ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів
1 2 3 4

f) Якщо банк-ремітент звертає увагу банку-емітента та/або
підтверджуючого банку (якщо він є) на які-небудь розходження в
документах або сповіщає такий банк, що він провів платіж, взяв на
себе зобов'язання провести платіж з розстрочкою, акцептував
тратти, або негоціював із застереженням або проти гарантії щодо
таких гарантій, то банк-емітент та/або підтверджуючий банк не
звільняється тим самим від яких-небудь своїх зобов'язань, що
випливають з даної статті. Таке застереження або гарантія
стосується тільки відносин між банком-ремітентом та особою, по
відношенню до якої зроблено застереження або від імені якої
одержана гарантія.

Стаття 15. Рамки відповідальності банків у відносинах з
документами

Банки не несуть жодної відповідальності за форму, повноту,
точність, справжність, підробку або юридичне значення будь-яких
документів, так само як загальні та/або часткові умови, наявні в
документах або додатково включені в них. Вони також не несуть
жодної відповідальності за опис, кількість, вагу, якість,
кондиційність, упаковку, достатку, цінність або за фактичну
наявність зазначених у документах товарів, а так само за
добросовісність, дії та/або бездіяльність, платоспроможність,
виконання зобов'язань, комерційну репутацію вантажовідправника,
перевізників або страхувачів товару чи будь-якої іншої особи.

Стаття 16. Рамки відповідальності банків щодо передачі
повідомлень

Банки не несуть жодної відповідальності ані за наслідки
затримки та/або втрати в дорозі яких-небудь повідомлень, листів
або документів, ані за затримку, а також викривлення або інші
помилки, що виникають при передачі телекомунікаційних повідомлень.
Банки не несуть жодної відповідальності за помилки в перекладі або
тлумаченні технічних термінів і залишають за собою право
передавати терміни акредитива без їхнього перекладу.

Стаття 17. Обставини форс-мажору

Банки не несуть жодної відповідальності за наслідки,
викликані припиненням їхньої діяльності внаслідок стихійних лих,
бунтів, суспільних заворушень, повстань, війн або яких-небудь
інших, не залежних від них обставин, або внаслідок яких-небудь
страйків чи локаутів. Без спеціального на те повноваження банки
при поновленні своєї діяльності не прийматимуть зобов'язань про
платіж з розстрочкою, проводити платіж, акцепт тратт або
негоціацію по акредитивах, по яких в період припинення діяльності
банків строк для пред'явлення документів уже закінчився.

Стаття 18. Рамки відповідальності сторін щодо одержаних
інструкцій

a) Банки, що користуються послугами іншого банку або інших
банків для виконання інструкцій заявника акредитива, роблять це за
рахунок і ризик останнього.
b) Банки не несуть жодної відповідальності, якщо передані
ними інструкції не будуть виконані, навіть у тому разі, коли вони
самі взяли на себе ініціативу в виборі іншого банку(ів).
c) (I) Сторона, що інструктує іншу сторону, зобов'язана
сплатити за послуги та інші витрати, пов'язані з інструкціями,
включаючи проценти за винагороду.
(II) Якщо акредитив передбачає, що сплата за послуги та інші
витрати будуть проведені стороною іншою, ніж інструктуюча сторона,
завжди залишається зобов'язаною сплатити.
d) Заявник акредитива пов'язаний всіма зобов'язаннями і
відповідальністю, що випливають з іноземних законів і звичаїв, і
зобов'язаний надати банкам відшкодування, якщо такі зобов'язання і
відповідальність будуть на них покладені.

Стаття 19. Рамбурсні вимоги між банками

a) Якщо банк-емітент має намір установити, що відшкодування,
на яке має право банк-платник, акцептуючий або негоціюючий банк,
повинно бути одержано шляхом виставлення цими банками вимог на
інший банк (рамбурсуючий банк), то він повинен своєчасно дати
такому рамбурсуючому банку належні інструкції або повноваження для
виконання рамбурсних вимог.
b) Банк-емітент не повинен вимагати від банку, який виконав
свої зобов'язання, сертифіката, який засвідчує, що він діяв
відповідно до строків та умов акредитива, щоб одержати
відшкодування від рамбурсуючого банку.
c) Банк-емітент не може бути звільнений від яких-небудь своїх
зобов'язань надати відшкодування, якщо таке відшкодування не буде
проведене рамбурсуючим банком.
d) Банк-емітент буде нести відповідальність перед банком,
який виконав свої зобов'язання за будь-яку втрату процентів, якщо
відшкодування не проведено рамбурсуючим банком на першу вимогу,
або іншим чином, як це обумовлено в акредитиві або взаємно
погоджено залежно від випадку.
e) Банк-емітент повинен сплатити послуги рамбурсуючого банку.
Однак, якщо за послуги рамбурсуючого банку платить інша сторона,
банк-емітент повинен вказати про це в оригіналі акредитива та в
документі, що уповноважує на рамбурсування.
(Виконуючий банк буде платити за послуги рамбурсуючого банку,
якщо вони не сплачуються банком-емітентом, в строк виконання
акредитива. Інакше на банк-емітент покладено виключне зобов'язання
сплатити за послуги рамбурсуючого банку).

D. Документи

Стаття 20. Двозначність емітентів документів

a) Такі терміни як "першокласний", "добре відомий",
"кваліфікований", "незалежний", "офіційний", "компетентний",
"місцевий" і подібні, не повинні вживатися для характеристики
організацій або осіб, що видають будь-які документи, які мають
бути представлені по акредитиву. Якщо такі терміни включені в
умови акредитива, банки прийматимуть відповідні документи у тому
вигляді, як вони представлені, за умови, що вони за зовнішніми
ознаками відповідають строкам та умовам акредитива та не оформлені
бенефіціаром.
b) Якщо тільки в акредитиві не передбачено інше, банки
прийматимуть також як оригінали документи, які виготовлені за
допомогою:
(I) репрографічних, автоматизованих або комп'ютерних систем;
(II) копіювального паперу,
якщо на них є позначка, що вони є оригіналами та за потреби
наявний підпис.
Документ може бути підписаний шляхом безпосереднього підпису,
факсимільного підпису, штампа, символу або іншим механічним чи
електронним способом посвідчення.
c) (I) Якщо тільки в акредитиві не обумовлено інше, банки
прийматимуть як копії документи з позначкою "копія" або без
позначки "оригінал". На копіях не потрібний підпис.
(II) Якщо акредитив вимагає однотипних документів, наприклад,
"дублікат", "у двох примірниках", "подвійні" і т.п., досить подати
один оригінал та інші як копії, крім тих випадків, коли в самому
документі вказані інші вимоги.
d) Якщо в акредитиві не передбачено інше, умова акредитива,
яка вимагає, що документ повинен бути посвідчений, затверджений,
легалізований, завізований, засвідчений, або положення, що вимагає
подібного, буде засвідчуватися підписом, маркою, знаком або
етикеткою на такому документі, який за зовнішніми ознаками
відповідає положенням акредитива.

Стаття 21. Документи, які не показують, ким вони оформлені,
або без точного змісту

Якщо вимагається представлення документів інших, ніж
транспортні документи, страхові документи і комерційні рахунки, в
акредитиві повинно бути вказано, ким такі документи видані й які
формулювання або дані вони повинні в собі містити. Якщо в
акредитиві це не вказано, банки прийматимуть документи такими, як
вони представлені, за
умови, що їхній зміст і дані не суперечать іншим представленим
передбаченим документам.

Стаття 22. Дата видачі документів та акредитивна дата

Якщо тільки в акредитиві не обумовлено інше, банки
прийматимуть документ з датою видачі, що передує даті виставлення
акредитива, якщо цей документ буде представлений протягом строків,
установлених в акредитиві та даних Правилах.

Стаття 23. Морський/океанський коносамент

a) Якщо в акредитиві вимагається коносамент про перевезення з
порту до порту, банки прийматимуть, якщо інше не передбачено в
акредитиві, документ, незалежно від його назви, який:
(I) за зовнішніми ознаками вказує назву перевізника і
підписаний або як-небудь посвідчений:
- перевізником або його агентом з повноваженнями;
- власником або його означеним агентом з повноваженнями.
Підписи або посвідчення перевізника або власника повинні бути
ідентифіковані як такі. Агент, що підписує або посвідчує за
власника чи перевізника, також повинен вказати своє найменування
та від імені кого він діє
та
(II) вказує, що товари були навантажені на борт або
відвантажені на означених суднах.
Навантаження на борт або відвантаження на судні може бути
вказане написом на коносаменті, що товари навантажені на борт
означеного судна або відвантажені на означеному судні, у такому
разі дата видачі коносамента вважатиметься датою навантаження на
борт і датою відвантаження.
У всіх інших випадках навантаження на борт означеного судна
має засвідчуватися відміткою на коносаменті, яка вказує дату
навантаження товарів на борт. У такому разі дата бортової відмітки
вважатиметься датою навантаження.
Якщо коносамент містить вказівку "передбачуване судно" або
подібний вираз щодо судна, навантаження на борт (означеного судна)
повинно бути засвідчене на борту відміткою на коносаменті. Ця
відмітка повинна вказувати дату навантаження товарів на борт і
назву судна, на яке товари навантажені, - навіть якщо воно для
навантаження позначене як "передбачуване судно".
Якщо коносамент вказує місце прийняття товарів або прийняття
товарів до навантаження інше, ніж порт навантаження, бортова
відмітка повинна також включати назву порту навантаження,
передбаченого акредитивом, і назву судна, на яке були відвантажені
товари, навіть якщо товари відвантажені на судно, вже вказані в
коносаменті. Це положення є обов'язковим у тих випадках, коли
навантаження на борт вказується відміткою на коносаменті,
та
(III) вказує порт навантаження і порт розвантаження,
передбачені в акредитиві, незважаючи на те, що документ:
(a) вказує місце прийняття до навантаження інше, ніж порт
навантаження, та/або
(b) містить вказівку "передбачуваний" або подібний вираз щодо
порту навантаження та/або до порту розвантаження так, як
передбачено в акредитиві
та
(IV) містить в єдиному примірнику оригінал коносамента або,
якщо виданий більш ніж один оригінал, повний комплект, як він
виданий,
та
(V) як здається, містить всі строки та умови перевезення або
деякі такі строки та умови, що стосуються до документа іншого, ніж
коносамент (коротка форма/бланк зворотного коносамента); (банки не
перевірятимуть змісту таких строків та умов),
та
(VI) не містить вказівки, що він виставлений на умовах
чартер-партії та/або не вказує, що судно, яке здійснює
перевезення, приводиться в рух тільки вітрилами,
та
(VII) у всіх інших аспектах відповідає передбаченому
акредитивом.
b) Для цілей даної статті перевантаження означає
розвантаження і перевантаження з одного транспортного судна на
інше протягом морського перевезення з порту навантаження до порту
розвантаження, передбаченого в акредитиві.
c) Якщо тільки перевантаження не заборонене умовами
акредитива, банки прийматимуть коносамент із зазначенням, що
товари будуть перевантажуватися за умови, що все перевезення
покрито однією і тією самою накладною.
d) Навіть якщо акредитив забороняє перевантаження, банки
прийматимуть коносамент, який:
(I) вказує, що перевантаження буде здійснюватися, якщо
відповідний вантаж знаходиться в контейнерах, на трайлерах та/або
ліхтерах типу "ЛЕШ" - як зазначено в коносаменті, за умови, що все
перевезення покрито одним і тим самим коносаментом, та/або
(II) містить пункти, що перевізник залишає за собою право
перевантаження.

Стаття 24. Морська транспортна накладна

a) Якщо акредитив вимагає морської транспортної накладної
(без негоціації), що покриває перевезення від порту до порту,
банки, якщо інше не передбачено в акредитиві, прийматимуть
документи, незалежно від їх назви, які:
(I) за їхніми зовнішніми ознаками містять у собі назву
перевізника та підписані або засвідчені іншим чином:
- перевізником або його зазначеним агентом, або
- власником або його зазначеним агентом.
Підпис або посвідчення перевізника чи власника повинні бути
ідентифіковані.
Агент, що підписує або посвідчує за власника чи перевізника,
повинен також вказати своє найменування та від імені кого він діє
та
(II) вказує, що товари були навантажені на борт або
відвантажені на означеному судні.
Навантаження на борт або відвантаження на судні може бути
вказано написом на морській транспортній накладній, що товари
навантажені на борт означеного судна або відвантажені на
означеному судні; в цьому випадку дата видачі морської
транспортної накладної вважатиметься датою навантаження на борт і
датою відвантаження.
У всіх інших випадках навантаження на борт вказаного судна
повинно засвідчуватися відміткою на морській транспортній
накладній, яка вказує дату навантаження товарів на борт. У цьому
випадку дата бортової відмітки вважатиметься датою відвантаження.
Якщо морська транспортна накладна містить вказівку
"передбачуване судно" або подібний вираз щодо судна, навантаження
на борт (означеного судна) повинно бути засвідчено на борту
відміткою на морській транспортній накладній. Ця відмітка повинна
вказувати дату навантаження товару на борт і назву судна - навіть
якщо воно позначене для навантаження як "передбачуване судно".
Якщо морська транспортна накладна вказує місце прийняття
товарів або місце прийняття товарів до навантаження інше, ніж порт
навантаження, бортова відмітка повинна також включати назву порту
навантаження, передбаченого в акредитиві, і назву судна, на яке
навантажені товари, навіть якщо товари відвантажені на судно,
вказане в морській транспортній накладній. Це положення
застосовується у тих випадках, коли навантаження на борт вказане
підписом на морській транспортній накладній,
та
(III) вказує порт навантаження і порт розвантаження,
передбачені в акредитиві, незважаючи на те, що документ:
(a) вказує місце прийняття до навантаження інше, ніж порт
навантаження, та/або кінцевий пункт призначення інший, ніж порт
розвантаження,
та/або
(b) містить вказівку "передбачуваний" або подібний вираз щодо
порту навантаження та/або порту розвантаження так, як передбачено
в акредитиві,
та
(IV) містить оригінал морської транспортної накладної в
єдиному примірнику, або, якщо виданий більш ніж один оригінал,
повний комплект, як він виданий,
та
(V) здається містить у собі всі строки та умови перевезення,
або деякі такі строки та умови, що стосуються документа іншого,
ніж транспортна накладна (коротка форма/зворотна сторона якої не
заповнена); (банки не перевірятимуть зміст таких строків та умов),
та
(VI) не містить вказівки, що він виставлений на умовах
чартер-партії та/або не вказує, що судно, яке здійснює
перевезення, приводиться в рух тільки вітрилами,
та
(VII) у всіх інших аспектах відповідає передбаченому
акредитивом.
b) Для цілей даної статті перевантаження означає
розвантаження і перевантаження з одного судна на інше судно під
час морського перевезення з порту навантаження до порту
розвантаження, передбаченого акредитивом.
c) Якщо тільки перевантаження не заборонене умовами
акредитива, банки прийматимуть морські транспортні накладні із
зазначенням, що товари можуть перевантажуватися за умови, що все
перевезення покрито однією і тією ж самою морською транспортною
накладною.
d) Навіть якщо акредитив забороняє перевантаження, банки
приймають морські транспортні накладні, які:
(I) вказують, що перевантаження буде здійснюватися, якщо
відповідний вантаж знаходиться в контейнерах, на трайлерах та/або
ліхтерах типу "ЛЕШ" - як зазначено в морській транспортній
накладній, за умови, що все перевезення покрито однією і тією
самою морською транспортною накладною, та/або
(II) містить пункти, що перевізник залишає за собою право
перевантаження.

Стаття 25. Коносамент чартерного перевезення

a) Якщо акредитив вимагає або дозволяє коносамент чартерного
перевезення, банки, якщо інше не передбачене в акредитиві,
прийматимуть документ, незалежно від назви, який:
(I) містить вказівку, що він підпорядковується умовам
чартерного перевезення;
та
(II) за зовнішніми ознаками видається підписаним або
засвідченим іншим чином:
- власником або його зазначеним агентом, або
- керуючим або його зазначеним агентом.
Будь-який підпис або посвідчення керуючого або власника
повинен бути ідентифікований на документі. Агент, що підписує чи
засвідчує за керуючого або власника, повинен також вказати своє
найменування і від імені кого він діє,
та
(III) вказує або не вказує назву перевізника
та
(IV) вказує, що товар навантажений на борт або відвантажений
на зазначеному судні.
Навантаження на борт або відвантаження на названому судні
може бути вказаним у коносаменті написом, що товар навантажений на
зазначене судно або відвантажений на названому судні. При цьому
дата видачі коносамента вважатиметься датою навантаження на борт і
датою відвантаження.
У всіх інших випадках навантаження на борт названого судна
повинно бути засвідчене відміткою в коносаменті, на основі якої
встановлюється дата навантаження на борт, тоді дата бортової
відмітки вважатиметься датою відвантаження,
та
(V) вказує порт навантаження і порт розвантаження, зазначені
в акредитиві,
та
(VI) є єдиним оригіналом коносамента або, якщо виданий більш
ніж один оригінал, становить повний комплект оригіналів,
та
(VII) не вказує, що судно, яке здійснює перевезення,
приводиться в рух тільки вітрилами, та
(VIII) у всіх інших аспектах відповідає вимогам акредитива.
b) Навіть якщо в акредитиві вимагається пред'явлення
контракту чартерного перевезення з коносаментом чартерного
перевезення, банки не перевірятимуть такий контракт чартерного
перевезення, але будуть передавати його без зобов'язань зі свого
боку.

1 2 3 4

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП