ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Діловодство, бібліотечна справа, архіви

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Діловодство, бібліотечна справа, архіви

1 2 3

Заява на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності (Скачати)
Заява про видачу ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами (Скачати)
Бібліотечні кадpи і фоpмування дитячого читацького сеpедовища Укpаїни (Скачати)
Заява про дострокове розірвання контракту (Скачати)
Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв (Скачати)
Заява про зняття з обліку як платника податків (Скачати)
Заява про прийом на работу (Скачати)
Заява про припинення зобов’язання зарахуванням (Скачати)
Заява про реєстрацію електронного контрольно-касового апарата при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг (Скачати)
Заява про реєстрацію електронного контрольно-касового апарата при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг (Скачати)
Заява про реєстрацію (платника зборів) у Пенсійний фонд України (Скачати)
Заява про реєстрацію постійного представництва нерезидента в Україні як платника податку на прибуток (Скачати)
Складноскорочені слова та абревіатури в українському справочинстві. (Скачати)
Заявка на ліцензію на експорт (Скачати)
Заявка на ліцензію на імпорт (Скачати)
Числівники в діловому мовленні (Скачати)
Граматична форма ділових документів (Скачати)
Реквізити ділових паперів (Скачати)
Звіт про використання ЕККА (Скачати)
Слова з літерою Ґ (загальні назви) (Скачати)
Звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ за звітний (податковий) період (Скачати)
Інструкція (Скачати)
Загальні вимоги до складання та оформлення документів (Скачати)
Документ. Його матеріальна основа (Скачати)
Документообіг в діяльності ОВС (Скачати)
Контрольна робота з бібліотечної справи (Скачати)
Порядок оформлення платіжної відомості (Скачати)
Державна статистична звітність (Скачати)
Звіт про нарахування страхових зборів та інших надходжень і витрачання коштів Пенсійного фонду за 199___ р. (Скачати)
Звіт про порядок нарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та витрачання коштів Пенсійного фонду за 1998 рік (Скачати)
Дипломатичне листування, практичне завдання (Скачати)
Дипломатика як спеціальна історична дисципліна (Скачати)
Бібліотека як центр регіональної і правової інформації (Скачати)
Розширення концепції бібліотеки для юнацтва як культурного інституту за умов інформатизації (Скачати)
Фоpмування дитячої читацької аудитоpії у бібліотеках Укpаїни (Скачати)
Звіт про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів (Скачати)
Міжнародний досвід формування аудиторії дитячих бібліотек і його впровадження в Україні (Скачати)
Книгодpук і книгоpозповсюдження в Укpаїні (Скачати)
Методичні рекомендації бібліотекарям по пропаганді знань серед юнаків та дівчат по профілактиці наркоманії, СНІДу, проституції (Скачати)
Дитячe читацькe сeрeдовищe в Україні: фактори формування і розвитку (Скачати)
Вивчення дитячого читацького сеpедовища та аудитоpії бібліотек в Укpаїні (Скачати)
Звіт суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи, який був платником єдиного податку (Скачати)
Звіт суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи, який був платником єдиного податку (Скачати)
Звіт суб’єктів грального бізнесу про утримані і перераховані до бюджету 30 відсотків від суми прибутку особи за звітний (податковий) період (Скачати)
Зміни та доповнення до Статуту Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “ЗЛАГОДА”, (Скачати)
Зразковий договір оренди з правом викупу (Скачати)
Зразковий договір оренди (Скачати)
Зразковий договір продажу майна державних підприємств громадянам (групі громадян) (Скачати)
Зразковий договір продажу майна державних підприємств, установ, організацій юридичним особам (Скачати)
Історія становлення бібліотечної професії (Скачати)
Інформація про надходження і використання коштів податку на додану вартість на дотації до цін на молоко та м’ясо в живій вазі (Скачати)
Картка реєстрації угоди (Скачати)
Книга реєстрації контрольних перевірок інвентаризацій (Скачати)
Колективний договір, прийнятий на загальних зборах трудового колективу (назва підприємства, організації) (Скачати)
Контракт з начальником відділу (Скачати)
Бібліотекознавство і управління БСІ (Скачати)
Бібліотекознавство як наука (Скачати)
Контракт безвідсоткової цільової позики в іноземній валюті (Скачати)
Бібліотечна професіологія і підготовка кадрів для бібліотек (Скачати)
Всесвітня історія становлення бібліотечного соціального інституту (Скачати)
Діяльність і праця в бібліотеці (Скачати)
Міжнародне співробітництво бібліотек. Поточні проблеми бібліотекознавства (Скачати)
Реформація. Бібліотеки епохи буржуазних революцій та утвердження капіталізму: етап формування основних елементів соціального інституту (Скачати)
Контракт на виконання обов'язків (Скачати)
Контракт (Скачати)
Контракт на організацію і ведення бухгалтерського обліку у товаристві (Скачати)
Сучасний рівень світової бібліотечної діяльності: етап інституалізації. Системна організація діяльності бібліотек (Скачати)
Авторський договір на літературні твори (Скачати)
Авторський договір на твори образотворчого мистецтва (Скачати)
Заявка на державну реєстрацію прав автора (ПА) на твори науки, літератури і мистецтва. (Скачати)
Договір на виготовлення поліграфічної продукції (Скачати)
Кредитна угода (Скачати)
Лізингова угода (Скачати)
Гарантування оплати кредиту (Скачати)
Підтвердження (Скачати)
Підтвердження (Скачати)
Лист-повідомлення на одержання реєстраційного свідоцтва (Скачати)
Підприємство просить дозволу на розміщення вантажу (Скачати)
Наказ про запит пропозиції на запасні частини (Скачати)
Наказ про зміни у складі осіб, що відповідають за газове господарство заводу (Скачати)
Наказ про забезпечення прав керівних працівників підприємства для укладання і розірвання трудових і підрядних договорів (контрактів) (Скачати)
По особовому складу (Скачати)
Наказ про прийняття на роботу за контрактом (Скачати)
Наказ про проведення iнвентаризацiї та переоцiнки ТМЦ (Скачати)
Наказ про розірвання контракту у зв'язку з закінченням терміну дії контракту (Скачати)
Наказ про перехід діловодства заводу на українську мову (Скачати)
Довідка (Скачати)
Iсторичнi коренi фандрейзингу (Скачати)
Повідомлення (Скачати)
Фандрейзинг як система маркетингу. Основні поняття (Скачати)
Стратегiя (Скачати)
Розвиток (Скачати)
Повідомлення про наявність обов’язків по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) (Скачати)
Повідомлення (Скачати)
Реклама та "паблік рілейшнз" в системі активізації та модернізації бібліотеки (Скачати)
Повідомлення про суму плати на покриття витрат по виплаті пенсій… (Скачати)
Прогнозування оптимальної моделі бібліотечних послуг (Скачати)
Політика вартісної характеристики бібліотечної продукції та послуг (Скачати)
Податковий звіт про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (Скачати)
Подорожній лист службового легкового автомобіля (Скачати)
Позовна заява до вантажовідправника та Управління залізниць про стягнення вартості вантажу, якого не вистачає (Скачати)
Позовна заява про стягнення вартості нестачі вантажу при перевезенні вантажів автотранспортом (Скачати)
Позовна заява про стягнення вартості продукції (товару), якої не вистачає (Скачати)
Позовна заява про стягнення неустойки за недопоставку (прострочення поставки) продукції (товарів) (Скачати)
Позовна заява про стягнення штрафу за прострочку повернення (неповернення) тари (Скачати)
Позовна заява про стягнення штрафу за прострочку повернення (неповернення) тари (Скачати)
Позовна заява про стягнення штрафу та збитків за поставку недоброякісної продукції (товарів) (Скачати)
Попередній договір (Скачати)
Попередній договір (Скачати)
Протокол (Скачати)
Пояснювальна записка про порушення навчальної дисципліни (Скачати)
Доповідна записка про порушення (Скачати)
Пояснювальна записка про порушення виробничої дисципліни (Скачати)
Претензія до автотранспортного підприємства про нестачу вантажу при централізованій доставці (Скачати)
Претензія до Управління залізниць та постачальника у зв’язку з нестачею (пошкодженням, псуванням, втратою) вантажу (Скачати)
Претензія щодо несвоєчасності доставки вантажу залізницею (Скачати)
Претензія щодо сплати вартості забракованої продукції (товарів), штрафу і збитків (Скачати)
Претензія щодо сплати вартості продукції (товарів), якої не вистачає (Скачати)
Претензія щодо сплати неустойки за недопоставку (прострочення поставки) продукції (Скачати)
Претензія щодо сплати штрафу за прострочку повернення (неповернення) тари (Скачати)
Претензія щодо стягнення штрафу за поставку некомплектної продукції, її вартості (Скачати)
Претензія щодо стягнення штрафу та збитків за постачання немаркованої продукції, а також продукції (товару) без тари або в неналежній тарі (упаковці) (Скачати)
Претензія (Скачати)
Зразок наказу про проведення iнвентаризацiї та переоцiнки ТМЦ (Скачати)
Протокол намірів до створення Спільного підприємства (Скачати)
Протокол про залік взаємних вимог (Скачати)
Протокол про залік взаємних вимог (Скачати)
Протокол розбіжностей до договору (Скачати)
Протокол узгодження розбіжностей по договору (Скачати)
Протокол розбіжностей до договору (Скачати)
Протокол розподілу винагороди між учасниками тимчасового трудового (творчого) колективу (Скачати)
Протокол узгодження розбіжностей по договору (Скачати)
Реєстр до договору поданих до врахування векселів (Скачати)
Реєстр до договору поданих до інкасування векселів (Скачати)
Реєстраційна заява платника податку (Скачати)
Рішення про застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення вимог (Скачати)
Рішення про застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення законодавства про оподаткування (Скачати)
Рішення про надання відстрочки (розстрочки) (Скачати)
Облікові документи по кадрах (Скачати)
Порядок складання і ведення розпорядчих документів по особовому складу (Скачати)
Правила складання та оформлення документів (Скачати)
Складання й оформлення службових документів (Скачати)
Організація роботи з документами (Скачати)
Оформлення, ведення та облік трудових книжок (Скачати)
Свідоцтво про реєстрацію постійного представництва як платника податку на прибуток (Скачати)
Логічна послідовність документів, протокол, бесіда (Скачати)
Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену (Скачати)
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей (Скачати)
Сучасне українське діловодство (Скачати)
Функції листування у підтримці ділового партнерства (Скачати)
Український правопис, його історія та сучасний стан. Основні зміни і доповнення у V виданні “Українського правопису” (Скачати)
Виникнення писемності та історія кодування інформації (Скачати)
Оформлення і подання документів для призначення пенсій (Скачати)
Робота з документами, що містять комерційну таємницю (Скачати)
Систематизація документів, підготовка і передача їх до архіву (Скачати)
Сучасні інформаційні та новітні технології у бібліотечній роботі (Скачати)
Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні (Скачати)
Діловий стиль (Скачати)
Опiкунство (Скачати)
Методика додаткового фінансування (Скачати)
Маркетингові дослідження як складова вивчення потреб користувачів (Скачати)
Маркетинг в діяльності бібліотек (Скачати)
Клопотання (Скачати)
Автобіографія, стилі її написання (Скачати)
Тестування в системі підготовки діловодів (Скачати)
Документ, як система (Скачати)
Організація документообігу (Скачати)
Системи документації (Скачати)
Різновиди документів за формою викладу основної інформації (Скачати)
Види документів (Скачати)
Кадрове діловодство (Скачати)
Проблема штампів в усному діловому мовленні. Мовні кліше (Скачати)
Документація з особового складу (Скачати)
Архівна система та система архівних установ. (Скачати)
Архівознавство, як наукова система і навчальна дисципліна. Його завдання та функції (Скачати)
Архівознавство як наукова система. Архівна система та система архівних установ. (Скачати)
Перевірка бібліотечного фонду (Скачати)
Національний архівний фонд. Склад, структура і правові засади. (Скачати)
Архівознавство, як наукова система і навчальна дисципліна, завдання і організації (Скачати)
Національний архівний фонд України, склад, структура і правові засади (Скачати)
Відображення питань автоматизації формування бібліотечних фондів (Скачати)
Документ, як система (Скачати)
Різновиди документів за формою викладу основної інформації (Скачати)
Системи документації (Скачати)
Матеріальна основа документа (Скачати)
Організація документообігу (Скачати)
Тестування в системі підготовки діловодів (Скачати)
Класифікація документів, формуляр документа, правила оформлення реквізитів, вимоги до тексту документа, оформлення сторінки (Скачати)
Усне ділове спілкування: публічний виступ, телефонна розмова, візитна картка (Скачати)
Правила невербального інформування і тактовне застосування його методів секретарем у спілкуванні із керівником та відвідувачами. (Скачати)
Взірці документів: доручення, характеристика, протокол, доповідна записка, трудова Угода, розписка і т.п. (Скачати)
Основні вимоги при складанні тексту, стилі мови, особливості офіційно-ділового стилю, структура тексту, способи виділення окремих слів частин тексту (Скачати)
Організаційно – розпорядча документація (Скачати)
Документація щодо особового складу (Скачати)
Секретарська справа: ділове листування, робота з комп’ютером, машинопис, імідж секретаря.Рецензійний лист (Скачати)
Імідж секретаря (Скачати)
Архівний фонд (Скачати)
Поняття документообігу (Скачати)
Розвиток української мови, культура мовлення. (Скачати)
Книжкова справа кінця XIX початку XX ст, система „книгочитач”, іі загальна характеристика. (Скачати)

1 2 3


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП