ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Фінансова діяльність субєктів господарювання

ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТУВАННЯ
У теорії і практиці економічної науки можна зустріти різні підходи до формулювання принципів бюджетування та плану-вання. На нашу думку, до основних з них слід віднести такі:
• принцип повноти: всі операції підприємства, що призво-дять до надходжень чи виплат грошових коштів, а також впли-вають на його фінансові результати, повинні бути відображені в бюджеті;
• принцип координації означає, що бюджети окремих центрів прибутковості, затрат, структурних підрозділів тощо по-винні складатися з урахуванням можливості їх зведення в єдиний консолідований бюджет; окрім цього, слід узгоджувати стратегі-чні цілі з показниками довгострокових планів і короткострокових бюджетів;
• принцип централізації передбачає, що бюджетування є важливим інструментом фінансового управління підприємством, яке повинно здійснюватися з єдиного центру, а отже, всі грошові надходження (в т. ч. позичкові ресурси) повинні служити для по-криття всіх вихідних грошових потоків;
• принцип спеціалізації бюджетів вимагає, щоб грошові над-ходження та виплати відображалися відповідно до їх видів і дже-рел виникнення, завдяки чому можна проконтролювати рух гро-шових коштів у розрізі окремих центрів прибутковості та відповідальності;
• принцип періодичності бюджетування означає, що бю-джети повинні ділитися на окремі періоди, тривалість яких ви-значається специфікою організації фінансової діяльності під-приємства (щоденні бюджети, щодекадні, тижневі, на місяць, квартал тощо);
• принцип прозорості передбачає, що бюджети повинні складатися таким чином, щоб усі задіяні в їх виконанні особи чі-тко уявляли завдання, які перед ними ставляться, та мали стиму-ли до їх виконання;
• принцип точності: всі операції та результуючі з них грошо-ві надходження і виплати повинні базуватися на реальних про-гнозах;
• принцип декомпозиції полягає в тому, що кожний бюджет нижчого рівня є деталізацією бюджету більш високого рівня, тобто бюджети цехів є «вкладеними» у зведений бюджет вироб-ництва, часткові бюджети в розрізі статей затрат конкретизують бюджет виробництва тощо.
Наведені принципи бюджетного планування діяльності струк-турних підрозділів і всього підприємства необхідно впроваджу-вати з метою економії фінансових ресурсів, скорочення непроду-ктивних витрат, більшої гнучкості в управлінні і контролі за собівартістю продукції, а також для підвищення точності заданих бюджетних показників.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТУВАННЯ» з дисципліни «Фінансова діяльність субєктів господарювання»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Інтелектуальні інвестиції
Українські слова та слова запозичені з інших мов
Аудит звітності з податку на прибуток
Аудит визнання, збереження і технічного стану необоротних активів
Комп’ютерна телефонія — поняття і застосування


Категорія: Фінансова діяльність субєктів господарювання | Додав: koljan (24.02.2011)
Переглядів: 1489 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП