ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Засоби масової інформації (ЗМІ) телебачення, радіомовлення, журналістика

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Засоби масової інформації (ЗМІ) телебачення, радіомовлення, журналістика
“Медовий рік” української преси – як історичний факт (від березня 1917 р. до березня 1918 р.) (Скачати)
Початок занепаду вільної української преси (період Гетьманщини в Україні) (Скачати)
Зародження партійно-радянської преси України (Скачати)
Преса Західної України між світовими війнами (Скачати)
Преса Західної України між світовими війнами (Скачати)
Преса України в період від проголошення свободи до власне незалежності (Скачати)
Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період (Скачати)
Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період (Скачати)
Преса Донбасу від зародження до 1917 р (Скачати)
Преса Радянської України часів перебудови (1985-1991 рр.) (Скачати)
Партійно-радянська преса України: злети на фоні падіння (Скачати)
Ленінська доба історії преси (Скачати)
Партійно-радянська преса після Другої Світової війни (Скачати)
Преса періоду культу особи (Скачати)
Преса української діаспори у міжвоєнний період (Скачати)
Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни (Скачати)
Преса України у роки Другої Світової Війни (1939-1945 рр.) (Скачати)
Телебачення і повсякденність глядача: паралельні світи (Скачати)
Текст як модель комунікативного акту (Скачати)
Елементи оформлення сучасного газетного видання (Скачати)
Синтаксис тексту (Скачати)
Загальна характеристика масовоінформаційної діяльності (Скачати)
Системи масової комунікації (Скачати)
Типи комунікаторів (Скачати)
Природа й структура комунікативного процесу (Скачати)
Аспекти теорії тексту (Скачати)
Місце літератури у професійному становленні студентів-журналістів (Скачати)
Початки барокової асиміляції української публіцистики (Скачати)
Правові рамки діяльності українських засобів масової комунікації (Скачати)
Публіцистична "сміхотерапія" на сторінках українських таборових часописів (Скачати)
"Книгарь" на барикадах боротьби за Шевченка (Скачати)
Літературне редагування у сучасній редакції (Скачати)
Контекстуально-інформаційна модель Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Скачати)
Поняття “інформація” у різних науках (Скачати)
Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві (Скачати)
Структура тексту як чинник комунікації (Скачати)
Специфiка використання iнформацiйних джерел у журналiстському розслiдуваннi (Скачати)
Розважальна функція преси (Скачати)
Структура публіцистичного тексту: загальні підходи до текстологічного аналізу (Скачати)
Новації у методах підготовки сенсаційних матеріалів у друкованих ЗМІ (Скачати)
Вплив гарнітури шрифту на сприймання тексту (Скачати)
Образ автора наукового твору (Скачати)
Тексти для веб-сторінок (Скачати)
Деякі аспекти машинного перекладу тексту (Скачати)
Особливості мови періодичних видань (Скачати)
Поняття “свобода преси”: визначення, зміст, структура (Скачати)
Історичне значення донцовського «Вістника» (Скачати)
Журналістика як сфера масового розуміння (Скачати)
Конституціоналізм і свобода преси (Скачати)
Трансформація телевізійного сюжету в газетний текст (Скачати)
Сучасна рецензія, як жанр (Скачати)
Діалектика змісту і форми у журналістиці (Скачати)
Порушення етики у процесі журналістського розслідування (Скачати)
Політична журналістика-дзеркало суспільних процксів (Скачати)
Деякі аспекти свободи слова та інформаційної діяльності в Україні (Скачати)
Вітчизняний ринок масових популярних журналів (Скачати)
Журнал як тип видання в системі засобів масової комунікації (Скачати)
Українська преса про національні святині (Скачати)
Роль ЗМІ в інтеграційних процесах України (Скачати)
Державна рада з радіомовлення та телебачення у політичній системі Польщі (Скачати)
Моральні чинники у зовнішній політиці та роль мас-медіа (Скачати)
Моральні чинники у зовнішній політиці та роль мас-медіа (Скачати)
Соціальна норма та престиж преси(світовий та вітчизняний досвід) (Скачати)
Міжнародне гуманітарне право та журналістика (Скачати)
Розвиток інтернет-журналістики в Україні (Скачати)
Друковані та інтернет-видання (Скачати)
Розвиток екологічної журналістики (Скачати)
Використання термінології в екологічних матеріалах (Скачати)
Використання статистичних даних в журналістиці (Скачати)
Підготовка матеріалу з науковою інформацією (Скачати)
Джерела екологічної інформації, мотивації в тексті (Скачати)
Актуальність класичного фейлетону: образи та форми (Скачати)
Способи одержання інформації, співпраця з науковцями (Скачати)
Зворотний зв"язок із читачем (Скачати)
Етичні аспекти роботи з екологічною інформацією (Скачати)
Екологічна інформація в Інтернеті (Скачати)
Роль засобів масової комунікації у формуванні екологічної політики (Скачати)
Досвід мас-медіа в Україні (в екологічній політиці) (Скачати)
Досвід мас-медіа в Німеччині (в екологічній політиці) (Скачати)
Підготовка журналістів у Польщі (Скачати)
Екстраполяція за матеріалами ЗМІ. Тема: "Наступний Президент України" (Скачати)
Регіональні та місцеві телекомпанії України на сучасному етапі (Скачати)
Ринок американської преси: новітні процеси (Скачати)
М.Максимович про київські першодруки та лаврських сподвижників (Скачати)
Гроно журналістських імен ("Українська хата" та її співробітники) (Скачати)
Рейтингові методики наукових досліджень у сфері радіо й телебачення США (Скачати)
Індивідуальне й соціальне у масово-інформаційних процесах (Скачати)
Індивідуальне й соціальне у масово-інформаційних процесах (Скачати)
Про регіональні характеристики преси в умовах унітарної України (Скачати)
Матеріал “на замовлення”: особливість сучасної журналістики (Скачати)
Особливості підготовки репортерів для жанру “репортаж-розслідування" (Скачати)
Журналістське слово як засіб передачі внутрішнього стану людини (Скачати)
Природа й структура комунікативного процесу (Скачати)
Друковані та інтернет-видання (Скачати)
Системи масової комунікації (Скачати)
Теорія масової комунікації (Скачати)
Невербальні засоби комунікауії (Скачати)
Соціальні проблеми у ЗМІ (Скачати)
Історія фотожурналістики (Скачати)
Лексична синонімія на шпальтах військової преси (Скачати)
Сугестивність інформації (про підтекст, його силу впливу) (Скачати)
Вид опублікованого документа: газета (Скачати)
Режисура репортажу (Скачати)
Організація видавництва (Скачати)
Журналіст як суб'єкт масово-інформаційної діяльності Портрет професії журналіста (Скачати)
Дієвість та ефективність журналістської діяльності. Позитивна і негативна дійовість. Ефективність як міра задоволення потреб аудиторії в масовій інформації (Скачати)
Метод журналістики Загальні уявлення про метод. Загальнофиіософські засади методу журналістики (Скачати)
Журналістика як творчість.Обов'язки журналіста в справі виготовлення інформації. Умови спеціалізації журналіста (Скачати)
Збирання зовнішньої інформації. Спостереження як метод збирання Інформації та його види відкрите і приховане, включене і невключене (Скачати)
Виготовлення внутрішньої інформації. Публіцистика як серцевина, стрижень журналістики (Скачати)
Загальна жанрологія і журналістика. Поділ літературної творчості на роди. Визначення епосу, лірики й драми (Скачати)
Осмислення проблем журналістики в новітній філософії "Чотири твори преси" Ф. Сіберта, Т. Петерсона і У. Шрамма (Скачати)
Сучасна масово-інформаційна ситуація. Світові процеси та обличчя журналістики в Україні (Скачати)
"Основи журналістики" як наукова дисципліна про теоретико-методологічні проблеми даного фаху (Скачати)
Професійна підготовка журналістів (Скачати)
Журналістика як галузь масово-інформаційної діяльності (Скачати)
Журналістика як система органів масової інформації Поняття про систему. Підсистеми журналістики (Скачати)
Журналістика як інформаційний простір (Скачати)
Журналістика як галузь суспільно-політичної діяльності ЗМІ як репрезентанти держави, законодавчої чи виконавчої влади, соціальних груп, партій (Скачати)
Свобода слова і журналістська діяльність (Скачати)
Засади журналістики Гуманізм як синтез вимог до журналістської діяльності, розуміння людини як найвищої цінності, забезпечення миру і злагоди в суспільстві, усунення перешкод на цьому шляху (Скачати)
Історія телебачення (Скачати)
Лексична синонімія на шпальтах військової преси. (на матеріалах газети „Армія України") (Скачати)
Послідовність фотоповідомлень у ЗМІ як засобу формування іміджу (Скачати)
Засоби масової інформації: поняття, риси. Функції засобів масової інформації. Політичне маніпулювання ЗМІ (Скачати)
Журнал, як вид документа (Скачати)
Війна в Іраку та ЗМІ (Скачати)
Критичний аналіз історії та перспектив розвитку телевізійної сфери індустрії дозвілля в Україні (Скачати)
Доцільність використання діалектної лексики в публіцистичному тексті (на матеріалі закарпатської районної преси) (Скачати)
“Медовий рік” української преси (від березня 1917 р. до березня 1918 р.) (Скачати)
Гетьманщина: початок занепаду вільної української преси. Зародження партійно-радянської преси України (Скачати)
Жіноча преса Прикарпаття (Скачати)
Західноукраїнська преса часів другої Світової війни (Скачати)
Ленінська доба історії преси (Скачати)
Партійно-радянська преса після другої світової війни (Скачати)
Партійно-радянська преса України: злети на фоні падіння (Скачати)
Плюси й мінуси “Хрущовської відлиги” (Скачати)
Преса Донбасу від зародження до 1917 р (Скачати)
Преса періоду відновлення незалежності України (1991-1997 рр.) (Скачати)
Преса періоду застою (Скачати)
Преса періоду культу особи (Скачати)
Преса радянської України часів перебудови (1985-1991 рр.) (Скачати)
Преса України у роки другої світової війни (1939-1945 рр.) (Скачати)
Преса української діаспори у міжвоєнний період (Скачати)
Селянська преса Галичини (Скачати)
Українська преса північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період (Скачати)
Іван Франко і Наталія Кобринська біля витоків української жіночої преси. Друга половина ХІХ ст. (Скачати)
Франко І.Я. як редактор і журналіст (Скачати)
Потреби преси щодо урядової інформації: конфлікт інтересів уряду і масмедіа (Скачати)

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП