ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про засади запобігання та протидії корупції

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Закон України про засади запобігання та протидії корупції
1 2 3

Стаття 25. Громадський контроль за виконанням законів у сфері
запобігання та протидії корупції

1. Громадський контроль за виконанням законів у сфері
запобігання та протидії корупції здійснюється на підставі та в
порядку, визначеному цим Законом та іншими законами.

Стаття 26. Прокурорський нагляд

1. Нагляд за виконанням законів у сфері запобігання та
протидії корупції здійснюється Генеральним прокурором України та
підпорядкованими йому прокурорами.

Розділ VII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 27. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання
та протидії корупції

1. Україна відповідно до укладених нею міжнародних договорів
здійснює співробітництво у сфері запобігання та протидії корупції
з іноземними державами, міжнародними організаціями, які здійснюють
заходи щодо запобігання та протидії корупції.

2. Правова допомога та інші види міжнародного співробітництва
у справах про корупційні правопорушення здійснюються компетентними
органами відповідно до законодавства та міжнародних договорів
України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою
України.

Стаття 28. Міжнародні договори України у сфері запобігання
та протидії корупції

1. У разі якщо міжнародними договорами України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено
інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством про
запобігання та протидію корупції, застосовуються правила
міжнародних договорів.

Стаття 29. Міжнародний обмін інформацією у сфері запобігання
та протидії корупції

1. Компетентні органи України можуть надавати відповідним
органам іноземних держав та одержувати від них інформацію, у тому
числі з обмеженим доступом, з питань запобігання та протидії
корупції з додержанням вимог законодавства та міжнародних
договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною
Радою України.

2. Надання органам іноземних держав інформації з питань,
пов'язаних із запобіганням та протидією корупції, можливе лише в
разі, якщо ці органи та відповідний компетентний орган України
можуть встановити такий режим доступу до інформації, який
унеможливлює розкриття інформації для інших цілей чи її
розголошення в будь-який спосіб, у тому числі шляхом
несанкціонованого доступу.

Стаття 30. Заходи щодо повернення в Україну доходів,
одержаних внаслідок корупційних правопорушень,
та розпоряджання вилученими доходами, одержаними
внаслідок корупційних правопорушень

1. Україна здійснює заходи щодо повернення в Україну коштів
та іншого майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, та
розпоряджається цими коштами та майном відповідно до законодавства
та міжнародних договорів України.

Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і
вводиться в дію з 1 січня 2010 року.

2. Визнати такими, що втрачають чинність з 1 січня 2010 року:

Закон України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 34, ст. 266;
1997 р., N 19, ст. 136; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 16,
ст. 97, N 26, ст. 213; 2000 р., N 24, ст. 185; 2002 р., N 40,
ст. 289, N 43, ст. 315; 2003 р., N 29, ст. 233; 2005 р., N 16,
ст. 263; 2006 р., N 32, ст. 272; 2007 р., N 9, ст. 67);

Постанову Верховної Ради України від 5 жовтня 1995 року "Про
порядок введення в дію Закону України "Про боротьбу з корупцією"
( 357/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 34,
ст. 267).

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:

внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
проекту антикорупційної стратегії та приведення законодавчих актів
у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених
цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом
нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 11 червня 2009 року
N 1506-VI

1 2 3

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП