ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Менеджмент, контролінг, управління

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Менеджмент, контролінг, управління
1 2 3 4

Міжнародна логістика. Поняття логістики: сутність і значення (Скачати)
Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту (Скачати)
Планування як функція менеджменту (Скачати)
Зміст і еволюція поняття мотивації (Скачати)
Управління затратами. Нормативний метод обліку витрат. Нормативна калькуляція. Облік зміни норм. Об’єкти і методи калькулювання. Поняття об'єкту обліку витрат. Задачі управлінського обліку (Скачати)
Опишіть історію виникнення менеджменту. Яке рішення вважається законним? Яким чином досягається узгодженість управлінських рішень? Розкрийте суть та наведіть приклади комунікацій, що виникають у процесі здійснення менеджменту на рівні підприємства . Аналізуючи схематичну модель, приведену на рис. сплануйте діяльність підприємства та його функціональних підрозділів, головним видом діяльності якого є торгівля . Дослідження трудової діяльності охоронця з допомогою фотографії робочого дня. Оцінка та аналіз зовнішнього середовища охоронної фірми. Розробити модель організаційної структури підприємства (Скачати)
Управління проектами (Скачати)
Лідерство, вплив та влада (Скачати)
Системний підхід до управління персоналом фірми (Скачати)
Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні (Скачати)
Виробничо-торговельна діяльність підприємства (Скачати)
Концепція і структура логістики (Скачати)
Структура бізнес-аналізу (Скачати)
Ділові взаємовідносини в апараті управління (Скачати)
Планування діяльності підприємства (Скачати)
Аналіз менеджменту Відкритого акціонерного товариства “Сумсільмаш” (Скачати)
Система маркетингових комунікацій у внутрішньому середовищі підприємства (Скачати)
Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством (Скачати)
Методологічні підходи до формування системи класифікацій маркетингових комунікацій (Скачати)
Погляди російських вчених ХVII ст. на проблеми управління (Скачати)
Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту (Скачати)
Методи організаційного планування (Скачати)
Логістична система як складова менеджменту (Скачати)
Експорт японських автомобілів (Скачати)
Стратегічне планування на підприємстві (Скачати)
Мотивація в діяльності організації (Скачати)
Менеджмент як наука, практика і мистецтво. Першовідкривачі ідей менеджменту. Організаційні форми бізнесу (Скачати)
Система управління персоналом (Скачати)
Місія організації. Значення, вибір місії і цілей. Функціональна організаційна структура (Скачати)
Планування обсягів виробництва і реалізації, планування потреби в добривах, планування затрат на автоперевезення (Скачати)
Поняття та сутність організації (Скачати)
Організаційна структура управління. Організація та контроль виконання рішень. Предмет науки та методи її пізнання (Скачати)
Організація програми, підходи до організації програми (Скачати)
Створення міжнародних логістичних систем (Скачати)
Методи кількісного аналізу ризику (Скачати)
Вступ до фаху (Скачати)
Вступ до фаху. Чим обумовлено ваш вибір спеціальності? (Скачати)
Вступ до фаху (Скачати)
Вступ до фаху (Скачати)
Зміст і методи бюджетування капіталу (Скачати)
Особливість застосування експертних систем (Скачати)
Переконання як засіб впливу (Скачати)
Призначення та специфіка здійснення реекспортних і реімпортних угод (Скачати)
Суть та особливості науково-технічних відносин (Скачати)
Закономірності і принципи управління, сутність основних функцій управління, зміст методів управління і сучасних технологій менеджменту (Скачати)
Види підприємництва в зовнішньоекономічній діяльності (Скачати)
Телекомунікаційні технології (Скачати)
Медіа-планування (Скачати)
Пам'ять як об’єкт комунікаційної діяльності (Скачати)
Політична комунікація (Скачати)
Поняття соціальної комунікації (Скачати)
Пропагандистські моделі комунікації (Скачати)
Психологічні і психотерапевтичні моделі комунікації (Скачати)
РR - заходи в Інтернеті (Скачати)
РR в системі масових комунікацій (Скачати)
Регіональні та національні комунікаційні моделі інформаційного суспільства (Скачати)
Державні торгові підприємства (Скачати)
Семіотичні моделі комунікації (Скачати)
Управління грошовими потоками від інвестиційної, фінансової діяльності (Скачати)
Інвестиційна політика фірми (Скачати)
Стадії бюджетного процесу (Скачати)
Телекомунікаційні технології (Скачати)
Способи найбільш ефективного збору, систематизації і аналізу інформації, необхідної для ухвалення управлінських рішень (Скачати)
Формування та розвиток колективу (Скачати)
Лідерство - як запорука ефективної організації праці менеджера (Скачати)
Функція менеджменту контролювання (Скачати)
Характеристика операційної системи на підприємстві, система і процес контролю (Скачати)
Види міжнародних угод торгового характеру (Скачати)
Соціологічні моделі комунікації (Скачати)
Становлення національного інформаційного простору України (Скачати)
Сутність і феномен глобалізації (Скачати)
Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України (Скачати)
Визначення продуктивності праці (Скачати)
Вплив галузевих факторів. Обґрунтування підвищення продуктивності суспільної праці методом ланцюгових підстановок (Скачати)
Вплив структурних зрушень на продуктивність праці (Скачати)
Міжнародна організація праці (МОП) (Скачати)
Міжнародне співробітництво з питань підвищення продуктивності. ООН (Скачати)
Міжнародний банк реконструкції розвитку(МБРР) (Скачати)
Міжнародні транспортні перевезення (Скачати)
Мережі пошуку ресурсів і партнерів (Скачати)
Освіта як сигнал про продуктивність праці (Скачати)
Підвищення технічного рівня виробництва (Скачати)
Планування чисельності інших категорій промислово-виробничого персоналу (Скачати)
Планування чисельності працівників (Скачати)
Показники і методи вимірювання продуктивності праці (Скачати)
Аналіз, контроль і підвищення продуктивності праці (Скачати)
Прогнозування продуктивності праці зіставленням витрат живої та уречевленої праці (Скачати)
Прогнозування продуктивності праці з використанням методу міжгалузевого балансу праці (Скачати)
Програми підвищення та управління продуктивністю (Скачати)
Платіж. Правові основи здійснення платежу (Скачати)
Продуктивність, інновації, якість трудового життя та зайнятість (Скачати)
Продуктивність і продуктивність праці (Скачати)
Продуктивність і способи оплати праці (Скачати)
Продуктивність праці «білих комірців» (Скачати)
Резерви підвищення продуктивності праці (Скачати)
Ринкова система і продуктивність (Скачати)
Техніка номінальної групи (Скачати)
Трудомісткість як один з показників продуктивності праці (Скачати)
Фактори підвищення продуктивності праці (Скачати)
Центр продуктивності України (Скачати)
Передача технології. Захист інтелектуальної власності. Торгівля послугами (Скачати)
Організація: сутність, елементи (Скачати)
Основи управління персоналом (Скачати)
Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології (Скачати)
Розвиток персоналу (Скачати)
Система управління персоналом: культурний вимір (Скачати)
Система управління як організація (Скачати)
Неефективний менеджмент (Скачати)
Стилі управління (Скачати)
Методи менеджменту (Скачати)
Cтатистичне забезпечення операцій з облігаціями, акціями і сертифікатами (Скачати)
Вирішення міжнародних комерційних спорів (Скачати)
Інвестиційна діяльність підприємства за даними фінансової звітності (Скачати)
Інвестиційний капітал, його постачальники і споживачі (Скачати)
Інвестиційний капітал, його постачальники і споживачі. Функціональні форми (Скачати)
Інвестиційний процес (Скачати)
Аналіз дохідності акцій (Скачати)
Аналіз фінансових інвестицій у системі прийняття управлінських рішень (Скачати)
Банки і банківська система (Скачати)
Бюджет і структура державної бюджетної системи (Скачати)
Економічна сутність і функції страхування (Скачати)
Інвестиційна політика фірми. Політика управління інвестиціями фірми. Управління фінансовими інвестиціями. Управління інноваційними інвестиціями (Скачати)
Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю (Скачати)
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Задача контроллінгу. Інструментарій контроллінгу для управління підприємством. Структура інструментарію контроллінгу. Основи бюджетування на підприємстві. Етапи розробки бюджетів. Бюджетування по центрах відповідальності. Формування основних підконтрольних показників. Система показників, орієнтована на ціль (Скачати)
Поняття і роль мотивації в менеджменті (Скачати)
Основні типи менеджерів. Фактори успіху менеджерів (Скачати)
Японський досвід управління персоналом (Скачати)
Функція "Планування". Зміст та принципи планування, як функції менеджменту. Стратегічне планування та основні етапи процесу планування. Планування реалізації стратегії (Скачати)
Методи прийняття раціональних рішень у менеджменті (Скачати)
Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами (Скачати)
Розвиток груп. Класи організаційних структур. Задача: Ви обговорюєте питання з молодим керівником свого підрозділу, який має принципове значення. Тон розмови постійно підвищується. З’явились різні закиди у висловлюваннях. На цьому засіданні присутні ще декілька рядових працівників. Чи повинен щось зробити в даній ситуації старший керівник? (Скачати)
Менеджмент – основа процесу управління. Сутність та значення менеджменту. Цілі та завдання менеджменту. Історичний розвиток науки про управління (Скачати)
Міжнародний розвиток торгових відносин (Скачати)
Колективне обговорення ділових проблем (Скачати)
Управління трудовими ресурсами. Планування ресурсів. Набір персоналу. Відбір. Визначення заробітної плати і пільг. Профорієнтація й адаптація. Навчання. Оцінка трудової діяльності. Підвищення, зниження, переведення, звільнення. Підготування керівних кадрів, управління просуванням по службі (Скачати)
Контроль – як функції управління (Скачати)
Роль бюджетування в процесі менеджменту (Скачати)
Маркетингові концепції в менеджменті: сутність, класифікація, особливості застосування (Скачати)
Типи комунікаторів (Скачати)
Управління виробничими запасами. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками. Інформаційне обслуговування, цілі і завдання (Скачати)
Роль керівника як коуча (Скачати)
Функції менеджменту та їх характеристика (Скачати)
Застосування ділового етикету в бізнесі (Скачати)
Головні міжнародні організації (Скачати)
Комунікативний процес в організації: суть, етапи, елементи, вимоги до побудови (Скачати)
Стиль та методи управління, їх застосування в умовах України (Скачати)
Комунікативний процес в організації (Скачати)
Вступ до фаху (з навчальної практики) (Скачати)
Формування груп. Чинники, які впливають на ефективність роботи груп (Скачати)
Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління (Скачати)
Невербальні засоби комунікації (Скачати)
Схеми розміщення робочих місць для персоналу. Особливості проведення нарад. Шляхи підвищення ефективності розумової праці керівника (Скачати)
Особливості проведення нарад (Скачати)
Менеджмент: сутність, структура, функції (Скачати)
Персонал організації, трудові відносини і поведінка людини в організації (Скачати)
Зовнішньоекономічні відносини України (Скачати)
Оцінка ризиків. Цілі і завдання аналізу проектних ризиків. Поняття проектних ризиків. Причини виникнення, класифікація та способи зниження проектних ризиків. Критерії оцінки ризику при виборі варіанта інвестування. Кількісний підхід до оцінки ризику. Аналіз чутливості. Аналіз сценаріїв. Імітаційний метод Монте-Карло. Врахування ризику в процесі прийняття інвестиційних рішень. Метод визначення дисконтної ставки з урахуванням ризику. Управління проектними ризиками (Скачати)
Планування зовнішньо-економічної діяльності (Скачати)
Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту (Скачати)
Проблеми міжособистісних стосунків у колективі (Скачати)
Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи (Скачати)
Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства (Скачати)
Роль менеджменту в розвитку формальних організацій (Скачати)
Менеджмент підприємства (Скачати)
Шляхи підвищення ефективності праці керівника (Скачати)
Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах (Скачати)
Тенденції і суперечності розвитку зовнішньої торгівлі (Скачати)
Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту (Скачати)
Загальні положення етики бізнесу (Скачати)
Жінки в бізнесі (Скачати)
Жінки в сучасному бізнесі (Скачати)
Тренінг ефективності ділової взаємодії (Скачати)
Класи організаційних структур управління виробництвом (Скачати)
Теоретичні основи мотивації (Скачати)
Організація як функція управління (Скачати)
Менеджмент-наука управління (Скачати)
Поняття і сутність менеджменту (Скачати)
Концептуальні основи зовнішньоекономічної стратегії (Скачати)
Планування (Скачати)
Прийняття управлінських рішень (Скачати)
Лідерування (Скачати)
Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту (Скачати)
Еволюція управлінської думки (Скачати)
Стратегічне управління (Скачати)
Сутність та cфера застосування SWOT-аналізу. Основні аспекти інвестиційних рішень у стагнуючих галузях (Скачати)
Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті. Система прогнозування фінансової діяльності (Скачати)
Планування як функція управління підприємством (Скачати)
Лідери і керівники (Скачати)
Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз і приєднання до ГАТТ/СОТ (Скачати)
Американський досвід управління персоналом (Скачати)
Японський і англійський досвід управління персоналом (Скачати)
Прикладні аспекти урахування ризику окремих видів економічної діяльності (Скачати)
Ресурсний потенціал розвитку спортивно-оздоровчого туризму в Україні (Скачати)
Екологічний менеджмент на підприємствах лісового комплексу (Скачати)
Управління персоналом в туристичній фірмі (Скачати)
Використання мотивації у практичному менеджменті (Скачати)
Характеристика основних функцій управління (Скачати)
Управління трудовими ресурсами (Скачати)
Управління персоналом в туристичній фірмі (Скачати)

1 2 3 4

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП