ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Менеджмент, контролінг, управління

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Менеджмент, контролінг, управління
1 2 3 4

Особливості міжнародного маркетингу (Скачати)
Організація праці на енергетичному підприємстві. Поняття, зміст і завдання організації праці на енергетичному підприємстві. Класифікація організаційних затрат робочого часу. Планування робіт по вдосконаленню організації і нормування праці на енергетичному підприємстві (Скачати)
Організація і планування експортно-імпортної діяльності. Загальні принципи організації та управління виробничо-збутовою діяльністю промислових фірм. Організація експортних операцій. Організація імпортних операцій (Скачати)
Організація і планування експортно-імпортної діяльності. Основні методи операцій з експорту й імпорту товарів. Організація експортних операцій. Організація торговельного апарату промислових фірм для імпортних операцій. Торговельно-посередницькі операції. Організаційні форми торговельно-посередницьких операцій (Скачати)
Поняття операційного менеджменту. Ефективність та раціональність в операційному менеджменті. Операційна функція в організації. Операції як види діяльності. Матеріальні потоки. Організація праці (Скачати)
Оперативний менеджмент операційної системи. Управління виробничими запасами. Основні шляхи економії матерії (Скачати)
Модель сучасного менеджера (Скачати)
Методи оцінки ризику: характеристика і приклади (Скачати)
Корпоративна культура в Україні (Скачати)
Історія розвитку менеджменту (Скачати)
Заходи щодо вдосконалення форм влади на підприємстві (Скачати)
Інструментарій маркетингу (Скачати)
Основне завдання менеджменту енергетичного підприємства (Скачати)
Влада та лідерство в менеджменті. Поняття керівництва та лідерства. Влада керівника, її форми та джерела (Скачати)
Влада та вплив. Продуктивність спільноти у функції типу влади (Скачати)
Відновлювані енергоресурси, їх характеристика та види (Скачати)
Вивчення політики організації в області поліпшення управління міжнародної діяльності (Скачати)
Необхідність та проблеми застосування менеджменту в Україні. Методи управління: класифікація та характеристика. Використовуючи основні елементи комунікативного процесу, розпишіть комунікативні зв’язки: а) між керівником підприємства і заступником з виробничої діяльності; б) між працівником і керівником підприємства; в) між заступником з фінансової роботи і начальником комерційного відділу; г) між керівником підприємства і заступником з науково-дослідної роботи (Скачати)
Аналіз діяльності фірми в системі стратегічного управління фірми. Аналіз SWOT (Скачати)
Формування позитивного іміджу організації (Скачати)
Ділова кар’єра в менеджменті (Скачати)
Роль маркетингу в операційному менеджменті (Скачати)
Управління дисципліною. Дисциплінарні стягнення та заохочення (Скачати)
Організаційна структура маркетингової діяльності (Скачати)
Виробнича стратегія та проектування структури змін (Скачати)
Нормування праці (Скачати)
Комплексна підготовка виробництва до заміни продукту (Скачати)
Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства (Скачати)
Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції.(ВАТ «СЛОВВАЖМАШ») (Скачати)
Аналіз інформаційних систем управління на підприємстві (ЗАТ “Кераммаш”) (Скачати)
Управління персоналом організації (на прикладі ДП ЗАТ „Укрпрофздравниця”) (Скачати)
Комунікаційні бар’єри та методи їх подолання (Скачати)
Організація, як об’єкт управління (Скачати)
Конфлікти у системі управління і способи їх подолання (Скачати)
Технологія маркетингової діяльності (Скачати)
Економічні основи управління на підприємстві (Слов'янська теплова електростанція) (Скачати)
Управління і розвиток персоналу (шахта «Добропільська») (Скачати)
Теоретичні і практичні аспекти управління якістю продукції. ( ЗАТ «АТ Глини Донбасу») (Скачати)
Організація кадрової політики Слов’янської ТЕС ВАТ “Донбасенерго” (Скачати)
Розвиток підприємницької діяльності в Україні та її місце в системі менеджменту (Скачати)
Управління персоналом в системі менеджменту (на прикладі Ізюмської філії ВАТ «Харківгаз») (Скачати)
Інформатизація управління соціальними системами (Скачати)
Інформатизація управління соціальними системами як провідна складова сучасного науково-технічного прогресу (Скачати)
Інформатизація як провідна ознака інформаційного суспільства (Скачати)
Інформаційно-аналітичне забезпечення соціального управління (Скачати)
Стратегічний менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Інформація як провідна складова управлінської діяльності (Скачати)
Взаємозв'язок документології і правової інформатики в організації інформаційно-аналітичного забезпечення управління соціальними системами (Скачати)
Види інформаційних ресурсів залежно від видів інформації (інтегративний підхід) (Скачати)
Інформаційний ресурс. Види інформаційних ресурсів залежно від видів інформації (інтегративний підхід) (Скачати)
Інформаційні потреби у сфері організації управління соціальними системами та проблеми їх реалізації (Скачати)
Використання здобутків інформатизації при здійсненні контролю за функціонуванням соціальних систем (Скачати)
Вимоги до інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської діяльності (Скачати)
Вплив інформатизації на технології організації управлінської діяльності (Скачати)
Впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність підрозділів МНС по забезпеченню пожежної безпеки (Скачати)
Геоінформаційна система забезпечення парламентських виборів (Скачати)
Вибір стратегічного профілю зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Застосування методів інформатики у забезпеченні координації управлінської діяльності (Скачати)
Зміст і роль інформації в управлінській діяльності (Скачати)
Напрями інформатизації в державному управлінні (Скачати)
Організаційні питання автоматизації інформаційних систем управлінського призначення (Скачати)
Питання реформування організаційних структур управління в умовах інформатизації (Скачати)
Поняття інформації з обмеженим доступом як виду інформаційного ресурсу управління соціальними системами (Скачати)
Поняття категорії "інформаційно-аналітичне забезпечення управління" (Скачати)
Використання здобутків правової інформатики щодо забезпечення правотворчої та правозастосовної діяльності (Скачати)
Проблеми інформаційного забезпечення процесу ухвалення управлінських рішень (Скачати)
Роль інформаційного права та інформаційного законодавства щодо забезпечення управління соціальними системами (Скачати)
Розробка базової стратегії (Скачати)
Роль правової інформатики в документології управлінської діяльності (Скачати)
Роль правової інформатики щодо уніфікації управлінських документів(Скачати)
Сутність інформатизації управління соціальними системами (Скачати)
Сутність правового регулювання інформатизації (Скачати)
Теоретико-методологічні аспекти теорії ухвалення рішень у контексті соціальної кібернетики (Скачати)
Функції адміністративного права щодо інформатизації та удосконалення державного управління (Скачати)
Функції цивільного права у сфері інформатизації (Скачати)
Енергетичний менеджмент на підприємстві. Принципи та методи управління (Скачати)
Школи розвитку менеджменту та їх характеристика. Структура експортного потенціалу України (Скачати)
Сучасна система контролю. Лідерство і управління (Скачати)
Стратегія експорту (Скачати)
Структура освітньої кваліфікаційної характеристики менеджера. Функції менеджменту (Скачати)
Поняття стратегій. Місце стратегій в системі стратегічного управління підприємством (Скачати)
Поняття конкурентної переваги. Підтримування конкурентних переваг фірми (Скачати)
Поняття і головні ознаки прогнозу, приклади прогнозів (Скачати)
Поняття електроенергетичної системи (Скачати)
Податкове прогнозування і планування – складова частина державного податкового менеджменту. Оптимізація податку на прибуток (Скачати)
Особливості прогнозування місцевих податків і зборів. Податкове планування у системі корпоративного податкового менеджменту (Скачати)
Основні об’єкти планування в діяльності. Роль мотивації у діяльності керівника. Особливості проведення нарад (Скачати)
Організація і практика рекламної діяльності (Скачати)
Оплата і стимулювання праці працівників (Скачати)
Стратегія імпорту. Глобальна стратегія. Стратегічний контроль (Скачати)
Необхідність та проблеми застосування менеджменту в Україні. Методи управління (Скачати)
Мовленнєвий етикет у професійному спілкуванні (Скачати)
Сутність динамізму організаційної структури управління підприємством. Методи активізації творчого пошуку, що можуть застосовуватися при пошукові альтернативних варіантів управлінських рішень (Скачати)
Генрі Форд (1863- 1947 р.) – менеджер, якого я поважаю найбільше (Скачати)
Концепція управління ризиками (Скачати)
Інновації та інноваційний процес. Складові інноваційного процесу. Інноваційний бізнес в мережі Інтернет (Скачати)
Зміна акцентів в системі управління виробництвом в умовах перехідної економіки (Скачати)
Збутова політика фірми (Скачати)
Аналіз взаємозв’язку мотивації та результативності діяльності персоналу в регіоні (Скачати)
Хеджування ризиків за допомогою опціонів (Скачати)
Фінансовий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Міжособистісні комунікації в менеджменті (Скачати)
Оцінка вартості підприємства в процесі консолідації вугільної промисловості Донбасу (Скачати)
Оцінка якості корпоративного управління (Скачати)
Стратегії впровадження нововведень (Скачати)
Управління персоналом на підприємстві: оцінка ефективності та перспектив (Скачати)
Управлінські аспекти формування моделі інноваційного розвитку АПК (Скачати)
Формування інфраструктури системи ризик-менеджменту банку (Скачати)
Соціологічні аспекти організації управлінської діяльності (Скачати)
Соціальний моніторинг в системі управління якістю органів місцевого самоврядування (Скачати)
Поняття та основа класифікації методів управління, організаційні структури управління підприємствами, вищі органи державного управління підприємствами та організаціями (Скачати)
Міжнародні розрахунки (Скачати)
Види мита та їх характеристика (Скачати)
Функції менеджменту та їх характеристика (Скачати)
Проблеми мотивації в менеджменті підприємства (Скачати)
Проектування комунікацій на підприємстві (Скачати)
Мотивація на підприємстві і в колективі (Скачати)
Фактори виробництва та міжнародний поділ праці (Скачати)
Міжнародна економіка та світове господарство (Скачати)
Роль інформації в діяльності менеджера (Скачати)
Взаємовідносини України та НАТО (Скачати)
Вступ до спеціальності (менеджмент) (Скачати)
Міжнародні валютні ринки (Скачати)
Формування позитивного іміджу організації (Скачати)
Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу на прикладі Полтавського ВБР (Скачати)
Наведіть характеристику основних (загальних) та часткових (спеціальних) функцій менеджменту і покажіть зв’язок між ними (Скачати)
Проблеми інтеграції України в систему світогосподарських зв’язків (Скачати)
Складові частини і процес стратегічного управління підприємством (Скачати)
Управління активами. Задачі управління активами підприємства. Визначення принципових підходів до формування оборотних активів підприємства. Оптимізація обсягу оборотних активів. Забезпечення ліквідності оборотних коштів. Підвищення рентабельності оборотних активів. Мінімізація втрат оборотних активів в процесі їх використання. Етапи формування політики управління запасами. Обчислення залежності товару від обсягу замовлення (Скачати)
Управління прибутком: суть і види прибутку підприємства. Функції управління прибутком. Фактори, що визначають дивідендну політику (Скачати)
Управління якістю як фактор підвищення ефективності (Скачати)
Організація праці менеджера (Скачати)
Інструкція по PROJECT EXPERT (Скачати)
Моделі і методи прийняття управлінських рішень у прогнозуванні розвитку підприємства (Скачати)
Фінансування зовнішньої торгівлі (Скачати)
Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій (Скачати)
Поняття інвестиційного проекту. Підготовка інвестиційних пропозицій (Скачати)
Поняття інвестиційного проекту і проектного циклу. Підготовка інвестиційних пропозицій (Скачати)
Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій (Скачати)
Руководство по Project Expert (Скачати)
Сучасне поняття системи управління персоналом (Скачати)
Як стати сучасним менеджером (Скачати)
Менеджмент інновацій (Скачати)
Контролінг на підприємстві. Виражена компетентність і конкурентноздатність фірми. Системи управління запасами з незалежним попитом і фіксованою кількістю. Дайте оцінку системи управління якістю для кафетерію у вашому інституті (Скачати)
Навчання персоналу (Скачати)
Ризики у міжнародних розрахунках (Скачати)
Класифікація об’єктів контролінгу. Роль діагностування в управлінні підприємством. Кваліфікація об’єктів контролінгу (Скачати)
Сутність стратегічного контролінга (Скачати)
Система, моделі та методи мотивації (Скачати)
Зони, території, непорозуміння при комунікаціях, конфлікти на цьому ґрунті (Скачати)
Інновації та інноваційний процес. Складові інноваційного процесу (Скачати)
Інноваційний менеджмент. Професійні вимоги до інноваційного менеджера (Скачати)
Історія розвитку менеджменту (Скачати)
Культура підприємницької діяльності (Скачати)
Модель сучасного менеджера (Скачати)
Основне завдання менеджменту енергетичного підприємства (Скачати)
Менеджмент у міжнародних корпораціях (Скачати)
Основне завдання менеджменту енергетичного підприємства (Скачати)
Основні етапи розвитку електронних офісів (Скачати)
Прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності. Ризик як економічна категорія (Скачати)
Стратегія збуту і реалізації продукції (послуг) фірми (Скачати)
Сутність, мета і завдання кадрового планування (Скачати)
Фінансовий менеджмент міжнародної фірми (Скачати)
Характеристика теорій, які відображають процес винагородження (Скачати)
Чим обумовлено вибір спеціальності? Які якості, на Вашу думку, повинен мати сучасний менеджер? Яким предметам (галузям), що вивчаються в коледжі, Ви віддаєте перевагу для свого формування як спеціаліста? Де Ви маєте намір працювати після закінчення коледжу? Що Ви знаєте про свою майбутню спеціальність? (Скачати)
Іміджеві моделі комунікації (Скачати)
Інтернет-моделі комунікації (Скачати)
Особливості функцій менеджменту і планування в міжнародних корпораціях (Скачати)
Інтернет як технологічна основа глобалізації (Скачати)
Інформаційно-комунікаційні канали. Функції мови і мовлення (Скачати)
Інформаційно-комунікаційний менеджмент: поняття і типологія (Скачати)
Інформація та її функції в системах комунікації (Скачати)
Інфосфера та глобальні комунікаційні моделі (Скачати)
Глобалізація і формування єдиного світового простору і часу (Скачати)
Завдання і функції пресових служб (Скачати)
Засоби масової комунікації: поняття, концепції діяльності, функції (Скачати)
Комунікаційні аспекти соціалізації (Скачати)
Комунікація і суспільна свідомість (Скачати)
Прийняття управлінських рішень у транснаціональних компаніях. Організаційна структура міжнародних корпорацій і культура їх діяльності (Скачати)
Комунікація та її функції в суспільстві (Скачати)
Маніпулювання суспільною свідомістю: імідж та рекламування (Скачати)
Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи (Скачати)
Фінансування інноваційних проектів через мережу інноваційних фондів (Скачати)
Управління товарними запасами (Скачати)
Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдосконалення в умовах ринку (на прикладі Центру "Торгпреса") (Скачати)
Законодавче регулювання робочого часу (Скачати)
Кадрове діловодство (Скачати)
Кадрове діловодство. Робота з документами. Реєстрація й облік документів. Порядок обробки документів, що надходять. Порядок обробки документів, що відправляються. Передача документів усередині організації. Облік кількості документів. Інформаційно-пошукова система (ІПС) для роботи з документами організації. Правила реєстрації й індексування документів. Організація контролю за виконанням документів. Збереження документів, складання номенклатури справ, архівація. Підготовка документів до архівного збереження. Обробка справ. Експертиза цінності документів. Оформлення справ. Оформлення обкладинки справи (Скачати)
Матеріальна відповідальність працівників (Скачати)
Управління персоналом у міжнародних компаніях. Керівництво, комунікації і контроль у транснаціональних корпораціях (Скачати)
Обов’язки секретаря (Скачати)
Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми (Скачати)
Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю “МКТ” (м. Чернігів) (Скачати)
Флотація на фондовому ринку (Скачати)
Стратегічне планування діяльності фірми “Квіт” в умовах ринкових відносин (Скачати)
Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдосконалення в умовах ринку (на прикладі Центру "Торгпреса") (Скачати)
Процес управління та його основні стадії (Скачати)
Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією (Скачати)
Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів (Скачати)
Характеристика сутності та змісту класичної школи управління (Скачати)

1 2 3 4

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП