ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - Постанова про затвердження ліцензійних умов із зберігання газу

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - Постанова про затвердження ліцензійних умов із зберігання газу
1 2

5. Зупинення дії та анулювання ліцензії

5.1. Дія ліцензії може бути зупинена, якщо:
ліцензіат не усунув порушення Умов та Правил у встановлений
НКРЕ термін;
ліцензіат звернувся до НКРЕ із заявою про зупинення дії
ліцензії.
5.2. НКРЕ, приймаючи рішення щодо зупинення дії ліцензії
згідно з абзацом другим пункту 5.1 цих Умов та Правил, має
дотримуватися такого порядку:
НКРЕ повинна письмово повідомити ліцензіата про те, яке саме
порушення Умов та Правил не усунуте в установлений НКРЕ термін;
відповідно до пункту 4.3 цих Умов та Правил протягом терміну,
визначеного НКРЕ, ліцензіат повинен надіслати НКРЕ письмову
відповідь з поясненням причин неусунення порушення або
повідомлення про усунення порушення Умов та Правил;
якщо ліцензіат не надіслав повідомлення, зазначені в абзаці
третьому пункту 5.2, то НКРЕ має право прийняти рішення про
зупинення дії ліцензії на визначений термін та в разі потреби
призначати перевірку ліцензіата;
НКРЕ може відкласти термін усунення порушення або виконання
вимог Умов та Правил на більш пізній строк, якщо ліцензіат не зміг
своєчасно усунути порушення Умов та Правил, на що були
обгрунтовані підстави, про які ліцензіат своєчасно письмово
повідомив НКРЕ;
якщо дія ліцензії зупинена, НКРЕ визначає вимоги, які
ліцензіат повинен виконати для відновлення дії ліцензії.
5.3. Ліцензіат має право висловити незгоду з висунутими до
нього вимогами на відкритих засіданнях НКРЕ.
5.4. НКРЕ приймає рішення про анулювання ліцензії у таких
випадках:
ліцензіат звернувся до НКРЕ із заявою про намір щодо
зупинення ліцензованої діяльності;
виявлення недостовірних даних у заяві на отримання ліцензії
чи в документах, що додаються до неї;
передачі ліцензіатом ліцензії іншій особі;
повторного або грубого порушення ліцензіатом Умов та Правил.
Повторним уважається порушення Умов та Правил, якого раніше
припустився ліцензіат і вчинив його знову, незалежно від того, чи
притягався він до відповідальності за попереднє порушення,
зафіксованого відповідним чином;
Грубим вважається порушення Умов та Правил ліцензіатом, яке
потягло наслідки у вигляді значної шкоди, завданої державі,
навколишньому природному середовищу, юридичним чи фізичним особам.
5.5. Повідомлення про рішення НКРЕ щодо зупинення дії або
анулювання ліцензії оголошується НКРЕ в засобах масової
інформації, доводиться до відома відповідних органів податкової
адміністрації за місцезнаходженням ліцензіата.
5.6. У разі зупинення дії або анулювання ліцензії внаслідок
неусунення порушень Умов та Правил НКРЕ має право перевіряти
будь-яку іншу діяльність ліцензіата, на яку останній отримав
ліцензію НКРЕ.
5.7. Ліцензіат має право оскаржити рішення НКРЕ в суді,
арбітражному суді чи Антимонопольному комітеті з питань, що
належать до їхньої компетенції.

6. Унесення змін та доповнень до Умов та Правил

6.1. НКРЕ може переглядати Умови та Правила і вносити до них
відповідні зміни за погодженням з відповідними органами виконавчої
влади.
6.2. Ці зміни публікуються, окрім офіційного оприлюднення, у
всеукраїнській газеті коштом НКРЕ.
6.3. НКРЕ зобов'язана вносити зміни та доповнення до Умов та
Правил при внесенні змін і доповнень до актів законодавства.
Такі зміни повинні відповідати положенням, викладеним в актах
законодавства.

Начальник Відділу методологічного
забезпечення регулювання
нафтогазового комплексу І.Завада

Додаток 1
до пункту 2.1 Умов та Правил
здійснення підприємницької
діяльності (ліцензійних умов)
із зберігання природного газу

Перелік
підземних сховищ газу, які перебувають у
власності (користуванні)
______________________________________________
(назва ліцензіата)
на підставі: ________________________________________

__________________________________________________________________
(перелік)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Додаток 2
до пункту 3.5.1 Умов та Правил
здійснення підприємницької
діяльності (ліцензійних умов)
із зберігання природного газу

__________________________________________________________________
назва ліцензіата

Тарифи на зберігання, закачування та відбір природного газу

-------------------------------------------------------------------------
| Назва ПСГ | Тариф | Тариф | Тариф |
| | на зберігання | на закачування | на відбір |
| | природного | природного | природного газу, |
| | газу, | газу, |грн. за 1 тис. куб.|
| |грн. за 1 тис. куб.|грн. за 1 тис. куб.| метрів |
| | метрів | метрів | |
1 2

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП