ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Фінансова діяльність субєктів господарювання

ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Основне завдання фінансової діяльності підприємств полягає в мобілізації капіталу для фінансування їх операційної та інвести-ційної діяльності. Термін «фінансування» характеризує всі заходи, спрямовані на покриття потреби підприємства в капіталі, які включають мобілізацію фінансових ресурсів (грошових коштів, їх еквівалентів та майнових активів), їх повернення, а також відно-сини між підприємством та капіталодавцями, які з цього випли-вають (платіжні відносини, контроль та забезпечення).
Перш ніж перейти до вивчення механізмів залучення фінансо-вих ресурсів суб’єктами господарювання, розглянемо основні форми фінансування. Їх здебільшого класифікують за такими критеріями:
а) залежно від цілей фінансування;
б) за джерелами надходження капіталу;
в) за правовим статусом капіталодавців щодо підприємства.
Залежно від цілей фінансування виокремлюють такі його форми:
• фінансування при заснуванні підприємства;
• на розширення діяльності;
• рефінансування;
• санаційне фінансування .
За джерелами мобілізації фінансових ресурсів розрізняють зо-внішнє та внутрішнє фінансування; за правовим статусом інве-сторів — власний капітал і позичковий капітал. Власний капітал може бути сформований за рахунок внесків власників підприємс-тва або шляхом реінвестування прибутку. В іноземних літератур-них джерелах фінансування за рахунок нерозподіленого прибут-ку та амортизаційних відрахувань досить часто позначають також як Cash-flow-фінансування.
Позичковий капітал, як і власний, може бути мобілізований із зовнішніх та внутрішніх джерел. До зовнішніх джерел форму-вання позичкового капіталу належать:
• кредити банків (довго- і короткострокові);
• кредиторська заборгованість за матеріальні цінності, вико-нані роботи, послуги;
• заборгованість за розрахунками (з одержаних авансів, з бю-джетом, з оплати праці тощо).
До внутрішніх джерел формування позичкового капіталу мо-жна віднести:
■ нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (у т. ч. так звані стійкі пасиви);
■ доходи майбутніх періодів.
Як джерела фінансування можна розглядати фінансові ресур-си підприємств, що формуються в результаті реструктуризації активів, під чим розуміють заходи, пов’язані зі зміною складу та структури окремих позицій активів. У рамках реструктуризації активів розглядають також амортизаційні відрахування і кошти, які одержує підприємство в результаті дезінвестицій. Щоправда, дискусійним є питання віднесення дезінвестицій до зовнішніх джерел фінансування. З
У підприємств можуть бути різні альтернативи залучення капіталу. Звичайно, не можна надати однозначних рекоменда-цій щодо вибору тієї чи іншої форми фінансування. В одних випадках фінансові ресурси слід формувати через збільшення власного капіталу, в інших — на основі залучення додаткових позичок. Для одних підприємств вигіднішою є можливість ви-користовувати внутрішні джерела фінансування, для інших — зовнішні. Фінансовий менеджер під час прийняття рішень що-до вибору найбільш прийнятної форми фінансування повинен скористатися відповідними критеріями, про що йтиметься у наступному параграфі.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ» з дисципліни «Фінансова діяльність субєктів господарювання»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Структуризація капіталу
Сдвинуть земной шар
Аудит тварин на вирощуванні та відгодівлі. Мета і завдання аудиту
Повседневный опыт и научное знание
. ВИМОГИ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ДО ОКРЕМИХ ЕТАПІВ І ПРОЦЕСІВ СТВО...


Категорія: Фінансова діяльність субєктів господарювання | Додав: koljan (24.02.2011)
Переглядів: 2603 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП