ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - ДПЮ (Допризовна підготовка юнаків)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - ДПЮ (Допризовна підготовка юнаків)
Загальновійськова підготовка

Білет №1
1. Порядок віддання та виконання наказів. Розкрити поняття прямий та безпосередній начальник.
Накази віддаються в порядку підлеглості. Наказ можна віддавати усно, письмово або через технічні засоби зв’язку, одному чи групі військовослужбовців. Командир повинен забезпечити виконання наказу. Він відповідає за відданий наказ, його наслідки. Наказ має бути сформульований виразно, не допускати тподвійного тлумачення й не викликати сумнівів в підлеглого.
Військовослужбовець, отримавши наказ, відповідає “слухаюсь” і приступає до його виконання. Військовослужбовець, отримавши наказ, зобов’язаний неухильно виконати його. Про виконання наказу військовослужбовець зобов’язаний доповісти начальнику.
Прямий начальник - військовослужбовець, який здійснює керування військовослужбовцями однієї з ними військової частини (командир взводу, роти).
Безпосередній начальник – посадова особа, яка здійснює керування військовослужбовцями декількох військових частин (командир батальйону, полку).
2. Який склад наряду для несення внутрішньої і вартової служб у військовому ешелоні.
- черговий військового ешелону та його помічник;
- черговий рот;
- днювальний вагонів;
- варта;
- черговий підрозділу;
- черговий сигналіст.
3. Що таке військова дисципліна і чим вона досягається.
Військова дисципліна – суворе і точне дотримання усіма військовослужбовцями порядку і правил, установлених законодавством України та військовими статутами.
Військова дисципліна досягається:
- підтриманням у військових частинах статутного порядку;
- зразковим виконанням командирами і підлеглими обов’язків перед народом України;
- особистою відповідальністю кожного військовослужбовця;
- чіткою організацією особового складу.
4. Наряд варт. Підготовка варт.
Наряд варт проводиться на підставі розкладу варт. До кожної варти складаються табель постів, схема розміщення постів та інструкція начальникові варти. За три доби до заступання варти в наряд команд командир роти отримує в штабі схему розташування постів, табель постів, інструкцію начальникові варти і вивчає ці документи з особовим складом варти. У ніч напередодні заступання в наряд військовослужбовці, призначені до варти, не повинні нести якусь іншу службу.

Білет №2
1. Які вимоги Статуту щодо військової ввічливості і поведінки військовослужбовців
- усі військовослужбовці повинні під час зустрічі вітати один одного;
- стосунки між військовослужбовцями повинні грунтуватись на взаємній повазі.
- З питань служби військовослужбовці звертаються один до одного на “Ви”;
2. Зробіть перелік військових звань ЗСУ.
3. До чого зобов’язує військова дисципліна кожного військовослужб.
До:
- дотримання Конституції та законів України, неухильно виконувати вимоги військової присяги, військових статутів;
- пильності і збереження військової і державної таємниці;
- дотримання правил взаємовідносин між військовослужбовцями;
- виявлення поваги до командирів.
4. Що називають вартою і які бувають варти, кому вони підпорядковуються і який їх склад.
Варта – озброєний підрозділ, споряджений для виконання бойового завдання з метою охорони та оборони військових об’єктів, бойових прапорів та осіб, що перебувають на гаупвахті.
Види варт:
- гарнізонні;
- внутрішні;
- тимчасові.
Склад:
- начальник варти;
- помічник начальника варти;
- розвідні;
- вартові;
- водії;
- оператор ТЗ охорони;
- вивідний.

Білет №3
1. Загальні обов’язки командирів згідно статутів внутрішньої служби.
Командир є єдиноначальником і особисто відповідає перед державою за постійну бойову та мобілізаційну готовність довіреної йому військової частини.
Обов’язки:
- наполегливо і послідовно втілювати в життя політику держави в галузі оборони України, виховувати підлеглих в дусі відданості своєму народові;
- всебічно знати справжній стан дорученої йому військової частини;
- здійснювати заходи щодо збереження військової таємниці;
- безпосередньо керувати військовою підготовкою;
виявляти чуйність та турботу до підлеглих;
2. Що таке бойове чергування. Яких осіб заборонено призначати на військове чергування згідно статуту В. С.
Бойове чергування – це виконання бойового завдання. Його несуть чергові силами і засобами, призначеними від військових частин.
На бойове чергування заборонено призначати осіб, які не прийняли військової присяги, не засвоїли відповідної підготовки в установленому обсязі, військовослужбовців, щодо яких провадять розслідування, осіб, які мають висновок лікаря про хворобу.
3. Дисциплінарні стягнення, які покладають на солдатів, матросів і старшин. Права командира роти щодо цієі категорії військовослужбовців.
- зауваження;
- догана;
- сувора догана;
- призначення поза чергою в наряд;
- арешт на гаупвахті до 10 діб;
- пониження у військовому званні на один ступінь;
- звільнення з військової служби.
4. Зміна чатових.
Зміна чатових проводиться через 2 години, в парні або непарні години. При температурі повітря –20С або +30С зміна чатових проводиться через кожну годину.
Етапи зміни чатових:
- здавання поста;
- прийом поста:
а/ прийняття об’єкта;
б/ інвентаризація;
в/ перевірка замків, пломб, печаток.

Білет №4
1. Що таке внутрішній порядок в підрозділі і чим він досягається. Розміщення військовослужбовців.
Внутрішній порядок в підрозділі – це суворе дотримання визначених військовими статутами правил розміщення, повсякденної діяльності побуту військовослужбовців у військовій частині й несення служби добовим нарядом.
Внутрішнього порядку досягають:
- глибоким розумінням, свідомим і неухильним виконанням військовослужбовцями законів України та військового статуту.
- чіткою організацією бойової підготовки.
- неухильним виконанням розпорядку дня.
2. Що заборонено військовому складу ешелону під час перевезення по залізниці.
- втручатися в роботу посадових особ.
- затримувати поїзд.
- робити посадку та висадку без наказу.
- зупиняти поїзд стоп-краном.
- перебувати в службових приміщеннях.
- ходити без потреби залізничними коліями.
3. Дисциплінарні стягнення, що накладені на прапорщиків, мічманів і офіцерів. Права командира щодо цієї категорії військовослужбовців.
На прапорщиків та мічманів можуть бути накладені такі стягнення:
- зауваження;
- догана;
- сувора догана;
- попередження про неповну службову відповідність;
- пониження на посаді;
- пониження у військовому званні на один ступінь;
- звільнення з військової служби.
4. Розвід варт. Зміна варт.
Розвід варт проводять чергові варт. Тривалість розводу не має перевищувати 40 хвилин. Для перевірки варт черговий варт возводить шеренги на 2 – 3 кроки одна від одної.
Зміна варт проводиться в такій послідовності:
- перевірка паролю;
- зміна вартових;
- передача зброї;
- перевірка зліпків та пломб;
- розподіл особового складу варти.

Білет №5
1. Вимоги статуту внутрішньої служби по утриманню, опаленню, провітрюванню і освітленню приміщень.
Всі будівлі і приміщення мають завжди бути в чистоті та порядку. Всі кімнати мають бути пронумеровані. Повна інвентаризація.
Початок і кінець опалювального сезону оголошують наказом начальника гарнізону. Опалення закінчують не пізніше 12., у сильні морози слід провадити опалення двічі.
Приміщення провітрюють днювальні під наглядом чергового роти., коли люди перебувають поза приміщенням.
Казармене освітлення буває повне і чергове. В спальних приміщеннях у години сну залишають чергове освітлення. В кімнатах спеціального призначення постійно підтримують повне освітлення.
2. Медичне обстеження.
Мета: оцінка фізичного розвитку та стану здоров’я.
Категорії військовослужбовців: новоприбулі, строковики, контрактники -–1 раз на рік.
Проводять: черговий фельдшер, черговий лікар.
3. Заохочення, які застосовуються щодо офіцерів. Права командира роти щодо цієї категорії.
- подяка;
- нагородження грамотою, дипломом, подарунком,.
- присвоєння чергового військового звання.
- нагородження іменною зброєю.
- скасування дисциплінарного стягнення.
4. Чергувальний підрозділ гарнізону.
Чергувальний підрозділ гарнізону призначають для посилення варти або термінового виклику у випадку пожежі, інш. випадках. Черговий підрозділ підпорядковують черговому частини.

Білет №6
1. Вимоги статуту В.С. відносно розподілу часу і повсякденного порядку (заг. положення, підйом, ранковий огляд, перевірка, навчальні заняття, сніданок, обід, вечеря.).
Для військовослужбовців встановлено 41 – годинний робочий тиждень, 5 – денний для офіцерів і жінок, 6 – денний для строковиків.
Підйом – 6:00, після підйому – фіззарядка, прибирання, ранковий туалет та огляд.
На навчаннях і заняттях має бути весь особовий склад.
По початку роздавання їжі лікар (фельдшер) разом з черговим перевіряє якість їжі. Військовослужбовці харчуються в їдальні у певному порядку.
2. Вимоги статуту В.С. відносно лікувально – профілактичної допомоги, амбулаторного прийому хворих.
Після огляду лікарем хворих, залежно від характеру захворювання, направляють на лікування до медпункту, або призначають амбулаторне лікування. Дозвіл на звільнення від виконання службових обов’язків надає лікар військової частини, але не більше ніж на 1 тиждень. При потребі запроваджують карантин.
3. Порядок застосування заохочення.
Оголошення подяки – щодо окремого військовослужбовця чи всього особового складу.
Додаткова відпустка – оголошують наказом по військовій частині.
Нагородження – щодо всіх військовослужбовців (розмір премії – не більше місячної зарплати).
Нагрудний знак – наказом від командира полку.
Іменна зброя – офіцери.
4. Патрулювання в гарнізонах
Патрулі споряджають із особового складу військових частин (начальник патруля і 2 – 3 патрульних). Проводяться піші або на автотранспорті. Чергування цілодобове – 4 години
патрулювання і 2 години відпочинку. Патруль може бути озброєним та неозброєним. Обов’язкове складання відомості наряду.

Білет №7
1. Порядок призначення нарядів по службі та звітність за ними. Підготовка добового наряду. Розвід добового наряду.
Підрозділи призначаються в наряд разом із командирами. Черговість нарядів визначає начальник штабу частини. Листи нарядів зберігають протягом року.
Штаб за 7 днів до початку нового місяця повідомляє командирів про дні заступання й склад добового наряду. У день заступання в наряд особовому складу надається не менше 4 годин для підготовки до несення служби.
2. Вимоги Статуту В. С. відносно лазнево – прального обслуговування і прийому молодого поповнення.
Військовослужбовці мають митись в лазні 1 раз на тиждень. Для прийняття душу військовослужбовців забезпечують милом, рушниками та мочалками. Роту ведуть до лазні під командою старшини. Для підтримання порядку призначають чергового по лазні.
Прибулих до військової частини для поповнення особового складу впродовж 2 тижнів розташовують в окремому приміщенні. За цей час здійснюють медичне обстеження, роблять щеплення, видають взуття, обмундирування та припаси.
3. Заохочення, які застосовують щодо прапорщиків і мічманів. Права командира роти щодо цієї категорії військовослужбовців.
- подяка;
- нагородження грамотою, дипломом, цінним подарунком.
- дострокове присвоєння чергового військового звання.
- скасування стягнення.
4. Облік заохочень та дисциплінарних стягнень.
Заохочення:
- подяка;
- нагородження грамотою, дипломом, цінним подарунком.
- дострокове присвоєння чергового військового звання.
- скасування стягнення.
Стягнення:

- зауваження;
- догана;
- сувора догана;
- попередження про неповну службову відповідність;
- пониження на посаді;
- пониження у військовому званні на один ступінь;
звільнення з військової служби.

Білет №8
1. Обов’язки осіб добового наряду (заг. положення, обов’язки чергового по частині спільно з лікарем відносно прийому їжі військовослужбовцями, обов’язки днювального по роті відносно чистоти, куріння).
Всі особи добового наряду мусять твердо знати, неухильно і сумлінно виконувати свої обов’язки, наполегливо домагатись дотримання розпорядку дня та правил внутрішнього розпорядку.
Обов’язки:
1- підйом підрозділів;
- видавати особову зброю;
- стежити за виконанням розпорядку дня;
- перевіряти несення служби добовим нарядом;
- перебувати в кімнаті чергового;
2- бути присутнім під час одержання інструктором – кухарем продуктів зі складу
- стежити за обробкою продуктів;
- спільно з лікарем проводити дегустацію їжі;
3- стежити за чистотою та порядком в казармах;
- стежити за дотриманням військовослужбовцями куріння у відведених місцях.
2. Чим досягається збереження здоров’я військовослужбовців.
Збереження здоров’я військовослужбовців досягається дотриманням санітарно – гігієнічних правил і здійсненням профілактичних і протиепідемічних заходів, а також завдяки постійному медичному доглядові за станом здоров’я особового складу.
3. Які вимоги дисциплінарного статуту відносно віддання і виконання наказу і застосування зброї. Якою дисциплінарною владою користуються заступники командирів частин, а також офіцери, які виконують самостійні завдання поза місцем дислокації частин.
Накази віддаються в порядку підлеглості. Командир повинен забезпечити виконання наказу. Військовослужбовець, отримавши наказ, відповідає “слухаюсь” і приступає до виконання наказу.
Заступник командира частини в мирний і воєнний час повинен неухильно стежити за дотриманням військової дисципліни особовим складом, за їх зовнішнім виглядом, за виконанням ними правил носіння військової форми, правильним припасуванням спорядження і за дотриманням особистої гігієни. Вони повинні своєчасно доповідати командирові частини про потреби, заохочення і стягнення солдатів і сержантів.
4. Хто такий чатовий. Що називається постом. Порядок накладання дисциплінарних стягнень на осіб, які входять до складу варти.
Чатовий – озброєний вартовий, котрий виконує бойове завдання щодо охорони та оборони дорученого йому поста.
Чатовий є особою недоторканною:
- особлива охорона законом його прав;
- підпорядкування лише певним особам;
- право застосовувати зброю.
Пост – все доручене для охорони та оборони чатовому.
Дисциплінарні стягнення на осіб, які входять до складу варти, можуть бути накладені після зміни варти або заміни їх іншими військовослужбовцями.

Білет №9
1. Обов’язки чергового фельдшера медпункту
- відповідати за внутрішній порядок в медпункті;
- при відсутності лікаря надавати медичну допомогу;
- перебувати в медпункті;
- знати кількість хворих, які стаціонарно лікуються;
- виконувати призначення лікаря;
- поступати до їдальні дая визначення якості продукції;
- надавати ПМД;
- здійснювати медогляд військовослужбовців.
2. Що входить згідно Статуту ВС до правил особистої гігієни військовослужбовців
- ранкове вмивання;
- чищення зубів;
- обтирання тіла;
- миття рук перед їдою;
- вмивання перед сном;
- своєчасне гоління;
- стрижка волосся і нігтів;
- щотижневе миття в лазні.
3. Якою дисциплінарною владою користуються командири (начальники, посади яких у Дисциплінарному Статуті не зазначені і офіцери – командири підрозділів, слухачів і курсантів ВУЗів
4. Озброєння варт. Внутрішній розпорядок у вартах.
Озброєння варти розміщується в окремому приміщенні, де мають бути: автомати та кулемети, карабіни, пістолети та холодна зброя, а також магазини до них та боєкомплект.
Внутрішній розпорядок у вартах:
- ніхто зі складу варти не може залишати вартового приміщення без дозволу начальника варти;
- слід дотримуватися порядку та тиші;
- дозволено лежати не знімаючи спорядження;
- підтримання чистоти і порядку в приміщенні;
- виставлення часового.

Білет №10
1. Загальні обов’язки командирів згідно Статуту ВС.
Командир повинен:
- наполегливо і послідовно втілювати в життя політику держави в галузі оборони України, виховувати підлеглих в дусі відданості своєму народові;
- всебічно знати справжній стан дорученої йому військової частини;
- здійснювати заходи щодо збереження військової таємниці;
- безпосередньо керувати військовою підготовкою;
- виявляти чуйність та турботу до підлеглих;
1. Амбулаторний прийом.
Амбулаторний прийом здійснюють в медпункті в години, визначені розпорядком дня. Лікар контролює прибуття до медичного пункту військовослужбовців, занесених до книги запису хворих роти. Про результати огляду хворих, характер наданої допомоги й приписи лікар робить відповідні помітки в медичних книжках, а висновки – в книзі запису хворих.
2. Обов’язки командирів перед шикуванням і в строю згідно Стройового Статуту.
Командир повинен:
- визначити місце, час і порядок шикування, форму одягк та спорядження, а також озброєння, техніку, виділити спостерігача;
- перевірити зовнішній вигляд підлеглих;
- підтримувати дисципліну в строю;
- під час подання команд у піших строях стати в положення “струнко”.
4. Застосування фізичної сили і зброї особовим складом варти.
Застосуванню фізичної сили і зброї особовим складом варти мають передувати попередження про їх використання. Заборонено застосування фізичної сили і зброї до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку та малолітніх. Якщо неможливо уникнути застосування фізичної сили і зброї, вона не повинна перевищувати необхідного рівня. Перевищення повноважень у застосуванні фізичної сили і зброї тягне за собою відповідальність.

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП