ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Міжнародна економіка, міжнародні відносини, ЗЕД

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Міжнародна економіка, міжнародні відносини, ЗЕД

2 3

Діагностика управління організацією (Скачати)
Світовий ринок технологій. Еволюція світової валютної системи. Проблема заборгованості і значення іноземних кредитів для економічного розвитку України (Скачати)
Міжнародна міграція робочої сили (Скачати)
Угорсько – українське співробітництво (Скачати)
Україна в польських зовнiшньополiтичних доктринах (Скачати)
Україна в румунських зовнішньополітичних концепціях (Скачати)
Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ «Київська взуттєва фабрика (Скачати)
Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Євротоп” (торгівля взуттям) (Скачати)
Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ “Киянка (косметика) (Скачати)
Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ“Ласунка (Скачати)
Митна конвенція із застосуванням книжки МДП (конвенція МДП) (Скачати)
Зустрічна торгівля та її форми. Поняття зовнішньоекономічної діяльності та її форми. Регулювання ЗЕД (Скачати)
Переваги та недоліки вступу України до Світової організації торгівлі (Скачати)
Реальний масштаб сили арабів в арабо-ізраїльському конфлікті і прогноз його розвитку на найближчі роки (Скачати)
Як ізраїльський тероризм й американська зрада спричинили до актів 11 вересня (Скачати)
Економічне співробітництво в Чорноморському регіоні на прикладі україно-грецьких міждержавних відносин (Скачати)
Валютна інтеграція як сучасна риса розвитку світового господарства (Скачати)
Зовнішня політика України: теорія і практика (Скачати)
Взаємовідносини України та НАТО (Скачати)
Інтернаціоналізація виробництва та шляхи її здійснення (Скачати)
Суть тарифного регулювання зовнішньої торгівлі (Скачати)
Глобалізація та економічний розвиток (Скачати)
Міжнародна економічна інтеграція (Скачати)
Міжнародна економічна інтеграція. Україна та ЄС (Скачати)
Міжнародна економічна інтеграція. Європейська асоціація вільної торгівлі (Скачати)
Міжнародні розрахунки і платіжний баланс (Скачати)
Світова валютна система (Скачати)
Міжнародна міграція робочої сили (Скачати)
Міжнародний кредит (Скачати)
Міжнародні інвестиції (Скачати)
Міжнародна торгівля (Скачати)
Міжнародна економічна система (Скачати)
Функції конкуренції та її підтримка (Скачати)
Сучасний стан міжнародного поділу праці (Скачати)
Світові ціни як форма реалізації інтернаціональної вартості (Скачати)
Платіжний баланс держави (Скачати)
Глобальні світові проблеми (Скачати)
Міжнародне науково-технічне співробітництво (Скачати)
Міграція населення (Скачати)
Формування міжнародних економічних відносин між розвинутими країнами та країнами, що розвиваються (Скачати)
Поняття конкуренції в економічній науці (Скачати)
Особливості формування світових цін (Скачати)
Основи формування міжнародної вартості (Скачати)
Міжнародне кооперування виробництва. Участь України в міжнародній виробничій кооперації (Скачати)
Міжнародна спеціалізація виробництва (Скачати)
Економічні основи МПП (Скачати)
Глобалізація стратегії як фактор досягнення конкурентної переваги (Скачати)
Інтернаціоналізація виробництва та шляхи її здійснення (Скачати)
Структура та стратегії розвитку інформаційного комплексу ООН (Скачати)
Розподільчі задачі в міжнародних відносинах. Методи визначення оптимального рішення при розв’язанні транспортних задач у міжнародних відносинах (Скачати)
Розподільчі задачі в міжнародних відносинах. Методи визначення опорного рішення при розв’язанні транспортних задач у міжнародних відносинах (Скачати)
Регресійний аналіз в системі міжнародних відносин (Скачати)
Регресійний аналіз в системі міжнародних відносин (Скачати)
Перевірка статистичної гіпотези (Скачати)
Перевірка статистичної гіпотези. Прийняття проекту бюджету на 2004 рік (Скачати)
Опис та моделювання систем в міжнародних відносинах (Скачати)
Опис та моделювання систем в міжнародних відносинах. Доцільність вступу України до Єдиного економічного простору (Скачати)
Методи розв’язання опорних розподільчих задач (Скачати)
Методи розв’язання задач про призначення (Скачати)
Міжнародне право інформаційної безпеки (Скачати)
Критеріальний аналіз у міжнародних відносинах (Скачати)
Кореляційний аналіз в системі міжнародних відносин (Скачати)
Кореляційний аналіз в системі міжнародних відносин (Скачати)
Документ, як інформаційний ресурс сучасного суспільства (Скачати)
Документ, як інформаційний ресурс сучасного суспільства (Скачати)
Департамент публічної інформації (ДПІ) ООН (Скачати)
Діяльність Об'єднаного інформаційного комітету ООН (Скачати)
Вплив інформаційних технологій на розвиток інформаційних структур ООН та її стратегій (Скачати)
Вирішення конфліктної ситуації між Росією та Білорусією з приводу постачання газу РФ (Скачати)
Використання методів теорії ієрархії при прийнятті рішень у міжнародних відносинах (Скачати)
Вибори до Верховної Ради України у 2002 році (Скачати)
Взаємовідносини Україна – НАТО (Скачати)
Аналіз взаємозалежності величин в системі міжнародних відносин. Прийняття проекту бюджету на 2004 рік в першому читанні Верховною Радою України (Скачати)
Аналіз взаємозалежності величин в системі міжнародних відносин (Скачати)
Теорія ігор (Скачати)
Формування графових моделей - європейська безпека 2000 (Скачати)
Транснаціональна корпорація Motorola (Скачати)
Теорія скінчених автоматів (Скачати)
Теорія ймовірності, елементи комбінаторики (Скачати)
Теорія графів. Формування графічних моделей. Об’єкт модулювання: Європейська безпека за 2000 р. (Скачати)
Теорія графів. Вирішення екстремальних задач за допомогою графів (Скачати)
Структурні та функціональні моделі міжнародних інформаційних відноси (Скачати)
Розвиток ідей парламентаризму (Скачати)
Порівняльна характеристика системи вищої освіти України та Швейцарії (Скачати)
Національний бренд ПАР (Скачати)
Моделювання ситуації з міжнародних відносин. Парламентські вибори в Германії (2002) (Скачати)
Моделювання відносин між двома суб'єктами інформаційного простору (Скачати)
Моделі побудови інформаційного суспільства різних регіонів світу (Скачати)
Моделі міжнародних інформаційних відносин між Україною і Росією в галузі електронних ЗМІ (Скачати)
Методи аналізу документа присвяченого темі грузино-російського конфлікту (Скачати)
Культура миру (Скачати)
Елвін Тоффлер “Третя хвиля” (Скачати)
Державний брендінг Фінляндії (Скачати)
Діяльність міжнародної організації ПРООН (Скачати)
Контент-аналіз обраного документа. Конфлікт між Росією і Грузією. (Вступ до фаху) (Скачати)
Визначення загальних характеристик міжнародних комунікацій (Скачати)
Військовий конфлікт між США та Іраком (моделювання ситуації) (Скачати)
Аналіз конфлікту Росія-Грузія (Скачати)
Аналіз конфлікту Грузія-Росія (Скачати)
С. Хантінгтон. “Зіткнення цивілізацій та перетворення світового порядку” (Скачати)
Аналіз книги Д.Мідоуз, Й. Рандерс. “За межами припустимого: глобальна катастрофа чи стабільне майбутнє?” (Скачати)
ТНК Рroximity Worldwide міжнародна мережа рекламних агенцій BBDO (Скачати)
Інформаційно-аналітична діяльність та її компоненти (Скачати)
Вступ до спеціальності “Міжнародна інформація” (Скачати)
Міжнародні відносини. Конфлікт між Грузією і Росію (Скачати)
Індекси глобалізованості країн світу (Скачати)
Індекси глобалізації, порівняльна характеристика національної, регіональної та міжнародної інформаційної політики Франції (Скачати)
Індекс глобалізації (Скачати)
Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв'язки України (Скачати)
Роль транспорту в зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Транспортні операції. Організація міжнародних перевезень основними видами транспорту (Скачати)
Міжнародний лідер економіки – США. Глобалізація (Скачати)
Торгово-посередницькі операції ЗЕД (Скачати)
Інструменти зовнішньоторговельної політики. Економічні проблеми включення України в світове господарство. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні (Скачати)
Політика України стосовно: НАТО, ЄС, ЗЕС, СНД. Можливі моделі зовнішньополітичної орієнтації України (Скачати)
Міжнародні економічні відносини, платіжний баланс, валютний курс (Скачати)
Поняття етноcу і нації. Міжнародні відносини України (Скачати)
Проблеми ефективності миротворчої діяльності ООН (Скачати)
Суть та послідовність здійснення зовнішньоекономічних операцій (Скачати)
Система та структура органів центрального апарату Державної митної служби України, їх повноваження та правова основа діяльності (Скачати)
Експортні операції та їх регулювання в Україні (Скачати)
Історичний огляд розвитку ЗЕД (Скачати)
Системний підхід до вивчення міжнародних відносин (Скачати)
Міжнародний ринок капіталів (Скачати)
Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Дослідження та удосконалення процесу активізації експортної діяльності ВАТ „Львівська пивоварня” (Скачати)
Класифікація нетарифних методів ЗЕД (Скачати)
Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (на матеріалах ТзОВ “Мегатрейд”) (Скачати)
Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних операцій (Скачати)
Правові засади захисту національного товаровиробника в зовнішньоекономічних відносинах (Скачати)
Поняття зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Зовнішньоекономічний договір (Скачати)
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (Скачати)
Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Відповідальність за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність (Скачати)
Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен (Скачати)
Основи транспортних перевезень (Скачати)
Основні засади зовнішньоекономічної політики України (Скачати)
Контрольна робота з дисципліни "Міжнародна економіка". (Скачати)
Зовнішньо-торгова документація (Скачати)
Природно-ресурсний потенціал країн Центральної Азії: сучасні проблеми і суперечності” (Скачати)
Зовнішня торгівля і зовнішньоторгівельна політика України (Скачати)
Світова організація торгівлі (СОТ) (Скачати)
Організація діяльності міжнародних товарних ринків (Скачати)
Україна у системі світогосподарських зв'язків (Скачати)
Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Місце україни в глобалізаційних процесах (Скачати)
Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”) (Скачати)
Суть, мета і принципи державного регулювання ЗЕД України (Скачати)
Організація митного контролю та здійснення митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон (Скачати)
Перспектива створення в Чернівецькій області міжнародного транспортного коридору (єврорегіону) (Скачати)
Сутність і види міжнародної міграції робочої сили. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Умови й особливості розвитку міжнародного бізнесу в Україні (Скачати)
Необхідність, суть і органи валютного регулювання. Механізм регулювання валютного курсу (Скачати)
Методи регулювання платіжного балансу (Скачати)
Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Пролісок” (Скачати)
Інвестиційна діяльність в Україні (Скачати)
Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили (Скачати)
Проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук” (Скачати)
Митний перевізник (Скачати)
Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Данко ” (Скачати)
Правовий захист суб’єктів ЗЕД (Скачати)
Проблема набуття Україною членства в НАТО (Скачати)
Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Трите (Скачати)
Зовнішня економічна діяльність ВАТ “Ласощі” (Скачати)
Імідж України в країнах Європейського Союзу: внутрішньо та зовнішньополітичні контексти (Скачати)
Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Олімпія ” (експорт металопрокату) (Скачати)
Міжнародні валютно-фінансові відносини: основні поняття. Сутність валютного регулювання (Скачати)
Види зустрічної торгівлі (Скачати)
Сучасний стан та етапи розвитку міжнародної торгівлі. Етапи процесу ціноутворення. Національні інтереси та міжнародна торгівля (Скачати)
Економічні наслідки міграції (Скачати)
Техніко – економічна ефективність стандартизації. Оцінка рівня якості продукції на різних етапах її життєвого циклу. Права і обов’язки випробувальної лабораторії акредитованої в державній системі сертифікації Укр. СЕПРО (Скачати)
Проблеми імунітетів дипломатичних засобів пересування (Скачати)
Міжнародна торгівля (Скачати)
Міжнародні кредити та їх класифікація (Скачати)
Методи та засоби державного регулювання ЗЕД (Скачати)
Управління операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоторговельній діяльності (Скачати)
Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Еліт” (Скачати)
Сучасний інструментарій стратегічного планування (Скачати)
Правова та організаційна основа зовнішньоекономічної політики України (Скачати)
Сучасні проблеми зовнішньоекономічної діяльності України (Скачати)
Тенденції розвитку економічних зв’язків України з розвинутими країнами (Скачати)
Внутрідержавні органи зовнішніх зносин США (Скачати)
Міжнародне врегулювання принципів міжнародних комерційних договорів (Принципи УНІДРУА) (Скачати)
Діяльність світової організації інтелектуальної власності (Скачати)
Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „БудМаркет” (Скачати)
Класичні та альтернативні теорії міжнародної торгівлі (Скачати)
Національні інтереси та міжнародна торгівля. Момент укладання контракту. Форма і мова контракту. Міжнародна торгівля послугами (Скачати)
Міжнародна торгівля послугами та тенденції її розвитку (Скачати)
Причини та динаміка міжнародного руху капіталу (Скачати)
Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ “ЗОРЕПАД” (Скачати)
Ринок євровалют: причини появи та принципи функціонування (Скачати)
Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ “Едем” (Скачати)
Поняття та структура міжнародних економічних відносин, матеріальний зміст міжнародної економіки та її структура, основні види зовнішньоторговельних операцій, ЮНСІТРАЛ, ліцензування, як засіб регулювання зовнішньої торгівлі, інтеграція України в сучасну міжнародну економічну систему (Скачати)
Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” (Скачати)
Шпаргалки з міжнародної економіки (Скачати)
Зовнішня торгівля та розподіл доходів. Вигоди від зовнішньої торгівлі (Скачати)
Національні інтереси та міжнародна торгівля. Момент укладання контракту. Форма і мова контракту. Міжнародна торгівля послугами (Скачати)
Міжнародні економічні відносини та роль України в них (Скачати)
Напрямки вдосконалення зовнішньої політики (Скачати)
Організаційна структура управління ЗЕД підприємства. Перспективи вступу України у Світову Організацію Торгівлі (Скачати)
Організація ЗЕД на підприємстві. Основні тенденції розвитку ЗЕД області (Скачати)

2 3


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП