ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Фінансова діяльність субєктів господарювання

ПЛАНУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БАЛАНСУ
Координація та узгодження показників окремих бюджетів між собою та у розрізі дотримання стратегічних цільових установок підприємства відбувається у зведеному (інтегрованому) бюджеті. Роль такого бюджету можуть відігравати річні (квартальні, місяч-ні) плани балансового звіту підприємства. В ньому відображають-ся наслідки впливу показників системи бюджетів на активи та па-сиви. Позиції балансу плануються на основі плану інвестицій, бюджету ліквідності (оперативного фінансового плану), бюджету товарно-матеріальних запасів, бюджету прибутків і збитків, ін-ших функціональних (часткових) бюджетів.
Плановий баланс складається на основі очікуваних показників поточного періоду та прогнозних змін в окремих статтях і розді-лах, які очікуються в плановому періоді. Розрахунок планових показників балансу здійснюється з використанням інформації, яка міситься в інших бюджетах, зокрема:
• зміни у складі необоротних активів випливають з бюджету інвестицій та амортизаційних відрахувань;
• прогнозні показники окремих статей оборотних активів розраховуються з використанням бюджету товарно-матеріальних запасів, бюджету виробництва, графіків грошових надхо-джень від реалізації продукції та інкасації дебіторської забор-гованості тощо;
• планові показники власного капіталу розраховуються,
виходячи з даних бюджету ліквідності, бюджету інвестицій,
бюджету фінансових результатів і нормативів розподілу прибутку;
• зміни у складі позичкового капіталу визначаються на основі графіків погашення банківських кредитів, бюджету інвестицій, планів матеріально-технічного постачання, бюджету ліквідності тощо.
Зміни (динаміка) у складі активів та пасивів (приріст чи зме-ншення), які очікуються в плановому періоді, відображаються в так званому динамічному (рухомому) балансі. В такому балансі висвітлюються не окремі статті активів та пасивів, а сумарні змі-ни в цих статтях, які прогнозуються протягом планового періоду. В активній стороні динамічного балансу слід відображати зміни у використанні фінансових ресурсів, а в пасиві — зміни у джерелах фінансування активів. У загальному вигляді структура динаміч-ного балансу наведена в табл. 1
Таблиця 1
СТРУКТУРА ДИНАМІЧНОГО (РУХОМОГО) БАЛАНСУ
Використання фінансових ресурсів Залучення фінансових ресурсів
І. Приріст активів
1. Необоротні активи
• придбання нематеріальних активів
• придбання основних засобів
• довгострокові фінансові інвестиції
2.Оборотні активи
• збільшення запасів
• дебіторська заборгованість
• поточні фінансові інвестиції
• грошові кошти та їх еквіваленти І. Збільшення пасивів
1. Власний капітал
• збільшення статутного капіталу
• збільшення резервного капіталу
• нерозподілений прибуток
2. Позичковий капітал
• залучення банківських кредитів
• залучення комерційних позичок
• забезпечення наступних витрат і платежів
ІІ. Зменшення пасивів
• погашення заборгованості
• виплата дивідендів
• повернення внесків власників ІІ. Зменшення активів (дезінвестиції)
• реалізація запасів
• реалізація необоротних активів
• нарахування амортизації
ІІІ. Сума ІІІ. Сума

Побудова такого балансу дає можливість виявити зміни показників балансу, що прогнозуються в окремих періодах, а також проаналізувати причини цих змін (наприклад, зменшення обсягів реалізації, підвищення рівня затрат, зростання вартості капіталу тощо). Як бачимо, будь-яке збільшення активів чи зменшення па-сивів пов’язане з використанням фінансових ресурсів. З іншого боку, зменшення активів чи збільшення пасивів вказує на залу-чення додаткових ресурсів.
Для забезпечення фінансової рівноваги сума приросту паси-вів та зменшення активів повинна дорівнювати величині при-росту активів та зменшення пасивів. Плануючи показники ба-лансу, слід перевіряти їх на предмет узгодження з обраною фінансовою стратегією та дотримання правил фінансування, зокрема визначеного рівня структури капіталу, показника по-криття необоротних активів за рахунок довгострокових пасивів тощо.
Динамічний баланс можна розглядати, з одного боку, як ін-струмент планування ліквідності підприємства, з іншого — як метод аналізу ліквідності.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «ПЛАНУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БАЛАНСУ» з дисципліни «Фінансова діяльність субєктів господарювання»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Організація готівкових грошових розрахунків
Задача о двух яйцах
Основи організації, способи і форми грошових розрахунків у народн...
ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
Аудит господарських операцій з надходження тварин


Категорія: Фінансова діяльність субєктів господарювання | Додав: koljan (24.02.2011)
Переглядів: 2229 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП