ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Економіка підприємства

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Економіка підприємства

2 3 4

Суть підприємства, його види та розвиток (Скачати)
Методи обґрунтування планів внутрішніх підрозділів підприємства (Скачати)
Фінансування та кредитування ЗЕД підприємства (Скачати)
Стратегія діяльності підприємства (Скачати)
Вдалий досвід підприємництва (Скачати)
Прибуток фірми, його утворення та розподіл. Норма прибутку (Скачати)
Економіка підприємства (Скачати)
Цінова політика і цінова стратегія фірми (Скачати)
Класифікація підприємств та характеристика їх видів (Скачати)
Стратегія розвитку підприємства.Сутність стратегічного планування.Місія та цілі стратегічного планування.Основні етапи стратегічного планування на підприємстві.Стратегічна діагностика (Скачати)
Прибуток та рентабельність підприємства (Скачати)
Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист (Скачати)
Форми власності (Скачати)
Розрахунок необхідної чисельності працівників на підприємстві (Скачати)
Шляхи зниження собівартості (Скачати)
Повне товариство (Скачати)
Основні фази промислового нововведення і їх характеристика (Скачати)
Товариство з обмеженою відповідальністю (Скачати)
Що таке підприємництво? (Скачати)
Загальна характеристика господарських товариств (Скачати)
Акціонерне товариство (Скачати)
Повне товариство (Скачати)
Командитне товариство і товариство з додатковою відповідальністю (Скачати)
Державна реєстрація підприємницької діяльності (Скачати)
Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності (Скачати)
Ліцензування підприємницької діяльності (Скачати)
Відтворення та вдосконалення основних фондів (Скачати)
Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві (Скачати)
Якість продукції та її оцінка (Скачати)
Звіт про виробничу практику ТзОВ “БРОКЕР” (Скачати)
Оплата праці (Скачати)
Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств (Скачати)
Інвестиції, їх види і характеристика (Скачати)
Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів (Скачати)
Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу (Скачати)
Поняття, види і значення інфраструктури підприємства (Скачати)
Загальна характеристика планування, принципи та методи планування (Скачати)
Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу (Скачати)
Матеріально-технічне забезпечення6 форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах (Скачати)
Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці (Скачати)
Форми і системи оплати праці (Скачати)
Розподіл заробітку в умовах колективної оплати праці. Контрактна система оплати праці (Скачати)
Класифікація підприємств та характеристика їх видів (Скачати)
Собівартість – комплексний економічний показник: поняття, види, склад витрат (Скачати)
Зміст і методика обчислення кошторису виробництва (Скачати)
Фінансова діяльність (Скачати)
Поняття і види ефективності (Скачати)
Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства (Скачати)
Поняття, функції та методи управління (Скачати)
Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика (Скачати)
Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів (Скачати)
Знос основних виробничих фондів та методи його оцінки (Скачати)
Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів (Скачати)
Оборотні кошти підприємства: поняття і структура (Скачати)
Поняття ринку праці, його елементи і функції (Скачати)
Поняття і сутність факторів продуктивності (Скачати)
Сутність вартості робочої сили (Скачати)
Соціально-економічна сутність заробітної плати (Скачати)
Державне регулювання заробітної плати (Скачати)
Призначення тарифної системи (Скачати)
Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати (Скачати)
Доплати і надбавки (Скачати)
Загальні поняття форм і систем заробітної плати (Скачати)
Оплата праці в бригадах (Скачати)
Оплата праці в бригадах (Скачати)
Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці (Скачати)
Робочий час. Режим праці та відпочинку (Скачати)
Норми затрат праці (Скачати)
Сутність і завдання організації праці (Скачати)
Організація й обслуговування робочих місць (Скачати)
Методичні основи планування продуктивності праці (Скачати)
Розроблення плану продуктивності праці (Скачати)
Планування й аналіз чисельності працівників (Скачати)
Планування й аналіз заробітної плати (Скачати)
Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів (Скачати)
Поняття, форми та види зайнятості (Скачати)
Безробіття і його види (Скачати)
Регулювання зайнятості населення (Скачати)
Програми сприяння зайнятості (Скачати)
Сутність продуктивності праці (Скачати)
Показники і методи вимірювання продуктивності праці (Скачати)
Стратегія підприємств (Скачати)
Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства (Скачати)
Класифікація вітчизняних господарських товариств (Скачати)
Аналіз стану і використання основних фондів підприємства. Аналіз складу, структури й технічного стану основних фондів (Скачати)
Залучення іноземних інвестицій для розвитку та посилення ефективності діяльності суб’єктів господарювання (Скачати)
Припинення діяльності підприємства (Скачати)
Підприємництво (Скачати)
формування собівартості готової продукції (Скачати)
Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності (Скачати)
Заробітна плата: форми і системи (Скачати)
Поняття про власний капітал (Скачати)
Реструктуризація та санація (фінансове оздоровлення) підприємств і організацій (Скачати)
Оплата праці (Скачати)
Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка” (Скачати)
Бухгалтерський облік на підприємстві (Скачати)
Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення (Скачати)
Реструктуризація та санація (фінансове оздоровлення) підприємств і організацій (Скачати)
Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці (Скачати)
Аналіз чистого прибутку (Скачати)
Аналіз оплати праці (Скачати)
Планування коштів на оплату праці (Скачати)
Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу (Скачати)
Продуктивність праці робітників торговельного підприємства: методи оцінки та резерви зростання (Скачати)
Управління підприємством, його виробнича і фінансова діяльність (Скачати)
Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами (Скачати)
Підвищення продуктивності праці (Скачати)
Підприємство, його види та об'єднання підприємств (Скачати)
Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції (Скачати)
Мета та етапи обліку витрат виробництва (Скачати)
Необхідні документи для заключення угоди (Скачати)
Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць (Скачати)
Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена (Скачати)
Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства (Скачати)
Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів (виробничі фонди та ефективність їх використання, персонал підприємства) (Скачати)
Основні типи та форми власності (Скачати)
Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єутів господарювання (Скачати)
Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці (Скачати)
Аналіз оплати праці (Скачати)
Планування коштів на оплату праці (Скачати)
Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу (Скачати)
Основи організації фінансів підприємств (Скачати)
Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах (Скачати)
Управління підприємствами (Скачати)
Стратегія планування ринкової діяльності підприємств (Скачати)
Норми і нормативи праці (Скачати)
Об’єднання суб’єктів підприємництва (Скачати)
Продуктивність праці робітників торговельного підприємства:методи оцінки та резерви зростання (Скачати)
Підвищення продуктивності праці (Скачати)
Підприємство – основна ланка народного господарства країни (Скачати)
Підприємство, його суть, види і функції (Скачати)
Підприємство, його види та об'єднання підприємств (Скачати)
Дебіторська заборгованість (Скачати)
Проблеми оцінки в контексті завдань анти кризисного управління діяльності підприємства (Скачати)
Організаційно-економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства (Скачати)
Основи бізнесу (Скачати)
Нематеріальні ресурси (Скачати)
Заробітна плата і її вплив на формування ринку праці в сучасних умовах (Скачати)
Принципи роботи представництв фармацевтичних фірм (Скачати)
Управління асортиментом і якістю товарів на сучасному підприємстві (Скачати)
Шляхи кращого використання (Скачати)
Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств” (Скачати)
Структура суспільного в-ва (Скачати)
П-во як суб’єкт господарювання (Скачати)
Мета і завдання виробничої діяльності і шляхи її реалізації (Скачати)
Персонал п-ва і продуктивність праці (Скачати)
Основні фонди і виробнича потужність підприємства (Скачати)
Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва (Скачати)
Фінансово-кредитні і нематеріальні ресурси п-ва (Скачати)
Інвестиції (Скачати)
Якість і конкурентоспроможність продукції (Скачати)
Організація основного в-ва (Скачати)
Інноваційні процеси на підприємстві (Скачати)
Мотивація і оплата праці на п-ві (Скачати)
Поточні витрати і ціна продукції підприємства (Скачати)
Фінансові результати діяльності підприємства (Скачати)
Фінансова санація і банкрутство підприємств (Скачати)
Аналіз фінансового стану підприємств (Скачати)
Стратегія підприємств (Скачати)
Планування діяльності підприємств (Скачати)
Мале підприємництво (Скачати)
Фінансова санація та банкрутство підприємств (Скачати)
Аналіз показників ліквідності підприємства (Скачати)
Вплив інфраструктурних підрозділів на економіку (Скачати)
Впровадження стандартів на підприємстві (Скачати)
Установчі документи підприємства (Скачати)
Суть, оцінка основних фондів (Скачати)
Ліцензування діяльності підприємств (Скачати)
Діяльність малого і середнього підприємства (Скачати)
Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання (Скачати)
Принципи визначення валових витрат підприємства. Принципи податкової звітності. Терміни подання звітності (Скачати)
Формування страхового та статутного фонду підприємств (Скачати)
Баланс підприємства (Скачати)
Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі (Скачати)
Управління підприємством, його виробнича і фінансова діяльність (Скачати)
Варіанти цінової політики підприємства (Скачати)
Цінова політика підприємства (Скачати)
Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності (Скачати)
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів (Скачати)
Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції (Скачати)
Банкрутство підприємства (Скачати)
Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки (Скачати)
Види підприємств (Скачати)
Оборотні кошти (Скачати)
Удосконалення структури основних виробничих фондів підприємств автомобільного транспорту в період переходу до ринку (Скачати)
Оцінка, класифікація і структура сонвоних виробничих фондів (Скачати)
Продуктивність праці та аналіз техніко-економічних показників ЗАТ „Прикарпаття” (Скачати)
Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації) (Скачати)
Склад та порядок включення до с/в продукції витрат на оплату праці (Скачати)
Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого (Скачати)
Застосування частинних похідних до аналізу бізнеса (Скачати)
Класифікація підприємств малого бізнесу. Спільні підприємства – системи малого бізнесу. Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств (Скачати)
Організація та наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств (Скачати)
Фінанси господарських суб’єктів (Скачати)
Основи діяльності товариств з обмеженою відповідальністю (Скачати)
Основні напрямки і програми підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства (Скачати)
Основні фонди підприємства (Скачати)
Організаційна структура управління підприємством у невиробничій сфері в умовах ринку (Скачати)
Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах (Скачати)
Фінансова стратегія діяльності підприємства (Скачати)

2 3 4


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП