ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 13
Гостей: 13
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Бухгалтерський облік » Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах

Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі надають переважно акціонерні товариства відкритого типу. На відміну від українського законодавства, міжнародні стандарти не відносять звіт про зміни у власному капіталі до обов'язкового пакету звітності. В Росії такі зміни відображаються у примітках до фінансової звітності та обов'язково подаються господарськими товариствами. Звіт про зміни у власному капіталі повинен містити наступні числові показники (табл. 11.17). Таблиця 11.17. Склад звіту про зміни у власному капіталі в Росії
Величина капіталу на початок звітного періоду
Збільшення капіталу - всього .
в тому числі: : ~^
є> за рахунок додаткового випуску акцій
<=> за рахунок переоцінки майна
*3 за рахунок приросту майна
О за рахунок реорганізації юридичної особи (злиття, об'єднання)
■* за рахунок доходів, які відповідно до правил бухгалтерського обліку та звітності
відносяться безпосередньо на збільшення капіталу
Зменшення капіталу — всього
втому числі: *
■=> за рахунок зменшення номіналу акцій
■=> за рахунок зменшення кількості акцій
є» за рахунок реорганізації юридичної особи (розподіл, виділення)
■=> за рахунок витрат, які відповідно до правил бухгалтерського обліку та звітності
відносяться безпосередньо на зменшення капіталу
Зміни у власному капіталі підприємства за період між двома датами балансу відображають збільшення (зменшення) його чистих активів протягом періоду за допомогою конкретних принципів оцінки, прийнятих і розкритих у фінансових звітах. Загальна сума змін у власному капіталі відображає загальну суму отриманого прибутку або збитку від діяльності підприємства протягом певного періоду, в т. ч. в результаті операцій пов'язаних з розрахунками з акціонерами (внесення капіталу, виплата дивідендів).
Першу групу змін можна описати як операції капітального характеру з власниками компанії та операції, пов'язані з розподілом частини прибутку на користь власників.
Друга група змін пов'язана зі зміною емісійного доходу та кожного резерву, включає в себе прибутки (збитки), які знаходять відображення безпосередньо у звіті про прибутки та збитки, а також частину прибутків (збитків) підприємства, яка визнається як зміни в капіталі, аналогічно до першої групи.
Основне призначення звіту про зміни у власному капіталі - відобразити прибутки (збитки), які визнаються як зміни в капіталі. До них належать прибутки (збитки), що виникають в результаті:
- 500 -

Розділ 11. Складання основних форм фінансової звітності
=> переоцінки основних засобів, інвестицій;
=> виникнення курсових різниць від перерахунку фінансової звітності іноземних підрозділів, дочірніх підприємств.
Відповідно до МСБО 1 підприємство має подавати звіт про зміни у власному капіталі, у якому наводиться:
=> чистий прибуток або збиток за певний період;
=> кожна стаття доходів та витрат, прибутку або збитку (яка згідно з вимогами інших стандартів визнається безпосередньо у складі власного капіталу) і загальна сума за цими статтями;
■=> кумулятивний вплив змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок, розглянутих згідно з базовими підходами в МСБО 8 "Чистий прибуток або збиток за період, суттєві помилки та зміни в обліковій політиці";
■=> капітальні операції з власниками та виплати дивідендів, власникам;
=> сальдо накопиченого прибутку (збитку) на початок певного періоду та на дату балансу, а також зміни за період;
■=> узгодження балансової вартості кожного класу власного капіталу, премії за акціями та всі забезпечення на початок і на кінець періоду, розкриваючи кожну зміну окремо.
Звіт про зміни у власному капіталі, зазвичай, має вигляд таблиці, в якій узгоджується сальдо кожного компонента власного капіталу на початок і кінець періоду, включаючи всі перераховані вище статті. Альтернативою є подання окремого компоненту фінансових звітів, у якому визнаються лише перші три статті, решта наводяться в примітках до фінансових звітів.
Як правило, звіт має наступний вигляд (рис. 11.28)

Рис. 11.28. Складові звіту про зміни у власному капіталі
МСБО 8 вимагає, щоб при визначенні чистого прибутку або збитку за період до звіту про зміни у власному капіталі включалися всі статті доходів та витрат, визнаних протягом періоду (якщо будь-який інший стандарт бухгалтерського обліку не вимагає або не дозволяє інше). Інші стандарти вимагають, щоб прибутки та збитки (наприклад, від дооцінки та уцінки), а також певні курсові різниці визнавалися безпосередньо як зміни власного капіталу разом з капітальними операціями, пов'язаними з власниками підприємства та виплатами дивідендів власникам. Оскільки при оцінці змін у фінансовому стані підприємства між двома датами балансу важливо враховувати всі прибутки та збитки, МСБО 8 вимагає складання звіту, який
-501-

Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
висвітлює загальну суму прибутків і збитків підприємства, включаючи ті, які визнаються безпосередньо в розділі власного капіталу.
В такій формі звіт складається індивідуальними приватними підприємствами. Для партнерств (товариств) та корпорацій він має дещо інший вигляд. У звіті про власний капітал товариств необхідно надати інформацію про капітал кожного власника; чистий прибуток, що припадає на частку кожного власника; відсотки, що нараховуються на капітал та цого вилучення, та про заробітну плату власників (якщо всі ці моменти передбачені договором (угодою) про партнерство). Для корпорацій в цьому звіті необхідно розкривати інформацію про кількість дозволених до випуску, випущених та таких, що знаходяться в обігу, акції; викуплені акції; додатковий капітал; накопичений нерозподілений прибуток тощо, тобто всю інформацію, що стосується власного капіталу компанії. Така інформація надається не у формі окремого звіту, а у примітках до фінансової звітності.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Звіт про зміни у власному капіталі» з дисципліни «Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Змінні грошові потоки
МІЖНАРОДНІ РИНКИ ГРОШЕЙ ТА КАПІТАЛІВ
Сервіс WWW
Гігантська пісочниця Google. Фільтра від Google
Правила вживання апострофа


Категорія: Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах | Додав: koljan (29.03.2012)
Переглядів: 1198 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП