ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Державне регулювання економіки, сутність, методи

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Державне регулювання економіки, сутність, методи

1 2 3 4

Методичний підхід до формалізації стратегічного планування у сфері забезпечення інформаційної безпеки (Скачати)
Методологічні аспекти впровадження державної політики (Скачати)
Методологічні підходи до визначення кластерної моделі регіонального розвитку (Скачати)
Методологічний аналіз шляхів оптимізації механізмів залучення молоді до державного управління в Україні (Скачати)
Методологія узагальненої оцінки стану реалізації національних інтересів країни (Скачати)
Механізми вдосконалення управління на місцевому рівні та наближення його до європейських стандартів (Скачати)
Механізми державного регулювання туристичної сфери України (Скачати)
Механізм фінансового вирівнювання місцевих бюджетів: сутність, структура, функції (Скачати)
Мовна свідомість державних службовців (Скачати)
Надання державних послуг на обласному рівні: інформаційний аспект (Скачати)
Організаційні основи будівництва політичних партій (Скачати)
Організаційні основи впровадження муніципального маркетингу (Скачати)
Організаційна культура і стратегічне управління персоналом: особливості взаємозв’язку (Скачати)
Особливості взаємодії органів державного управління країн ЄС: позитивний досвід для України (Скачати)
Особливості впливу регіонального ринку праці на реформування управлінням професійно-технічною освітою (Скачати)
Особливості законодавства України щодо діяльності органів державного управління у сфері формування та розвитку духовних цінностей українського суспільства (Скачати)
Особливості моделювання системи пошуку та відбору кадрів в органах виконавчої влади України (Скачати)
Оцінка рівня державної підтримки аграрного сектора за допомогою конвенційних методів (Скачати)
Підвищення ефективності праці персоналу банку (Скачати)
Підхід людського виміру в нових концепціях державного управління (Скачати)
Політичні партії як форма недержавного об’єднання: їх функції та роль в умовах політичних змін в Україні (Скачати)
Політична культура в українському суспільстві: стан та перспективи її демократизації на шляху до ЄС (Скачати)
Правові засади діяльності політичних партій в Україні та їх впливу на здійснення державного управління (Скачати)
Правові механізми державного регулювання розвитку меценатства (Скачати)
Принцип субсидіарності у державному управлінні (Скачати)
Проблема синтезу методологій розвитку України (Скачати)
Проблема становлення громадянського суспільства в контексті забезпечення соціально-політичної стабільності в Україні (Скачати)
Проблеми інституціонального реформування системи управління державним боргом в Україні (Скачати)
Проблеми унормування правового статусу закордонного українця (Скачати)
Програми профілактики бездомності як складова державної соціальної політики (Скачати)
Прозорість і відкритість публічного управління як об’єкт законодавчого регулювання (Скачати)
Процеси еволюції інформаційних артефактів управління (Скачати)
Раціоналізм як науковий підхід в аналізі політики (Скачати)
Розвиток економіко-організаційних основ місцевого самоврядування в регіоні (Скачати)
Розгляд мотивації як ключової функції управління в соціально орієнтованому суспільстві (Скачати)
Роль Української держави в забезпеченні мовної освіти закордонного українства (Скачати)
Самоврядування у великих містах:тенденції та перспективи трансформації (Скачати)
Система CRM як новітня технологія зв’язків з громадськістю: перспективи впровадження в державному управлінні України (Скачати)
Систематизація принципів підготовки та проведення державно-управлінських реформ (Скачати)
Становлення правової культури як варіативний фактор соціального управління (Скачати)
Суб’єкти політичної аналітики в державному управлінні (Скачати)
Сучасні програми і підручники з української мови як вагомий механізм реалізації державної мовної політики в загальноосвітній школі України (Скачати)
Теоретико-методологічні аспекти глобалізації та її вплив на державне регулювання аграрного ринку (Скачати)
Типологія стилів керівництва в органах державного управління (Скачати)
Удосконалення державного регулювання тарифів на залізничні перевезення (Скачати)
Управління освітою Польщі: історична ретроспектива (Скачати)
Урядовий контроль – ефективний спосіб забезпечення законності в державному управлінні України (Скачати)
Цілі та компетенції як складники європейського управління (Скачати)
Цінності державного управління (Скачати)
Шляхи підвищення ефективності діяльності державних службовців (соціологічний аналіз) (Скачати)
Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень щодо збереження та відтворення трудових ресурсів на місцевому рівні (Скачати)
Адміністративні механізми державного управління електоральним процесом в Україні (Скачати)
Актуальні проблеми надання прав національним меншинам в Україні (Скачати)
Аналіз динаміки соціально-економічних процесів в сільських населених пунктах південних регіонів України (Скачати)
Від класичної децентралізації до регіонодецентралізації (Скачати)
Вербальна ієрархізація суспільства як символічний ресурс соціальних технологій: історичний досвід (Скачати)
Проблеми державного управління лісовим господарством України (Скачати)
Виборчий процес: проблеми створення та діяльності виборчих комісій (Скачати)
Визначення реальних потреб у вдосконаленні професійної компетентності державних службовців регіонального рівня з питань європейських інтеграційних процесів (Скачати)
Вплив адміністративно-територіальних перетворень на історичний розвиток поселень (на прикладі міст львівської області) (Скачати)
Громадський контроль: сутність та механізми здійснення (Скачати)
Громадянське суспільство як базис розвитку секторної основи соціального партнерства (Скачати)
Державна інвестиційна політика в системі охорони здоров’я України (Скачати)
Державна служба як відкрита система: механізми розвитку (Скачати)
Добровільна форма соціального страхування: питання правового регулювання (Скачати)
До питання про виникнення вуличних та квартальних комітетів (1933-1937 роки) (Скачати)
Експертно-аналітичне супроводження реалізації регіональної кадрової політики (на прикладі херсонської області) (Скачати)
Забезпеченість і ефективність використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств харківського регіону (Скачати)
Забезпечення ґендерної рівності в органах публічної влади Польщі (Скачати)
Комунікативний вплив: до постановки проблеми (Скачати)
Концепція оптимізації в державному управлінні (Скачати)
Місцеве самоврядування: до питання про діалектику розвитку територіальної громади (Скачати)
Метод кейс-стаді у професійному розвитку управлінців: основи, стандарти, результати (Скачати)
Методологічні проблеми управління стійким розвитком (Скачати)
Моніторинг збалансованості фінансової системи території як новий метод державного управління (Скачати)
Моніторинг розвиненості громадянського суспільства як технологія соціального прогнозування (Скачати)
Мотивація як чинник підвищення професійної компетентності та кар’єрного зростання державних службовців (Скачати)
Органи самоорганізації населення: досвід Білорусії, Росії та Польщі (Скачати)
Органи самоорганізації населення: досвід сполученого королівства Великобританії і Північної Ірландії (Скачати)
Основні напрямки формування механізмів надання управлінських послуг органами влади (Скачати)
Особистість державного службовця центральних органів виконавчої влади: система вимог (Скачати)
Оцінка окремих факторів впливу на систему державних закупівель та тенденції її розвитку на регіональному рівні (Скачати)
Підготовка державних службовців: деякі концептуальні положення (Скачати)
Повсюдність місцевого самоврядування – нереалізований принцип місцевої демократії в українському законодавстві (Скачати)
Політика чеської республіки у сфері професіоналізації управління освітою (Скачати)
Поняття «громадський контроль» та «управлінські послуги» в дослідженні «громадянського суспільства» (Скачати)
Поняття адміністративно-територіального устрою в Україні (Скачати)
ПР-діяльність як стратегічний ресурс модернізації системи професійного навчання державних службовців (Скачати)
Приклади моделювання адміністративно-територіального устрою Савранського району Одеської області (Скачати)
Принципи державної служби: поняття, фактори формування та механізми реалізації (Скачати)
Регіональні особливості впровадження державних соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я (Скачати)
Роль контролю, моніторингу та оцінки у розробці та реалізації програм та проектів регіонального розвитку в контексті адаптації до євростандартів (Скачати)
Роль принципів «європейського регіоналізму» в організації вітчизняної системи регіонального управління (Скачати)
Світовий досвід вироблення державної політики щодо формування міжпрофесійної мобільності військовослужбовців (Скачати)
Символічний капітал міста як основа територіального брендінгу (досвід Одеси) (Скачати)
Система охорони здоров’я України у світлі історичного розвитку (Скачати)
Соціальне партнерство органів публічної влади та неурядових непідприємницьких організацій: міжнародний досвід (Скачати)
Соціальний капітал та його роль у регіональному розвитку (Скачати)
Суб’єкти управління сільськими територіями як політичні інститути (Скачати)
Теоретико-методологічний аспект формування іміджу державної установи (Скачати)
Транзиція професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування (Скачати)
Транскордонне співробітництво як напрямок євроінтеграційних процесів в Україні (Скачати)
Умови і чинники якості управлінського рішення (Скачати)
Управління процесами мінімізації наслідків чорнобильської катастрофи: світовий досвід (Скачати)
Управлінська команда та її роль в оптимізації системи управління персоналом (Скачати)
Шляхи удосконалення механізмів кадрового забезпечення стратегії соціально-економічного розвитку міста (Скачати)
Щоб старість була забезпеченою. стратегія розвитку соціального забезпечення людей похилого віку на прикладі ветеранів Вінниччини (Скачати)
Державні важелі регулювання інвестиційної діяльності (Скачати)
Фінансові ресурси як основне джерело забезпечення інвестиційної діяльності (Скачати)
Удосконалення фінансового контролю в установах пенсійного фонду України на основі інформаційних технологій (Скачати)
Проблеми регулювання відносини в ЖКГ України (Скачати)
Проблеми визначення митної вартості (Скачати)
Державне регулювання іноземних інвестицій в Україні (Скачати)
Шляхи покращення інвестиційного клімату в Україні (Скачати)
Фінансова залежність органів місцевого самоврядування від держави (Скачати)
Студентська молодь ВНЗ - кадровий потенціал державної служби України (Скачати)
Способи фінансової підтримки ЖКГ (Скачати)
Соціальний бюджет як чинник економічного зростання України (Скачати)
Проблеми мобілізації доходів місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення (Скачати)
Проблеми визначення митної вартості (Скачати)
Особливості державного управління інвестиційною діяльністю в Україні (Скачати)
Нафтогазовий комплекс у системі забезпечення економічної безпеки України (Скачати)
Кредитне забезпечення сільського господарства в розвинених країнах Європи (Скачати)
Нової парадигма сільського господарства (Скачати)
Теоретико-організаційні аспекти фінансового контролю (Скачати)
Державні цільові фонди в Україні: стан і перспективи розвитку (Скачати)
Державні важелі регулювання інвестиційної діяльності (Скачати)
Вдосконалення міжбюджетних відносин у контексті адміністративно територіальної реформи (Скачати)
Аудит ефективності виконання бюджетних програм та напрями його вдосконалення (Скачати)
Актуальні проблеми управління об'єктами державної власності в Україні (Скачати)
Інноваційна політика держави та принципи її регулювання (Скачати)
Процес інвестування капіталу. Стратегічні міркування. Основні напрями інвестиційної стратегії (Скачати)
Організаційно-економічний механізм активізації залучення прямих іноземних інвестицій в економіку (Скачати)
Інвестиційний клімат України (Скачати)
Державна служба і державне управління Великобританії (Скачати)
Економічна оцінка цінових та нецінових методів державного регулювання сільського господарства в контексті забезпечення його конкурентоспроможності (Скачати)
Інвестиційні ризики: сутність, види, оцінка, страхування (Скачати)
Державне регулювання ведення мисливського господарства (Скачати)
Антиінфляційна політика в Україні (Скачати)
Шпаргалка (Скачати)
Податкове регулювання (Скачати)
Регулювання суспільного сектору економіки (Скачати)
Державне замовлення як засіб задоволення державних потреб (Скачати)
Грошово-кредитне регулювання (Скачати)
Структура та структурні зрушення в розвитку економіки (Скачати)
Структурний ефект та його вимірювання (Скачати)
Державне регулювання структурних зрушень в економіці (Скачати)
Державне регулювання інвестиційної діяльності (Скачати)
Роль держави в процесі становлення підприємницького середовища в Україні (Скачати)
Фінансові важелі державної підприємницької політики (Скачати)
Засади зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Регулювання торговельної діяльності (Скачати)
Іноземне інвестування (Скачати)
Роль держави в залученні іноземних кредитів (Скачати)
Необхідність та методи державного регулювання цін (Скачати)
Антиінфляційна політика (Скачати)
Науково-технічний прогрес та економічне зростання (Скачати)
Необхідність та сутність науково-технічної політики (Скачати)
Форми та методи реалізації науково-технічної політики (Скачати)
Державне регулювання інноваційних процесів (Скачати)
Сутність і мета соціальної політики (Скачати)
Основні завдання та показники соціальної політики (Скачати)
Реальні доходи населення та їх регулювання (Скачати)
Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг (Скачати)
Регулювання ринку праці та зайнятості населення (Скачати)
Необхідність охорони навколишнього природного середовища (Скачати)
Принципи та об’єкти охорони навколишнього природного середовища (Скачати)
Державне екологічне регулювання (Скачати)
Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища (Скачати)
Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності (Скачати)
Функції держави в сучасній економіці (Скачати)
Сутність державного регулювання економіки (Скачати)
Методи державного регулювання економіки (Скачати)
Система органів державного регулювання економіки (Скачати)
Сутність соціально-економічної стратегії (Скачати)
Соціально-економічне прогнозування (Скачати)
Макроекономічне планування (Скачати)
Державне програмно-цільове планування (Скачати)
Фінансово-бюджетне регулювання (Скачати)
Вади ринкового саморегулювання (Скачати)
Види пенсії (Скачати)
Соціальні пільги як вид соціального забезпечення в Україні (Скачати)
Соціальні пільги (Скачати)
Місцеве самоврядування в Україні (Скачати)

1 2 3 4


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП