ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Теорія ймовірностей і математична статистика

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Теорія ймовірностей і математична статистика
Теорія ймовірностей і математична статистика

Зміст шпаргалки

2.Класифікація подій ,класичне означення ймовірності випадкової події ,статистичне означення ймовірності;елементи комбінаторики ;аксіоми теорії ймовірностей та їх наслідки.
3. Залежні й незалежні випадкові події, формули додавання ймовірностей.
4. Умовна ймовірність та її властивості.
5. Формули множення ймовірностей для залежних та незалежних випадкових подій.
6. Формула повної ймовірності та формула Байеса.
7. Означення повторних незалежних випробувань.
8. Формула Бернуллі для обчислення ймовірності і найімовірнішого числа.
9. Локальна та інтегральна теореми Мавра-Лапласа.
10. Формула Пуассона малоймовірних випадкових подій.
11. Означення випадкової величини.
12. Випадковою називається величина, яка може набувати різних числових значень.
13. Функція розподілу
14. Математичним сподіванням,
15. Сукупність випадкових величин
16. Сукупність випадкових величин
17. Функція розподілу F(x,y) системи двох випадкових величин визначає ймовірність спільного настання двох подій: X<x і Y<y
19. Сукупність випадкових величин
20. Нехай закон дискретной випадкової величини Х задано таблицею:
23. Означення дискретної випадкової величини
24. Біноміальний закон розподілу
25. Числові характеристики розподілу Біноміального закону розподілу:
26. Рівномірний закон розподілу
27. Нормальний закон розподілу
28. Логарифмічний нормальний закон розподілу
29. Показниковий закон розподілу
30. Розподіл x2
31. Розподіл Стьюдента
32. Розподіл Фішера
33. Закон великих чисел, центральна гранична теорема. Нерівності Чебишова.
34. Нерівності Чебишова та її значення
35. Теорема Чебишова
36. Теорема Бернулі
37. Центральна гранична теорема.
38. Випадковим процесом
39. Потоком подій називається послідовність подій, які відбуваються одна за одною у випадкові моменти часу.
40. Формула Пуассона для найпростішого потоку
41. Марковські випадкові ланцюги
42. Системи для розв'язування однотипних задач називаються системами масового обслуговування -(СМО)
44. Генеральною сукупністю
45. Дискретний статистичнй розподіл
46. Полігон частот і відносних частот
47. Числові характеристики
48. Визначення статистичної оцінки
49. Точкові та інтервальні статистичні оцінки
51. Нульова та альтернативна статистичні гіпотези
53. Статистичний критерій
54. Критична область
55. Перевірка правильності нульової гіпотези про нормальний закон розподілу ознаки генеральної сукупності
57. Критерій узгодженості Пірсона
58. Дисперсійний аналіз
59. Однофакторний аналіз
60. Таблиця результатів спостережень
61. Загальна дисперсія ,міжгрупова та внутрішньогрупова дисперсія
62. Загальний метод перевірки впливу фактора на ознаку способом порівняння дисперсій
63. Двофакторний дисперсійний аналіз.
64. Функціональна ,статистична і кореляційна залежності.
65. Рівняння лінійної регресії .
66. Вибірковий коефіцієнт кореляції
67. Довірчий інтервал для лінії регресії
68. Множина регресії ,множинний коефіцієнт кореляції та його властивості .
69. Нелінійна регресія


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП