ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Діловодство, бібліотечна справа, архіви

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Діловодство, бібліотечна справа, архіви

1 2 3

Система архівних установ України (Скачати)
Документи на новітніх носіях інформації (Скачати)
Робота з документами, що містять комерційну таємницю (Скачати)
Джерелознавство. Історичні твори XVII ст. (Скачати)
Джерелознавство. Агіографічна література (Скачати)
Джерелознавство. Акти Української держави гетьманського правління (Скачати)
Джерелознавство. Актові документи західноукраїнських державних утворень 1938-1941 pp. (Скачати)
Джерелознавство. Актові документи Центральної Ради (Скачати)
Джерелознавство. Археографічні видання давніх джерел в ХІХ-ХХ ст. (Скачати)
Джерелознавство. Відомості про населення на території України у творах давньогрецьких авторів (Скачати)
Джерелознавство. Визвольна війна середини XVII ст. та Україна часу козацької державності в оцінці іноземців (Скачати)
Джерелознавство. Визначення джерелознавства. Класифікація історичних джерел (Скачати)
Джерелознавство. Давні польські хроністи, які писали про Україну XII-XVI ст. (Скачати)
Джерелознавство. Давньоруське літописання (Скачати)
Джерелознавство. Державотворче законодавство незалежної України (Скачати)
Джерелознавство. Документи більшовицької партії і КПЗУ (Скачати)
Джерелознавство. Документи політичних партій і організацій другої половини ХІХ - першої третини XXст. (Скачати)
Джерелознавство. Економічна статистика (Скачати)
Джерелознавство. Епіграфічні пам'ятки (Скачати)
Джерелознавство. Київський літопис. Галицько-Волинський літопис (Скачати)
Джерелознавство. Кирило-Мефодіївське товариство. Книга буття українського народу (Скачати)
Джерелознавство. Класифікація і форми актових матеріалів Х-ХV ст. Інші актові матеріали X-XV ст. Класифікація і форми актових матеріалів (Скачати)
Джерелознавство. Класифікація мемуарів за соціальним становищем авторів (Скачати)
Джерелознавство. Класифікація мемуарів за тематико-хронологічним принципом (Скачати)
Джерелознавство. Козацькі літописи XVIII ст. (Скачати)
Джерелознавство. Конституційні акти та розвиток системи державного управління Української РСР у 1919-1991 pp. (Скачати)
Джерелознавство. Літературні твори. Пам'ятки публіцистики. Агіографічна література (Скачати)
Джерелознавство. Матеріали з джерел іноземного походження про Україну XV-XVIII ст. (Скачати)
Джерелознавство. Мемуари як історичне джерело (Скачати)
Джерелознавство. Національна періодика в підросійській Україні на початку XX ст. (Скачати)
Джерелознавство. Описи і описові матеріали західноукраїнських земель. (Скачати)
Джерелознавство. Описові твори кінця XVIII-початку XX ст. як історичні джерела (Скачати)
Джерелознавство. Особливості класифікації та змісту преси радянського часу (Скачати)
Джерелознавство. Пам’ятки про Русь арабських та візантійських авторів Писемні пам'ятки візантійських та західноєвропейських авторів про Русь VI-XI ст. (Скачати)
Джерелознавство. Політичні документи Головної Руської Ради періоду революції 1848 р. Закарпатські публіцисти (Скачати)
Джерелознавство. Польські видання актових і діловодних матеріалів (Скачати)
Джерелознавство. Польські та литовські акти загальнодержавного значення (Скачати)
Джерелознавство. Актові та діловодні джерела XVІІ-ХVІІІст. (Скачати)
Джерелознавство. Преса Галичини, Західної України, Буковини і Закарпаття у 1900-1939pp. (Скачати)
Джерелознавство. Принципи класифікації періодичних видань (Скачати)
Джерелознавство. Принципи роботи з історичними джерелами Деякі принципи роботи дослідника над джерелами (Скачати)
Джерелознавство. Про особливості економічної статистики радянського часу (Скачати)
Джерелознавство. Різновиди законодавчих актів. Кодифікаційно-видавнича робота (Скачати)
Джерелознавство. Революційні організації в російському війську в Україні та їх програмно-політичні документи (Скачати)
Джерелознавство. Розвиток австро-угорських органів державного управління на західноукраїнських землях (Скачати)
Джерелознавство. Російські органи державного управління (Скачати)
Джерелознавство. Руська Правда як пам'ятка права. (Скачати)
Джерелознавство. Статистико-топографічні, військово-топографічні та інші описові твори про Україну ХІХ - початку XX ст. (Скачати)
Джерелознавство. Статистичні джерела другої половини XIX-першої половини XX ст. (Скачати)
Джерелознавство. Українські вчені та публіцисти XVIIIст. на російській службі (Скачати)
Джерелознавство. Українські національно-демократичні та націоналістичні партії кінця XIX-першої третини XX ст., їх нормативні та діловодні документи (Скачати)
Джерелознавство. Українські та білоруські літописи XV-XVII ст. (Скачати)
Спілкування по телефону (Скачати)
Технології документування інформації (Скачати)
Строки виконання документів, порядок контролю за виконанням документів. Особливості організації конфіденційного діловодства, використання документів з обмеженим доступом. (Скачати)
Кінодокументи. Аналіз створення і суспільного значення кінодокументів. (Скачати)
Основи культури ділового мовлення (Скачати)
Ділові прийоми та їх організація (Скачати)
Вимоги до інформаційно-лінгвістичного та програмного забезпечення автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем (АБІС) (Скачати)
Бібліотечний менеджмент як концепція управління (Скачати)
Система інформаційної підтримки бібліотекарів в електронному середовищі (Скачати)
Формування змісту курсу “організація документальних баз даних” для підготовки спеціалістів в галузі інформаційної діяльності (Скачати)
Вимоги до інформаційно-лінгвістичного та програмного забезпечення автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем (АБІС) (Скачати)
Приклади документів з діловодства: резюме, доручення, заява, автобіографія, характеристика, Угода (Скачати)
Оформлення документів в системі МВС України (Скачати)
Складання розпорядчих документів (Скачати)
Службові листи. Порядок оформлення службових листів (Скачати)
Типові помилки, які трапляються в ділових паперах та спілкуванні (Скачати)
Телефонне спілкування (Скачати)
Суть і значення діловодства (Скачати)
Службові листи. (Скачати)
Проблема “штампів” в усному діловому мовленні. Мовні кліше (Скачати)
Призначення та класифікація документів (Скачати)
Загальні вимоги до складання та оформлення документів (Скачати)
Документування управлінської діяльності установ. Вимоги до текстів службових документів. Основні ознаки офіційно-ділового стилю (Скачати)
Граматичні особливості ділових паперів (Скачати)
Мова –унікальне явище в житті людини і суспільства. Її роль у формуванні особистості (Скачати)
Усне ділове мовлення: основи культури мовлення, культура усного ділового мовлення, види усного спілкування (Скачати)
Положення, Статути, інструкції, правила (Скачати)
Телефонограми. (Скачати)

1 2 3


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП