ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Інноваційний менеджмент (Тести)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Інноваційний менеджмент (Тести)
2

1. Сутність інновації найкращим чином розкриває наступне визначення:
а) інновація – це позитивна і прогресивна зміна.
б) інновація – це сукупність технічних, виробничих, комерційних заходів, які забезпечують появу на ринку нових процесів та обладнання;
в) інновація – це процес, в якому ідея набуває економічний зміст;

2. Хто раніше всіх вірно побачив сутність інновації?
а) австрійський економіст Йозеф Шумпетер.
б) англійський економіст Уільям Петти;
б) французькій математик та просвітник Дені Дідро;

3) Що є найважливішою ознакою інновації в умовах ринкового господарювання?
а) її технічна та технологічна новизна;
б) її прибутковість;
в) новизна її споживацьких якостей;

4) Які зміни краще за всього притаманні інновації?
а) використання нової техніки, нової технології або нового ринкового забезпечення виробництва (купівлі-продажу), поява нових ринків збуту;
б) зміни в організації виробництва та його матеріально-технічного забезпечення, впровадження продукції з новими якостями та використання нової сировини;
в) все вище зазначене.

5) Що слід розуміти під інноваційним процесом?
а) Це діяльність, яка пов’язана з генеруванням та впровадженням нових ідей у виробництво;
б) Це діяльність, яка пов’язана з розповсюдженням нових ідей;
в) Це все вище зазначене.

6) Що слід розуміти під інноваційним результатом?
а) Інноваційний результат – це новий продукт та нова технологія;
б) Інноваційний результат – це нові соціальні умови;
в) це все вище зазначене.

7. Як треба розглядати інноваційний результат?
а) Інноваційний результат треба розглядати в статиці;
б) Інноваційний результат треба розглядати в динаміці;
в) Інноваційний результат треба розглядати як феномен, який перебуває в постійної трансформації;

8. Серед обов’язкових якостей інновації є одна зайва, знайдіть її.
а) присутність науково-технічної новизни;
б) можливість патентування;
в) можливість виробничого впровадження та комерціалізації;

9) Що таке інноваційний цикл:
а) інноваційний цикл – це період часу, коли відбувається впровадження нової ідеї;
б) інноваційний цикл – це період часу від народження ідеї до моменту масового виробництва нового товару
в) інноваційний цикл – це період часу, коли спостерігаються значні матеріальні та фінансові витрати;

10. Перша стадія інноваційного циклу – генерування ідеї - має три основні фази. Серед фаз першої стадії знайдіть одну зайву
а) проведення загальної наради та розподіл обов’язків;
б) виникнення ідеї
в) проведення теоретичних досліджень;
в) проведення прикладних досліджень.

11. Друга стадія інноваційного циклу – дослідно-конструкторської розробки - має чотири основні фази. Серед фаз другої стадії знайдіть одну зайву.
а) проведення конструкторських робіт;
б) виготовлення дослідного зразка;
в) узгодження дослідного зразка в Держкомпатенті України;
г) проведення ринкового тестування;
д) розробка бізнес-плану.

12. Третя стадія інноваційного циклу – організація промислового виробництва - має три основні фази. Серед фаз третьої стадії знайдіть одну зайву.
а) прийняття рішення про початок виробництва нового товару;
б) проведення науково-практичної конференції в галузі;
в) пошук інвестицій;
г) постановка на потік.

13. Чи існує різниця між поняттями “новшество”, “нововведення” та “інновація”?
а) це тотожні поняття;
б) існує різниця між поняттями “новшество” та “нововведення”;
в) так, існує різниця між трьома вище вказаними поняттями.

14. Якщо провести класифікацію груп інновацій по такому показнику як “рівень дифузії”, то можна визнати три групи інновацій. Вкажіть серед вказаних одну зайву.
а) підрозділ;
б) підприємство;
в) галузь;
г) світовий масштаб.

15. Якщо провести класифікацію груп інновацій по такому показнику як “глибина змін”, то можна визнати дві групи інновацій. Вкажіть серед вказаних одну зайву.
а) революційні;
б) еволюційні;
в) сталого розвитку.

16. Якщо провести класифікацію груп інновацій по такому показнику як “сфера діяльності”, то можна визнати шість груп інновацій. Вкажіть серед вказаних одну зайву.
а) технічні;
б) технологічні;
в) економічні;
г) управлінські;
д) торгівельні;
е) соціальні;
ж) ринкові.

17. Якщо провести класифікацію груп інновацій по такому показнику як “стадії кругообігу капіталу”, то можна визнати три групи інновацій. Вкажіть серед вказаних одну зайву.
а) інновації в сфері закупки засобів виробництва та робочої сили;
б) інновації в сфері виробничої та соціальної інфраструктури;
в) інновації в сфері виробництва;
г) інновації в сфері продажу.

18. Інноваційний менеджмент є система управління:
а) інвестиційною діяльністю;
б) творчою діяльністю персоналу;
в) інноваційною діяльністю

19. Інноваційний менеджмент включає чотири основні функції. Серед вказаних знайдіть одну зайву.
а) планування інновацій;
б) пошук необхідних інвестицій;
в) організацію інноваційної діяльності;
г) оперативне управління інноваційною діяльністю;
д) контроль.

20. Планування інновацій включає три ключових дії. Знайдіть серед зазначених одну зайву.
а) постановка інноваційних цілей;
б) визначення тематичної спрямованості інноваційної діяльності;
в) пошук шляхів досягнення інноваційних цілей;
г) визначення потреби в ресурсах.

21. Організація інноваційного процесу включає три ключових дії. Знайдіть серед зазначених одну зайву.
а) створення необхідних умов для успішної реалізації проекту;
б) відбір персоналу та формування проектних команд;
в) розробку графіків та постановку певних завдань перед підрозділами та виконавцями;
г) розробку інноваційних планів.

22. Оперативне управління інноваційним процесом означає:
а) прийняття рішень по конкретним проблемам інноваційної діяльності;
б) проведення оперативних нарад з питань інноваційної діяльності;
в) створення системи оперативного інформування керівництва підприємства.

23. Контроль інноваційного процесу включає чотири ключових дії. Знайдіть серед зазначених одну зайву.
а) порівняння досягнутих інноваційних результатів з плановими;
б) проведення ринкових досліджень на предмет комерціалізації інноваційних результатів;
в) збір інформації про інноваційну діяльність конкурентів;
г) контроль якості інноваційних результатів;
д) внесення коректив до інноваційних планів.

24. Коефіцієнт корисної дії фундаментальних досліджень:
а) 20% фундаментальних досліджень мають отріцательний результат;
б) 50% фундаментальних досліджень мають отріцательний результат;
в) 90% фундаментальних досліджень мають отріцательний результат;

25. Функціонально-вартісний метод управління інноваціями розробив:
а) американський президент Дуайт Ейзенхауер;
б) американський інженер Лоуренс Майлс;
в) американський економіст Майкл Портер.

26. Завдяки функціонально-вартісному методу ми маємо можливість:
а) бачити співвідношення між функціями товару та витратами на його виробництво;
б) проводити режим економії на підприємстві;
в) краще задовольняти потреби споживачів.

27. Проведення функціонально-вартісного аналізу включає чотири етапи. Знайдіть серед зазначених один зайвий.
а) збір інформації про товар;
б) аналіз функцій та витрат;
в) проведення аудиту функцій та витрат;
г) розробка рекомендацій;
д) впровадження рекомендацій.

28. Мотиваційний механізм інноваційного процесу представляє:
а) систему мотивації інженерів організації;
б) систему мотивації всіх працівників організації;
в) систему спонукання працівників до досягнення високих інноваційних результатів.

29. В якості головних цілей мотиваційного механізму можна виділити три. Знайдіть одну зайву.
а) створення атмосфери творчості та ентузіазму в компанії;
б) формування єдиної команди;
в) виховання вірності працівників своєї компанії;
г) формування ефективних творчих колективів.

30. В якості основних засобів мотивації інноваційного духу можна виділити три. Знайдіть одну зайву.
а) делегування прав та відповідальності;
б) гідна заробітна плата працівників;
в) мотивація членів проектних команд;
г) використання харизматичного стилю керівництва.

31. Стратегічною інноваційною ціллю компанії є:
а) завоювання лідуючих позицій на ринку;
б) забезпечення високої конкурентоспроможності компанії;
в) забезпечення високої конкурентоспроможності продукції компанії;

32. В якості основних інноваційних стратегій можна визначити:
а) здійснення маркетингового моніторингу;
б) освоєння нової технології та випуску продукції з новими якостями;
в) формування сучасного мотиваційного механізму;
г) все вище зазначене.

33. Планування інновацій на рівне окремого підприємства включає два етапи. Знайдіть один зайвий.
а) постановку інноваційних цілей і завдань, а також розробку інноваційних планів та програм;
б) розробку планів та програм, а також пошук необхідних ресурсів;
в) розробку планів та програм, пошук необхідних ресурсів, затвердження керівників наукових проектів.
2

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП