ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ

Статистика


Онлайн всего: 42
Гостей: 42
Пользователей: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - Право - Конкурентне право України

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - Право - Конкурентне право України
1 2 3 4

Відповідно до функціонально-галузевої спеціалізації управління досліджень і розслідувань Комітету (таблиця 2.2) здійснюють аналіз товарних і географічних меж ринків; проводять перевірки дотримання конкурентного законодавства і готують пропозиції про початок розгляду справ; забезпечують збір, аналіз і підготовку матеріалів для розгляду Комітетом, адміністративними колегіями справ про порушення конкурентного законодавства; готують матеріали для розгляду Комітетом заяв і справ по економічній концентрації.

Таблиця 2.2 ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГАЛУЗЕВИЙ РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Структура Комітету Повноваження
1 2
Юридичний департамент Розвиток законодавства і методичне забезпечення; позовна робота, супровід справ в судах і контроль виконання рішень; експертиза правових актів
Департамент конкурентної політики Методологія аналізу ринків, дослідження комплексних проблем сприяння розвитку конкуренції; державне управління на різних рівнях, вивчення громадської думки
Управління стратегічного аналізу й інформаційного забезпечення Узагальнення й аналіз стану і перспектив розвитку конкурентного середовища на товарних ринках України; результати діяльності Комітету із забезпечення державного захисту конкуренції в підприємницькій діяльності
Управління концентрації і узгоджених Дій Розгляд заяв (справ) про дачу згоди на концентрацію і узгоджені дії по галузях економіки
Перше управління досліджень і розслідувань Дослідження ринків і розгляд справ по галузях: видобуток вугілля і торфу, нафтопереробка, виробництво і розподіл електроенергії, виробництво і розподіл газоподібного палива, виробництво і розподіл тепла, збирання і розподіл води, роздрібна торгівля паливом, транспортування сирої нафти і нафтопродуктів, транспортування газу
Друге управління досліджень і розслідувань Дослідження ринків і розгляд справ по галузях: добувна промисловість, обробка деревини, поліграфічна діяльність, хімічна промисловість, металургія, виробництво машин і устат-кування, виробництво приладів і інструментів, виробництво меблів, торгівля транспортними засобами і їх ремонт; здача в найом будівельних машин, офісного обладнання і комп´ютерної техніки, технічне обслуговування і ремонт; будівництво і архітектура
Третє управління досліджень і розслідувань Дослідження ринків і розгляд справ по галузях: сільське господарство, лісове господарство, харчова промисловість, текстильна промисловість, фармацевтичне виробництво, виробництво парфумерної продукції і косметичних засобів, виробництво музичних інструментів, виробництво ігор та іграшок, оптова і роздрібна торгівля, готелі і ресторани, прокат речей особистого користування і побутових товарів, охорона здоров´я і соціальна допомога
Четверте управління досліджень і розслідувань Дослідження ринків і розгляд справ по галузях: виробництво ювелірних прикрас, фінансове посередництво, страхування, операції з нерухомістю (у частині галузевої спеціалізації УІР), діяльність адвокатських об´єднань і індивідуальна адвокатська діяльність (у частині прийняття на депозит грошових сум, пред´явлення чеків до платежу і посвідчення неплатежів чеків, послуги з акціонування), діяльність у сфері бухгалтерського обліку, управління і нагляд у сфері оподаткування (у частині галузевої спеціалізації УІР), обов´язкове соціальне страхування
П´яте управління досліджень і розслідувань Дослідження ринків і розгляд справ по галузях: видавнича справа, туристичні агенції і бюро подорожей, обслуговування кабельних мереж, антен, діяльність у сфері права (окрім прийняття на депозит грошових сум, здійснення протестів векселів, пред´явлення чеків до платежу і посвідчення неплатежів чеків, послуг з акціонування), реклама, слідча діяльність і забезпечення безпеки, оборона, діяльність системи виконання покарань, охорона і забезпечення громадського порядку, освіта, діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури і спорту
Шосте управління досліджень і розслідувань Дослідження ринків і розгляд справ по галузях: наземний транспорт (окрім трубопровідного транспорту), водний транспорт, авіаційний транспорт, пошта і зв´язок (окрім обслуговування кабельних мереж і антен), здача в найом транспортних засобів
Третє управління досліджень і розслідувань Дослідження ринків і розгляд справ по галузях: сільське господарство, лісове господарство, харчова промисловість, текстильна промисловість, фармацевтичне виробництво, виробництво парфумерної продукції і косметичних засобів, виробництво музичних інструментів, виробництво ігор та іграшок, оптова і роздрібна торгівля, готелі і ресторани, прокат речей особистого користування і побутових товарів, охорона здо-ров´я і соціальна допомога
Четверте управління досліджень і розслідувань Дослідження ринків і розгляд справ по галузях: виробництво ювелірних прикрас, фінансове посередництво, страхування, операції з нерухомістю (у частині галузевої спеціалізації УІР), діяльність адвокатських об´єднань і індивідуальна адвокатська діяльність (у частині прийняття на депозит грошових сум, пред´явлення чеків до платежу і посвідчення неплатежів чеків, послуги з акціонування), діяльність у сфері бухгалтерського обліку, управління і нагляд у сфері оподаткування (у частині галузевої спеціалізації УІР), обов´язкове соціальне страхування
П´яте управління досліджень і розслідувань Дослідження ринків і розгляд справ по галузях: видавнича справа, туристичні агенції і бюро подорожей, обслуговування кабельних мереж, антен, діяльність у сфері права (окрім прийняття на депозит грошових сум, здійснення протестів векселів, пред´явлення чеків до платежу і посвідчення неплатежів чеків, послуг з акціонування), реклама, слідча діяльність і забезпечення безпеки, оборона, діяльність системи виконання покарань, охорона і забезпечення громадського порядку, освіта, діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури і спорту
Шосте управління досліджень і розслідувань Дослідження ринків і розгляд справ по галузях: наземний транспорт (окрім трубопровідного транспорту), водний транспорт, авіаційний транспорт, пошта і зв´язок (окрім обслуговування кабельних мереж і антен), здача в найом транспортних засобів
Положення про структурні підрозділи апарату АМКУ затверджує голова Комітету, а про структурні підрозділи апарату територіальних відділень — голова територіального відділення Комітету.
4. Статус державного уповноваженого і голови територіального відділення Антимонопольного комітету України

Державний уповноважений АМКУ має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу, надання попередніх висновків щодо узгоджених дій, концентрацію, приймати розпорядження про початок розгляду справи або давати мотивовану відповідь про відмову в розгляді справи, проводити, організовувати розслідування або дослідження за цими заявами і справами, закривати провадження у цих справах незалежно від їх підвідомчості іншим органам АМКУ, вносити, передавати їх у встановленому АМКУ порядку на розгляд цих органів для прийняття рішення; приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження і рішення, давати висновки про кваліфікацію дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, попередні висновки про узгоджені дії.
Крім того, в компетенцію державних уповноважених входить проведення перевірок суб´єктів господарювання, об´єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю за дотриманням ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції і при проведенні розслідувань за заявами і у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; а також право безперешкодно входити в приміщення підприємств, установ і організацій при проведенні перевірок і розслідувань за заявами і у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за умови пред´явлення службового посвідчення і документів, які підтверджують проведення перевірки або розслідування.
При розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках державний уповноважений вимагає від суб´єктів господарювання, об´єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю, їх посадовців і працівників, інших фізичних і юридичних осіб інформацію, зокрема з обмеженим доступом.
Державний уповноважений має право складати протоколи, розглядати справи про адміністративні правопорушення, виносити постанови у цих справах; викликати для дачі пояснень при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції посадовців і працівників суб´єктів господарювання, об´єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю, інших юридичних осіб, їх структурних підрозділів, філіалів, представництв, а також фізичних осіб; призначати експертизу і експерта з числа осіб, що володіють необхідними знаннями для дачі експертного висновку; у випадках і порядку, передбачених законом, проводити огляд службових приміщень і транспортних засобів суб´єктів господарювання — юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи або інші носії інформації, які можуть бути доказами або джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження.
У разі перешкоджання працівникам АМКУ виконувати свої повноваження, державний уповноважений залучає працівників органів внутрішніх справ для вжиття передбачених законом заходів, необхідних для подолання перешкод, у тому числі для забезпечення розгляду справ, зокрема при проведенні розслідування, збиранні і вилученні документів, накладенні арешту на майно, предмети, документи та інші носії інформації.
У межах своєї компетенції державний уповноважений проводить дослідження ринку, визначає межі товарного ринку, а також становище, зокрема монопольне (домінуюче), суб´єктів господарювання на цьому ринку і приймає відповідні рішення (розпорядження), а також визначає наявність або відсутність контролю або узгодженості дій між суб´єктами господарювання або їх частинами і склад групи суб´єктів господарювання, які є єдиним суб´єктом господарювання.
Державний уповноважений має право вносити до органів виконавчої влади обов´язкові до розгляду подання про анулювання ліцензій, припинення операцій, пов´язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб´єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції; давати обов´язкові для розгляду рекомендації і вносити пропозиції органам державної влади, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, суб´єктам господарювання, об´єднанням про здійснення заходів, направлених на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, попередження порушень законодавства про захист економічної конкуренції, а також про припинення дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію; давати обов´язкові для розгляду рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління і контролю, суб´єктам господарювання, об´єднанням по припиненню дій або бездіяльності, що містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, і усуненню причин виникнення цих порушень та умов, які їм сприяють.
Крім того, державний уповноважений звертається до суду з позовами, заявами і скаргами у зв´язку із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами про надання інформації про справи, які розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, і представляє АМКУ без спеціальної довіреності в суді. Він може здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.
Рішення і розпорядження державних уповноважених АМКУ ухвалюються від імені АМКУ.
Голова територіального відділення АМКУ має такі ж повноваження, як державний уповноважений. Виняток становить право розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на загальнодержавному ринку і право досліджень за заявами і справами про дачу дозволу на концентрацію і узгоджені дії, яке може бути делеговане за дорученням голови або органу АМКУ.
Розпорядження голови територіального відділення АМКУ приймаються від імені територіального відділення АМКУ.
Без згоди АМКУ як найвищого колегіального органу державний уповноважений і голова територіального відділення не можуть входити до складу комісій, комітетів і інших органів, що створюються органами державної влади або органами місцевого самоврядування.
Державний уповноважений і голова територіального відділення АМКУ зобов´язані виконувати вимоги законодавства України, бути об´єктивними і неупередженими при здійсненні своїх повноважень.
5. Правові основи реалізації повноважень Антимонопольного комітету України

Антимонопольний комітет України здійснює свої повноваження з дотриманням Конституції і законів України незалежно від органів влади, органів адміністративно-господарського управління і контролю, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб і суб´єктів господарювання, а також об´єднань громадян або їх органів.
При розгляді заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема при проведенні розслідування, дослідження, прийнятті розпоряджень, рішень за заявами і справами, здійсненні інших повноважень у сфері контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, контролю за узгодженими діями, концентрацією органи і посадовці АМКУ і його територіальних відділень керуються тільки законодавством про захист економічної конкуренції і є не залежними від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадовців і суб´єктів господарювання, а також політичних партій і інших об´єднань громадян або їх органів.
Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадовців, суб´єктів господарювання, а також політичних партій і інших об´єднань громадян або їх органів у діяльність АМКУ і його територіальних відділень забороняється, за винятком випадків, визначених законами України.
Вплив в будь-якій формі на працівника АМКУ і його територіальних відділень з метою перешкоджання виконанню ним службових обов´язків або прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.
Органи влади, органи місцевого самоврядування беруть участь у розробленні і реалізації конкурентної політики, взаємодіють з АМКУ в питаннях розвитку конкуренції, розробленні регіональних програм економічного розвитку та інформують АМКУ про виконання заходів, пов´язаних з реалізацією конкурентної політики.
З питань розвитку конкуренції і демонополізації економіки АМКУ і його територіальні відділення взаємодіють з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління і контролю.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління і контролю, їх посадовці зобов´язані передавати комітету та його територіальним відділенням відомості, які можуть свідчити про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення взаємодіють із засобами масової інформації і громадськими організаціями в роботі по запобіганню порушенням конкурентного законодавства, публікують інформацію про свою діяльність і прийняті рішення.
Органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління і контролю зобов´язані погоджувати з АМКУ рішення, які можуть привести до обмеження або спотворення конкуренції на відповідних товарних ринках.
Розпорядження, рішення і вимоги органу АМКУ, голови територіального відділення АМКУ, вимоги уповноважених ними працівників АМКУ, його територіального відділення в межах їх компетенції є обов´язковими до виконання у визначені ними терміни, якщо інше не передбачене законом.
Невиконання розпоряджень, рішень і вимог органу АМКУ, голови територіального відділення АМКУ, вимог уповноважених ними працівників АМКУ, його територіального відділення тягне за собою передбачену законом відповідальність.
Суб´єкти господарювання, об´єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління і контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філіали, представництва, їх посадовці і працівники, фізичні особи зобов´язані на вимогу органу АМКУ, голови територіального відділення АМКУ, уповноважених ними працівників АМКУ, його територіального відділення представляти документи, предмети або інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, зокрема з обмеженим доступом і банківську таємницю, необхідні для виконання АМКУ, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
Документи, статистична та інша інформація, необхідні для виконання завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, надаються на вимогу органу АМКУ, голови територіального відділення АМКУ, уповноважених ними працівників АМКУ, його територіального відділення безкоштовно. Вимоги органу АМКУ, голови територіального відділення АМКУ можуть передбачати як одноразове, так і періодичне надання інформації.
Інформація з обмеженим доступом, одержана АМКУ, його територіальними відділеннями в процесі здійснення своїх повноважень, використовується ними виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошуванню. Така інформація може бути надана органам слідства і суду відповідно до закону.
За розголошування комерційної таємниці працівники АМКУ, його територіальних відділень несуть відповідальність, встановлену законом.
Усні вимоги державного уповноваженого АМКУ, голови територіального відділення АМКУ, уповноважених ними працівників АМКУ, його територіального відділення, пояснення осіб і інші дії, здійснені на виконання цих усних вимог, фіксуються в протоколі, в якому вказуються також дата і місце його складання, прізвища державного уповноваженого АМКУ, голови територіального відділення АМКУ, уповноважених ними працівників АМКУ, його територіального відділення із зазначенням їх посад, прізвищ осіб, що дають пояснення.
Протокол підписується відповідно головуючим колегіального органу АМКУ, державним уповноваженим АМКУ, головою територіального відділення, уповноваженим ними працівником АМКУ, його територіального відділення і особами, до яких були звернені усні вимоги. Про відмову осіб, до яких були звернені усні вимоги підписати протокол, зазначається в протоколі. Особа має право дати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.
Діяльність по виявленню, попередженню і припиненню порушень конкурентного законодавства здійснюється АМКУ, адміністративними колегіями, державними уповноваженими і головами територіальних відділень Комітету з дотриманням процесуальних основ, визначених законодавчими актами України.

1 2 3 4

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП