ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти, нормативні документи - Постанова про порядок видачі суб'єктам ліцензій

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти, нормативні документи - Постанова про порядок видачі суб'єктам ліцензій
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

П О С Т А Н О В А
від 15 квітня 1991 р. N 99
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 316 ( 316-94-п ) від 17.05.94 )

Про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності
спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення
окремих видів діяльності та про розмір плати за
державну реєстрацію суб'єктів підприємництва

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 43 ( 43-92-п ) від 30.01.92
N 18 ( 18-93-п ) від 13.01.93
N 692 ( 692-93-п ) від 02.09.93
N 819 ( 819-93-п ) від 28.09.93 )

( Додатково див. Постанову КМ
N 27 ( 27-94-п ) від 26.01.94 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 42 ( 42-94-п ) від 28.01.94
N 166 ( 166-94-п ) від 14.03.94 )

Відповідно до статей 4 і 8 Закону УРСР "Про підприємництво"
( 698-12 ) і постанови Верховної Ради УРСР "Про порядок введення в
дію Закону Української РСР "Про підприємництво" ( 785-12 ) Рада
Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення окремих видів діяльності, що додається.

2. Установити, що всі суб'єкти підприємництва, які
знаходяться на території республіки і на момент прийняття цієї
постанови займаються діяльністю, на здійснення якої потрібен
спеціальний дозвіл (ліцензія), повинні протягом поточного року
звернутися в установленому порядку за одержанням такого дозволу
(ліцензії).

3. Установити розмір плати за державну реєстрацію суб'єктів
підприємництва згідно з додатком.

При державній реєстрації суб'єкта підприємництва, який має
намір здійснювати декілька видів діяльності, плата за реєстрацію
стягується відповідно до того виду діяльності, за який передбачено
найбільший розмір плати. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 43 ( 43-92-п ) від 30.01.92 )

При зміні основних положень статуту або виду підприємства
здійснюється його перереєстрація. Зокрема, підставами для
перереєстрації підприємства можуть бути зміни у видах їхньої
діяльності або зміна форми власності. ( Пункт 3 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 43 ( 43-92-п ) від 30.01.92 )

4. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 постанови Ради
Міністрів УРСР від 11 листопада 1990 р. N 339 ( 339-90-п ) "Про
порядок державної реєстрації кооперативів (філіалів, відділень) та
їх спілок (об'єднань) в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1990 р., N 11,
ст.65).

Заступник Голови
Ради Міністрів УРСР К.МАСИК

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР В.ПЄХОТА

Інд.18

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 15 квітня 1991 р. N 99

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі суб'єктам підприємницької
діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення окремих видів діяльності

1. Видача суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних
дозволів (ліцензій) на здійснення видів діяльності, ліцензування
яких передбачено законодавчими актами України, провадиться на:

а) пошук (розвідку) родовищ корисних копалин; виконання
інженерно-вишукувальних і проектних робіт для об'єктів енергетики,
державного зв'язку, оборонного комплексу, а також для
газопроводів, магістральних трубопроводів, мостів, тунелів,
електростанцій, аеропортів, морських портів, які виконуються на
територіях, що піддаються дії сейсмічності, а також
карстоутворенню, підтопленню, осіданням іншого типу, доробці,
зсувам та обвалам - Держкомгеології;

б) експлуатацію родовищ корисних копалин - Держкомгеології за
погодженням з Держгіртехнаглядом;

в) виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської
вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї;
виготовлення і реалізація спеціальних засобів, заряджених
речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального
захисту, активної оборони та засобів для виконання спеціальних
операцій і оперативно-розшукових заходів; створення та утримання
стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів; надання послуг
з охорони державної, колективної та приватної власності; монтаж,
ремонт, профілактичне обслуговування засобів охоронної
сигналізації; створення та утримання штемпельно-граверних
майстерень; виготовлення печаток і штампів - МВС; ( Підпункт "в"
пункту 1 в редакції Постанови КМ N 692 ( 692-93-п ) від 02.09.93 )

г) здійснення юридичної практики - Мінюстом;

д) виготовлення вина і коньячних виробів - Мінсільгосппродом;

е) виготовлення та реалізацію ветеринарних медикаментів і
препаратів - Головним управлінням ветеринарної медицини з
державною ветеринарною інспекцією Мінсільгосппроду;

є) здійснення ветеринарної практики - Кримським
республіканським, обласним, Київським і Севастопольським міськими
управліннями державної ветеринарної медицини за місцем діяльності
підприємця;

ж) видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
виготовлення та реалізацію виробів з їх використанням; збирання,
переробку твердих і рідких відходів виробництва, що містять
дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту - Мінфіном;
( Підпункт "ж" пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 692 ( 692-93-п ) від 02.09.93, N 166 ( 166-94-п ) від
14.03.94 )

з) виготовлення цінних паперів, грошових знаків і знаків
поштової оплати - Мінфіном за погодженням з Національним банком;

и) видачу і приймання грошових переказів, будівництво й
технічне обслуговування передавальних станцій супутникового
зв'язку, міжнародні та міжміські поштові перевезення, обробку
поштової кореспонденції, використання радіочастот, будівництво й
технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних і
документального зв'язку - Мінзв'язку;

і) внутрішні й міжнародні перевезення пасажирів і вантажів,
за винятком радіоактивних речовин, повітряним, річковим, морським,
залізничним та автомобільним транспортом, агентування і
фрахтування морського торговельного флоту, виконання
авіаційно-хімічних робіт - Мінтрансом; ( Підпункт "і" пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 42 ( 42-94-п ) від
28.01.94 )

ї) виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт і
кадастрових зйомок, виконання аерофотозйомок - Головним
управлінням геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті
Міністрів України;

й) виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю -
Держстандартом;

к) виготовлення пива, спирту, горілчаних, лікерних і
тютюнових виробів - Держхарчопромом;

л) виготовлення та реалізацію медикаментів, здійснення
медичної практики - МОЗ;

м) видобування, виробництво, перевезення й використання
радіоактивних речовин і джерел іонізуючого випромінювання,
переробку та поховання радіоактивних відходів - Держатомнаглядом
за погодженням з МОЗ; ( Підпункт "м" пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 42 ( 42-94-п ) від 28.01.94 )

н) проектування, будівництво та експлуатацію об'єктів атомної
енергетики, а також надання послуг по їх обслуговуванню -
Держатомнаглядом;

о) виготовлення і реалізацію хімічних речовин - Мінпромом;

п) створення та утримання гральних закладів, організацію
азартних ігор; торгівлю алкогольними напоями та тютюновими
виробами - виконавчими комітетами міських (міст без районного
поділу), районних у містах Рад народних депутатів або районними,
районними мм. Києва і Севастополя державними адміністраціями за
місцем діяльності підприємця;

р) здійснення посередницької діяльності з приватизаційними
паперами - Фондом державного майна;

с) надання транспортно-експедиційних послуг під час
перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів - МЗЕЗ;
( Пункт 1 доповнено підпунктом "с" згідно з Постановою КМ N 692
( 692-93-п ) від 02.09.93 )

т) здійснення страхової діяльності - Комітетом у справах
нагляду за страховою діяльністю. ( Пункт 1 доповнено підпунктом
"т" згідно з Постановою КМ N 166 ( 166-94-п ) від 14.03.94 )
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 43
( 43-92-п ) від 30.01.92, в редакції Постанови КМ N 18 ( 18-93-п )
від 13.01.93 )

2. Ліцензія видається за заявою суб'єкта підприємницької
діяльності. До заяви додаються:
підприємцем - юридичною особою - копії засновницьких
документів;
підприємцем-громадянином - копії документів, що засвідчують
рівень освіти і кваліфікації, необхідний для здійснення
відповідного виду діяльності (крім указаних у підпунктах "в" і "п"
пункту 1 цього Положення та інших випадків, передбачених
законодавством). ( Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ N
18 ( 18-93-п ) від 13.01.93 )
Рішення про видачу ліцензії або відмова у її видачі
приймається у строк не пізніше 30 днів з дня одержання заяви і
необхідних документів.
У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинні бути вказані
підстави відмови.
Орган, що видає ліцензію, визначає необхідність погодження
питання про її видачу з державними органами, в функції яких
входить нагляд за додержанням установлених правил при здійсненні
відповідних видів діяльності.
Органи, що видають ліцензії (крім передбачених підпунктами
"є", "п", "р", "с" пункту 1 цього Положення), затверджують за
погодженням з Держпідприємництвом інструкції щодо умов і правил
здійснення окремих видів діяльності та контролю за їх дотриманням.
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 18
( 18-93-п ) від 13.01.93, із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 692 ( 692-93-п ) від 02.09.93 )

Стосовно видів діяльності, зазначених у підпункті "є" пункту
1 цього Положення, інструкції затверджує Головне управління
ветеринарної медицини з державною ветеринарною інспекцією
Мінсільгосппроду за погодженням з Держпідприємництвом, зазначених
у пункті "п", - Держпідприємництво, у підпункті "р", - Фонд
державного майна. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 18 ( 18-93-п ) від 13.01.93 )

3. За видачу ліцензії встановлюється така плата:
з громадян - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати;
з юридичних осіб - у розмірі трьох мінімальних заробітних
плат.
Уся сума плати надходить на рахунок органів, що видають
ліцензії.
Актами законодавства може бути передбачено інші розміри
плати за видачу ліцензій. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 819 ( 819-93-п ) від 28.09.93 )
( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 18 ( 18-93-п ) від 13.01.93 )

4. У ліцензії зазначається найменування органу, що видав її,
прізвище, ім'я та по батькові, адреса проживання громадянина або
найменування і адреса юридичної особи, вид діяльності, на яку
видається ліцензія, місце її здійснення, особливі умови та правила
здійснення даного виду діяльності, номер реєстрації ліцензії, дата
її видачі, строк дії.
Ліцензія підписується відповідальною за видачу ліцензії
службовою особою і засвідчується печаткою органу, що видав
ліцензію.
Строк дії ліцензії визначається органом, що її видає, але не
може бути менше 3 років.
Подовження строку дії ліцензії здійснюється у порядку,
встановленому для її одержання.
Після припинення суб'єктом своєї діяльності надана ліцензія
втрачає силу.

5. У разі порушення підприємцем зазначених у ліцензії
особливих умов і правил здійснення відповідного виду діяльності
орган, що видав ліцензію, може дати розпорядження про усунення
порушень чи зупинити її дію на визначений строк або до усунення
цих порушень.
При повторному або грубому порушенні правил здійснення
діяльності, на яку видано ліцензію, ця ліцензія може бути
анульована за рішенням органу, що її видав.
Рішення про зупинення дії ліцензії чи її анулювання може бути
оскаржене підприємцем до суду або державного арбітражного суду.
( Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 43 ( 43-92-п ) від 30.01.92 )

Додаток
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 15 квітня 1991 р. N 99

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 січня 1993 р. N 18)

РОЗМІР ПЛАТИ
за державну реєстрацію суб'єктів підприємництва

------------------------------------------------------------------
| Розмір плати (щодо мінімальної
Види підприємницької діяльності | заробітної плати)
|-------------------------------
| громадян | юридичних осіб
------------------------------------------------------------------

У сфері:

промисловості й будівництва 0,5 5,0

агропромислового комплексу 0,25 1,5

науки і наукового обслуговування 0,25 2,0

надання послуг

у тому числі:

побутових 0,25 2,0

юридичних 0,25 1,5

транспортних 0,5 5,0

торговельно-посередницьких 0,5 5,0

охорони здоров'я 0,25 2,0

освіти і культури 0,1 1,0

В інших сферах 0,25 2,0

( Додаток в редакції Постанов КМ N 43 ( 43-92-п ) від
30.01.92, N 18 ( 18-93-п ) від 13.01.93 )

Державний секретар
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП