ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Гроші та кредит

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Гроші та кредит

1 2

Кредит та його суть (Скачати)
Світова валютна система (Скачати)
Засоби вимірювання грошей (Скачати)
Функції грошей, гроші як економічна категорія (Скачати)
Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника (Скачати)
Внесок Кейнса в теорію грошей (Скачати)
Забезпечення фінансово-економічної сфери регіонів банківської системи України (Скачати)
Капіталотворча теорія кредиту (Скачати)
Грошова система та її елементи (Скачати)
Місце кредиту в економічній теорії як фактора економічного зростання (Скачати)
Кредит: принципи, функції, форми, значення, кредитування в Україні (Скачати)
Грошовий обіг (Скачати)
Кон’юнктурна теорія грошей М.Туган-Барановського (Скачати)
Кредитні гроші та їх характеристика. Монетизація ВВП та дефіциту державного бюджету. Кон’юнктурна теорія грошей М.Туган-Барановського (Скачати)
Суть і функції грошей, грошові реформи: поняття цілі та види грошових реформ (Скачати)
Гроші, їх походження та сутність. Теорії грошей (Скачати)
Банківська система зарубіжних країн (Скачати)
Шпаргалки з курсу «Гроші і кредит» (Скачати)
Інфляція в Україні (з 2001 по 2005 рр.) (Скачати)
Пропозиція грошей на фінансовому ринку. Основні види небанківських фінансових посередників. Методи банківського кредитування (Скачати)
Історія української гривні (Скачати)
Природа і функції грошей, грошова система, типи грошових систем (Скачати)
Функція грошей, як засіб платежу (Скачати)
Фінансово-кредитна система. Фінанси в системі економічних відносин. Суть фінансів (Скачати)
Цінні папери й формування фондової біржі. Види цінних паперів (Скачати)
Кредитна система та кредитні гроші. Суть кредиту (Скачати)
Конвертованість валют. Механізм конвертованості валют (Скачати)
Грошові реформи, їхня суть та спрямування. Методи проведення грошової реформи (Скачати)
Сучасна інфляція: суть, причини та особливості. Типи інфляції (Скачати)
Проблеми стабільності грошового обігу та конвертованості валюти. Економічні, соціально-політичні та фінансові мотиви й методи стабілізації валют. Мотиви стабільності валют (Скачати)
Грошовий обіг, його закони та методи регулювання. Суть грошового обігу (Скачати)
Кредит як соціально економічне явище (Скачати)
Валютна система: України, світу, Європи (Скачати)
Внутрішні чинники економічного розвитку України (Скачати)
Грошова реформа та особливості її проведення в Україні (Скачати)
Оптимізація грошових потоків вугільних шахт на основі моделі максимізації чистого грошового потоку (Скачати)
Забезпечення миттєвої ліквідності ВАТ "Концерн Стирол" шляхом резервування грошових коштів (Скачати)
Суть валюти та валютні відносини. Конвертованість валюти. Валютний ринок. Валютний курс. Особливості функціонування валютної системи України (Скачати)
Функції грошей. Характеристика банківського кредиту (Скачати)
Технологія банківського кредитування (Скачати)
Комерційний кредит (Скачати)
Банківський кредит (Скачати)
Державний кредит (Скачати)
Споживчий кредит (Скачати)
Іпотечний кредит (Скачати)
Лізинг (Скачати)
Міжнародний кредит (Скачати)
Банк як позичальник: формування кредитних ресурсів (Скачати)
Сутність та організація кредитного процесу в комерційному банку (Скачати)
Сутність кредиту та його функції (Скачати)
Суть та структура грошового ринку (Скачати)
Функції грошей (Скачати)
Вартість грошей (Скачати)
Форми грошей та їх еволюція (Скачати)
Сутність грошей як загального еквівалента. Гроші як гроші та гроші як капітал (Скачати)
Концепції походження грошей (Скачати)
Європейський банк реконструкції та розвитку і основні напрями його співробітництва з Україною (Скачати)
Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції (Скачати)
Світовий банк як група кредитно-фінансових установ (Скачати)
Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні (Скачати)
Розвиток валютної системи України (Скачати)
Платіжний баланс, його зміст і роль у механізмі валютного регулювання (Скачати)
Поняття валютної системи, її структура, призначення і види (Скачати)
Валютний ринок: суть та характеристика складових елементів (Скачати)
Валюта (Скачати)
Особливості функціонування інвестиційних фінансових посередників (Скачати)
Характерні риси діяльності договірних фінансових посередників (Скачати)
Класифікація спеціалізованих фінансово-кредитних установ (Скачати)
Стабільність банків і механізм її забезпечення (Скачати)
Види банківських операцій (Скачати)
Основні принципи діяльності комерційних банків (Скачати)
Поняття, призначення та класифікація комерційних банків України (Скачати)
Національний банк України: основи його організації і діяльності (Скачати)
Завдання, функції та операції центральних банків (Скачати)
Організаційно-правові основи центральних банків розвинутих країн світу (Скачати)
Основні організації та функції банківської системи. Структура банківської системи України (Скачати)
Кредитна система як елемент інфраструктури грошового ринку. Складові елементи кредитної системи та їх характеристика (Скачати)
Сутність та види фінансового посередництва (Скачати)
Характеристика окремих видів кредитів (під заставу цінних паперів, вексельні кредити, довгострокові кредити, лізинг-кредит (Скачати)
Механізм та методи банківського кредитування (Скачати)
Економічний зміст та форми банківського кредитування (Скачати)
Система та принципи банківського кредитування (Скачати)
Форми та види кредиту (Скачати)
Функції і роль кредиту (Скачати)
Походження та суть кредиту (Скачати)
Грошово-кредитна політика України в перехідний період у світлі сучасних монетаристських теорій (Скачати)
Сучасний монетаризм як напрям кількісної теорії грошей, його відмінність від кейнсіанських концепцій (Скачати)
Теорії грошей (Скачати)
Основні постулати номіналістичної, металістичної теорії грошей та їх еволюція (Скачати)
Інструменти грошово-кредитної політики в Україні (Скачати)
Створення та етапи розвитку грошової системи України (Скачати)
Типи грошових систем та їх еволюція. Системи металевого обігу грошей(біметалізм та монометалізм) (Скачати)
Поняття грошової системи та її елементи (Скачати)
Особливості проведення грошової реформи в Україні з 2 по 16 вересня 1996 року (Скачати)
Поняття, цілі та види грошових реформ (Скачати)
Особливості інфляції в Україні в перехідний період (Скачати)
Соціально- економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика держави (Скачати)
Типи та види інфляції (Скачати)
Суть інфляції, її причини, форми прояву та закономірності розвитку (Скачати)
Форми безготівкових розрахунків (Скачати)
Умови та принципи організації безготівкового платіжного обороту (Скачати)
Механізм зміни грошової маси та грошово-кредитний мультиплікатор (Скачати)
Закон грошового обігу (Скачати)
Швидкість обігу грошей та чинники, що її визначають (Скачати)
Поняття грошової маси. Структура грошової маси за ступенем ліквідності. Поняття грошових агрегатів (Скачати)
Модель грошового обороту. Грошові потоки (Скачати)
Суть грошового обороту, його особливості на мікро- та макроекономічному рівні (Скачати)
Рівновага на грошовому ринку та процент (Скачати)
Пропозиція грошей та механізм її формування (Скачати)
Попит на гроші та чинники, що його визначають (Скачати)
Роль грошей як інструменту регулювання економіки. Гроші в перехідній економіці України (Скачати)
Стипендіальне забезпечення студентів (Скачати)

1 2


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП