ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 15
Гостей: 15
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Маркетинг. Лабораторні роботи (КНЕУ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Маркетинг. Лабораторні роботи (КНЕУ)
1 2 3 4 5

Лабораторная работа 4

Міністерство Освіти та Науки України
Київський Національний Економічний Університет

Лабораторна робота №4

“ІНДЕКСНИЙ МЕТОД В АНАЛІЗІ ЦІНОВОЇ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ”

Виконала студентка 4-го курсу
Фа культу Маркетинг
Спец. 6108 3-ої групи
Первишина Людмила


Завдання до лабораторної роботи

Використовуючи інформацію свого варіанту розрахувати необхідні індекси та зробити висновки щодо кон’юнктурної динаміки.

Теоретична частина
Розрахунок середніх цін має сенс тільки для груп однорідних товарів, якщо ж група товарів неоднорідна (наприклад, група продовольчих товарів), тоді для оцінки динаміки цін використовують індекси.
Порівняння цін одного товару здійснюється за допомогою індивідуального індексу цін.

де — ціна i-гo товару в базисному періоді,
— ціна i-гo товару в звітному періоді.
Основною формою індексу цін для сукупності різнорідних товарів є агрегатний індекс. Найбільш широке практичне застосування знаходять дві інші їхні форми: у формулі Ласпейреса — середня арифметична форма, у формулі Пааше — середня гармонійна, котрі вказані в таблиці.


Вид індексу Агрегатна форма Середня арифметична форма Середня гармонійна форма
Індекс Ласпейреса
Індекс Пааше

Переваги агрегатної форми — у її ясному економічному змісті. Вона встановлює зміну цін при припущенні, що кількості товарів незмінні, при цьому у формулі Ласпейреса береться кількість проданого товару в базисному періоді (Q0), а у формулі Пааше — у поточному (Q1).
Середньоарифметична форма не має такого ясного економічного змісту, але її переваги полягають у тому, що вона дозволяє більш легко робити сам розрахунок індексу і полегшує наступні його перерахунки. Зокрема, при розрахунку по середньоарифметичній зваженій формулі з базисними вагами (формула Ласпейреса) значно легше встановити ваги, досить мати дані про вартість продажів зазначених товарів у базисний період, тобто Р0Q0. Тому індекси цін у більшості розвинених країн будуються по середньоарифметичній зваженій формулі Ласпейреса.
У вітчизняній статистиці до 1992р. загальний індекс цін розраховувався по формулі Пааше, використовуючи гармонійну його форму. Пов'язано це було з простотою одержання даних про поточний товарообіг (P1Q1) у зв'язку із суцільною щомісячною статистичною звітністю і незначною зміною цін. Однак після 1992 р., коли був здійснений перехід до ринкових відносин і прийнята нова методика розрахунку індексу споживчих цін, він став розраховуватися так само, як і в більшості країн, по формулі Ласпейреса.
Статистичним аналізом доведено, що в довгостроковому аспекті формула Пааше занижує реальну зміну цін внаслідок негативної кореляції проданої кількості товару і ціни, а у випадку довгострокових і міжнародних зіставлень різниця між індексами, зваженими різними способами, складає кілька відсотків. Значення індексів, обчислених по формулах Ласпейреса і Пааше, збігаються лише у випадку майже неможливого на практиці збігу структури товарної маси базисного і звітного періодів.
Теоретично і формула Ласпейреса, і формула Пааше мають визначений економічний зміст. Кожна з них може використовуватися відповідно до тієї чи іншої економічної задачі.
Чіткість інтерпретації, економічний зміст і зручність практичного розрахунку формули Ласпейреса зробили її дуже популярною для розрахунку індексу споживчих цін, що показує, у скільки разів змінилися б споживчі витрати в поточному періоді в порівнянні з базисним, якби при зміні цін рівень споживання залишався незмінним.
При аналізі кон’юнктури ринку також широко застосовуються так звані біржові індекси або індекси фондового ринку. Найстарішим індексом цін акцій є індекс Доу-Джонса (Dow-Jones Average). Цей індекс було запропоновано ще у 1884 р Чарльзом Доу, вподальшому у 1928 році індекс було вдосконалено. Цей індекс являє собою розрахунок простої середньої арифметичної з цін акцій. Таким чином, він відображає певний середній рівень цін. Індекс розраховується по наступній формулі:

де Рі – ціна і-ї акції,
К – коефіцієнт.
Індекс розраховується у грошових одиницях та може виражатися дробовим числом.
Існують чотири різновиди індексу Доу-Джонса:
Перший розраховується по акціях 30 промислових корпорацій (Dow-Jones Industrial Average), куди входять такі американські компанії, як Кока-Кола, IBM, Боінг та ін. На частку цих 30 компаній припадає близько 1/3 денного біржового обігу.
Другий розраховується по акціям 20 транспортних компаній (Dow-Jones Transport Average).
Третій – по 15 комунальним корпораціям (Dow-Jones Utility Average).
Четвертий – загальний індекс, що розраховується по акціях 65 корпорацій (Dow-Jones Composite Average).
Індекси Доу-Джонса легко піддаються графічному вираженню і таким чином дозволяють ілюструвати вектор, швидкість та тенденцію зміни цін, а також їх коливання. Але разом з тим цьому індексу притаманні недоліки, перед усім це обмеженість кількості корпорацій, що включені до розрахунку, а також використання простої середньої арифметичної. В зв’язку з цим було запропоновано інші індекси, які характеризуються великим обсягом вибірки та застосуванням середньої арифметичної зваженої.
Велику відомість отримав інший американський індекс – S&P-500 (Standard and Poor’s). Він охоплює акції 500 компаній, в тому числі 425 промислових. Індекс розраховується таким чином:

де Рі0, Рі1 – ціни акцій в базисному та поточному періодах,
Qi0, Qi1 – обсяг продажу акцій у базисному та поточному періодах.
Досить оригінальна методика застосовується при розрахунку британського індексу FT (Financial Times). Він розраховується в двох варіантах: по 30 найбільших та по 100 середнім компаніям. В основі побудови цього індексу лежить середня геометрична з рівнозважених денних темпів зростання курсів акцій. В результаті цього цей індекс відображає не рівень цін, а їх зміну, та в кон’юнктурній статистиці він вважається одним з найбільш чутливих індикаторів фондового ринку.
Індекс розраховується за формулою:

де P1, P0 – ціни акцій поточного та базисного періоду.

Хід роботи
1. Розрахунок індексів товарообігу
Використовуючи висхідні дані свого варіанту необхідно розрахувати:
· індекс цін та зміну товарообігу за рахунок зміни цін;
· індекс фізичного обсягу продукції та зміну товарообігу за рахунок зміни фізичного обсягу;
· індекс вартісного обсягу продукції (індекс товарообігу) та абсолютну його зміну.
2. Розрахунок індексів цін фондового ринку
Використовуючи висхідні дані свого варіанту необхідно розрахувати індекси Доу-Джонса, Стандарт енд Пурс, Файненшел Таймс.1 2 3 4 5

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП