ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Теорія держави і права, історія

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Теорія держави і права, історія

2 3

Київська Русь під владою Польщі та Литви. Суспільний лад (Скачати)
Право в Київській Русі (Скачати)
Розвиток суспільно-політичного ладу Русі на початковому етапі феодальної роздробленості (30-ті роки XII — 30-ті роки XIII ст.) (Скачати)
Зародження класового ладу і формування державності східних слов’ян (Скачати)
Галицько-волинське князівство (XIII—XIV ст.) (Скачати)
Державний лад в Київської Русі (Скачати)
Античні міста-держави (Скачати)
Суспільний лад Київської Русі у другій половині IX — першій третині XII ст (Скачати)
Основні риси права Південно-Західних земель Русі (30-ті роки XII — перша половина XIV ст.) (Скачати)
Держава скіфів (Скачати)
Боспорське царство (Скачати)
Загальна характеристика періоду: українські землі під владою Польщі та Литви (Скачати)
Війна українського народу за визволення з-під влади Речі Посполитої (Скачати)
Формування української національної держави у 1648—1654 pp (Скачати)
Основні риси права у другій половині XVII cт (Скачати)
Перехід України під протекторат російського царя (Скачати)
Українська держава у 1654—1659 pp (Скачати)
Автономія України у другій половині XVII ст (Скачати)
Суспільний устрій в період наступу на її автономію (XVIII ст.) (Скачати)
Державний устрій в період наступу на її автономію (XVIII ст.) (Скачати)
Право в період наступу на її автономію (XVIII ст.) (Скачати)
Суспільно-політичний лад і право в західноукраїнських землях (друга половина XVII ст. — друга половина XVIII ст.) (Скачати)
Суспільно-політичний устрій і право України після ліквідації української державності (Скачати)
Суспільний устрій після ліквідації української державності (перша половина XIX ст.) (Скачати)
Державний устрій після ліквідації української державності (перша половина XIX ст.) (Скачати)
Право першої половини XIX ст (Скачати)
Суспільно-політичний лад і право в західноукраїнських землях (кінець XVIII — перша половина XIX ст.) (Скачати)
Суспільний лад в другій половині XIX ст (Скачати)
Державний устрій в другій половині XIX ст (Скачати)
Право в другій половині XIX ст (Скачати)
Суспільно-політичний лад і право в Галичині, Північній Буковині та Закарпатті в другій половині XIX ст (Скачати)
Суспільний лад України в період з початку XX ст. до 1917 р (Скачати)
Зміни в державному ладі на Україні в період початку XX ст. до 1917 р (Скачати)
Право України в період початку XX ст. до 1917 р (Скачати)
Суспільно-політичний лад і право Галичини, Північної Буковини та Закарпаття в період початку XX ст. до 1917 р (Скачати)
Зміни у державному апараті і праві України в період першої світової війни (Скачати)
Перемога Лютневої революції. Крах самодержавства і початок створення в Україні нових політичних структур (Скачати)
Тимчасовий уряд та його органи в Україні (Скачати)
Законодавство Тимчасового уряду (Скачати)
Боротьба за національно-державне відродження України. Утворення Центральної Ради (Скачати)
Утворення Української Народної Республіки. Державний лад і право УНР (Скачати)
Переворот 29 квітня 1918 p. і утворення гетьманської держави (Скачати)
Українська Народна Республіка часів Директорії (Скачати)
Західноукраїнська Народна Республіка (Скачати)
Державне будівництво на основі рішень І та II Всеукраїнських з'їздів Рад (Скачати)
Радянське державне будівництво в Україні в умовах громадянської війни та воєнної інтервенції (весна 1916 — кінець 1920 pp.) (Скачати)
Розвиток федеративних зв'язків УСРР з РСФРР та іншими радянськими республіками (Скачати)
Будівництво радянських збройних сил (Скачати)
Органи управління народним господарством (Скачати)
Органи захисту більшовицького радянського режиму (Скачати)
Становлення радянського права (Скачати)
Становище України на початку 20-х років. Нова економічна політика та її законодавче оформлення (Скачати)
Державний лад України на початку 20-х років (Скачати)
Україна і утворення Союзу РСР (Скачати)
Перебудова державного апарату УСРР у зв'язку з утворенням СРСР (Скачати)
Зміни в Конституції Української СРР (Скачати)
Основні риси права в період 1921-1929 рр (Скачати)
Зміни в суспільно-економічному та політичному ладі (1929-1941 pp.) (Скачати)
Зміни в державному ладі України в першій половині 30-х років. Подальший процес формування адміністративно-командної системи (Скачати)
Конституція УРСР 1937 p (Скачати)
Перебудова державних органів УРСР на основі Конституції 1937 p (Скачати)
Державність Західної України в 20—30-х роках. Приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР (Скачати)
Основні риси розвитку права в 20 – 30 рр (Скачати)
Перебудова державного механізму на початку війни (Скачати)
Спроби відновлення української держави на початку Другої світової війни (Скачати)
Окупаційний режим та рух опору в Другій Світовій війні (Скачати)
Відновлення радянської влади в Україні (Скачати)
Політичні організації націоналістичних сил на заключному етапі війни (Скачати)
Основні риси права під час Другої Світової війни (Скачати)
Соціально-економічний лад в період 1945 — середина 1950-х pp (Скачати)
Державний лад (1945 — середина 1950-х pp.) (Скачати)
Право (1945 — середина 1950-х pp.) (Скачати)
Суспільно-економічний лад (друга половина 1950-х — перша половина 1960-х pp.) (Скачати)
Національно-державний устрій (Скачати)
Державний лад (друга половина 1950-х — перша половина 1960-х pp.) (Скачати)
Право (друга половина 1950-х — перша половина 1960-х pp.) (Скачати)
Авторитарна командно-адміністративна система управління та її негативний вплив на суспільно-політичне життя (середина 1960-х — середина 1980-х pp.) (Скачати)
Правовий статус УРСР як союзної республіки (середина 1960-х — середина 1980-х pp.) (Скачати)
Державний апарат (середина 1960-х — середина 1980-х pp.) (Скачати)
Основні риси законодавства (середина 1960-х — середина 1980-х pp.) (Скачати)
Соціально-економічна і політична ситуація в період перебудови (1986-1991 pp.) (Скачати)
Реформа державного апарату в період перебудови (1986-1991 pp.) (Скачати)
Зміни в законодавстві в період перебудови (1986-1991 pp.) (Скачати)
Зміни в статусі УРСР як союзної республіки в період перебудови (1986-1991 pp.) (Скачати)
Розбудова української незалежної держави (Скачати)
Конституція Пилипа Орлика (Скачати)
Злочини і покарання у Київській Русі і їхні характерні особливості (Скачати)
Місто-поліс як вид держави (Скачати)
Земська та міська реформа 60 – 70-х років ХІХ століття в Російській імперії (Скачати)
Загальні методичні вказівки (Скачати)
“Новий курс” президента Ф.Д.Рузвельта (Скачати)
Держава і право феодальної Англії (Скачати)
Держава і право франків (Скачати)
Австро-угорська система права та її дія на території Західної України (Скачати)
Розвиток української державності. Етапи її становлення (Скачати)
Система права і система законодавства (Скачати)
Причини виникнення держав (Скачати)
Основні етапи становлення української державності (Скачати)
Розвиток української державності (Скачати)
Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави (Скачати)
Конституція 1848 року Франції (Скачати)
Французької Республіки 1946 р (Скачати)
ФОРМА ДЕРЖАВИ (Скачати)
Виникнення та історичний розвиток держави і права (Скачати)
Норми прав у системі соціальних норм (Скачати)
Види норм права (Скачати)
Види правотворчості громадянського суспільства (Скачати)
Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості (Скачати)
Види законів (Скачати)
Відомчий акт (Скачати)
Правовий акт (Скачати)
Суб'єкти правовідносин (Скачати)
Поняття та ознаки правовідносин (Скачати)
Правовий статус особи (Скачати)
Система основних прав і свобод людини і громадянина (Скачати)
Основні вимоги до правильного застосування норм права (Скачати)
Поняття тлумачення норм права (Скачати)
Види правопорушень. Правопорушність (Скачати)
Поняття, ознаки і види правової поведінки (Скачати)
Поняття і ознаки юридичної відповідальності (Скачати)
Підстави і стадії юридичної відповідальності (Скачати)
Поняття правопорядку (Скачати)
Поняття законності (Скачати)
Поняття і структура правосвідомості (Скачати)
Правова культура суспільства (Скачати)
Поняття, ознаки і функції правового виховання (Скачати)
Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу (Скачати)
Механізм правового регулювання (Скачати)
Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання (Скачати)
Предмет і об'єкти аналізу науки загального порівняльного правознавства (Скачати)
Функції права (Скачати)
Поняття романо-германського типу правової системи (Скачати)
Правотворчість суб'єктів федерації (Скачати)
Поняття англо-американського тилу правової системи (Скачати)
Норма права (Скачати)
Поняття змішаного типу правової системи (Скачати)
Поняття релігійно-традиційного типу правової системи (Скачати)
Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави (Скачати)
Мусульманське право в сучасних правових системах: загальна характеристика (Скачати)
Типологія держав (Скачати)
Правові форми взаємовідносин держави і громадського об'єднання (Скачати)
Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління (Скачати)
Сутність держави (Скачати)
Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату (Скачати)
Механізм держави (Скачати)
Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа (Скачати)
Загальна характеристика далекосхідної групи правових систем (Скачати)
Своєрідність правової системи Шотландії (Скачати)
Загальна характеристика звичаєво-общинної групи правових систем (Скачати)
Вплив англійського права на становлення правової системи США (Скачати)
Вищий представницький орган державної влади (Скачати)
Система обов'язків людини і громадянина (Скачати)
Дія нормативно-правового акта в часі (Скачати)
Правоохоронні та контрольно-наглядові органи (Скачати)
Історія ідеї про правову і соціальну державу (Скачати)
Поняття та ознаки юридичної науки (Скачати)
Основні теорії походження держави (Скачати)
Демократія і самоврядування (Скачати)
Сучасні концепції праворозуміння (Скачати)
Термін «право» (Скачати)
Поняття і ознаки демократії (Скачати)
Поняття і основні форми реалізації норм права (Скачати)
Японське право (Скачати)
Права людини і громадянина (Скачати)
Основні теорії демократії (Скачати)
Розвиток української державності.Основні етапи її розвитку (Скачати)
Конституція США та реальні права громадян (Скачати)
Поняття і структура правової системи (Скачати)
Галузь права (Скачати)
Основи теорії виникнення держави і права (Скачати)
Основні етапи становлення української державності (Скачати)
Ознаки та принципи правової держави (Скачати)
“Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального права (Скачати)
Поняття та ознаки держави (Скачати)
Конституція Пилипа Орлика (Скачати)
Держава і право стародавньої Індії (Скачати)
Держава і право франків (Скачати)
Державна політика і місцеве самоврядування (Скачати)
Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства (Скачати)
Норми-звичаї і норми права (Скачати)
Форма та устрій держави (Скачати)
Право Стародавнього Вавілону (Скачати)
Загальна характеристика теорії походження держави та права (Скачати)
Основні етапи розвитку української державності (Скачати)
Історія держави і права зарубіжних країн (Скачати)
Право Стародавнього Вавілону (Скачати)
Право стародавнього Вавілону (Скачати)
Становлення радянського права (Скачати)
Основні етапи розвитку української державності (Скачати)
Основні етапи розвитку української державності (Скачати)
Становлення і розвиток права у східних слов’ян (Скачати)
Форми держави в зарубіжних країнах (Скачати)
Форми держави в зарубіжних країнах (Скачати)
Новий курс Рузвельта (Скачати)
"Новый курс" президента Ф.Д.Рузвельта (Скачати)
Націонал-державництво І.Франка та М.Грушевського (Скачати)
Римська рабовласницька держава (Скачати)
Історія України та державотворення (Скачати)
Закон України “Про звернення громадян” (Скачати)
Основні етапи розвитку української державності (Скачати)

2 3


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП