ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Економіка підприємства

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Економіка підприємства

1 2 3 4

Нематеріальні активи (Скачати)
Оцінка вартості нематеріальних активів (Скачати)
Загальна характеристика й нормування (Скачати)
Поняття, склад і структура інвестицій (Скачати)
Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування виробничих інвестицій (Скачати)
Формування й регулювання фінансових інвестицій (цінних паперів) (Скачати)
Залучення іноземних інвестицій для розвитку й посилення ефективності діяльності суб’єктів господарювання (Скачати)
Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій (Скачати)
Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень і фінансових інвестицій (Скачати)
Інвестиційні проекти підприємств та організацій (Скачати)
Загальна характеристика інноваційних процесів (Скачати)
Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрями Потенційні можливості розвитку та ефективності виробництва (Скачати)
Організаційний прогрес (поступ) (Скачати)
Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень (Скачати)
Характеристика техніко-технологічної бази виробництва (Скачати)
Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства (Скачати)
Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва (діяльності) (Скачати)
Формування й використання виробничої потужності підприємства (Скачати)
Структура і принципи організації виробничого процесу (Скачати)
Організаційні типи виробництва (Скачати)
Організація виробничого процесу в часі (Скачати)
Методи організації виробництва (Скачати)
Підготовка виробництва (Скачати)
Суспільні форми організації виробництва (Скачати)
Поняття, види і значення інфраструктури (Скачати)
Система технічного обслуговування (Скачати)
Соціальна інфраструктура й соціальна діяльність підприємства. Відтворення й розвиток інфраструктури (Скачати)
Державне економічне регулювання діяльності суб’єктів господарювання (Скачати)
Прогнозування розвитку підприємств (Скачати)
Методологічні основи планування (Скачати)
Стратегія розвитку підприємства і бізнес-планування (Скачати)
Тактичне та оперативне планування (Скачати)
Загальна характеристика продукції (послуг) (Скачати)
Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції (надання послуг) (Скачати)
Матеріально-технічне забезпечення виробництва (Скачати)
Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг) (Скачати)
Стандартизація і сертифікація продукції (послуг) (Скачати)
Державний нагляд за якістю та внутрішньовиробничий технічний контроль (Скачати)
Продуктивність праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники зростання (Скачати)
Мотивація трудової діяльності (Скачати)
Сучасна політика оплати праці (Скачати)
Застосовувані форми й системи оплати праці (Скачати)
Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу (Скачати)
Загальна характеристика витрат на виробництво продукції (надання послуг) (Скачати)
Управління витратами на підприємстві (Скачати)
Сукупні витрати і собівартість продукції (послуг) (Скачати)
Собівартість окремих виробів (Скачати)
Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика,види, методи встановлення та регулювання (Скачати)
Зміст і форми фінансової діяльності підприємства (організації) (Скачати)
Формування й використання прибутку (Скачати)
Оцінка фінансово-економічного стану підприємства (організації) (Скачати)
Сутнісна характеристика й вимірювання ефективності виробництва (Скачати)
Чинники зростання ефективності виробництва (діяльності підприємства) (Скачати)
Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації). Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства (організації). Основні напрями забезпечення економічної безпеки за окремими функціональними складовими. Служба безпеки фірми (підприємства, організації) (Скачати)
Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємств (організацій) (Скачати)
Практика здійснення та ефективність реструктуризації підприємств (організацій) (Скачати)
Санація (фінансове оздоровлення) суб’єктів господарювання (Скачати)
Банкрутство підприємств (організацій) як економічне явище (Скачати)
Методичні основи визначення ймовірності банкрутства суб’єктів господарювання (Скачати)
Ліквідації збанкрутілих підприємств (організацій) (Скачати)
Визначення чисельності окремих категорій працівників (Скачати)
Кадрова політика й система управління персоналом (Скачати)
Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми (Скачати)
Поняття, цілі й напрямки діяльності (Скачати)
Правові основи функціонування (Скачати)
Класифікація і структура підприємств (Скачати)
Добровільні та інституціональні об’єднання підприємств (організацій) (Скачати)
Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій (Скачати)
Підприємництво як сучасна форма господарювання (Скачати)
Поняття, класифікація і структура персоналу (Скачати)
Шпаргалка (Скачати)
Шпаргалка (Скачати)
Шпаргалка (Скачати)
Шпаргалка (Скачати)
Управління якістю і конкурентоспроможністю продукції (Скачати)
Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер" (Скачати)
Доходи торгівельного підприємства: склад, джерела, аналіз, шляхи збільшення (Скачати)
Поняття ринку праці, його елементи і функції. Регулювання зайнятості населення. Заробітна плата в ринкових умовах та її регулювання (Скачати)
Матеріальні та енергетичні баланси виробництва (Скачати)
Методика визначення потреби в інвестиційних ресурсах (Скачати)
Сучасні системи та форми оплати праці (Скачати)
Особливості формування статутних фондів підприємств (Скачати)
Ціна – її суть та процесс формування на підприємствах.Особливості регулювання ціни в перехідний період розвитку країни (Скачати)

1 2 3 4

Смотреть онлайн ВАРКРАФТ WARCRAFT на 720Cinema.ru

Смотреть онлайн Люди Икс – Апокалипсис на 720Cinema.ru

Смотреть онлайн Звездные войны 7 на 720Cinema.ru


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП