ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Інноваційний менеджмент (Тести)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Інноваційний менеджмент (Тести)
1 2

34. Постановка інноваційних цілей та завдань включає:
а) розробку реальних та ясних цілей;
б) розробку реальних та ясних цілей і завдань, їх узгодженість з іншими цілями менеджменту, а також адресність цілей та завдань;
в) розробку реальних та ясних цілей, їх узгодженість з іншими цілями менеджменту.

35. При організації інноваційного процесу на макрорівні слід використовувати:
а) методи пасивного пошуку інноваційної ідей;
б) методи активного пошуку інноваційної ідей;
в) методи активного і пасивного пошуку інноваційної ідей.

36. Скільки ідей в середньому необхідно розглянути для знаходження одного інноваційного продукту?
а) не менш 20 ідей;
б) не менш 40 ідей;
в) не менш 60 ідей;

37. Що таке креативна корпорація?
а) Це така корпорація, де більша частина працівників зайнята інтелектуальною працею;
б) Це така корпорація, де більша частина працівників зайнята інтелектуальною працею, сформована система партнерських стосунків, а сама корпорація побудована навколо творчої особистості;
в) Це така корпорація, де більша частина працівників зайнята інтелектуальною працею та сформована система партнерських стосунків

38. Що таке проектний менеджмент?
а) це форма вирішення управлінських проблем;
б) це система комплексного вирішення складних проблем управління;
в) це інструмент розв’язання технічних та технологічних проблем.

39. Яка причина, перш за все, сприяє зростанню уваги до проектного менеджменту серед українських керівників та менеджерів?
а) спроба внести планове начало в економічну діяльність на мікрорівні;
б) підвищення рівня ринкової економіки;
в) з ростом масштабів бізнесу зростає також і ціна помилки.
г) все вище зазначене.

40. Сама сильна риса проектного менеджменту:
а) проектний менеджмент позволяє скоріше знайти необхідні ресурси;
б) проектний менеджмент позволяє ув’язати в один механізм всю систему управління бізнесом;
в) проектний менеджмент дозволяє скоріше знайти інвесторів.

41. Де доцільно проводити навчання основам проектного менеджменту?
а) в інститутах;
б) в школах бізнесу;
в) на робочому місці.

42. В якої формі краще за все проводити навчання основам проектного менеджменту?
а) в формі лекцій;
б) в тренінгової формі;
в) в формі практичних конференцій та дискусій.

43. Серед типових причин проектних невдач знайдіть одну зайву:
а) недостатньо чітке уявлення про цілі проекту, а також слабка підтримка з боку топ-менеджерів компанії;
б) застаріла організаційна структура;
в) учасники проекту не були підготовлені до роботи в команді;
г) слабка підтримка з боку держави;

44. Скільки фаз включає проектний цикл?
а) чотири фази: початкову, підготовки, реалізації та завершення;
б) три фази: початкову, підготовки та реалізації;
в) п’ять фаз: початкову, підготовки, реалізації, завершення та підведення підсумків роботи.

45. Серед типових рис початкової фази проектного циклу знайдіть головну
а) визначення основних цілей та результатів проекту;
б) призначення керівника проекту, складання загального плану проекту, укладення контракту із замовником;
в) узгодження проекту із органами влади;

46. Серед типових рис підготовчої фази проектного циклу знайдіть головну
а) складання детального плану робіт по проекту, вихід на адресні групи;
б) формування проектної команди та визначення необхідних ресурсів;
в) забезпечення підтримки з боку владних структур.

47. Які головні риси має фаза реалізації?
а) формування мережі збору та обробки інформації;
б) контроль графіків та бюджетів інноваційного проекту;
в) здійснення взаємодії із зовнішнім середовищем;
г) все вище зазначене.

48. Серед типових рис завершальної фази проектного циклу знайдіть одну зайву
а) оцінка основних результатів проекту;
б) інформування органів влади про завершення проекту;
в) підготовка та презентація фінального звіту;
г) аналіз сильних та слабких сторін проекту;
д) робота відносно тиражування результатів проекту.

49. Назвіть головні функції проектного менеджменту.
а) стратегічне планування та стратегічний контроль;
б) планування, організація, оперативне управління, проектний контроль;
в) пошук керівника проекту та необхідних ресурсів для його виконання.

50. Який варіант відповіді розкриває зміст функції проектного планування найкращим образом?
а) ситуаційний аналіз та формування стратегії проекту;
б) ситуаційний аналіз, формування стратегії проекту та розробка графіків виконання;
в) ситуаційний аналіз, формування стратегії проекту та основних інноваційних результатів, а також визначення необхідних ресурсів;

51. Який варіант відповіді розкриває зміст організаційної функції найкращим образом?
а) вихід на адресні групи та мобілізація підтримки проекту;
б) вихід на адресні групи, мобілізація підтримки, пошук та розподіл ресурсів, а також розробка графіків виконання;
в) вихід на адресні групи, мобілізація підтримки, пошук та розподіл ресурсів, а також встановлення контактів з місцевою владою;

52. Який варіант відповіді розкриває зміст функції оперативного управління інноваційним проектом найкращим образом?
а) узгодження дій членів проектної команди;
б) узгодження дій членів проектної команди, вирішення поточних питань;
б) узгодження дій членів проектної команди, вирішення поточних питань та забезпечення працівників адекватної оплатою їх праці;

53. Який варіант відповіді розкриває зміст функції контролю над інноваційним проектом найкращим образом?
а) перевірка ходу виконання планів;
б) перевірка ходу виконання планів та забезпечення їх своєчасної корекції;
в) перевірка ходу виконання планів, забезпечення їх своєчасної корекції та документування всіх змін;

54. Перед керівником інноваційного проекту стоїть багато завдань. Знайдіть з перелічених завдань одне зайве.
а) планування, організація та контроль проекту;
б) прийняття рішень, а також розробка алгоритмів їх реалізації;
в) інформування та консультування членів проектної команди, а також замовників та бенефіціаріїв;
г) проведення оплати праці членів проектної команди;
д) організація документування проекту

55. Керівник інноваційного проекту повинен мати багато особистих якостей. Знайдіть з перелічених якостей одну зайву.
а) наявність широких знань, а також здібність бачити проблему в цілому;
б) здібність встановлювати цілі та критерії оцінки їх виконання;
в) вміння організовувати виконання завдань та проводити набір в проектну команду;
г) наявність глибоких знань по всіх проблемах проекту;
д) наявність досвіду розвивати комунікацію та розв’язувати конфлікти всередині проектної команди.

56. Якій варіант відповідей розкриває головні умови успішної реалізації інноваційного проекту найкращим чином?
а) ясність місії, загальних цілей та стратегій на всіх рівнях;
б) ясність місії, загальних цілей та стратегій на всіх рівнях, надійність інформації та розрахунків;
в) ясність місії, загальних цілей та стратегій на всіх рівнях, надійність інформації та розрахунків, наявність ресурсів та
єдиної команди, а також досвідченого керівника проекту.

57. Серед перелічених основних рис єдиної проектної команди треба знайти одну зайву:
а) підкорення особистих інтересів командним;
б) взаємоповага, взаємодопомога і взаємозамінність;
в) наявність матеріальних та фінансових ресурсів;
г) постійність складу команди.

58. Серед перелічених основних умов формування єдиної проектної команди треба знайти одну зайву:
а) постійність складу команди;
б) наявність ефективної організаційної структури;
в) продумана система мотивації членів проектної команди;
г) ефективний механізм набору та відбору персоналу;
д) наявність сучасної системи тренінгу персоналу.

59.Проектна команда проходить в своєму становленні чотири стадії. Вкажіть серед названих одну зайву.
а) визначення рівня кваліфікації членів проектної команди;
б) визначення сильних та слабких сторін у членів команди
в) становлення авторитету членів команди;
г) досягнення високої продуктивності праці;
д) досягнення єдності членів команди.

60. Існують чотири основних бар’єри на шляху формування проектної команди. Вкажіть серед названих один зайвий.
а) наявність розбіжностей в поглядах та інтересах членів команди;
б) помилки під час відбору в команду;
в) недовіра до керівника проекту;
г) слабкість керівника проекту;
д) слабка підтримка проекту топ-менеджментом.

Відповіді

11 в

21 г

31 б

41 в

51 б

2 а

12 б

22 а

32 г

42 б

52 б

3 в

13 в

23 в

33 а

43 г

53 в

4 в

14 а

24 в

34 б

44 а

54 г

5 в

15 в

25 б

35 в

45 а

55 г

6 в

16 в

26 а

36 в

46 а

56 в

7 в

17 б

27 в

37 б

47 г

57 в

8 б

18 б

28 в

38 б

48 б

58 а

9 б

19 б

29 в

39 а

49 б

59 а

10 а

20 б

30 б

40 б

50 в

60 г1 2

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП