ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Географія України

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Географія України
Шпаргалка

Географія України

Вчені-географи
Павло Чубинський-автор гімну, етнограф
Степан Рудницький- засновник наукової, соціальної географії, інституту картографії
Олекса Діброва- фундатор наукової школи, автор підручників

Становлення української держави
1939- Волинь і сх. Галичина
1940- Буковина, Буджак, пд. Бессарабія, від’єднання Придністров’я
1945- Закарпатська обл.
1954- Крим
24 області, 2 міста, ар, 490 адм. Райони, 457 міст, 889смт, 28.6 тис. Сіл

План оцінки ЕГП
1. Розміщення, конфігурація тер, протяжність кордону
2. Сусідське положення
3. Розташування відносно сировинних ресурсів
4. Транспортно-географічне положення
5. Зміни ЕГП в часі

ПГП- місце на політичній арені
1. Місце в організаціях, альянсах
2. Рівень розвитку країни і її сусідів
3. Наявність Пол-тер суперечок

Україна
1. Пд.-сх частина Європи
2. Економічно- країна сх.. Європи
3. Середньо розвинута з ринковою економікою
4. Довж.кордонів-7700, в т.ч 5740-суходол, 1960-море
5. Постсоціалістична з ринковою економікою
6. Одна з засновників ООН, рада Європи з 1995, снг, Гуам, кчб
7. За розміром 1 місце, за населенням 6 в Європі, ввп-70 в світі

Природні ресурси - це компоненти та сили природи, які на даному рівні розвитку використовуються для задоволення потреб суспільства
Природні умови це компоненти та сили природи, які впливають на виробництво, але безпосередньо не використовуються в ньому
Класифікація П.Р.
• А - за належністю
Літосфера(кор. Копалини, вн енергія землі, земельні ресурси)
Атмосфера(енергія сонця, вітру, агро кліматичні ресурси)
Гідросфера(водні)
Біосфера(лісові, рослинний і тваринний світ)
• Б – за вичерпністю
Невичерпні(водні, кліматичні)
Вичерпні(відновні-ґрунти, рослини, тварини. Невідновні-кор копал)
• В – за господарським використанням
Промислові(енергетичні, мінеральні, гідроресурси)
с/г(земельні, рослинні)
Культурно-оздоровчі(ріки, гори)

Ресурсозабезпеченість – співвідношення запасів до їх використання
Природно-ресурсний потенціал – виражає сукупну продуктивність природних ресурсів як засобів виробництва і предметів споживання у їхній спільній споживчій вартості
Рельєф – всі нерівності земної поверхні( 95%-рівнини, 5% гори-2061 Говерла, 1545 Роман-кош)
Тектоніка - це наука про будову і рухи літосфери. Зумовлює форми рельєфу і поширення корисних копалин.
Платформа – жорстка, малорухлива ділянка літосферної плити, складається з кристалічного фундаменту і осадового чохла
Плита – це великі блоки літосфери землі обмежені розломами
Рухливий пояс – видовжена, широка ділянка між літосферних плит в межах якої чергуються вертикальні і горизонтальні рухи.
Щит – частина платформи в якій кристалічний фундамент виступає на поверхню
Фактори, які впливають на рельєф – ерозії, льодовики, рухи плит, вітри, потопи, антропогенна діяльність
Антропогенний вплив – греблі, водосховища, насипи, шахти, кар’єри.
Рекультивація – відновлення народногосподарського значення ландшафтів

Корисні копалини – це гірські породи і мінерали, які використовуються, або можуть бути використані в різних галузях господарства.
Родовища КК – зосередження сировини у достатній для розробки кількості.
Нерудні КК- осадовий чохол, рудні- щит-складчатість, нафта-газ-западини, крайові прогини
Паливно-енергетичний баланс (ПЕБ)
75%-кам'яне вугілля ( донецький кам-вугільний басейн 109 млд тон )
20%-газ
5-8%-нафта
1%-буре вугілля, горючі сланці, торф

Кам’яне вугілля
донецький кам-вугільний басейн в межах донецької, луганської, Дніпропетровської, полтавської, харківська обл. )
в зх. Частині Мая високоякісне коксівне вугілля, в пд.-сх- Антрацит. Глибина залягання 1200-мах, середня 700 м. Потужність пластів 0,5-2 м. Містить сірку, запиленість.
Львівсько-Волинський басейний-на межі львівської і Волинської області запаси 1 млд. Глибина 700-мах, 300-сер. Потужність пластів 0,5-2,8 м. Містить сірку, низька якість вугілля( використовується як енергетичне паливо на зх )

Буре вугілля
Дніпровський буро-вугільний басейн – вздовж Дніпра пн-зх на пд.-сх. Родовища - Андрушівське(житом), оріхівське(запор), морозівське(кіровогр). Загальні запаси 6 млд тон (пром. 2,4 млд тон). Глибина залягання 5-10 м, потужність 100 м.

Газ-нафта
Дніпровсько-донецька (80%) прилуцьке(черн), нинівське(суми)-нафта, шебелинське, західнохрестишенське(харк)-газ, анастасіївське(суми), талалаївське(черн)-газ-нафта.
Карпатська-майже вичерпана. Бориславське, волинське-нафта, гринівське, косівське-газ, битків-нафта-газ.
Причорномоорсько-кримська - перспективна в шельфовій зоні. Голіценське, задорненське, штормове, фонтанівське-газ, східносаротське- нафта

Торф, горючі сланці – 3,5 млд тон. Волинська, рівненська, чернігівська.

Рудні КК
Залізна руда (27,4 млд тон) вміст заліза 30-40%. Кривий ріг (18 млд тон), кременчуцький (4,5), білоозерський (2,5, але 70% вмісту заліза), керченський (1,8)

Марганцеві руди (2 млд тон)-30% вміст. Великий товкмак(запор), нікопольський басейн (запор). Видобуток кар’єрним способом

Клімат – стан нижнього шару атмосфери в даному місці у даний час.
Клімат – це ритмічне повторення характерних для даного клімату погод.
Повітряні маси – це велика маса повітря яку розрізняють за вологістю і температурою (континентальні і морські)
Циклон (низький тиск, висхідний рух повітря, дощ), антициклон (високий тиск, нисхідний рух повітря, сонце)
Альбельдо виражає здатність підстилаючої поверхні поглинати і відбивати сонячні промені.
З пн-зх на пд.-сх( пн осі воєйкова )клімат змінюється від атлантично-континентальної до помірно-континентальної
Меліорація – всі заходи спрямовані на підвищення родючості грунтів.
Агро кліматичні показники
• ∑To( сума активних температур )- це сума середньодобових температур вище 10 за вегетаційний період( квітень-жовтень )
• K( гідротермічний коефіцієнт )- відношення опадів до випаровування за вегет. період.

Водні ресурси
До водних ресурсів відносять водні запаси певної території придатні для використанні в водному господарстві і потреб населення, включає поверхневі і підземні води. Найбільшим споживачем є промисловість (30%), водомісткі виробництва (металургія, хімія), житлово-комунальне господарство (25%), с/г (25%). Україна є однією з найменш забезпечених водою країн (на 1 чол.-1 тис м3/рік).
Водний баланс вкладається із поверхневого і підземного стоку, атмосферних опадів, випаровування.
Озера (3 тис. 11км3-запас води)
80 водосховищ (55 км3).Негатив:
• інорфільтрація води
• випаровування
• уповільнення водообміну і очистки води
• замулення
• розповсюдження синьо-зелених водоростей
• затоплення родючих земель
25 тис ставків (24 км3)

Класифікація озер за походженням
• Заставні
• Дельтові
• Лиманні
• Залишкові
• Карстові
• Льодовикові
• Вулканічні

Болота – водойми, які відрізняються від озер топким дном і меншою глибиною.(значення-водоакумулятивне, водоохоронне). Заболоченість-1,5%, полісся-9%. За умовами живлення бувають( низинні-90% і верхові )

Підземні води – це води, що містяться у верхній частині земної кори між водопроникним і водотривким шарами. Запаси 21 км3. глибина залягання пн (100-150 м), пд.(500-600 м). Найціннішими є артезіанські води, які приурочені до тектонічних структур (волино-подільський, причорноморський )
Раціональне використання грунтів:
• Викор. Системи зворотного постачання
• Впровадження сучасних методів очистки
• Очищення шахтних і кар’єрних вод
• Застосування водозберігаючих технологій

Ґрунти
Земельні ресурси – унікальний природний ресурс, необхідний для всіх галузей господарства і мають територіальну прив’язку
Земельний фонд хар високим рівнем с/г розораності, особливо в степі і лісостепі, де поширені чорноземи.
Структура земельного фонду
с/г (54-орні землі, 13-сіножаті та пасовища, 1,5-сади, виноградники)
17-ліси, 1,6-болота, 4-забудовані землі, болота.
Орні землі (лісостеп-70, мішані ліси-40, степова-80)-мах-запор, Кіровоград
Зростає кількість забруднених, засолених земель. Треба науково- обґрунтовано використовувати землі, застосовувати рекультивацію, відводити землі природоохоронного фонду. Велике значення має раціональне використання грунтів.
Бонітет – порівняльна оцінка природної родючості ґрунтів і їх продуктивності за 10-ти бальною шкалою.
Кодаестр – система правових відомостей про правовий режим земель їх розподіл за землевласниками і споживачами.

Лісові ресурси
Ліси певної території, які використовують для задоволення людських потреб. Господарче значення мають лісові, лучні, болотні, водні рослинні ресурси.
Україна забезпечена на 20-25%. Мах-Карпати(40%), Полісся(26), Крим(32)
Ліси – це рослинне угруповання з переважанням дерев у верхньому ярусі, з ярусом підліску і трави.
75% лісів – високопродуктивний дерево стан
54%-хвойні породи( 35-сосна на Поліссі, 10-ялина, 1,5-ялиця ).
40%-твердолистяні породи (дуб, бук, граб)
6%-дрібнолисті (вільха, береза)

рекреаційні ресурси – це об’єкти та явища природного і антропогенного походження, яке викорис для саноторно-курортного відпочинку та туризму.
Природні рекреаційні р – кліматичні, біологічні, гідрологічні, ландшафтні ресурси, води та лікувальні грязі.

Природні ресурси
Природний комплекс – це сукупність і взаємозв’язок природних компонентів
Зона – це природний комплекс, який виділяється за співвідношенням тепла і вологи.

Характеристика
1. Географічне положення
2. Рельєф
3. Кліматичні особливості
4. Водні ресурси
5. Ґрунти
6. Рослини і тварини

Населення
Демографія – це наука, яка вивчає всі процеси пов’язані із динамікою чисельності та його структурою.
На 1 січня млн чол. Мешкає в Україні (23 місце в світі), густота чол./км2( найбільша-чернівецька-113, донецька-178)
Депопуляція – відємний приріст (зменшення приросту населення внаслідок звуження відтворення)
Причини
• Відтік молоді
• Підвищення розлучень
• Зниження якості життя
• Смертність (дитяча)

Природний рух населення
Відтворення – це зміна поколінь завдяки процесам народжуваності і смертності.
Приріст – різниця між народженими і померлими за рік.
Міграція – це переміщення населення пов’язане зі зміною місця проживання н7азавжди або тимчасово. Буває
• Вимушена
• Добровільна
• Витік м'язів і розуму

Система розселення
Центральна-центр-київ(Київська, Черн, Житом, Черкас, Вінниц). Густота насел менша за середню, рівень урб-65%
Західна-центр-львів(Львів, Закар, Івано-Фр, Чернів, Терноп, Хмельн, Рівнен, Волин). Рівень урб-50%, густота-90
Східна-донецьк(Донецьк, Луган). Густота-180,урб-70
Пн-сх-Харків(Хар, Полт, Суми) густота-75, урб-80
Придніпровська-Дніпропетр(Дніпр, Запор, Кіров) урб-80
Південна-одеса(Одеська, Микол, Херсон, АРК) густота низька, урб 65.

Урбанізація – це процес збільшення кількості міст і частки міського населення і поширення міського способу життя.
Субурбанізація – процес розвитку приміських міст
рурбанізація – злиття приміських зон.

Економічна географія України
Господарський комплекс – це підприємства і установи в межах України які виробляють продукцію, що задовольняє потреби людини
Підприємство – це первинна ланка господарства.

Структура господарського комплексу
• Галузева
• Функціональна
• Територіальна
Україна – індустріально-аграрна країна
Галузь – група близьких за виробничим призначенням та технологією підприємств які виробляють однорідну продукцію.
Міжгалузевий комплекс – тісний взаємозв'язок між галузями пов’язаних технологічно і територіально.
Інфраструктура – це сукупність галузей господарського комплексу, які обслуговують основні галузі комплексу. Буває Виробнича, транспортна, постачальна, інженерна, соціальна.
Промисловий центр – це населений пункт в якому розміщено декілька спеціалізованих підприємств.
Вузлові елементи – агломерації і промислові вузли.
Форми організації виробництва
• Спеціалізація
• Кооперування
• Комбінування
• Концентрація
ВВП – сукупна вартість всіх товарів і послуг вироблених за рік на тер України
ВНП – сукупна ринкова вартість продуктів і послуг в тч і за межами держави.

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП