ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 13
Гостей: 13
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Правові та юридичні науки » Митне право України

Відбір на службу у митні органи України
Відповідно до чинного законодавства відбір на службу в митні органи здійснюється з урахуванням професійних вимог до особи, яка претендує на ту чи іншу посаду. Під посадою в митних органах розуміється юридично визначений для даної особи обсяг функцій, знань і вмінь, правомочностей по реалізації компетенції відповідного митного органу.
На службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій приймаються громадяни України, що досягли 18-річного віку і здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров’я виконувати завдання, покладені на митну службу України. Для претендентів на посади в митних органах встановлено загальні і спеціальні вимоги. Наявність останніх пов’язується з тим, що кожна посада в митних органах є функціональною і взаємодіє із іншими. Іншими словами, наявність в митних органах спеціалістів різного профілю є запорукою виконання ними своїх функцій. З прийняттям на службу може бути встановлено випробування строком до шести місяців.

Правовий статус посади в митному органі містить перелік всіх функцій працівників по даній посаді з орієнтацією на кінцевий результат діяльності митного органу чи певної його служби. Перелік посад у митних органах і вимоги щодо претендентів на них є уніфікованим і затверджується Дермитслужбою України.
Відбір на службу у митні органи здійснюється кадровою службою з урахуванням отриманої освіти та фаху, кваліфікації, стажу роботи по спеціальності, стану здоров’я, моральних і ділових якостей. Приймаються до уваги рекомендації та характеристики.
Кадрові апарати в разі необхідності самі приймають активну участь у залученні до служби в митних органах відповідних спеціалістів, у тому числі й випускників вищих навчальних закладів. Варто відмітити, що на першому етапі формування митних органів укомплектування вакантних посад здійснювалось за рахунок осіб, що перейшли на службу в митні органи з міліції та звільнених у запас військовослужбовців. На сьогодні в структурі ДМС України функціонує Державна митна академія, яка цілеспрямовано готовить спеціалістів для митних органів і в основному забезпечує потребу в них.
Наразі прийняття на службу в митні органи здійснюється на конкурсній основі, якщо інше не передбачене актами чинного законодавства. Йдеться про можливість прийняття на службу особи. Яка перебуває у кадровому резерві. Для участі в конкурсі необхідно подати:
- заяву про участь у конкурсі із зазначенням в ній, що конкурсан ознайомлений з обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) із додатком відповідних довідок;
- дві фотокартки розміром 4Х6 см.;
- копії документів про освіту, що засвідчені нотаріально чи в іншому установленому законодавством порядку;
- відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сімї;
- копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчені кадровою службою.
Особи, які працюють у митницях, де оголошено конкурс, подають лише вказану заяву. Конкурсанти вправі подавати додаткову інформацію щодо своєї освіти та кваліфікації, досвіду роботи, професійного рівня та репутації, наприклад копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня та вченого звання, знання іноземних мов, рекомендації, список наукових публікацій. Подані документи перевіряються кадровою службою на їх відповідність встановленим вимогам та достеменність. В разі їх невідповідності встановленим вимогам за рішенням голови конкурсної комісії претендент до конкурсу не допускається. Про це йому повідомляється письмово із зазначенням причини відмови. В разі наполягання на участь в конкурсі рішення про допуску відхиленого претендента приймається колегіально конкурсною комісією.
До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
- досягли встановленого законодавством граничного віку для перебування на державній службі (55 років – жінки, 60 років – чоловіки);
- визнані у встановленому порядку недієздатними;
- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;
- в разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам,які є їх близькими родичами чи свояками;
- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений строк;
- у інших випадках, що встановлені законом.
- Конкурс проводиться поетапно: публікація оголошення про його проведення; прийняття документів від претендентів та їх попередній розгляд на відповідність встановленим вимогам; проведення іспиту та відбір кандидатів. Відповідно, претенденти, що склали успішний іспит, але не були відібрані для зайняття вакантних посад, за їх згоди за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву на вакантні посади в цьому митному органі і протягом року прийняті на вакантні рівнозначні чи нижчі посади без повторного конкурсу.
Кадровий резерв призначений для забезпечення добору працівників, які:
- здатні запроваджувати демократичні цінності правової держави та громадянського суспільства, неухильно відстоювати права людини і громадянина;
- мають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях і аналітичних та організаторських здібностях, для прийняття та успішної реалізації управлінських рішень.
Такий резерв формується з:
- керівників і спеціалістів підприємств, установ, організацій;
- працівників органів виконавчої служби та органів місцевого самоврядування;
- посадових осіб митних органів, які підвищили кваліфікацію, пройшли стажування або за результатами атестації рекомендовані для зайняття більш високих посад;
- рекомендованих конкурсними комісіями для зарахування до кадрового резерву;
- випускників вищих навчальних закладів, у тому числі тих, що зараховані на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління.
Із зарахованими в кадровий резерв особами проводиться робота відповідно до затвердженого керівниками державних органів чи їхніх структурних підрозділів особистими річними планами, які передбачають:
- вивчення та аналіз виконання законів України, актів Президента і КМУ;
- систематичне навчання шляхом самоосвіти;
- періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах;
- участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань діяльності державних органів і структурних підрозділів;
- стажування строком до двох місяців у державному органі, до кадрового резерву якого зараховано кандидата;
- виконання обов’язків державного службовця, на посаду якого зараховано кандидата до кадрового резерву;
- залучення до розгляду відповідних питань,проведення перевірок, службових розслідувань;
- участь у підготовці проектів актів законодавства, інших нормативних актів.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Відбір на службу у митні органи України» з дисципліни «Митне право України»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Відмінність між балансовим прибутком і грошовим потоком
Структура системи пейджингового зв’язку
Неоінституційна теорія фінансування
ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
Вимоги до висновку за результатами перевірки нематеріальних актив...


Категорія: Митне право України | Додав: koljan (28.10.2011)
Переглядів: 1330 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП