ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Мікроекономіка

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Мікроекономіка
Ефективність обміну (Скачати)
Аналіз беззбитковості проекту (Скачати)
Попит, пропозиція, їх взаємодія (Скачати)
Вимірювання еластичності попиту. Концепція дугової еластичності попиту. Еластичний і нееластичний попит. Рівновага в короткостроковому та довгостроковому періоді (Скачати)
Аналіз чистого прибутку (Скачати)
Ціноутворення і конкуренція (Скачати)
Стратегія подолання бідності (Скачати)
Маржинальний дохід і порядок його визначення (Скачати)
Поняття ринку. Конкуренція і ринок (Скачати)
Ринок та його функції (Скачати)
Зайнятість населення і безробіття (Скачати)
Прогнозування фінансової діяльності підприємства та планування її результативності (Скачати)
Закон попиту і закон спадної віддачі.Сутність закону спадної віддачі.Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види. Ринкова рівновага в умовах недосконалої конкуренції. Закон Сея і закон Вальраса (Скачати)
Ринкова пропозиція та її еластичність (Скачати)
Затрати виробництва, ціна і прибуток (Скачати)
Сутність витрат та методи їх зниження (Скачати)
Теорія попиту на гроші і підтвердження їх українською дійсністю (Скачати)
Фірма в умовах монополістичної конкуренції (Скачати)
Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов (Скачати)
Чинники зростання ефективності виробництва (діяльності підприємства) (Скачати)
Еластичність попиту по ціні та її фактори. Цінова еластичність (Скачати)
Ціноутворення та використання ресурсів, процент і прибуток (Скачати)
Положення рівноваги споживача. Загальна умова рівноваги споживача (Скачати)
Як у результаті взаємодії попиту і пропозиції формується ринкова ціна товару чи послуги? Чому ринкова ціна тяжіє до ціни рівноваги. Вплив змін попиту і пропозиції на рівновагу. Ринки ресурсів. Крива ринкового попиту. Ринкова пропозиція ресурсів. Чому крива пропозиції праці може вигинатися назад? (Скачати)
Еластичність попиту і пропозиції (Скачати)
Індекс дохідності інвестицій: економічний зміст, методика та приклади обчислення. Вплив інфляції на основні економічні показники ефективності інвестицій (Скачати)
Моделі цінової дискримінації та практика їх використання (Скачати)
Валовий дохід підприємства (Скачати)
Основні напрямки зниження витрат підприємства на виробництво продукції (Скачати)
Корисність товару і рівновага споживача (Скачати)
Поясність зміст граничної корисності товару, покажіть її відмінність від загальної корисності Закон спадної граничної корисності. Яка взаємодія фірми в умовах олігополії впливає на встановлення цін й обсягів виробництва. Модель курно. Криві реакції фірм і точка рівноваги Курно (Скачати)
Моделі олігополії (Скачати)
Ринок праці. Механізм функціонування ринку праці (Скачати)
Витрати в короткостроковому періоді. Фіксовані, змінні, загальні, граничні, середні витрати. Криві витрати фірми. Роль нецінової конкуренції. Олігополія та економічна ефективність. Дослідження олігополії на прикладі автомобільної промисловості США (Скачати)
Що таке споживчий вибір і які елементи його визначають. Як впливає на споживчий вибір спадна гранична корисність. Причини виникнення та існування олігополії. Рівновага за Нешем (Скачати)
Аналіз витрат в довгостроковому періоді. Зміни розміру підприємства і вибір оптимального. Взаємозв’язок між довгостроковими та короткостроковими витратами (Скачати)
Нецінова конкуренція та диференціація продукту в умовах ринку монополістичної конкуренції (Скачати)
Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “УкрМобіл”) (Скачати)
Методологічні основи визначення конкурентоспроможності (Скачати)

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП