцінка ринкових можливостей цін (Скачати)
Пропаганда (Скачати)
Роль реклами в товаропросуванні. Характеристика реклами (Скачати)
Деякі засоби інтенсифікації експресивності в англомовній рекламі тексту (Скачати)
Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Австрії (Скачати)
Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні (Скачати)
Методи ціноутворення в умовах перехідної економіки (Скачати)
Витрати обігу (Скачати)
Інформаційне забезпечення маркетингу на підприємстві (на прикладі ВАТ “Чернігівавтодеталь”) (Скачати)
Правила користування засобами вимірювальної техніки у торгівлі (Скачати)
Розробка нового товару (Скачати)
Звіт маркетингової роботи фірми “Каштан” (Скачати)
Характеристика маркетингової діяльності МП "Новинка" (Скачати)
Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями (Скачати)
Інформація в системі маркетингу (Скачати)
Обладнання та планування магазинів (Скачати)
Практичне застосування маркетингу як категорія ринку (Скачати)
Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві (Скачати)
Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні (Скачати)
Товарна (торгівельна, фабрична) марка (Скачати)
Система маркетингових комунікацій у внутрішньому середовищі підприємства (Скачати)
Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством (Скачати)
Розвиток рекламних агентств на Україні (Скачати)
Питання на екзамен по маркетингу (Скачати)
Зміст, цілі і функції маркетингу (Скачати)
Особливості орагнізації роботи ресторанів в підприємствах готельного гсоподарства (Скачати)
Розробка маркетингової програми (Скачати)
Особливості маркетингу послуг (Скачати)
Прийняття управлінських рішень (Скачати)
Основи банківського маркетингу (Скачати)
Маркетингова сутність реклами (Скачати)
Маркетинговий аналіз ситуації (Скачати)
Основне устаткування торгових залів (Скачати)
Як компанії добиваються успіху на міжнародних ринках, як виміряти конкуренцію (Скачати)
Формування маркетингової товарної політики на фірмі (Скачати)
Сутність маркетингової товарної політики. Маркетингова концепція товару (Скачати)
Сутність, фактори та цілі маркетингового ціноутворення (Скачати)
Споживчий та промисловий ринки (Скачати)
Система маркетингового планування (Скачати)
Ринкова орієнтація компанії. Класифікація маркетингу (Скачати)
Реклама (Скачати)
Пропаганда і публік рилейшнз (Скачати)
Принципи та етапи маркетингових досліджень (Скачати)
Персональний продаж, стимулювання збуту (Скачати)
Посередницька діяльність (Скачати)
Понятійний апарат маркетингу (Скачати)
Основні етапи та принципи сегментування ринків (Скачати)
Організація маркетингової діяльності на підприємстві (Скачати)
Методи дослідження ринку (Скачати)
Методи встановлення ціни (Скачати)
Методи визначення бюджету й ефективності комунікацій (Скачати)
Маркетинг та його сучасна концепція (Скачати)
Маркетингове середовище підприємства (Скачати)
Маркетингова концепція розподілу (Скачати)
Маркетингові стратегії ціноутворення (Скачати)
Маркетинг-контроль (Скачати)
Концепція життєвого циклу товару (Скачати)
Кон’юнктура ринку та методи її оцінювання (Скачати)
Комплекс маркетингових комунікацій (Скачати)
Вертикальні маркетингові системи (Скачати)
Аналіз конкурентних ситуацій (Скачати)
Процес розроблення нових товарів (Скачати)
Маркетингові дослідження при здійсненні зовнішньо економічної діяльності (Скачати)
Формування складів різних сфер логістики (Скачати)
Управління персоналом, зайнятість, безробіття (Скачати)
Особливості транспортно-експедиторського обслуговування (Скачати)
Транспортно-експедиторське обслуговування (Скачати)
Транспортні логістичні системи (Скачати)
Основи складування в логістиці (Скачати)
Розробка стратегії інноваційного підприємства (Скачати)
Ризикові фактори підприємницького середовища. Поняття ризику і форми його прояву. Чистий і спекуляцій ний ризики. Управління ризиком. Контроль за ризиком (Скачати)
Програма розвитку корпоративної культури (Скачати)
Принципи стандартизації Який порядок використання в Україні міжнародних стандартів бувших СРСР і УРСР (Скачати)
Маркетингове середовище (Скачати)
Спеціалізовані та нетрадиційні види транспорту, їх характеристики й проблеми розвитку (Скачати)
Спеціалізовані та нетрадиційні види транспорту, їх характеристики й проблеми розвитку (Скачати)
Сутність розподільчої логістики (Скачати)
Маркетингові форми та засади інтенсифікації зовнішньоекономічної діяльності підприємств (Скачати)
Типи ринків та їх характеристика (Скачати)
Дефініція логістики (Скачати)
Типи ринків та їх характеристика (Скачати)
Бізнес-план підприємства по виготовленню валянкового взуття (Скачати)
Імідж підприємства: проблеми формування та реалізації (Скачати)
Бренд як носій іміджу підприємства (Скачати)
Вибір комплексу просування (Скачати)
Види маркетингових комунікацій: переваги і недоліки (Скачати)
Виставки у контексті комунікативного впливу (Скачати)
Законодавче регулювання рекламної діяльності (Скачати)
Значення реклами в маркетингу (Скачати)
Канали поширення реклами (Скачати)
Комунікативні особливості інтерактивного маркетингу (Скачати)
Маркетингова політика комунікацій (Скачати)
Особливості стимулювання збуту (Скачати)
Оцінювання ефективності застосування інших видів комунікації (Скачати)
Оцінювання ефективності реклами (Скачати)
Паблік рилейшнз (Скачати)
Персональні продажі у комунікативному процесі (Скачати)
Процес маркетингової комунікації (Скачати)
Процес персональних продажів, управління персоналом (Скачати)
Спонсорство та його переваги (Скачати)
Стимулювання збуту на етапах життєвого циклу товару (Скачати)
Форми і процеси прямого маркетингу (Скачати)
Цілі і види реклами (Скачати)
Класифікація та роль товарних марок (Скачати)
Характеристика школи адміністративного управління (Скачати)
Поняття та оцінка конкурентного статусу фірми (Скачати)
Особливості підприємця та його ділові якості. Загальна методологія розробки бізнес-плану (Скачати)
Методика збутово-сервісної політики фірми (Скачати)
Маркетингове середовище. Стратегія розвитку фірми та ціноутворення (Скачати)
Методи встановлення відпускної ціни виробника (Скачати)
Теоретичні основи і методологічні підходи до визначення ціни (Скачати)
Транспортні тарифи на перевезення вантажів і методика їх розрахунку (Скачати)
Ціноутворення на підприємствах масового харчування (Скачати)

2 3 4

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП