ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 11
Гостей: 11
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Менеджмент, контролінг, управління

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Менеджмент, контролінг, управління
1 2 3 4

Процес інтеграції України в ЄС (Скачати)
Місце і значення інноваційного менеджменту (Скачати)
Планування та організація роботи менеджера (Скачати)
Історія виникнення теорії ризику (Скачати)
Теоретичні основи здійснення зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Організація роботи менеджера туристичного комплексу (Скачати)
Особливості спілкування в громадському харчуванні (Скачати)
Особливості управління конфліктом (Скачати)
Охарактеризуйте фактори, що впливають на ефективність системи управління підприємством (Скачати)
Персонал і трудовий потенціал підприємства. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми (Скачати)
Поняття масової комунікації. Функції масових комунікацій (Скачати)
Глобалізація як основа міжнародного бізнесу (Скачати)
Принципи і методи фінансового планування (Скачати)
Принципи управління фінансовими ризиками (Скачати)
Психологія управління та її особливості (Скачати)
Світовий досвід прогнозування розвитку субєктів господарювання (Скачати)
Стратегічне та оперативне планування діяльності фірми (Скачати)
Стратегічне планування та бізнес-планування в ринкових умовах господарювання (Скачати)
Стратегічний менеджмент (Скачати)
Стратегія лідера: переваги і недоліки (Скачати)
Сутність ефекту синергії в процесі функціонування організації (Скачати)
Сучасна теорія управління (Скачати)
Сутність м/н бізнесу і менеджменту (Скачати)
Сучасна теорія управління (Скачати)
Теорія великих людей в менеджменті. Особисті якості та принципи ділової поведінки, які допомогли досягти їм успіху (Скачати)
Управління інвестиційним ризиком (Скачати)
Управлінські рішення, класифікація та характеристика організаційних рішень (Скачати)
Які фактори слід враховувати менеджеру при оцінці впливу зовнішнього середовища на підприємство? (Скачати)
Необхідні умови ефективного спілкування продавця зі слухачем (Скачати)
Менеджмент у підприємництві (Скачати)
Людський фактор трудової діяльності, врахування його в управлінській діяльності (Скачати)
Інструменти контролінгу забезпечення матеріальними ресурсами. Сфери застосування різних типів бюджету (Скачати)
Колектив та управління його діяльністю (Скачати)
Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Керування й лідерство (Скачати)
Інструменти контролінгу забезпечення матеріальними ресурсами. Сфери застосування різних типів бюджету (Скачати)
Інноваційний менеджмент. Сутність інноваційної діяльності (Скачати)
Інноваційний менеджмент у ринковій системі господарювання (Скачати)
Інноваційний менеджмент у ринковій системі (Скачати)
Інноваційний менеджмент у ринковій системі господарювання (Скачати)
Зміст і роль консалтингу. Основні вимоги і завдання консалтингу (Скачати)
Етикет та відповідальність в менеджменті (Скачати)
Еволюція розвитку менеджменту (Скачати)
Управлінські рішення, класифікація та характеристика організаційних рішень (Скачати)
Еволюція поглядів на управління зовнішньоекономічною діяльністю (Скачати)
Діловий етикет (Скачати)
Преміювання – як одна з форм винагороди. Участь працівників у прибутках – фактор мотивації та винагороди. Доплати і надбавки (Скачати)
Сучасне поняття системи управління персоналом (Скачати)
Як стати сучасним менеджером (Скачати)
Менеджмент інновацій (Скачати)
Контролінг на підприємстві. Виражена компетентність і конкурентноздатність фірми. Системи управління запасами з незалежним попитом і фіксованою кількістю. Дайте оцінку системи управління якістю для кафетерію у вашому інституті (Скачати)
Навчання персоналу (Скачати)
Класифікація об’єктів контролінгу. Роль діагностування в управлінні підприємством (Скачати)
Сутність стратегічного контролінга (Скачати)
Стиль та методи управління, їх застосування в умовах України (Скачати)
Організаційна система управління зовнішньоекономічною діяльністю (Скачати)
Основні об’єкти планування в діяльності керівника. Особливості ведення переговорів. Методи формування позитивного іміджу керівника (Скачати)
Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Еклер” (Скачати)
Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ„Верстатник” (Скачати)
Бюджетне планування. Призначення і роль державного бюджету (Скачати)
Контролінг напрямків діяльності. Стратегійний контролінг. Оперативний контролінг (Скачати)
Сучасне поняття системи управління персоналом (Скачати)
Адміністративний контроль. Необхідність формування внутрішньогосподарського контролю, спрямованого на забезпечення постійної зацікавленості колективу і кожного робітника. Вплив мотивації персоналу на принципи організації внутрішньогосподарського контролю. Основні принципи створення та підтримки мотивації. Механізм дії зворотного зв'язку (Скачати)
Прогнозування, планування і забезпечення інноваційних планів (Скачати)
Менеджмент (Скачати)
Роль мотивації як функції управління (Скачати)
Мистецтво управлінської діяльності і лідерство (Скачати)
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Американський досвід управління персоналом (Скачати)
Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності, розробка бізнес-плану інвестиційного проекту (Скачати)
Ефективність комунікацій в системі менеджменту (Скачати)
Японський і англійський досвід управління персоналом (Скачати)
Лідери і керівники (Скачати)
Організація планування експортно-імпортної діяльності» на ЗАТ “Коломийська швейна фабрика” (Скачати)
Управління контрактною діяльністю на підприємстві ВАТ "Центролит" (м.Суми) (Скачати)
Що повинен знати менеджер (Скачати)
Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку (Скачати)
Прийняття управлінських рішень (Скачати)
Чинники управління зовнішньоекономічною діяльністю (Скачати)
Звіт про проходження практики на ПП “Віко” (Скачати)
Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування (Скачати)
Бізнес-план підприємства по виготовленню валянкового взуття (Скачати)
Організація праці менеджера (Скачати)
Керівництво та лідерство (Скачати)
Іноваційний менеджмент (Скачати)
Сучасні технології менеджменту (Скачати)
Менеджмент (Скачати)
Методи управління трудовим колективом (Скачати)
Маркетингові дослідження фірми (Скачати)
Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю (Скачати)
Організаційно-економічне проектування процесів створення нового товару (Скачати)
Аналіз та удосконалення оперативного управління підприємством (Скачати)
Критерії ефективності труда менеджера (Скачати)
Організація праці (Скачати)
Організація ремонтного обслуговування на НГВУ (Скачати)
Менеджмент та зовнішнє оточення підприємства (Скачати)
Система маркетингового планування на підприємстві (Скачати)
Інноваційно-інвестиційна привабливість регіонів України (Скачати)
Управління трудовими ресурсам як динамічна система (Скачати)
Математичні моделі й методи обгрунтування управлінських рішень, сфери їх використання в управлінській діяльності (Скачати)
Контрактні форми зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Стратегічне планування (Скачати)
Мотивація робітників в сучасних умовах (Скачати)
Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств (Скачати)
Розробка та обґрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства (Скачати)
Ринок фінансових інформаційних послуг (Скачати)
Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat (Скачати)
Спостережлива рада. Критерії оцінки ефективності роботи ради. Склад директорів. Організація роботи (Скачати)
Менеджмент персоналу (Скачати)
Розробка бізнес-плану МПП «СОФ» (Скачати)
Сутність та зміст сучасного менеджменту (Скачати)
Ліцензування і франчайзинг (Скачати)
Управління запасами (Скачати)
Менеджмент. Электронные каналы маркетинга и дистрибуции (Скачати)
Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдосконалення в умовах ринку (на прикладі Центру "Торгпреса") (Скачати)
Суть і зміст контролю. Процес контролю. Рекомендації науки по поведінці по проведенню ефективного контролю. Характеристика ефективного контролю. Інформаційно-управлячі системи в плануванні і контролі (ІУС) (Скачати)
Історичний розвиток передумов сучасного менеджменту. Суть та характерні особливості управлінських рішень, програмовані та непрограмовані рішення (Скачати)
Методи прийняття раціональних рішень у менеджменті (Скачати)
Менеджмент персоналу (Скачати)
Мотиваційна система. Управління кар’єрою (Скачати)
Управління групами (Скачати)
Управління формальними групами (Скачати)
Управління персоналом (Скачати)
Керівництво та лідерство (Скачати)
Стилі керівництва (Скачати)
Ситуаційні підходи до керівництва та лідерства (Скачати)
Управління конфліктними ситуаціями (Скачати)
Способи розв’язання конфліктів (Скачати)
Процес створення операційної системи (Скачати)
Розроблення продукту (послуг) (Скачати)
Функціонування операційної системи (Скачати)
Управління запасами (Скачати)
Конфлікти в організації. Переміни та стреси (Скачати)
Теоретичні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Загальна характеристика систем управління людськими ресурсами (Скачати)
Організаційна структура управління (на прикладі ЗАТ "СІНЕТ") (Скачати)
Організаційна структура управління підп-риємством невиробничої сфери та її вдосконалення в умовах ринку на прикладі Центру "Торгпреса" (Скачати)
Сутність та зміст менеджменту. Менеджмент по-японські (Скачати)
Організаційні структури управління (Скачати)
Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat (Скачати)
Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою (Скачати)
Удосконалення кадрової роботи на ВАТ “Луцький автомобільний завод” (Скачати)
Менеджмент персоналу (Скачати)
Інформаційне забезпечення в процесі управління (Скачати)
Юридичний характер менеджменту. Право і менеджмент (Скачати)
Стилі керівництва (Скачати)
Управління формальними групами (Скачати)
Сутність стратегічного планування і його в місце системі стратегічного управління (Скачати)
Функціонування операційної системи (Скачати)
Психологія управління (Скачати)
Теорії мотивації (Скачати)
Керівництво та лідерство (Скачати)
Економічне вчення Д. Рікардо (Скачати)
Поняття та складові бюджетного менеджменту. Фінансові органи україни, їх функції та структура. Бюджетний процес та бюджетний регламент. Організація і методи бюджетного фінансування. Виконання бюджету. Облік виконання бюджету у фінансових органах (Скачати)
Діагностична модель служби управління персоналом (Скачати)
Дивідендна політика. Юридичні норми, які впливають на дивідендну політику (Скачати)
Комунікативний процес в організації: суть, етапи, елементи, вимоги до побудови. Контроль як функція управління. Скласти меморандум для організації, якою ви керуєте. У меморандумі слід відобразити місію організації, її перспективні та поточні плани, організаційну культуру, філософію діяльності. Основне призначення меморандуму (Скачати)
Організація розробки стратегії підприємства (Скачати)
Менеджмент – основа процесу управління (Скачати)
Особливості управління персоналом в ринкових умовах (Скачати)
Види прийомів гостей (Скачати)
Що повинен знати менеджер (Скачати)
Розробка системи менеджменту в організації туризму і відпочинку (Скачати)
Розвиток груп. Класи організаційних структур. Задача: Ви обговорюєте питання з молодим керівником свого підрозділу, який має принципове значення. Тон розмови постійно підвищується. З’явились різні закиди у висловлюваннях. На цьому засіданні присутні ще декілька рядових працівників. Чи повинен щось зробити в даній ситуації старший керівник (Скачати)
Поняття і виникнення менеджменту (Скачати)
Керівництво, влада, лідерство. Поняття та загальна характеристика керівника. Форми влади (Скачати)
Необхідність аналізу ризику. Загальні принципи аналізу ризику. Якісний аналіз ризику. Кількісний аналіз ризику. Організація робіт для аналізу (Скачати)
Типи керівників. Автократичний тип керівника. Демократичний тип керівника. Ліберальний тип керівника (Скачати)
Словник менеджера (Скачати)
Аналіз організаційних структур управління сучасними підприємст-вами в Україні (на прикладі ТОВ “ Зоя”) (Скачати)
Зовнішнє і внутрішнє середовище менеджменту. Забезпечення ефективних комунікацій (Скачати)
Сучасні теорії менеджменту. Дати аналіз школі наукового управління і класичної школи. Різновиди та способи ухвалення управлінських рішень (Скачати)
Робота в колективі. Організація колективної роботи. Особливості вирішення конфліктів. Соціально-психологічна адаптація в колективі (Скачати)
Особливості роботи в команді (Скачати)
Сутність лідерства (Скачати)
Стратегія формування управлінської еліти в Україні у сучасних умовах (Скачати)
Основні організаційні структури іноваційних процесів. Іноваційний процес. Класифікація іновацій. Інноваційні структури та їх класифікація (Скачати)
Кадрова робота з персоналом (Скачати)
Значення автоматизації в організації виробничого процесу (Скачати)
Основи соціального менеджменту (Скачати)
Організаційне проектування системи управління персоналом (Скачати)
Формування позитивного іміджу організації (Скачати)
Побудова ефективної мотиваційної системи в організації (Скачати)
Менеджмент, сутність, трактування, особливості, сутність і класифікація організацій, етапи процесу стратегічного планування, організаційні структури управління, почасова форма оплати праці, сутність інформаційно – управлінської системи контролю (Скачати)
Управління якістю продукції на підприємстві (ТзОВ “Еліта”) (Скачати)
Кадрова політика підприємства (Скачати)
CASE-STUDY як форма інтерактивного вивчення студентами менеджменту: загальні принципи організації та проведення практичних занять (Скачати)
Інформаційна система по дослідженню кон’юнктури товарного ринку (Скачати)
Як привернути й утримати увагу слухачів (Скачати)
Розробка системи менеджменту в організації (Скачати)
Основні шляхи й етапи переходу на новий продукт (Скачати)
Менеджмент підприємства в кризових ситуаціях (санаторій “Косів”) (Скачати)
Розробка фактичної системи менеджменту і її раціоналізація (ЗАТ “Панчішна фабрика”) (Скачати)
Методи управління (Скачати)
Кадрова політика на підприємстві (Скачати)
Методи менеджменту (Скачати)
Взаємодія методів та функцій менеджменту (Скачати)

1 2 3 4

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП