ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Хімія води та мікробіологія. Питання до захисту лабораторних робіт (КНУБА)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Хімія води та мікробіологія. Питання до захисту лабораторних робіт (КНУБА)
Питання до захисту лабораторних робіт з хімії води

МОДУЛЬ №1

ЛР №1. Фізичні показники якості води. рН
1. Температура природних вод. Температура питної води за ДержСанПіНом.
2. Джерела надходження завислих речовин у воду. Каламутність питної води за ДержСанПіНом.
3. Методи визначення вмісту завислих речовин. Їх застосування.
4. Домішки, що зумовлюють забарвлення природних вод. Забарвлення питної води за ДержСанПіНом.
5. Методи визначення забарвлення води.
6. Класифікація запахів та смаків природних вод. Запах і смак питної води за ДержСанПіНом.
7. рН, вивід формули. рН питної води за ДержСанПіНом.
8. Методи визначення рН.

ЛР №2. Жорсткість води. Лужність води
9. Жорсткість води. Види жорсткості води та їх взаємозв’язок.
10. Солі, що зумовлюють жорсткість води. Жорсткість питної води за ДержСанПіНом.
11. Вплив жорсткості води на її споживчу якість. Тимчасова жорсткість.
12. Лужність води. Види лужності природних вод. Лужність питної води за ДержСанПіНом.

ЛР №3. Окиснюваність води
13. Окислюваність води. Види окислюваності води. Окислюваність питної води за ДержСанПіНом.
14. Перманганатна та дихроматна окислюваність води. Застосування.
15. Біохімічне споживання кисню. Застосування БСК.

МОДУЛЬ №2

ЛР №4. Визначення оптимальної дози коагулянту
16. Коагулювання води. Коагулянти. Призначення обробки води коагулянтами.
17. Коагулювання води. Стадії процесу.
18. Гідроліз коагулянту. Роль лужності у коагулюванні.
19. Механізм утворення пластівців.
20. Призначення обробки води коагулянтами. Оптимальна доза коагулянту.

ЛР №5. Визначення оптимальної дози хлору
21. Реагентне знезараження.
22. Безреагентне знезараження.
23. Хлорвмісні реагенти.
24. Методи хлорування води та їх призначення.
25. Хлоропоглинальність води. Крива хлоропоглинальності води.
26. Вибір дози хлору. Оптимальна доза хлору.

ЛР №6. Визначення вмісту заліза у воді
27. Форми заліза у природних водах.
28. Методи знезалізнення.
29. Колориметричний метод аналізу води.

ЛР №7. Визначення обмінної ємності іонту
30. Методи пом’якшення води.
31. Іонний обмін. Рівняння катіонного обміну.
32. Обмінна ємність іоніту.
33. Стадії роботи іонітового фільтру.

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП