ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Економічна теорія

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Економічна теорія

2 3

Введення в курс “Основи економічної теорії (Скачати)
Поняття попиту і пропозиції. Закон попиту і пропозиції (Скачати)
Поняття циклічності економічного розвитку та її причини. Дати характеристику фаз економічного циклу. Предмет та функції політичної економії (Скачати)
Методологія проектного аналізу (Скачати)
Що представляє собою курс “Основи економічної теорії” (Скачати)
Завдання (Скачати)
Основи економічної теорії (Скачати)
Сутність, принципи та функції підприємства (Скачати)
Мультиплікатор Кейнса (Скачати)
Нецінова конкуренція (Скачати)
Плата за природні ресурси (Скачати)
Предмет економічної статистики. Метод і завдання економічної статистики (Скачати)
Статистика споживчого ринку та цін (Скачати)
Структура факторів, які впливають на утворення цін (Скачати)
Загальні економічні основи товарного виробництва, його еволюція (Скачати)
Особливості державної підтримки аграрного сектора в Україні (Скачати)
Розвиток економічної теорії та що вона вивчає (Скачати)
Функції ринку та форми їх реалізації (Скачати)
Генезис меркантилізму . Два етапи розвитку теорії меркантилізму. Англійський меркантилізм . Французький меркантилізм .Меркантилізм в Італії (Скачати)
Суть і функції економічної конкуренції. Форми економічної конкуренції (Скачати)
Адам Сміт (Скачати)
Введення в курс “Основи економічної теорії (Скачати)
Підприємництво і підприємство (Скачати)
Роль підприємства (фірми)у ринкових відносинах. Види підприємств (Скачати)
Основні фактори виробництва (Скачати)
Еволюція теорії державного регулювання. Економічний дирижизм (Скачати)
Види конкурентної боротьби і її закономірності (Скачати)
Роль іноземних інвестицій в економіці України (Скачати)
Попит, пропозиція, ціна (Скачати)
Лізинг. Сутність, природа та потенціал, принципи та організаційні форми (Скачати)
Меркантилістська теорія (Скачати)
До питань Економічної теорії (узагальнені матеріали, завдання і тести) (Скачати)
Базова модель "сукупний попит – сукупна пропозиція" (Скачати)
Товарні і фондові біржі (Скачати)
Фіскальна політика як засіб регулювання економіки (Скачати)
Хеджування продажу, купівлі та вигоди хеджування (Скачати)
Предмет і методи економічної теорії (Скачати)
Поняття інфляції. Причини інфляції.Види інфляції.Інфляційні наслідки (Скачати)
Формування роздрібної ціни на ПММ (Скачати)
Пропозиція (Скачати)
Предмет і методи економічної теорії (Скачати)
Зміст економічної діяльності суспільства та її результати (Скачати)
Суть світового господарства й основні етапи його розвитку (Скачати)
Основи економічної теорії (Скачати)
Праця, кадри та соціальний розвиток колективу (Скачати)
Поняття інфляції.Причини інфляції.Види інфляції.Інфляційні наслідки (Скачати)
Співвідношення попиту та пропозиції (Скачати)
Трудові відносини: сутність і структура (Скачати)
Сутність та причини безробіття (Скачати)
Конкуренція і ринок (Скачати)
Попит та економічний ресурс (Скачати)
Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту (Скачати)
Міжнародний поділ праці (Скачати)
Неокласична теорія (Скачати)
Основи економічної теорії (Скачати)
Основні напрямки і характер еволюції економічної теорії в Україні в період наростання державного тоталітаризму (20-30 рр. ХХ ст.) (Скачати)
Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів (Скачати)
Різновиди ринкових цін (Скачати)
Розвиток ринкової економіки в Україні (Скачати)
Ринок: поняття, характеристика, види, методи визначення (Скачати)
Врахування психологічного аспекту при встановленні цін на товари (Скачати)
Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку (Скачати)
Суть ринкової економіки та механізм її функціонування (Скачати)
Сутність та причини безробіття (Скачати)
Економічні категорії і економічні закони (Скачати)
Основні етапи розвитку економічної теорії як науки (Скачати)
Підприємство (фірма) – основна ланка економіки (Скачати)
Системи міжнародної економіки (Скачати)
Оптові ціни, їх різновиди (Скачати)
Приклади застосування інструментарію пропозиції і попиту (Скачати)
Порівняльна характеристика типів виробництва: одичного, серійного, масового (Скачати)
Методи кількісної оцінки економічного ризику (Скачати)
Предмет, структура і функції економічної теорії (Скачати)
Принципи і методи пізнання економічного життя суспільства (Скачати)
Ефективність міжнародного співробітництка. Укр. банківська система (Скачати)
Теорія економічного контролю (Скачати)
Економічна сутність акцизного збору (Скачати)
Теорія економічного зростання (Скачати)
Фізіократи (Скачати)
Витрати виробництва (Скачати)
Зародження і основні етапи розвитку економічної теорії. Сучасні економічні теорії (Скачати)
Основа економічної системи суверенної держави (Скачати)
Політична економія (Скачати)
Попит та пропозиція як елементи ринкових відносин. Ціноутворення (Скачати)
Потребна форма організації виробництва (Скачати)
Статутний капітал – джерело фінансування підприємств (Скачати)
Суть концепції сталого розвитку україни (Скачати)
Науково-технічний прогресс та історичні етапи його розвитку (Скачати)
Науково-технічний прогрес та історичні етапи його розвитку (Скачати)
Товарне виробництво, його основні риси та еволюція (Скачати)
Теорія економічних циклів в структурі теорій економічної динаміки. Концепції циклічності розвитку (Скачати)
Монетарна політика держави (Скачати)
Методи дослідження економічної теорії (Скачати)
Крива попиту, зміни попиту, переміщення по кривій та зрушення кривої (Скачати)
Крива індивідуальної пропозиції праці та ринкова пропозиція праці (Скачати)
Економічні концепції К.Маркса і Ф.Енгельса (Скачати)
Економічний ріст: його значення і показники (Скачати)
Моделі банківських систем (Скачати)
Еволюція економічної думки (Скачати)
Товарне та натуральне виробництво (Скачати)
Доходи в ринковій економіці (Скачати)
Основи економічної теорії (Скачати)
Економічне життя суспільства. Досконала конкуренція на ринках капіталів (Скачати)
Мікроекономічний аналіз взаємозв’язку інвестицій та процентних ставок (Скачати)
Національний банк і його функції в ринковій економіці (Скачати)
Комуністичний експеримент (економіка СРСР 1917-1939) (Скачати)
Економічна теорія. Шпаргалка (Скачати)
Порівняльна характеристика економічних поглядів С. Сісмонді та П.Ж. Прудона (Скачати)
Сутність і методи фінансової політики держави (Скачати)
Різноманітність форм власності в змішаній економіці (Скачати)
Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин (Скачати)
Економічні системи (Скачати)
Економічний аналіз (Скачати)
Товар та його властивості (Скачати)
Роль власності у соціально-економічних процесах (Скачати)
Суть та види відтворення (Скачати)
Теорія граничної корисності (Скачати)
Проблема інвестування економіки України за рахунок внутрішніх резервів (Скачати)
Інфляція (Скачати)
Рушійні сили економічного прогресу: протиріччя,потреби, стимули, інтереси (Скачати)
Суспільні блага (Скачати)
Ринок праці. Проблеми ринку праці в Україні (Скачати)
Інфляція – загальна теорія (Скачати)
Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці (Скачати)
Особливості державної підтримкиаграрного сектора в Україні (Скачати)
Проста лінійна регресія (Скачати)
Роль держави в економіці (Скачати)
Сучасні форми і системи заробітної плати (Скачати)
Відносини власності: їх типи і форми. Новітні тенденції у розвитку відносин власності. Види інфляції. Дезінфляція, дефляція. Стагфляція. Основні види інфляції в Україні (Скачати)
Економічний аналіз монополістичної конкуренції (Скачати)
Особливості перехідної економіки України (Скачати)
Національне багатство та його структура (Скачати)
Монополія і антимонополія (Скачати)
Інвестиційна модель ДЖ. М. Кейнса (Скачати)
Інфляція та антиінфляційні заходи (Скачати)
Економічна теорія (Скачати)
Модель монополістичної конкуренції (Скачати)
Цикли Кондратьєва (Скачати)
Суть і функції ринку (Скачати)
Гроші і їх функції (Скачати)
Історія економічної теорії (Скачати)
Інфляція і антиінфляційна політика (Скачати)
Товар і його властивості (Скачати)
Інфляція в Україні та шляхи її усунення (Скачати)
Суть і розвиток монополій (Скачати)
Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки (Скачати)
Види ринку (Скачати)
Економічна теорія (Скачати)
Розвиток економічних поглядів В.І.Леніна (Скачати)
Особливості ринкового реформування економіки України (Скачати)
Інфраструктура ринку. Проблеми її формування на Україні (Скачати)
Теорія народонаселення Томаса Роберта Мальтуса. Теорія оптимальної чисельності населення. Закон спадної родючості і диференційна рента (Скачати)
Трудова теорія вартості (Скачати)
Продуктивні сили та їх структура (Скачати)
Економічна наука в університетах України ХІХ ст. (Скачати)
Теорія економічних циклів в структурі теорій економічної динаміки. Концепції циклічності розвитку. Крива Оукена (Скачати)
Довгі хвилі в економіці і теорії, що пояснюють їхнє існування (Скачати)
Виробництво і конкурентоспроможність продукції (Скачати)
Акціонерне товариство (корпорація): види, структура, праві основи (Скачати)
Економічна роль держави в ринковій економіці (Скачати)
Економічний закон попиту та пропозиції. Ринкова ціна (Скачати)
Історичні умови і економічні ідеї меркантилізму (Скачати)
Міжнародна економіка (Скачати)
Натуральне господарство та його головні риси (Скачати)
Економічне відтворення: просте і розширене (Скачати)
Роль економічної науки в формуванні економічної культури та ринкового мислення (Скачати)
Економіка та її роль в суспільному житті (Скачати)
Предмет економічної теорії та методи пізнання економічної діяльності (Скачати)
Теорія економетрії, її суть і розвиток (Скачати)
Товарне виробництво (Скачати)
Предмет і метод вивчення класничної політичної економії (Скачати)
Почасова форма оплати праці та її види (системи) (Скачати)
Необхідність управління собівартістю продукції (Скачати)
Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу (Скачати)
Альтернативні теорії грошей. Грошова система. Типи грошових систем (Скачати)
Американський інституціоналізм 20-30-х років XX ст (Скачати)
Банк як інститут ринкової інфраструктури (Скачати)
Види і форми безробіття (Скачати)
Витрати виробництва і прибуток (Скачати)
Діалектична залежність попиту і пропозиції: ринкова рівновага (Скачати)
Держава й економіка (Скачати)
Державне регулювання економіки і змішана економічна система (Скачати)
Еволюція наукових поглядів на роль держави в економіці (Скачати)
Економічні зв'язки між країнами (Скачати)
Економічні основи ринкового механізму (Скачати)
Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси (Скачати)
Економічні функції держави (Скачати)
Економічні цикли: стадії і причини (Скачати)
Економічна система монополістичного капіталізму (Скачати)
Економічна система суспільства (Скачати)
Економічне зростання: темпи і типи (Скачати)
Заробітна плата (Скачати)
Капіталізм вільної конкуренції: становлення і розвиток (Скачати)
Капітал підприємства, його кругообіг і оборот (Скачати)
Капітал як економічна категорія (Скачати)
Кейнсіанство та його вплив на світову економічну думку (Скачати)
Класифікація економічних систем (Скачати)
Маржналістська теорія та її основні школи (Скачати)
Межа бідності. Соціальний захист населення (Скачати)
Механізм регулювання виробництва (Скачати)

2 3


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП