ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Інвестиції

Заходи щодо запобігання ризикам або їх зменшення
Залежно від виду проекта, його належності до того чи іншого типу портфеля розробляється система заходів протидії ризикам:
• заставні операції і гарантування;
• диверсифікація;
• страхування;
• лімітування;
• розподіл;
• еккаутинг та ін.
При інвестиційному кредиті найбільшого поширення дістали такі засоби захисту від інвестиційного ризику, як позички під за-ставу та гарантовані кредити.
Позички під заставу — це позички, забезпечені з боку пози-чальника заставними активами. Застава — це один з найдавніших засобів забезпечення позичок. Але якщо у минулі роки заставні фізичні активи переходили у власність кредитора, то сьогодні во-ни, як правило, залишаються у користуванні позичальника, а кредитору у відповідності з контрактом переходять (уступаються) права володіння (цесія).
Банк прагне формувати власний позичковий портфель із за-безпечених кредитів, тому він зобов’язаний дуже вимогливо оці-нювати якість застави. Основні критерії цього:
• вік активів, їх моральний і фізичний знос, темпи старіння за-стави;
• простота оцінки цінності застави та можливість її перегляду (індексації) у період кредитування;
• можливість розміщення закладених активів на ринку;
• рівень ліквідності як для фізичних, так і фінансових активів;
• підконтрольність — простота та легкість встановлення міс-цезнаходження застави та вступу у володіння нею;
• рівень позичкової маржі для кожного виду застави (напри-клад, для готівки така маржа становить 100 % + очікуваний від-соток інфляції, для висококваліфікованих цінних паперів — 60—70%, для матеріальних запасів та обладнання — 50%).
У процесі кредитування під впливом інфляції рівень може ко-ригуватись: для фінансових активів — у бік збільшення, для фі-зичних — у бік зменшення.
Гарантований кредит видається під письмове зобов’язання третьої сторони сплатити борг у разі відмови від його сплати по-зичальником. Оцінка ризиків гаранта та вимоги до якості гарантії такі самі, як і до застави.
Гарантії можуть бути таких видів:
• обмежена або необмежена, тобто та, що гарантує всю заборгованість чи тільки її частку;
• забезпечена або незабезпечена, тобто із заставою чи без неї;
• фізичних або юридичних осіб, тобто забезпечена власними чи корпоративними активами.
Кредитори звичайно прагнуть отримати необмежену та забез-печену гарантію, тому повинні особливо ретельно перевіряти її. При оцінці фінансового стану гаранта слід враховувати, що гара-нтія як умовне зобов’язання являє собою позабалансовий фінан-совий інструмент. Тому перевіряти необхідно як балансові, так і позабалансові операції гаранта.
Особливу відповідальність несе банк, який виступає у ролі га-ранта, оскільки гарантії, які ним видаються, так само, як і безпо-середньо кредити, забезпечуються не власними ресурсами, а ко-штами акціонерів або вкладників.
Одним з найефективніших методів збалансованості інвести-ційного портфеля є диверсифікація.
Диверсифікація — це розподіл цінних паперів портфеля та-ким чином, щоб досягти максимального доходу за мінімального ризику. Як правило, це здобувається шляхом розподілу капіталу між пакетами цінних паперів різної якості та різних термінів по-гашення для зниження портфельного ризику.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Заходи щодо запобігання ризикам або їх зменшення» з дисципліни «Інвестиції»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Ліцензування банківської діяльності
Збір за право використання місцевої символіки
Кошмарна сенсація! Де знаходиться - ПЕКЛО?!
ПОЗИЧКОВИЙ ПРОЦЕНТ
Еталонна модель взаємодії відкритих систем (ЕМВВС, OSI — Open Sys...


Категорія: Інвестиції | Додав: koljan (21.02.2011)
Переглядів: 1517 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП